Αρχική > πολιτική > Προς την Ευρώπη της γνώσης

Προς την Ευρώπη της γνώσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας

Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Oκτώβριο του 2002. 

Η Ευρώπη σε εξέλιξη

Προς την Ευρώπη της γνώσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωσηclip_image001[4]

και η κοινωνία της πληροφορίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Διαδίκτυο αλλάζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η Ευρώπη οφείλει να περάσει στην εποχή της ηλεκτρονικής και της οικονομίας που βασίζεται στις γνώσεις. Η ποιότητα ζωής και οι συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων πολιτών καθώς και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και υπηρεσιών θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πέρασμα στη νέα εποχή.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης eEurope έχει στόχο να καθοδηγήσει αυτή την αλλαγή και να εκσυγχρονίσει τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη ώστε να διαδοθεί η πληροφορική στα σχολεία και στις επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία eEurope και η στρατηγική της σε θέματα εκπαίδευσης αποτελούν την κινητήρια δύναμη για να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το στόχο της να γίνει, έως το 2010, η ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Περιεχόμενα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινωνία που βασίζεται στη γνώση

Η Ευρώπη θέτει τη σφραγίδα της στο Διαδίκτυο

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική

Τα συστατικά στοιχεία της πρωτοβουλίας eEurope

Τα επιτεύγματα έως σήμερα: eEurope 2002

Το μέλλον: eEurope 2005

Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια

Άλλες πηγές ενημέρωσης


Η Ευρωπαϊκή Ένωση

και η κοινωνία που βασίζεται στη γνώση

Η εισβολή του Διαδικτύου στη ζωή μας είναι μια αλλαγή εξίσου σημαντική με τη βιομηχανική επανάσταση του 18ου και του 19ου αιώνα. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι τεχνολογίες των πληροφοριών και το Διαδίκτυο μεταμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, οι σπουδαστές σπουδάζουν και οι ερευνητές ερευνούν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής αύξησης και ανταγωνιστικότητας. Στη δεκαετία του ’90 οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν γρήγορα επωφελούμενοι από αυτή την «ψηφιακή επανάσταση» με αποτέλεσμα να γίνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες και η οικονομία των ΗΠΑ να σημειώσει θεαματική και πρωτόγνωρη οικονομική αύξηση.

Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο 2000, οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει και αυτή να περάσει στην ψηφιακή εποχή. Έθεσαν λοιπόν έναν νέο στόχο — να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο η οποία να βασίζεται στη γνώση έως το 2010.

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υλοποιήσει αυτόν το στόχο θα καθορίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και υπηρεσιών της.

Καιρός για δράση

Ήδη τον Νοέμβριο 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία της eEurope ακριβώς για να διαχειριστεί αυτή τη μετάβαση, τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία eEurope στοχεύει να εξασφαλίσει ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση —κάθε πολίτης, κάθε σχολείο, κάθε επιχείρηση, κάθε δημόσια διοίκηση— έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και αποκομίζουν από αυτές το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το Διαδίκτυο θα πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται για κάθε είδους καθημερινές δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα όπως η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, ο πολιτισμός και η διασκέδαση.

Η πρωτοβουλία eEurope επομένως δεν ασχολείται μόνο με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν άμεση και διαλειτουργική δικτυακή (online) πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δημόσια διοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση, τις οικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Στη σημερινή κοινωνία, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες και οι υπεύθυνες κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να το παρέχουν.

Η Ευρώπη θέτει τη σφραγίδα της

στο Διαδίκτυο

 

File:Schuman Declaration.jpgΔίνοντας ώθηση στην οικονομική αύξηση, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερη ευμάρεια. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα επωφεληθούν όλοι, και όχι μόνο μια μειοψηφία προνομιούχων. Η νέα κοινωνία που βασίζεται στη γνώση πρέπει να είναι μια κοινωνία για όλους. Και σε αυτό το σημείο, το Διαδίκτυο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες καθώς όποιος έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνία, απλά «πατώντας ένα κουμπί στο ποντίκι του». Η πρωτοβουλία eEurope και τα συστατικά της προγράμματα (eLearning, eHealth, eGovernment και eBusiness) επικεντρώνονται στην πλήρη εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού προς όφελος της κοινωνικής συμμετοχής.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνει τη σημασία αυτών των ζητημάτων. Το 2004 περίπου, δέκα νέες χώρες (Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία) αναμένεται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας περίπου 75 εκατ. πολίτες στη σημερινή κοινότητα των 375 εκατ. πολιτών. Η κοινωνική συμμετοχή είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής της σημαντικής διεύρυνσης και η συμμετοχή όλων στην ψηφιακή εποχή είναι σημαντικό στοιχείο της.

Δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή συμμετοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στην κοινωνία των πολιτών διαφορετική από αυτήν που ακολουθείται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Δεν είναι μυστικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα ξεπέρασαν κατά πολύ την Ευρώπη στην αρχική ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις και οι πολίτες υιοθέτησαν το Διαδίκτυο. Με την πρωτοβουλία eEurope ωστόσο, η Ευρώπη προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος, προσανατολίζοντας τις προσπάθειές της σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η ψηφιακή οικονομία να είναι επωφελής για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και η ευρωπαϊκή παρουσία στο Διαδίκτυο να ενισχυθεί.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζονται στο «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», με το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας που παρέχει, και επιδιώκουν να το ενισχύσουν. Στόχος τους ακόμη είναι να προστατευθεί η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ευρωπαϊκού περιεχομένου στις ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο στη μητρική τους γλώσσα. Το Διαδίκτυο μπορεί να μετατρέψει τον κόσμο σε παγκόσμιο χωριό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι σ’ αυτό το χωριό κάθε κουλτούρα και κάθε γλώσσα θα διατηρήσουν το ρόλο τους σε τοπικό επίπεδο.

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει

ανταγωνιστική

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά χρειάζονται τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους, να τηρήσουν τα λογιστικά τους βιβλία, να διαχειριστούν τις παραγωγικές τους μονάδες ή να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν καταστεί απαραίτητες, γιατί εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και την καλή λειτουργία όλων των οικονομικών κλάδων. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν συνεπώς παράγοντα οικονομικής αύξησης και ανταγωνιστικότητας.

Αλλά δεν φτάνει η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγή ή στις υπηρεσίες για να γίνει η οικονομία ισχυρή και ανταγωνιστική: χρειάζονται επίσης καταρτισμένοι εργαζόμενοι για να λειτουργήσουν τα νέα συστήματα και καταναλωτές εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες για να αγοράσουν τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Χρειάζεται επομένως κατάρτιση και εκπαίδευση των ατόμων όλων των ηλικιών. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι πολιτικοί γνωρίζουν τη σημασία των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Δυτική Ευρώπη, ο κλάδος αυτός αντιπροσώπευε 643 δισ. ευρώ το 2001, δηλαδή 7,5 % του ΑΕγχΠ. Το 2001 σημείωσε αύξηση 5,1 % η οποία οφειλόταν κατά 3,9 % στις τεχνολογίες πληροφοριών και κατά 6,4 % στις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.

Στη Λισσαβόνα, τον Μάρτιο 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισαν ότι

· «οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φθηνές, παγκοσμίου επιπέδου υποδομές επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών»·

· «κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για να ζήσει και να εργαστεί σε αυτή τη νέα κοινωνία της πληροφορίας»· και

· «πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη συνεχή εκπαίδευση ως βασικού συστατικού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου».

Ο γενικός σκοπός που έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισσαβόνα ήταν να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική στον κόσμο κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Κάθε άνοιξη συνεδριάζουν για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Απελευθέρωση των αγορών και βελτίωση της έρευνας

Η πρωτοβουλία eEurope έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και να ανοίξει περισσότερο τις αγορές της στον ανταγωνισμό, ιδίως σε ορισμένους κλάδους-κλειδιά στους οποίους, έως τώρα, κυριαρχούσαν οι εθνικοί προμηθευτές.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε χρονοδιαγράμματα, ιδίως για τους εξής στόχους:

· απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης,

· δημιουργία ενιαίας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

· μεγαλύτερη απελευθέρωση των ταχυδρομικών και μεταφορικών υπηρεσιών,

· θέσπιση διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

· δρομολόγηση του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo,

· δημιουργία ενιαίας αγοράς αεροπορικών μεταφορών — γνωστή ως «ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός».

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν τις δαπάνες τους για έρευνα. Από τώρα έως το 2010, 3 % του ΑΕγχΠ τους θα επενδύεται στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Τα συστατικά στοιχεία της πρωτοβουλίας eEurope

Η πρωτοβουλία eEurope της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο αξίωμα ότι το Διαδίκτυο είναι καθοριστικό για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία αγορών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής — όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Η eEurope είναι αναγκαστικά φιλόδοξη. Στόχος της είναι να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στο Διαδίκτυο — μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή συστήματος συνδεόμενου με την τηλεόραση— στο γραφείο, στο σχολείο και στο σπίτι.

Επιδιώκει να δημιουργήσει μια Ευρώπη που να διαθέτει στοιχειώδη κατάρτιση στην ψηφιακή τεχνολογία και να εξασφαλίσει ότι η όλη διαδικασία απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, δημιουργεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και μειώνει το χάσμα ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τα κύρια σημεία της πρωτοβουλίας eEurope τον Νοέμβριο 1999. Στη συνέχεια ενέκρινε προγράμματα δράσης στα οποία προσδιορίζεται αναλυτικά η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα.

Έως τώρα έχουν εγκριθεί δύο προγράμματα δράσης:

· το πρόγραμμα δράσης 2002 που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της Φέιρα τον Ιούνιο 2000·

· το πρόγραμμα δράσης 2005 που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ στη Σεβίλλη τον Ιούνιο 2002.

Στόχος και των δύο προγραμμάτων είναι να δημιουργηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους, αλλά από το 2000 έως σήμερα η κατάσταση έχει εξελιχθεί: ορισμένα μέτρα έχουν ολοκληρωθεί και νέες προκλήσεις έχουν εμφανιστεί. Έτσι το δεύτερο πρόγραμμα δράσης εκσυγχρονίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδιορίζει λεπτομερέστερα τη διαδικασία.

Χάρη στο πρόγραμμα δράσης eEurope 2002 που ήταν πολύ φιλόδοξο, το Διαδίκτυο τέθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το πρόγραμμα δράσης 2005 επικεντρώνεται στα θέματα της εύκολης πρόσβασης, χρήσης και διαθεσιμότητας του Διαδικτύου.

Το eEurope 2005 θέτει τους χρήστες στο επίκεντρο. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτρα εφαρμογής ασχολείται ιδιαίτερα με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών σε όλους, ιδίως στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πρόσβαση στις σημαντικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται όχι μόνο μέσω προσωπικού υπολογιστή αλλά και μέσω διαλειτουργικής ψηφιακής τηλεόρασης, κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς και καλωδιακών δικτύων.

Όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πρόγραμμα δράσης πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην εγκατάσταση και διάδοση της χρήσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2005, ευρυζωνικών δικτύων και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, στη παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης μέσω υπολογιστών (eGovernment), στην εκπαίδευση μέσω υπολογιστών (eLearning), στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω υπολογιστών (eHealth) και στο ηλεκτρονικό εμπόριο (eBusiness).

[box]

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η πρωτοβουλία eEurope δεν επιδιώκει να δημιουργήσει νέους θεσμούς ή νόμους αλλά να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς είναι συντονισμένες μεταξύ τους και έχουν κοινούς στόχους.

> Αρμοδιότητα των εθνικών αρχών: κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη να αποφασίζει πώς θα λειτουργούν τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες της. Όμως όλες οι χώρες αποφάσισαν ότι θέλουν να διδαχθούν από την εμπειρία των άλλων και γι’ αυτό συμφώνησαν να θέσουν κοινούς στόχους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που παίρνουν για να τους πετύχουν. Αυτή η διαδικασία λέγεται «ανοικτή μέθοδος συντονισμού». Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι συχνά υπεύθυνες για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων.

> Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι μπορεί να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα όπως η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν σε κάποια τμήματα αυτής της νομοθεσίας. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί προγράμματα που προωθούν την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, την έρευνα, τις ανταλλαγές στο χώρο της παιδείας κλπ. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης επαναπροσανατολίζεται στην προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου.

[box ends]


Τα επιτεύγματα έως σήμερα: eEurope 2002

Όταν σχεδιάστηκε η πρωτοβουλία eEurope, το 2000, η χρήση του Διαδικτύου στην Ευρώπη παρεμποδιζόταν επειδή:

· η πρόσβαση ήταν ακριβή, ανασφαλής και αργή,

· πολύ λίγα άτομα είχαν στοιχειώδη κατάρτιση στις δικτυακές ψηφιακές τεχνολογίες,

· δεν υπήρχε αρκετά δυναμικό, επιχειρηματικό, στραμμένο προς την παροχή υπηρεσιών πνεύμα,

· ο δημόσιος τομέας δεν προωθούσε επαρκώς την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία eEurope προσδιόρισε τι έπρεπε να γίνει για να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες και κατέληξε ότι οι τρεις κυριότεροι στόχοι έπρεπε να είναι:

· να αναπτυχθεί φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

· να γίνουν επενδύσεις στους ανθρώπους και τις δεξιότητές τους,

· να τονωθεί η χρήση του Διαδικτύου.

Το eEurope 2002 σημείωσε σημαντικές επιτυχίες σε όλους αυτούς τους τομείς τα τρία τελευταία χρόνια.

Φθηνότερη, ταχύτερη και ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Μια από τις κύριες προτεραιότητες του eEurope 2002 ήταν να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες και κανονισμοί που διέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Οι συνθήκες πρόσβασης στο Διαδίκτυο επηρεάστηκαν από τους νόμους και τις δομές παλαιότερων εποχών, όπου οι περισσότεροι χρήστες εξαρτώνταν από έναν και μόνο οργανισμό τηλεπικοινωνιών που είχε το μονοπώλιο. Η απελευθέρωση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αλλά δεν προχώρησε πάρα πολύ. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέο κανονιστικό πλαίσιο τον Μάρτιο 2002. Με αυτή τη δέσμη μέτρων θα απλοποιηθεί το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο αριθμός νομοθετημάτων θα μειωθεί από 23 σε 8 και θα δημιουργηθεί μια τηλεπικοινωνιακή αγορά πραγματικά απελευθερωμένη στην οποία ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα θα είναι φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις.

Τι γίνεται όμως με την ασφάλεια; Με τη γενίκευση της χρήσης του Διαδικτύου αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Για να ελκύσει το Διαδίκτυο περισσότερους χρήστες αλλά και να τους διατηρήσει θα πρέπει η Ευρώπη να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε και με το θέμα της ασφάλειας. Η Επιτροπή επεξεργάστηκε στρατηγικές για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών. Πρότεινε επίσης μια απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αφορά και τις επιθέσεις κατά των πληροφορικών συστημάτων, και μια ειδική απόφαση για τις επιθέσεις κατά των υπολογιστικών συστημάτων. Στόχος τους είναι να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν αυστηρά μέτρα κατά των δραστών παρόμοιων επιθέσεων.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι η προστασία των προσωπικών στοιχείων και της ιδιωτικής ζωής. Μια οδηγία-πλαίσιο του 1995 και μια ειδική οδηγία του 1998 (η οποία τροποποιήθηκε αργότερα) και η οποία καλύπτει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες που εφαρμόζουν παρόμοιες μεθόδους.

Αποτελέσματα: Έως τα μέσα του 2002, 40 % των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της προόδου της πρωτοβουλίας eEurope για το 2002, σε σύγκριση με 18 % τον Μάρτιο 2000. Αυτή η τεράστια πρόοδος σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου 150 εκατ. χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη — δηλαδή τόσοι όσοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως είναι 404 εκατ., και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 550 εκατ. έως το 2005.

Το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο μειώνεται. Μια έρευνα της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2001 έδειξε ότι το μηνιαίο κόστος πρόσβασης ενός μέσου ιδιώτη χρήστη (π.χ. 20 ώρες χρήσης εκτός των περιόδων αιχμής), μαζί με τα τηλεφωνικά τέλη, κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 ευρώ, για τη φθηνότερη προσφορά στα περισσότερα κράτη μέλη.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις δεξιότητες

Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν ότι η ανταγωνιστικότητα στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την εισαγωγή στην εκπαίδευση της μάθησης μέσω υπολογιστή και της επαγγελματικής κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει πλήρως υπεύθυνη για τη διοργάνωση του εθνικού εκπαιδευτικού της συστήματος και για το περιεχόμενο των σπουδών στα σχολεία και τα κολέγιά της. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό των εθνικών πολιτικών προς κοινούς στόχους για όλη την επικράτειά της.

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει το πρόγραμμα eLearning. Συντονίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξέρουν να χρησιμοποιούν υπολογιστή και ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εκπαιδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις επαναστατικές αλλαγές που επιφέρει το Διαδίκτυο στο χώρο εργασίας τους.

Αυτή η ώθηση για εκσυγχρονισμό δίνει στους μαθητές και στους φοιτητές ευκαιρίες για δικτυακή εκπαίδευση που πολλά σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν θα μπορούσαν να τους προσφέρουν, σίγουρα όχι στις απαραίτητες ποσότητες.

Χάρη στον εκσυγχρονισμό αυτό, οι επιχειρήσεις κατασκευής και παροχής υπηρεσιών θα μπορούν να βρουν τους εργαζομένους υψηλής κατάρτισης που χρειάζονται και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες τους θα αγοράζονται από καταναλωτές που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν:

· να αυξάνουν ουσιαστικά κάθε χρόνο τις κατά κεφαλή επενδύσεις τους σε ανθρώπινους πόρους συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης της δαπάνης για την εκπαίδευση, από ένα μέσο όρο 5 % του ΑΕγχΠ το 1999 σε 5,1 % το 2000·

· να μειώσουν στο μισό, έως το 2010, τον αριθμό των νέων 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής μόνο εκπαίδευσης και οι οποίοι δεν συνεχίζουν γενικές ή τεχνικές σπουδές·

· να μετατρέψουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα, αφού έχουν όλα συνδεθεί στο Διαδίκτυο, σε πολυδύναμα τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα στα οποία θα έχουν όλοι πρόσβαση·

· να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες (γνώσεις υπολογιστών, ξένες γλώσσες, τεχνολογική κουλτούρα, επιχειρηματικό πνεύμα και κοινωνικές δεξιότητες και άλλες) που θα πρέπει να αποκτούνται με τα επιμορφωτικά προγράμματα της συνεχούς επιμόρφωσης.

Αποτελέσματα: Ο αρχικός στόχος ήταν, έως τα τέλη 2001, να έχουν όλα τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στα πολυμέσα. Η Ένωση έχει πετύχει 93 % πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τα σχολεία το 2002 σε σύγκριση με 89 % το 2001. Από αυτά, 64 % έχουν σύνδεση ISDN, ενώ 19 % έχουν πρόσβαση ευρείας ζώνης μέσω της τεχνολογίας ADSL. Υπάρχουν ακόμη σοβαρές διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά σταδιακά μειώνονται. Το 2001 υπήρχε κατά μέσο όρο ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο ανά 25 σπουδαστές. Το 2002 η αναλογία αυτή μειώθηκε σε έναν υπολογιστή ανά 17 σπουδαστές. Στόχος για το 2002 είναι να έχει μειωθεί η αναλογία σε έναν υπολογιστή ανά 15 σπουδαστές έως τα τέλη 2003.

Στο χώρο εργασίας, στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν —σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους— νέες γνώσεις και δεξιότητες που να τους εξασφαλίζουν τα απαραίτητα προσόντα για να μπορούν να εργάζονται και στο μέλλον. Αυτός ο στόχος είναι καθοριστικός σε κοινωνικούς όρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο αποκλεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας 150 εκατ. κάτοικοι έχουν ολοκληρώσει μόνο τις γυμνασιακές σπουδές. Είναι επομένως καθοριστικής σημασίας, για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, να εξασφαλιστεί η επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων στην ψηφιακή εποχή.

Έως το 2002, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσαν υπολογιστές στη δουλειά τους, και το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά ένα πέμπτο από το 2001. Τρεις στους τέσσερις υπαλλήλους γραφείου χρησιμοποιούν υπολογιστές. Ωστόσο δεν λαμβάνουν όλοι την απαραίτητη εκπαίδευση: το ένα τρίτο μόνο από αυτούς έχει παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στην πληροφορική. Αυτή η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί γιατί οι γνώσεις πληροφορικής είναι απαραίτητες για να μπορεί κάποιος να εργαστεί σε οποιοδήποτε κλάδο.

Προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου

Για να τονωθεί η διάδοση του Διαδικτύου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής στο χώρο των επιχειρήσεων και άλλων τύπων οργανισμών. Δημιούργησε, για παράδειγμα, το νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο με μια οδηγία η οποία άρχισε να ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο 2002. Τον Μάρτιο 2002, ελήφθη η απόφαση να δημιουργηθεί ο τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu» στο Διαδίκτυο ο οποίος θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες, τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις να διαθέτουν δικτυακούς τόπους και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τελειώνουν σε «.eu» αντί σε γράμματα που υποδεικνύουν χώρα ή σε «.com».

Αλλά τα περισσότερα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα. Η Ένωση βασίζεται κυρίως στην «πίεση της ομάδας» που ασκείται σε κάθε κράτος μέλος από τα υπόλοιπα και στις ετήσιες επισκοπήσεις για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τις αμοιβαίες υποσχέσεις τους να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες eGovernment, eHealth, eContent και τις συναφείς πρωτοβουλίες.


Εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες

Η βασική ιδέα που προωθεί η πρωτοβουλία eGovernment είναι ότι χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς τη σειρά του για να εξυπηρετηθεί και ότι, επομένως, η εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες θα απαλλάξει το κοινό από τις ουρές και την ταλαιπωρία. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών με 20 βασικές υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και να αναζητούν εργασία, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την επιστροφή ΦΠΑ, την καταχώριση νέων επιχειρήσεων, την υποβολή τελωνειακών δηλώσεων και τις δημόσιες προμήθειες.

Αποτελέσματα: Μια έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2002 έδειξε ότι 55 %, κατά μέσο όρο, των βασικών δημόσιων υπηρεσιών ήταν διαθέσιμες στο Διαδίκτυο σε σύγκριση με 45 % τον Οκτώβριο 2001 και ότι οι περισσότεροι από τους δικτυακούς τόπους που εξετάστηκαν παρέχουν μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα από την απλή τηλεφόρτωση εντύπων.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (68 %) αυξάνεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι προς τους πολίτες (47 %), με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες όπου συμβαίνει το αντίστροφο.

Τις καλύτερες επιδόσεις εξακολουθούν να έχουν οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την καταβολή χρημάτων στο δημόσιο με ποσοστό 79 % τον Απρίλιο 2002 σε σύγκριση με 62 % τον Οκτώβριο 2001. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι δηλώσεις ΦΠΑ (88 %).

Ανά κράτος μέλος, την πρώτη θέση κατέχει η Ιρλανδία (85 %) ακολουθούμενη από τη Σουηδία (81 %), τη Φινλανδία (70 %) και τη Δανία (69 %).

[box]

Απλοποίηση της παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο

Οι 20 τύποι δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες οι νέες τεχνολογίες απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες είναι οι εξής.

Δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες

1. Φόρος εισοδήματος: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού

2. Υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας στους οργανισμούς απασχόλησης

3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

· Επιδόματα ανεργίας

· Οικογενειακά επιδόματα

· Ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή άμεση καταβολή)

· Φοιτητικά επιδόματα

4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και άδεια οδήγησης)

5. Ταξινόμηση αυτοκινήτου (νέα, μεταχειρισμένα και εισαγόμενα αυτοκίνητα)

6. Οικοδομική άδεια

7. Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)

8. Δημόσιες βιβλιοθήκες (κατάλογοι, εργαλεία έρευνας)

9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως, γάμου): αίτηση και παραλαβή

10. Εγγραφή σε ανώτερη/ανώτατη σχολή

11. Αναγγελία μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης)

12. Υπηρεσίες υγείας (π.χ. πληροφορίες με διαλειτουργικό τρόπο για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε διάφορα νοσοκομεία, ραντεβού σε νοσοκομεία)

Δημόσιες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις

1. Κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων

2. Φόρος επιχειρήσεων: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού

3. ΦΠΑ: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού

4. Καταχώριση νέας εταιρείας

5. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες

6. Τελωνειακές δηλώσεις

7. Άδειες σχετικές με το περιβάλλον (και υποβολή αναφορών)

8. Δημόσιες προμήθειες

[box ends]

Γιατροί στο Διαδίκτυο

Μια άλλη πρωτοβουλία, η eHealth, έχει στόχο τη χρησιμοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών υγείας, ιδίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τον Μάρτιο 2002, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε ψήφισμα που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τα 37 εκατ. άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη θεσπίζοντας πρότυπα διεθνώς αναγνωρισμένα. Το ψήφισμα καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την Επιτροπή «να διατηρήσουν συνεχή διάλογο με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους ηλικιωμένους ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια και ο προβληματισμός τους».

Αποτελέσματα: Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη διάδοση του Διαδικτύου στους γιατρούς. Τον Ιούνιο 2001, 60 % όλων των ατόμων που παρέχουν πρώτου βαθμού ιατρική φροντίδα διέθεταν σύνδεση με το Διαδίκτυο, σε σύγκριση με 48 % τον Μάιο 2000. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό των ιατρών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν με τους ασθενείς τους αυξήθηκε από 12 σε 34 %.

Το πιο σημαντικό είναι το περιεχόμενο

Μια τρίτη πρωτοβουλία με αντικείμενο το περιεχόμενο του Διαδικτύου, η eContent, έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης βρίσκει στο Διαδίκτυο πληροφορίες και περιεχόμενο στη γλώσσα του. Σήμερα, το 75 % όλων των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο είναι στα αγγλικά.

Τον Απρίλιο 2002, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία με σκοπό την εναρμόνιση των όρων που διέπουν τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα. Αυτή βασίζεται στην αρχή ότι κάθε πληροφορία αυτού του είδους πρέπει να είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς και απαιτεί να εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές που παρέχουν τις πληροφορίες τιμές που να βασίζονται στο κόστος. Σκοπός της πρότασης είναι να τονωθεί η δημιουργία περιεχομένου στο Διαδίκτυο — αγορά η οποία εκτιμάται σε 433 δισ. ευρώ στην Ευρώπη και παρέχει 4 εκατ. θέσεις εργασίας.

Αποτελέσματα: Η διείσδυση του Διαδικτύου είναι πολύ μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις από ό,τι στα νοικοκυριά. Έρευνα του ευρωβαρομέτρου έδειξε ότι σχεδόν 90 % των επιχειρήσεων με περισσότερους από δέκα υπαλλήλους έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο και περισσότερες από 60 % έχουν δικό τους δικτυακό τόπο. Αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η Πορτογαλία όπου μόνο ένα τρίτο όλων των επιχειρήσεων έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο και μόνο ένα τρίτο περίπου έχουν δικό τους δικτυακό τόπο.

Κατά μέσο όρο, περίπου 20 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτελούν αγοραπωλησίες στο Διαδίκτυο, με τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εμφανίζουν ισχυρό το τμήμα των πωλήσεων, ενώ η Δανία και η Φινλανδία εμφανίζονται ισχυρότερες στις αγορές. Σε έξι κράτη μέλη, περισσότερο από 30 % όλων των εταιρειών αγοράζουν μερικές ή όλες τις προμήθειές τους μέσω του Διαδικτύου και στη Φινλανδία και τη Δανία το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 40 %. Στην άλλη άκρη της κλίμακας, μόνο 5 % των πορτογαλικών και 10 % των γαλλικών επιχειρήσεων αγοράζουν τις προμήθειές τους μέσω Διαδικτύου.

Το μέλλον: eEurope 2005

Η δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας απαιτεί συνεχή προσαρμογή μπροστά στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται, ενώ ορισμένα εμπόδια παραμένουν.

Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης είναι μια συνεχής διαδικασία, όπως είναι και η εξοικείωση με το Διαδίκτυο για την καλύτερη χρήση του. Το πρόγραμμα δράσης eEurope 2002 ήταν ένα πρώτο βήμα. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Η πρωτοβουλία eEurope επιτυγχάνει ωστόσο τους στόχους της. Το κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια, μειώνεται. Η περιθωριακή δαπάνη για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για έναν κάτοχο υπολογιστή είναι πλέον μικρή, αλλά παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι πολύ υψηλότερο. Η βραδύτητα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι δυσκολίες στη διάδοση της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι επίσης σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, με βάση τις επιτυχίες του eEurope 2002, το πρόγραμμα δράσης eEurope 2005 επικεντρώθηκε σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Αυτές αφορούν την αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στα σχολεία και τις επιχειρήσεις.

Το eEurope 2005 δίνει προτεραιότητα στη παροχή υπηρεσιών σε δίκτυο στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (eGovernment), της εκπαίδευσης (eLearning) και της υγείας (eHealth) και στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα (eBusiness). Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει δύο ομάδες πρωτοβουλιών που αλληλοενισχύονται και που είναι και οι δύο ουσιαστικές για να γίνει δυνατή η παροχή υπηρεσιών προτεραιότητας:

· μέτρα για να εξασφαλιστεί η διάδοση της ευρυζωνικής πρόσβασης και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών υποδομών,

· υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο, ιδίως για την παροχή δικτυακών υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με ηλεκτρονικά μέσα.

Ευρυζωνική πρόσβαση και ασφάλεια: οι δύο μεγάλες προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα δράσης 2005 επιδιώκει να επιταχύνει την εγκατάσταση ευρυζωνικών υπηρεσιών, δηλαδή τη μετάδοση με υψηλή ταχύτητα της φωνής, των δεδομένων και των σημάτων βίντεο μέσω σταθερών ή κινητών δικτύων. Αυτά τα δίκτυα περιλαμβάνουν τα ασύρματα σταθερά, τις οπτικές ίνες και τις δορυφορικές συνδέσεις και θα περιλαμβάνουν και τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς (UMTS) όταν αυτά θα χρησιμοποιηθούν ευρέως. Έως το 2002, ωστόσο, τα πιο ευρέως διαδεδομένα δίκτυα είναι αυτά που χρησιμοποιούν το σύστημα ADSL και τα καλωδιακά δίκτυα με διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem). Το ADSL (asynchronous digital subscriber lines — ασύγχρονες ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές) μπορεί να προσφέρει ευρυζωνικές ψηφιακές υπηρεσίες από μια υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή.

Σήμερα, τα ευρυζωνικά συστήματα παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ταχύτητες έως 1,5 megabits ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 25 φορές ταχύτερα από ένα στάνταρ τηλεφωνικό modem που έχει ταχύτητα 56 kilobits ανά δευτερόλεπτο, επιτρέποντας την τηλεφόρτωση μεγάλων αρχείων. Επιτρέπουν επίσης τη συνεχή δικτυακή σύνδεση (24ωρη σύνδεση).

Για να διαδοθεί η τεχνολογία ευρείας ζώνης πρέπει να βελτιωθεί το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές. Οι καταναλωτές θα αγοράσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες μόνον όταν βρίσκουν στη γλώσσα τους το χρήσιμο ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο που θα διευκολύνει ή θα βελτιώσει τη ζωή τους. Χωρίς έντονη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών δεν θα υπάρξει επένδυση στις υποδομές, αλλά χωρίς υποδομές η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και νέου περιεχομένου δεν είναι δυνατή. Είναι το γνωστό δίλημμα αν το αβγό έκανε την κότα ή η κότα το αβγό, αλλά η απάντηση είναι σαφώς πως δεν θα υπάρξει ώθηση για ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου αν δεν υπάρχει διαθέσιμη η υποδομή υποστήριξης.

Όσο περισσότερο τα δίκτυα και οι υπολογιστές έχουν κεντρικό ρόλο στις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή τόσο περισσότερο υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια των συναλλαγών. Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφορικών συστημάτων είναι επομένως καθοριστική προϋπόθεση για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Για να το επιτύχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια συνολική στρατηγική η οποία στηρίζεται στις ανακοινώσεις της (αφορούν αποφάσεις στρατηγικής) για την ασφάλεια των δικτύων και την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο καθώς και στην οδηγία που αφορά την προστασία των δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Μέτρα του eEurope 2005

· Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν τα υφιστάμενα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία (περιφερειακό και κοινωνικό ταμείο κλπ.) για να διευκολύνουν την ευρυζωνική πρόσβαση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιφέρειες.

· Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταργήσουν τους νομοθετικούς φραγμούς, να προάγουν τις επενδύσεις στα ευρυζωνικά δίκτυα, ιδίως με την άρση των περιορισμών στα δικαιώματα διέλευσης.

· Έως τα μέσα του 2003, πρέπει να συσταθεί και να λειτουργεί μια επιχειρησιακή ομάδα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως κέντρο αρμοδιότητας σε θέματα ασφάλειας.

eGovernment

Το eGovernment αποτελεί συστατικό στοιχείο του προγράμματος δράσης 2005 επειδή αποτελεί μέσο για να εισέλθει μαζικά η δημόσια διοίκηση στην εποχή της πληροφορικής, παρασέρνοντας μαζί της και σημαντικό κομμάτι της οικονομίας.

Ο δημόσιος τομέας μπορεί να παίξει ρόλο καταλύτη, γιατί αποτελεί φορέα παροχής πληροφοριών αλλά και πελάτη που έχει ανάγκη μεγαλύτερο εύρος ζώνης για να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στους πολίτες. Σήμερα ο δημόσιος τομέας είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος και παραγωγός περιεχομένου στην Ευρώπη, γι’ αυτό και υπάρχει μεγάλο δυναμικό για επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα δράσης 2005 θέτει επίσης έμφαση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις υπηρεσίες υποστήριξης, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, καθώς αυτό κρίνεται ως το πρώτο αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται απευθείας στους πολίτες.

Μέτρα του eEurope 2005

· Έως τα τέλη 2003 η Επιτροπή θα έχει παρουσιάσει ένα «πλαίσιο διαλειτουργικότητας», δηλαδή κοινές τεχνικές προδιαγραφές χάρη στις οποίες θα είναι δυνατή η δικτυακή παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Έως τα τέλη 2004, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι 20 βασικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δικτυακά, με διαλειτουργικό τρόπο, ιδίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

· Έως τα τέλη 2005, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτελούν σημαντικό τμήμα των δημοσίων προμηθειών με ηλεκτρονικά μέσα.

eLearning

Για να γίνει η ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία βασισμένη στη γνώση έως το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ισχυρή εκπαιδευτική στρατηγική. Αποτελεί αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών αρχών κάθε χώρας να αναπτύξει τις δεξιότητες των πολιτών της μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης, αλλά η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία eLearning προάγει νέους τρόπους δικτυακής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη σύνοδο κορυφής της Βαρκελόνης, τον Μάρτιο 2002, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν το στόχο να εξασφαλίσουν ότι έως τα τέλη 2003 θα υπάρχει ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για κάθε 15 μαθητές στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέτρα του eEurope 2005

· Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια να διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση έως τα τέλη 2005.

· Έως τα τέλη 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με ηλεκτρονικά μέσα για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της eLearning κατά την περίοδο 2004-2006.

· Έως τα τέλη 2003, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δρομολογήσουν προγράμματα κατάρτισης για να παρέχουν στους ενήλικες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν στην κοινωνία της πληροφορίας.

eHealth

Οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται καθοριστικές για τη διαχείριση της υγείας σε όλα τα επίπεδα, από το γιατρό της γειτονιάς έως το Υπουργείο Υγείας. Μπορούν να μειώσουν το κόστος, επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας από μακριά και δίνουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τους ιατρικούς φακέλους αυτοί που χρειάζεται να το κάνουν. Έτσι θα αποφεύγονται άσκοπες επαναλήψεις. Για παράδειγμα, δεν θα χρειάζεται να επαναλάβει κανείς την ίδια ιατρική εξέταση απλώς και μόνο επειδή δύο διαφορετικοί γιατροί χρειάζονται τις ίδιες πληροφορίες.

Η πρωτοβουλία eEurope παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι προσπάθειες σε μια στρατηγική η οποία να δώσει απτά αποτελέσματα έως το 2005.

Μέτρα του eEurope 2005

· Έως την άνοιξη 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υγείας οι οποίες θα βασίζονται σε κοινά πρότυπα και την ανταλλαγή πείρας από τις καλύτερες πρακτικές.

· Έως τα τέλη 2005, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουν δίκτυα πληροφοριών υγείας τα οποία να συνδέουν νοσοκομεία, εργαστήρια και νοικοκυριά.

· Έως τα τέλη 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα εξασφαλίσουν τη δικτυακή παροχή υπηρεσιών υγείας, στις οποίες περιλαμβάνονται η παροχή πληροφοριών σε θέματα υγιεινής ζωής και πρόληψης ασθενειών, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι, ηλεκτρονικές επιστροφές εξόδων κλπ.


eBusiness

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα (eBusiness — ηλεκτρονικό επιχειρείν) αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή τις αγοραπωλησίες μέσω του Διαδικτύου, και την καλύτερη εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών στις οικονομικές δραστηριότητες.

Το eBusiness αναπτύσσει πλήρως τις δυνατότητές του ακριβώς όταν οι τεχνολογίες των πληροφοριών μετασχηματίζουν τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές (διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες). Είναι σαφές ότι για την ανάπτυξη και των δύο πτυχών αρμόδιες είναι οι επιχειρήσεις, αλλά οι κυβερνήσεις καθορίζουν το κανονιστικό περιβάλλον που ευνοεί ή υπονομεύει την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα.

Μέτρα του eEurope 2005

· Το 2003, σύσκεψη κορυφής για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, στην οποία εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από τον επιχειρηματικό κόσμο θα περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με ηλεκτρονικά μέσα.

· Έως τα τέλη 2003, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα δίκτυο στήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν για να προαγάγει την εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικασιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

· Έως τα τέλη 2003, ο ιδιωτικός κλάδος θα πρέπει να αναπτύξει συμβατές λύσεις για τις συναλλαγές, την ασφάλεια, τις υπογραφές, τις κρατικές προμήθειες και τις πληρωμές.

· Έως τα τέλη 2003, η Επιτροπή θα εξετάσει τους δυνατούς τρόπους για τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος διευθέτησης των διαφορών.


Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης eEurope σχεδιάστηκε ως μέσο για να επιταχυνθεί η είσοδος της Ευρώπης στην ηλεκτρονική εποχή. Δίνει επίσης στο Διαδίκτυο μια ευρωπαϊκή διάσταση ενθαρρύνοντας το πολύγλωσσο περιεχόμενο και επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές χώρες να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε περιοχές όπως οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και η ψηφιακή τηλεόραση.

Πετυχαίνοντας τους στόχους της, η πρωτοβουλία eEurope θα βοηθήσει αναμφίβολα να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να καταστούν ανταγωνιστικότερες οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειές να εκπληρώσει την υποχρέωσή της —που προβλέπεται στο άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση— «να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης».

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας eEurope δεν εξαρτάται μόνο από τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργάνων αλλά και από την εθνική, περιφερειακή και τοπική εξουσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία… Δηλαδή εξαρτάται από εσένα — τον ευρωπαίο πολίτη. Η eEurope απευθύνεται σε σένα. Από σένα εξαρτάται να την εκμεταλλευθείς όσο το δυνατόν καλύτερα και να τη θέσεις στην υπηρεσία σου.

Άλλες πηγές ενημέρωσης

Έγγραφα, νέα και άλλες πληροφορίες για τα θέματα στα οποία αναφέρεται το παρόν φυλλάδιο μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία eEurope:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm

Πληροφορίες ειδικά για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_el.html

Κατηγορίες:πολιτική Ετικέτες: , , ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: