Αρχική > εκπαίδευση > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

2df88-1936paulklee281879-194029-southerngardens1936

του Ανδρέα Παπαδαντωνάκη

Όσοι πιστεύουν στην αναγκαιότητα γενναίων θεσμικών παρεμβάσεων και δομικών αλλαγών που θα αναμορφώσουν το τοπίο στη δημόσια διοίκηση και θα εκσυγχρονίσουν ένα αναποτελεσματικό και ελάχιστα ανταποδοτικό κράτος, μάλλον θα πρέπει να αισθάνονται απογοητευμένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Το βάρος που δημιουργούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις για την   επίτευξη μαξιμαλιστικών δημοσιονομικών στόχων, υπαγορεύει πολιτικές που απέχουν πολύ από το να υπηρετούν αναγκαίες αλλαγές στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της ορθολογικής διαχείρισης , της ανατροφοδότησης του συστήματος.

Έτσι, η αναγκαία –για πολλούς-, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που θα μπορούσε να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην επαγγελματική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού, μετατρέπεται σε θεσμικό τερατούργημα που αποβλέπει αποκλειστικά στην μείωση της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου και την αναγκαστική έξοδο εκπαιδευτικών μέσα από την τιμωρητική και αυθαίρετη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση σημαντικού μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ομοίως, η ανάγκη ορθής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού δυναμικού μετατρέπεται σε διαθεσιμότητες – απολύσεις τόσων εκπαιδευτικών, όσων επιβάλλει η προσυμφωνημένη ποσόστωση – συνεισφορά του Υπουργείου Παιδείας στο βωμό των ανθρωποθυσιών.

Και όταν ο συγκεκριμένος αριθμός των θυμάτων υπολείπεται κατά τι του αρχικού, τότε το επόμενο πρωί, αίρεται με τροπολογία η τροπολογία που ψηφίστηκε την προηγούμενη ημέρα για τις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα. (βλέπε κάτοχοι –μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων).

Σε άλλη περίπτωση, η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης προσωπικού ψηφίζεται από τη Βουλή υπό τη μορφή ενός απλού πίνακα στον οποίο παρατίθενται απλώς και μόνον τα ποσά που εξοικονομούνται:

Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, γίνεται «σημείο 14», υποπαραγράφου 3 «Μισθολογικές Παρεμβάσεις», παραγράφου Α «Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών», Πίνακα 4 «Επικαιροποιημένες Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2013-2016»:

2013: 41,2 εκατομ ευρώ

2014: 61,8 εκατομ ευρώ

Η παραγωγή πολιτικής εντός του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου γίνεται σε λογιστικά φύλλα, μετατρέπεται σε επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων.

Είναι λοιπόν αδύνατο –ακόμη και για τους πλέον καλόπιστους- να πειστούν ότι οι όποιες αλλαγές εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό που στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις της εκπαίδευσης.

 

Σήμερα επιχειρώντας μια τεχνική προσέγγιση στις προτεινόμενες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, θα δειχτεί ότι και αυτές υποκύπτουν στη παραπάνω λογική.

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

 

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

9

0

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

2

0

Ιστορία

2

2

0

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3/2

5

0

Γεωμετρία

2/3

Α Ξένη Γλώσσα

3

0

-3

Β Ξένη Γλώσσα

0

2

+2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

3

2

-1

Χημεία

2

2

0

Βιολογία

1

2

+1

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Ερευνητική Εργασία (Project)

2

2

0

Αρχές Οικονομίας

2

0

-2

Πολιτική Παιδεία

0

3

+3

Μάθημα επιλογής

0

2

+2

Σύνολο

33

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα για την Α Λυκείου, διαφοροποιείται σε σχέση με το περσινό σε δυο τουλάχιστον σημαντικά σημεία:

Το πρώτο είναι ο «εξοβελισμός» των καθηγητών των Αγγλικών:

Οι 3 ώρες των Αγγλικών στην Α Λυκείου γίνονται 2 ώρες –υποχρεωτικά- β ξένης γλώσσας. Η επιλογή αυτή έχει να κάνει με την μετακίνηση της ειδικότητας στο Γυμνάσιο, όπου οι ώρες αυξάνονται αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των μετατάξεων που θα πραγματοποιηθούν άμεσα. (την Δευτέρα αναμένεται η εγκύκλιος).

Το δεύτερο είναι η κατάργηση του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», που σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα ωρολόγια προγράμματα των δύο επόμενων τάξεων, αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στους καθηγητές ΠΕ09 (Οικονομολόγοι).

Το μάθημα αντικαθίσταται κατά κάποιο τρόπο από το νέο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Παιδεία (Θεσμοί – Αρχές Δικαίου – Οικονομία)», που όμως θα είναι πρώτη ανάθεση στις ειδικότητες ΠΕ09,ΠΕ10,ΠΕ13.

Συνολικά το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Α Λυκείου θα φτάνει τις 35 ώρες με την προσθήκη ενός μαθήματος επιλογής μεταξύ των «Εφαρμογές στην Πληροφορική», «Διαχείριση Φυσικών πόρων», «Έκφραση πολιτισμός/ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

Η μία ώρα που δίνεται από τους ΠΕ04.01 (Φυσικούς) στους ΠΕ04.04 (Βιολόγους), αντισταθμίζει την απώλεια ωρών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα στη Γ Λυκείου.

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μάθημα

ΙΣΧΥΟΝ

Νέο

Διαφορά

Θρησκευτικά

2

2

0

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

6

0

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

2

0

Άλγεβρα

2

5

+1

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

2

0

Χημεία

2

2

0

Βιολογία

1

1

0

Φυσική Αγωγή

2

2

0

Α΄ Ξένη Γλώσσα

2

0

-2

Β Ξένη Γλώσσα

0

2

+2

Ερευνητική εργασία (Project)

2

2

0

Φιλοσοφία

0

2

+2

Πολιτική Παιδεία

0

2

+2

 

 

 

 

Σύνολο

25

30

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΙΣΧΥΟΝ

Θεωρητική κατεύθυνση

ΝΕΟ

Ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών)

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

4

3

-1

2.Αρχές Φιλοσοφίας ή
Πολιτική και Δίκαιο

2

0

-2

3.Λατινικά

2

2

0

Θετική κατεύθυνση

Ώρες

Τεχνολογική κατεύθυνση

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

Ομάδα μαθημάτων θετικών Σπουδών

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.Μαθηματικά

3

1.Μαθηματικά

3

2

-1

2.Φυσική

2

2.Φυσική

2

3

+1

3.Χημεία

2

3.Τεχνολογία Επικοινωνιών

2

0

-2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

0

-2

Στη Β Λυκείου, μία σημαντική διαφοροποίηση είναι η κατάργηση του μαθήματος επιλογής. Η αλλαγή αυτή, θα προκαλέσει πρόβλημα στους καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ19 – 20), και σε συνδυασμό με το προτεινόμενο ωρολόγιο της Γ Λυκείου, θα οδηγήσει ουσιαστικά σε βάθος διετίας, στην κατάργηση των θέσεων καθηγητών Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο. Η επιλογή αυτή φαίνεται να στηρίζεται στο ίδιο σκεπτικό με αυτό που επικρατεί για τους καθηγητές ΠΕ06 (Συνεχίζεται και σε αυτή την τάξη το δίωρο της β ξένης γλώσσας που λειτουργεί υπέρ των ΠΕ05, ΠΕ07, που δεν μπορούν να απορροφηθούν από την πρωτοβάθμια).

Η απορρόφηση των καθηγητών πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια αλλά και σε διοικητικές θέσεις οργανισμών και φορέων άλλων υπουργείων μέσω των μετατάξεων, μάλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Εύλογο παραμένει το ερώτημα: Με ποιο σκεπτικό πλην αυτού που περιγράψαμε καταργείται το μάθημα στο Λύκειο; Συνυπολόγισε κάποιος το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν 48 τμήματα σε ΑΕΙ – ΤΕΙ σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο;

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα μαθηματικά ενισχύονται κατά 1 ώρα, ενώ εισάγεται το μάθημα της Φιλοσοφίας, που πέρσι ήταν επιλεγόμενο στη θεωρητική κατεύθυνση( με το «Πολιτική και Δίκαιο»). Επίσης συνεχίζεται (2ωρο) στη γενική Παιδεία το μάθημα «Πολιτική Παιδεία». (Α ανάθεση σε τρεις ειδικότητες)

 Στην κατεύθυνση η μέχρι σήμερα θεωρητική θα ονομάζεται Ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ η θετική και τεχνολογική ενοποιούνται στην ομάδα μαθημάτων θετικών Σπουδών.

Στην Ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών καταργούνται τα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο» τα οποία όμως μεταφέρονται στο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας. Συνολικά οι ώρες της ομάδας είναι 5 (3 Αρχαία, 2 Λατινικά.)

Στην ομάδα μαθημάτων θετικών Σπουδών –παλιά θετική και τεχνολογική- δεν υπάρχουν τα μαθήματα της Χημείας και της Τεχνολογίας επικοινωνιών.

Τα μαθηματικά θα διδάσκονται 2 ώρες και η Φυσική 3, σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις όπου ισχύει το αντίστροφο.


Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Θρησκευτικά

1

1

0

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

1

0

-1

Α΄ Ξένη Γλώσσα

2

0

-2

Β Ξένη γλώσσα

0

2

+2

Φυσική Αγωγή

1

1

0

Νεοελληνική Γλώσσα

2

6

+2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

2

0

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2

0

-2

Φυσική

1

0

-1

Βιολογία

1

0

-1

Κοινωνιολογία

2

0

-2

Στη Γενική Παιδεία της Γ Λυκείου τα αντικείμενα είναι μόνον 5 και οι ώρες συνολικά 12.

Η σημαντική διαφορά είναι ότι αυξάνεται κατά 2 ώρες το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ καταργούνται από τη Γενική Παιδεία τα: Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Φυσική, Βιολογία, Κοινωνιολογία.

Τα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής εισάγονται ως μάθημα κατεύθυνσης στην ομάδα οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών σπουδών ( 8ώρες) 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΟΝ

Θεωρητική κατεύθυνση

ΝΕΟ

Ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αρχαία Ελληνικά

5

11

+6

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3/2

0

-3/2

Λατινικά

2/3

3

+0,5

Ιστορία

2

6

+4

 

 

 

 

 

 

 

 Στην νέα ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών εντυπωσιακή είναι η αύξηση των ωρών των Αρχαίων σε σχέση με την σημερινή θεωρητική κατεύθυνση:

11ώρες (+6), όπως και της Ιστορίας 6 ώρες (+4).

Καταργείται το μάθημα της Λογοτεχνίας κατεύθυνσης.

           

Θετική κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΟΝ

Θετική κατεύθυνση

ΝΕΟ

Ομάδα μαθημάτων θετικών Σπουδών

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μαθηματικά

5

8

+3

Φυσική

3

6

+3

Χημεία

2

6

+4

Βιολογία

2

8

+6

Στην Ομάδα μαθημάτων θετικών Σπουδών (σημερινή θετική), εντυπωσιακή είναι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της βιολογίας (από 2 σε 8 ώρες, αυτό ισχύει όμως μόνον για όσους θα επιλέξουν επιστήμες υγείας. ) Οι υπόλοιποι εξετάζονται στα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική Χημεία.


Στην σημερινή τεχνολογική κατεύθυνση, η σύγκριση με την προτεινόμενη Ομάδα οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών σπουδών είναι δύσκολη λόγω και της ύπαρξης δυο κύκλων.

 Εδώ επιχειρείται μια σύγκριση με τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών

 Συμπεράσματα σε ότι αφορά στις ειδικότητες:

  1. Σταδιακά οδηγούνται εκτός Γενικού Λυκείου οι ειδικότητες Αγγλικών και Πληροφορικής.
  2. Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας για τις ειδικότητες Γαλλικών και Γερμανικών.
  3. Παραμένουν ίδιες οι ώρες διδασκαλίας για τους θεολόγους και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
  4. Αυξάνονται οι ώρες για τους Φιλολόγους και τους Φυσικούς.
  5. Πιθανόν μειώνονται οι ώρες για τους οικονομολόγους.
  6. Πιθανή αύξηση ωρών για μαθηματικούς.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών)

ΝΕΟ

Ομάδα οικονομικών κοινωνικών και πολιτικών σπουδών

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μαθηματικά

5

8

+3

Φυσική

3

3

0

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

0

-2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

2

0

-2

Οικονομία

(εναλλακτικά με Ιστορία, για όσους επιλέγουν τμήματα κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών

0

6

+6

Ιστορία

(αναγκαστικά για όσους επιλέγουν παιδαγωγικά τμήματα)

0

6

+6

Αρχές φυσικών επιστημών

(αναγκαστικά για όσους επιλέγουν παιδαγωγικά τμήματα)

0

6

+6

Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας

(αναγκαστικά για όσους επιλέγουν τμήματα κοινωνιολογίας και πολιτικών επιστημών)

0

6

+6

                                      

 

http://www.dictyo.gr/2011-10-04-12-17-46/41141-2013-08-03-15-51-42.html

 

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: