Αρχική > εκπαίδευση, εκπαιδευτικός > Έρευνα της ΠΕΚ: Το 77% των εκπαιδευτικών κρίνει αρνητική τη στάση του υπουργείου Παιδείας απέναντι τους

Έρευνα της ΠΕΚ: Το 77% των εκπαιδευτικών κρίνει αρνητική τη στάση του υπουργείου Παιδείας απέναντι τους

ΠΕΚ-ΑΡΘΡΟ

Πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές δεν αρκούν ή μόλις που αρκούν για την κάλυψη των βασικών στοιχειωδών αναγκών.

10/11/2021

Ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις  έχουν προκύψει , από έρευνα , μέσω ερωτηματολογίου, που διενήργησε η  Προοδευτική Ενότητα  Καθηγητών (πρώην ΠΑΣΚ Καθηγητών), σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών του υπουργείου Παιδείας και των φορέων του.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

 • Σε ότι αφορά τη στάση του υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς το 77% την κρίνει αρνητική  ενώ το 19% καταγράφει αδιαφορία.  Περίπου 4% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντί τους είναι φιλική η υποστηρικτική.
 • Ανύπαρκτη η ελλιπή σε ποσοστό περίπου 80% κρίνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την υποστήριξη που τους παρέχεται στην άσκηση του έργου τους από τις υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας.
 • Πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές δεν αρκούν ή μόλις που αρκούν για την κάλυψη των βασικών  στοιχειωδών αναγκών
 • Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν απογοητευμένοι από την επάρκεια των χώρων στο σχολείο.
 • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών – το οποίο κινείται στο 80% περίπου, δηλώνει καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένο από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία.
 • Ακόμη μεγαλύτερη αποδεικνύεται η  απογοήτευση των εκπαιδευτικών  από τις επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση του φόρτου εργασίας που αφορά εξωδιδακτικά καθήκοντα, διοικητικές γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις, έχουν δυσχεράνει την αποτελεσματική διδακτική λειτουργία .
 • Το 78,3% των εκπαιδευτικών απαντά ότι το  σχολείο δεν διαθέτει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ενώ μόλις το 21,7% απαντά ότι υπάρχει γραμματεία στο σχολείο.
 • Το 61% θεωρεί ότι η επικοινωνία με τις υπηρεσίες των κατά τόπους Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι εύκολη ή πολύ εύκολη σε αντίθεση με το 39% που την θεωρεί δύσκολη ή σχεδόν ανύπαρκτη.
 • Σε σχέση με τις ανάγκες προσωπικού στην εκπαίδευση μόλις το 19% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι περσινοί και οι φετινοί διορισμοί επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.
 • Τέλος σε ότι αφορά τα μέτρα που πήρε το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία σε ποσοστό πάνω από 63% αυτά κρίνονται ανεπαρκή.

Η ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα (η οποία διήρκεσε 5 ημέρες 4/11 – 7/11) συμμετείχαν περίπου περισσότεροι από  1.800 εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (89%) , ενώ το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και  από αναπληρωτές (11%)

Οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής 24% και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 19%

Με μικρότερα ποσοστά συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την περιφέρεια της ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Θεσσαλίας 8 –  9%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γραμματειακή διοικητική υποστήριξη στο σχολείο

Το 78,3% των εκπαιδευτικών απαντά ότι το  σχολείο δεν διαθέτει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ενώ μόλις το 21,7% απαντά ότι υπάρχει γραμματεία στο σχολείο.

Το σημαντικό αυτό έλλειμμα στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις διοικητικές υποχρεώσεις τους είναι απόλυτα συμβατό με τα ευρήματα των ευρωπαϊκών ερευνών που επιβεβαιώνουν την τεράστια υστέρηση σε βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που  υπάρχει χώρα μας. Αποτυπώνει την έλλειψη επένδυσης στην διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των σχολείων, μια συνειδητή δημόσια πολιτική καθώς το κενό αυτό καλούνται να το αναπληρώσουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.

Αυτό αναδεικνύει το σύνθετο έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο οι οποίοι πρέπει να συνδυάσουν τα διδακτικά καθήκοντα με τις ανάγκες εκπλήρωσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες συνεχώς αυξάνουν υπό το βάρος ενός διογκωμένου διοικητικού γραφειοκρατισμού.

Διαθέτει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη το σχολείο σας;

Επικοινωνία με Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το 61% θεωρεί ότι η επικοινωνία με τις υπηρεσίες των κατά τόπους Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι εύκολη ή πολύ εύκολη σε αντίθεση με το 39% που την θεωρεί δύσκολη ή σχεδόν ανύπαρκτη.

Πόσο εύκολη-  αποτελεσματική – υποστηρικτική είναι η επικοινωνία με τις υπηρεσίες της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε;

Χώροι – υποδομές σχολικής μονάδας

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν απογοητευμένοι από την επάρκεια των χώρων στο σχολείο.

Στην μεγάλη τους πλειοψηφία, (πάνω από 80%)  δηλώνουν καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένοι  από τις αίθουσες εκδηλώσεων, τα γραφεία των καθηγητών και τα εργαστήρια (φυσικών επιστημών – υπολογιστών κ.ά)  και σε μικρότερο ποσοστό από τον αύλειο χώρο.

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους χώρους και τις υποδομές της σχολικής μονάδας στην οποία απασχολείστε. (βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 από 5 πολύ ικανοποιημένοι ένα καθόλου ικανοποιημένοι)

Αναλυτικά προγράμματα – σχολικά εγχειρίδια

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών – το οποίο κινείται στο 80% περίπου, δηλώνει καθόλου ή ελάχιστα ικανοποιημένο από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία.  Η απόρριψη σε τόσο μεγάλο ποσοστό των βασικών εργαλείων με τα οποία καλείται ο εκπαιδευτικός να ασκήσει το διδακτικό του  έργο είναι αρκετά ενδεικτική για  την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να στραφεί η αναζήτηση για τις οποίες μαθησιακές και διδακτικές δυσλειτουργίες. Η συζήτηση για την αναβάθμιση του διδακτικού έργου προϋποθέτει το να εμπλακούν σε μια ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο των σπουδών όχι απλά οι εκπονητές των σχεδιασμών αλλά και όσοι θα κληθούν να κάνουν αυτούς τους σχεδιασμούς πραγματικότητα. Η θεώρηση του εκπαιδευτικού της τάξης πρέπει να γίνει βασικός παράγοντας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων.

Πόσο κατά τη γνώμη σας ανταποκρίνονται τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών;

Επιμόρφωση

Ακόμη μεγαλύτερη αποδεικνύεται η  απογοήτευση των εκπαιδευτικών  από τις επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας.  Ένα εντυπωσιακό ποσοστό 90% δηλώνει ότι αυτές είναι σχεδόν ανύπαρκτες ή ελλιπείς.

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (52,5%) δηλώνουν ότι την τελευταία πενταετία έχει επιμορφωθεί από 0 έως 10 ώρες, ενώ μόλις το 19,3% δηλώνει ότι έχει επιμορφωθεί περισσότερες από 40 ώρες στην τελευταία πενταετία.

Πώς κρίνετε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών;

Πόσες ώρες επιμορφωθήκατε σε ζητήματα εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών κατά την τελευταία πενταετία;

Εξωδιδακτικές υποχρεώσεις.

Με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση του φόρτου εργασίας που αφορά εξωδιδακτικά καθήκοντα, διοικητικές γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις, έχουν δυσχεράνει την αποτελεσματική διδακτική λειτουργία . Σε ποσοστό που αγγίζει το 85% οι καθηγητές/ριες  δηλώνουν ότι η αύξηση των παραπάνω υποχρεώσεων δυσχεραίνει το παιδαγωγικό τους έργο και λειτουργεί ουσιαστικά ως παράγοντας αποπροσανατολισμού από την κυρίαρχη αποστολή τους, το διδακτικό τους έργο.

Πόσο επιβαρύνει – δυσχεραίνει,  το παιδαγωγικό και διδακτικό σας έργο η ανάγκη διεκπεραίωσης διοικητικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων στο σχολείο;

Διδακτικό ωράριο

Στο ίδιο περίπου ποσοστό (85%) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνουν ότι η αύξηση του διδακτικού ωραρίου που έγινε  το 2013 δυσχέρανε πολύ και αρκετά τα διδακτικά παιδαγωγικά τους καθήκοντα  μετασχηματίζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο και τον όγκο των εργασιών τους.

Πόσο επιβάρυνε – δυσχέρανε το διδακτικό σας έργο, η αύξηση του διδακτικού ωραρίου;

Μισθός

Σε σχέση με το μισθό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτό που δείχνουν και οι Ευρωπαϊκές έρευνες: ότι δηλαδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι από τους χειρότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη.  Πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές δεν αρκούν ή μόλις που αρκούν για την κάλυψη των βασικών  στοιχειωδών αναγκών. Η απαίτηση για αύξηση του μισθού των εκπαιδευτικών είναι πλέον επιτακτική.

Πώς κρίνετε τις αποδοχές σας;

Υποστήριξη από εκπαιδευτικές δομές

Ανύπαρκτη η ελλιπή σε ποσοστό περίπου 80% κρίνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την υποστήριξη που τους παρέχεται στην άσκηση του έργου τους από τις υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Περίπου 25% των εκπαιδευτικών κρίνει το έργο των υποστηρικτικών δομών ικανοποιητικό ή πολύ ικανοποιητικό.

Πώς αξιολογείτε το έργο των υποστηρικτικών δομών ( ΠΕΚΕΣ – ΚΕΣΥ κ.ά) προς εκπαιδευτικούς και μαθητές;

Διορισμοί – ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σε σχέση με τις ανάγκες προσωπικού στην εκπαίδευση μόλις το 19% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι περσινοί και οι φετινοί διορισμοί επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.  Το 80% πιστεύει ότι οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύφθηκαν από καθόλου έως λίγο. Οι αριθμοί στις προσλήψεις των αναπληρωτών αλλά και οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις εντός του 2022 ενισχύουν τον προβληματισμό αυτό.

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν φέτος, σε τι βαθμό πιστεύετε ότι καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου σχολείου;

Υποστήριξη από Πολιτεία

Σε σχέση με τη γενικότερη υποστήριξη που παρέχεται από την πολιτεία στους Έλληνες εκπαιδευτικούς μόλις ένα 5,5% θεωρεί αυτή την υποστήριξη ικανοποιητική. Η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό περίπου 85% δηλώνει ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένη. Η καταγραφή αυτής της αποστασιοποίησης από τους ερωτηθέντες καταδεικνύει το μεγάλο χάσμα-ψυχικό αλλά και λειτουργικό- που λειτουργεί υπονομευτικά σε όλα τα επίπεδα. Αποκαλύπτεται  μια πραγματικότητα στην οποία,  Υπουργείο και κόσμος της εκπαίδευσης δεν είναι από την ίδια πλευρά του ποταμού. Η εικόνα αυτή  δημιουργεί έντονο προβληματισμό καθώς ο χώρος της Παιδείας πρέπει να είναι χώρος συναίνεσης, σύνθεσης και συνεργασίας και όχι να δοκιμάζεται από συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.

Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ικανοποιημένοι από την υποστήριξη της Πολιτείας στην άσκηση του λειτουργήματός σας (βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 από 5 πολύ ικανοποιημένοι ένα καθόλου ικανοποιημένοι)

Στάση Υπουργείου Παιδείας απέναντι σε εκπαιδευτικούς

Σε ότι αφορά τη στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς το 77% την κρίνει αρνητική ενώ το 19% καταγράφει αδιαφορία.  Περίπου 4% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντί τους είναι φιλική η υποστηρικτική.

Αντιμετώπιση πανδημίας 

Τέλος σε ότι αφορά τα μέτρα που πήρε το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία σε ποσοστό πάνω από 63% αυτά κρίνονται ανεπαρκή.

Πώς κρίνετε τα μέτρα που πήρε το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας;

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Οι απαντήσεις που καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο ουσιαστικά λειτουργούν ως ανίχνευση της στάσης που διαμορφώνεται στον κόσμο της εκπαίδευσης-προφανώς με τους περιορισμούς του δείγματος και της μεθοδολογικής προσέγγισης- και αποτυπώνουν την ανάγκη η συζήτηση για την εκπαίδευση να αποκτήσει ουσιαστικά χαρακτηριστικά.

Η καταγραφή των ελλείψεων σε σύγχρονες δομές, των ανεπαρκειών σε επίπεδο υποστήριξης της λειτουργίας των σχολείων, η μεγάλη υποχώρηση που παρατηρείται στο πεδίο της επιμόρφωσης, η κυριαρχία ενός ασφυκτικού γραφειοκρατικού διοικητισμού, οι εξαιρετικά ισχνές μισθολογικές απολαβές διαμορφώνουν ένα γκρίζο σκηνικό όπου το σχολείο στερείται σιγά σιγά την ανάσα του και ο κόσμος της εκπαίδευσης καλείται να λειτουργήσει σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Η ανάγκη για ένα άλλο σχολείο είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (Π.ΕΚ.)

Αποτελέσματα έρευνας «Αξιολογούμε το Υπουργείο Παιδείας»

Με μεγάλη συμμετοχή ανταποκρίθηκαν οι  εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο ερωτηματολόγιο της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών (Π.Ε.Κ.) σχετικά με την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών του Υπουργείου Παιδείας και των φορέων του.

Το ερωτηματολόγιο που πρώτη η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών κοινοποίησε  και ανάρτησε στις 4/11/2021 με τίτλο «Αξιολογούμε το Υπουργείο Παιδείας», αποτελεί μία προσπάθεια της Παράταξης να αναδείξει την  πραγματική εικόνα των συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και της κατάστασης στα σχολεία και στην εκπαίδευση γενικότερα.

Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν μέσα από την αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,  να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες  των δυσχερειών στην εκπαιδευτική καθημερινότητα  και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια να επιτελέσουν το έργο τους, την ίδια  ώρα που επιχειρείται από την πολιτική ηγεσία (και μέσω της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου) να ενοχοποιηθεί για τις οποίες δυσλειτουργίες, ο κλάδος των εκπαιδευτικών.

Τα δεδομένα της έρευνάς μας που δημοσιεύονται σήμερα, αναδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό τον πραγματικό χαρακτήρα των πολιτικών που η κυβέρνηση εφαρμόζει στον χώρο της εκπαίδευσης:  την αποδόμηση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης

ΠΕΚ-ΑΡΘΡΟ

 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: