Αρχείο

Posts Tagged ‘science’

Top 10 Greatest Scientists Who Changed The World

10/04/2019 Σχολιάστε

Αποτέλεσμα εικόνας για Aristotle

Published on April 9, 2015

Marko Jovanović M.D.

Right from the beginning of human settlement, a lot of people came up with ideas, philosophies, beliefs, experiments, research, redesigning of thoughts, and surveys to bring myths to reality. People contributed for science to study different aspects of nature to prosper mankind.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: ,

Albert Einstein On God: “Nothing More Than the Expression and Product of Human Weakness”

05/12/2018 Σχολιάστε

November 27th, 2015 3 Comments

 

With dependable frequency, the religious views of Albert Einstein get revised and re-revised according to some re-discovered or re-interpreted quotation from his scientific work or personal correspondence. It’s not especially surprising that Einstein had a few things to say on the subject. As the pre-eminent theoretical physicist of his age, he spent his days pondering the mysteries of the universe.

Διαβάστε περισσότερα…

Hints of Trigonometry on a 3,700-Year-Old Babylonian Tablet

05/09/2018 1 Σχολιο

 

An ancient Babylonian tablet known as Plimpton 322 consists of a table of 60 numbers organized into 15 rows and four columns. CreditAndrew Kelly/University of New South Wales

By KENNETH CHANG AUG. 29, 2017

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , ,

Philosophy of Science

09/05/2018 Σχολιάστε

Κατηγορίες:φιλοσοφία, επιστήμη Ετικέτες: ,

History of biology

25/04/2018 1 Σχολιο

Αποτέλεσμα εικόνας για biology

From Wikipedia, the free encyclopedia

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:βιολογία Ετικέτες: , ,

Top 10 greatest Scientists who changed the world

18/04/2018 Σχολιάστε

Αποτέλεσμα εικόνας

 

 

Right from the beginning of human settlement, a lot of people came up with ideas, philosophies,beliefs, experiments, research, redesigning of thoughts, and surveys to bring myths to reality. People contributed for science to study different aspects of nature to prosper mankind. These genius minds put a keen interest on every phenomenon right from when they were kids. The zeal, passion, dedication, hard work and the effort they put in their work helped them discover something new about the world we live in.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: ,

Philosophy of biology

28/03/2018 Σχολιάστε

Αποτέλεσμα εικόνας για biology

 

 

The philosophy of biology is a subfield of philosophy of science, which deals with epistemological, metaphysical, and ethical issues in the biological and biomedical sciences. Although philosophers of science and philosophers generally have long been interested in biology (e.g., Aristotle, Descartes, and even Kant), philosophy of biology only emerged as an independent field of philosophy in the 1960s and 1970s.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:βιολογία Ετικέτες: , , , ,

Physics: subject that governs the universe

07/03/2018 Σχολιάστε

It can be considered as the most superior subject although mathematics is an exception.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , ,

‘Big Science,’ by Michael Hiltzik

01/11/2017 Σχολιάστε

 

 

Ernest O. Lawrence in the 1950s, with the 184-inch cyclotron in the background.CreditLawrence Berkeley National Library

By ROBERT P. CREASE, The New York Tmes, JULY 13, 2015

Modern scientific machinery is increasingly international and astronomically expensive. The Thirty Meter Telescope (T.M.T.) taking shape atop Mauna Kea in Hawaii costs $1.4 billion, will be 18 stories high and is under construction in partnership with Japan and other countries. ITER, a $21 billion, 24-story-high project to explore nuclear fusion, is being built in France by seven international partners, including the European Union, Russia, China and the United States. The Large Hadron Collider (L.H.C.), which produced the Higgs boson three years ago, cost $10 billion, is 17 miles in circumference and straddles two nations.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:βιβλία, επιστήμη Ετικέτες: , ,

Will neuroscientists ever be able to read our minds?

24/05/2017 Σχολιάστε

 thunderstruck9:

Henri Le Sidaner (French, 1862–1939), Le quai vert, Bruges, c.1930s. Oil on canvas, 49.5 x 65.4 cm.via oldoils

Henri Le Sidaner (French, 1862–1939), Le quai vert, Bruges, c.1930s.

 

 

Neuroscientists have come far in improving our understanding of the human brain. But just how far can the science take us?

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , ,

The Origin of the Universe / THE BLACK HOLE AT THE BIRTH OF THE UNIVERSE / Goodbye Big Bang, Hello Black Hole?

22/04/2017 1 Σχολιο

The Origin of the Universe

 

This lecture is the intellectual property of Professor S.W.Hawking. You may not reproduce, edit, translate, distribute, publish or host this document in any way with out the permission of Professor Hawking.

Note that there may be incorrect spellings, punctuation and/or grammar in this document. This is to allow correct pronunciation and timing by a speech synthesiser.

 

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , ,

Chinese Scientists Edit Genes of Human Embryos, Raising Concerns

06/04/2017 Σχολιάστε

thewoodbetween:

Georgia O'Keeffe.  The Chestnut Grey, 1924.

Georgia O’Keeffe.  The Chestnut Grey, 1924

By GINA KOLATA The New York Times, APRIL 23, 2015

The experiment with human embryos was dreaded, yet widely anticipated. Scientists somewhere, researchers said, were trying to edit genes with a technique that would permanently alter the DNA of every cell so any changes would be passed on from generation to generation.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , , , ,