Αρχική > πολιτισμός > Greek Mythology Paintings

Greek Mythology Paintings

www.igreekmythology.com

clip_image002[1]

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in the National Gallery, in London.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image002

Name:"Apollo and Daphne"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Antonio del Pollaiuolo, 1470-1480
Theme:The nymph Daphne is transformed into the plant laurel, as her suitor god Apollo is trying to embrace her.

clip_image004

Name:"Aphrodite and Ares"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Sandro Botticelli,ca. 1485
Theme:Goddess Aphrodite resting in bed with god Ares, while satyrs and Eros play with his weapons.

clip_image006

Name:"The death of Procrida"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Piero Di Cosimo,ca. 1495
Theme:A satyr kneels beside Procrida, who has been killed by her jealous husband.

clip_image008

Name:"Dionysus and Ariadne"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Tiziano,1522-1523
Theme:Dionysus meets Ariadne on the island of Naxos, where she was abandoned by Theseus.

clip_image010

Name:"Aphrodite and Eros"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Lucas Cranach Sr.,ca. 1430
Theme:Aphrodite talks with her son Eros, who has been stung by bees.

clip_image012

Name:"Allegory of Love"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Bronzino,ca.1545
Theme:Goddess Aphrodite in an intimate scene with Eros, in a painting symbolizing carnal Love.

clip_image014

Name:"The Creation of the Galaxy"
Museum: National Gallery, London, England
Artist and Year:Giacopo Tintorreto,1580
Theme:Zeus puts baby Hercules to breastfeed from Hera, but spilled milk creates the galaxy.

clip_image016

Name:"Dionysus celebration in front of statue of Pan"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Nicolas Poussin,1630-1634
Theme:Followers of god Dionysus have a wild celebration on front of a statue of Pan .

clip_image018

Name:"Judgment of Paris"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Peter Paul Rubens,1632-1635
Theme:In the famous beauty contest which led to the Trojan War, Paris is shown trying to decide which goddess he will give the apple to.

clip_image020

Name:"Aphrodite in front of a mirror"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Diego Velasquez,1647-1651
Theme:Goddess Aphrodite looking at herself in a mirror held by Eros.

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in the museum "Hermitage" in St Petersbourg, Russia.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image022

Name:"Aphrodite and Eros"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Lucas Cranach Sr.,1509
Theme:Goddess Aphrodite and Eros, god of love.

clip_image024

Name:"Danae"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Vezellio Titsiano,1546-1553
Theme:Danae,mother of Perseus, lays in bed waiting for Zeus transformed as golden rain.

clip_image026

Name:"Perseus rescues Andromeda"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Peter Paul Rubens,ca. 1622
Theme:Perseus rescues Andromeda on his return trip after slaying Medusa.

clip_image028

Name:"Danae"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Rembrandt,1636-1650
Theme:Danae,waiting for Zeus,while Eros hovers above her.

clip_image030

Name:"Landscape with Polyphemus"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Nicolas Poussin,1649
Theme:Various mythological deities set in a beautiful landscape.

clip_image032

Name:"Landscape with Apollo and Sivilla"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Claude Lorrain,1650-1660
Theme:God Apollo courting Sivilla.

clip_image034

Name:"Perseus and Andromeda"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Anton Raphael Mengs,1774-1777
Theme:Andromeda follows Perseus and Eros after her rescue.

clip_image036

Name:"Sapfo and Phaeon"
Museum:St Petersburg ("Hermitage"),Russia
Artist and Year:Jacques-Luis David,1809
Theme:Female poet Sapfo with her lover Phaeon, who is struck by Eros’ arrows.

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in the museum "Museo del Prado" in Madrid, Spain.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image038

Name:"Celebration of Dionysus"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Vezellio Tiziano,1518-1521
Theme:People of island Andros celebrating the arrival of god Dionysus.

clip_image040

Name:"The three Graces"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Hans Baldung Grien,ca. 1539
Theme:Portrait of the three Graces.

clip_image042

Name:"Aphrodite and Adonis"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Vezellio Tiziano,1553-1554
Theme:Aphrodite tries in vain to prevent her lover Adonis to go on a hunting trip.

clip_image044

Name:"Atalante and Ippomenes"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Guido Reni,ca. 1612
Theme:Ippomenes tricks Atalante in order to win a race.

clip_image046

Name:"The triumph of Dionysus"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Diego Velazquez,1628-1629
Theme:Peasants offering gifts to young god Dionysus.

clip_image048

Name:"Hephaestus’ workshop"
Museum:Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Diego Velazquez,1630
Theme:God Apollo informs god Hephaestus that his wife Aphrodite has cheated on him with god Ares .

clip_image050

Name:"The myth of Arachne"
Museum: Madrid,"Museo del Prado",Spain
Artist and Year:Diego Velazquez,1657
Theme:Athena transforms Arachne into an insect, when she proves to be better than her at weaving.

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in two museums in Italy, one in Venice and the other in Naples.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image052

Name:"Dionysus and young warrior"
Museum:Academy Gallery,Venice,Italy
Artist and Year:Giovanno Bellini,1490-1500
Theme:God Dionysus offers a plate of fruit to a young warrior,probably personifying Lust tempting a virtuous hero.

clip_image054

Name:"Perseus cuts the head of Medusa"
Museum:Academy Gallery, Venice, Italy
Artist and Year:Francesco Maffei,ca. 1660
Theme:Perseus prepares to cut the head of Medusa, while trying to look the other way.

clip_image056

Name:"Artemis and Callisto"
Museum:Academy Gallery, Venice, Italy
Artist and Year:Sebastiano Ricci,1712-1716
Theme:Goddess Artemis finds out that nymph Callisto is pregnant with god Zeus.

clip_image058

Name:"Dream with Asclepius"
Museum:Academy Gallery, Venice, Italy
Artist and Year:Sebastiano Ricci,ca. 1720
Theme:A sleeping man sees in his dream Asclepius who will heal him.

clip_image060

Name:"The capture of Europe"
Museum:Academy Gallery, Venice, Italy
Artist and Year:Giambattista Tiepolo,1720-1721
Theme:Zeus, disguised as a white bull, abducted Europe.The painting shows them resting near the seaside..

clip_image062

Name:"Danae"
Museum:Capodimonte National Museum,Naples,Italy
Artist and Year:Vecellio Tiziano,1544-1546
Theme:Danae and Eros watching the golden rain, disguise of Zeus.

clip_image064

Name:"Hercules at crossroads"
Museum:Capodimonte National Museum,Naples,Italy
Artist and Year:Anniballe Carracci,1596
Theme:Hero Hercules faces dilemma whether to follow Vice or Virtue.

clip_image066

Name:"Landscape with nymphs"
Museum:Capodimonte National Museum,Naples,Italy
Artist and Year:Claude Lorrain,1669
Theme:Nymphs playing near a lake.

clip_image068

Name:"Drunk Seilenus"
Museum:Capodimonte National Museum,Naples,Italy
Artist and Year:Jusepe De Ribera,1626
Theme:Seilenus getting drunk, while being watched by Pan.

clip_image070

Name:"Apollo and Marsyas"
Museum:Capodimonte National Museum,Naples,Italy
Artist and Year:Jusepe De Ribera,1637
Theme:God Apollo punishes Marsyas after a music contest, by skinning him alive.

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in the National Gallery, in London.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image002[1]

Name:"Apollo and Daphne"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Antonio del Pollaiuolo, 1470-1480
Theme:The nymph Daphne is transformed into the plant laurel, as her suitor god Apollo is trying to embrace her.

clip_image071

Name:"Aphrodite and Ares"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Sandro Botticelli,ca. 1485
Theme:Goddess Aphrodite resting in bed with god Ares, while satyrs and Eros play with his weapons.

clip_image006[1]

Name:"The death of Procrida"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Piero Di Cosimo,ca. 1495
Theme:A satyr kneels beside Procrida, who has been killed by her jealous husband.

clip_image072

Name:"Dionysus and Ariadne"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Tiziano,1522-1523
Theme:Dionysus meets Ariadne on the island of Naxos, where she was abandoned by Theseus.

clip_image073

Name:"Aphrodite and Eros"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Lucas Cranach Sr.,ca. 1430
Theme:Aphrodite talks with her son Eros, who has been stung by bees.

clip_image074

Name:"Allegory of Love"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Bronzino,ca.1545
Theme:Goddess Aphrodite in an intimate scene with Eros, in a painting symbolizing carnal Love.

clip_image014[1]

Name:"The Creation of the Galaxy"
Museum: National Gallery, London, England
Artist and Year:Giacopo Tintorreto,1580
Theme:Zeus puts baby Hercules to breastfeed from Hera, but spilled milk creates the galaxy.

clip_image016[1]

Name:"Dionysus celebration in front of statue of Pan"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Nicolas Poussin,1630-1634
Theme:Followers of god Dionysus have a wild celebration on front of a statue of Pan .

clip_image018[1]

Name:"Judgment of Paris"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Peter Paul Rubens,1632-1635
Theme:In the famous beauty contest which led to the Trojan War, Paris is shown trying to decide which goddess he will give the apple to.

clip_image020[1]

Name:"Aphrodite in front of a mirror"
Museum:National Gallery, London, England
Artist and Year:Diego Velasquez,1647-1651
Theme:Goddess Aphrodite looking at herself in a mirror held by Eros.

Here you can have a look on pictures of famous greek mythology paintings,which are kept in the Ufizzi Gallery, in Florence, Italy.

As you can see, next to each picture there is a small description, where you can read some details about the painting, such as the name of the painting and the name of the artist, the approximate year it was completed, the name of the museum that the painting is now kept and finally some words about its theme.

When you browse, you can see a larger version of any picture by clicking on its image in the gallery. The larger picture loads inside a window on the same page, which you can close by clicking anywhere on the image.

clip_image076

Name:"Hercules and Antaeus"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Antonio del Pollaiuolo,1475
Theme:Hercules manages to kill the giant Antaeus on his return from the Apples of Hesperides.

clip_image078

Name:"Hercules and Lerna Hydra"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Antonio del Pollaiuolo,ca. 1475
Theme:Hercules tries to kill the Lerna Hydra.

clip_image080

Name:"Allegory of Spring"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Sandro Boticelli,ca. 1482
Theme:Wind god Zephyros pursues his wife to be nymph Chlorida, while Aphrodite and the Three Graces are dancing in a garden in Spring.

clip_image082

Name:"Athena and Centaur"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Sandro Boticelli,ca. 1482
Theme:Goddess Athena, trying to tame a Centaur.

clip_image084

Name:"Birth of Aphrodite"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Sandro Boticelli,ca. 1484
Theme:The birth of Aphrodite on the island of Cythera.

clip_image086

Name:"Perseus rescues Andromeda"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Piero di Kosimo,ca. 1513
Theme:Perseus rescues Andromeda, by killing the sea monster.

clip_image088

Name:"Aphrodite of Urbino"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Tiziano,1538
Theme:Portrait of goddess Aphrodite resting on her bed.

clip_image090

Name:"Hephaestus’ Workshop"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Giorgio Vasari,ca. 1564
Theme:Goddess Athena meets god Hephaestus in his workshop.

clip_image092

Name:"Leda and the Swan"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Giacobo Tintorreto,ca. 1560
Theme:God Zeus approaches Leda by transforming himself into a swan.

clip_image094

Name:"Dionysus"
Museum:Ufizzi Gallery, Florence, Italy
Artist and Year:Caravaggio,ca. 1597
Theme:Portrait of young godDionysus.

  1. 19/02/2012 στο 7:46 ΜΜ

    Και τι δεν έχει αυτό το blog!

  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: