Αρχική > εκπαίδευση > Η κατάσταση της εκπαίδευσης – ένα έτος στο COVID

Η κατάσταση της εκπαίδευσης – ένα έτος στο COVID

State secretary sees OECD opening to the east – Daily News Hungary

Από τον Andreas Schleicher

Διευθυντής, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δεξιoτήτων του ΟΟΣΑ

Βασικά σημεία :

– Μια νέα έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει ότι ορισμένες χώρες μπόρεσαν να διατηρήσουν τα σχολεία ανοιχτά ακόμη και σε δύσκολες πανδημικές καταστάσεις
– Τα νέα δεδομένα επισημαίνουν ευκαιρίες για βελτίωση στα εκπαιδευτικά συστήματα
– Η κινητοποίηση της υποστήριξης για καινοτομία, ανθεκτικότητα και αλλαγή στην εκπαίδευση είναι πιο σημαντική από ποτέ

Σε μια άνευ προηγουμένου εκπαιδευτική κρίση όπως αυτή που προκαλείται από την πανδημία του κοροναϊού (COVID-19), είναι δύσκολο να αντλήσουμε γνώσεις από το παρελθόν. Αλλά βοηθά να κοιτάξουμε προς τα έξω πώς άλλα εκπαιδευτικά συστήματα ανταποκρίνονται σε παρόμοιες προκλήσεις. Για να το υποστηρίξει αυτό, ο ΟΟΣΑ έχει συλλέξει συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σε όλη την πανδημία μέσω μιας σειράς Ειδικών Ερευνών.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας ειδικής έρευνας δείχνουν ότι ορισμένες χώρες μπόρεσαν να διατηρήσουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή ακόμη και σε δύσκολες πανδημικές καταστάσεις. Οι πρακτικές κοινωνικής απόστασης και υγιεινής αποδείχθηκαν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του κοροναϊού, αλλά επέβαλαν σημαντικούς περιορισμούς χωρητικότητας στα σχολεία και απαιτούσαν εκπαιδευτικά συστήματα για να κάνουν δύσκολες επιλογές σχετικά με την κατανομή των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ήταν επίσης μέρος των εθνικών στρατηγικών, με 19 από τα 30 εκπαιδευτικά συστήματα με συγκρίσιμα δεδομένα να εφαρμόζουν εθνικά μέτρα που δίνουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η περιορισμένη αρχική παροχή εμβολίων και οι ανταγωνιστικοί στόχοι της δημόσιας υγείας καθιστούν την προτεραιότητα του εμβολιασμού μια δύσκολη πράξη εξισορρόπησης.

Κλείσιμο σχολείου

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά μόλυνσης στον πληθυσμό φαίνονται άσχετα με τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες τα σχολεία έκλεισαν. Με άλλα λόγια, χώρες με παρόμοια ποσοστά μόλυνσης έκαναν διαφορετικές επιλογές πολιτικής όσον αφορά το κλείσιμο του σχολείου, είτε υποκινούνται από εκπαιδευτικούς στόχους, από την υποδομή υγείας ή από άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής.

Αυτό που αφορά, ωστόσο, είναι ότι οι χώρες με τη χαμηλότερη εκπαιδευτική απόδοση τείνουν να βλέπουν τον μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ημερών που χάνονται. Στην πραγματικότητα, η απόδοση των 15χρονων στο τεστ ανάγνωσης PISA 2018 εξηγεί το 53% της διακύμανσης μεταξύ των χωρών στον αριθμό των ημερών διδασκαλίας που χάθηκαν το 2020 στα γυμνάσια. Με άλλα λόγια, τα εκπαιδευτικά συστήματα με ήδη φτωχότερα μαθησιακά αποτελέσματα το 2018 έβλεπαν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης το 2020. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση COVID δεν ενίσχυσε μόνο τις εκπαιδευτικές ανισότητες εντός των χωρών, αλλά και το χάσμα απόδοσης μεταξύ των χωρών.

Το γράφημα που δείχνει τις χώρες με χαμηλότερη εκπαιδευτική απόδοση κράτησαν τα σχολεία κλειστά περισσότερο το 2020

Μετριασμός του αντίκτυπου του κλεισίματος των σχολείων

Όπου χρειάστηκε το κλείσιμο του σχολείου, η Ειδική Έρευνα δείχνει ότι πολλές χώρες κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να μετριάσουν τον αντίκτυπό τους για τους μαθητές, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, συχνά με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων. Όπου η σχολική ικανότητα ήταν περιορισμένη λόγω της κοινωνικής απόστασης, οι περισσότερες χώρες έδωσαν προτεραιότητα σε μικρά παιδιά και μαθητές από μειονεκτούντα υπόβαθρα για να μάθουν αυτοπροσώπως, αντικατοπτρίζοντας ότι το κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης είναι το πιο σημαντικό για αυτές τις ομάδες, ενώ οι ψηφιακές εναλλακτικές είναι λιγότερο αποτελεσματικές για αυτές.

Το 71% των χωρών με συγκρίσιμα δεδομένα παρείχαν διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των μαθησιακών κενών στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, το 64% το έπραξε στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 58% στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης. Περίπου οι μισές από τις χώρες εισήγαγαν ειδικά μέτρα που εστιάζουν σε μειονεκτούντες μαθητές, ενώ περίπου το 30% στοχεύει μέτρα σε μετανάστες, πρόσφυγες, εθνοτικές μειονότητες ή αυτόχθονες ομάδες. Το ερώτημα είναι, γιατί χρειαζόμασταν μια πανδημία για να συμβούν αυτά τα πράγματα;

Το ερώτημα είναι, γιατί χρειαζόμασταν μια πανδημία για να συμβούν αυτά τα πράγματα;

Έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η προβλεψιμότητα των υπηρεσιών για μαθητές και γονείς και για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν τακτική και αφοσιωμένη επαφή, ακόμη και όταν τα σχολεία έκλεισαν. Πολλές χώρες δημιουργούν νέα κανάλια για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών, οικογενειών, δασκάλων και σχολείων ή τοπικών αρχών. Οι χώρες βασίστηκαν επίσης σε μια σειρά προσεγγίσεων για να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό περιελάμβανε ευέλικτες και αυτοβηματικές ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και συμφωνίες με φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και εταιρείες Διαδικτύου για την ενίσχυση της πρόσβασης, ιδίως στο πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης.

Η τοπική ικανότητα ήταν το κλειδί για ένα ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Η επιτυχία εξαρτιόταν συχνά από το συνδυασμό διαφανών και καλά επικοινωνημένων κριτηρίων για τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, με ευελιξία στην εφαρμογή τους στην πρώτη γραμμή. Η τελευταία περιλάμβανε συχνά τοπικές αποφάσεις σχετικά με το πότε θα εφαρμοστούν μέτρα κοινωνικής απόστασης, υγιεινής, καραντίνας ή το κλείσιμο τάξεων ή σχολείων.

Με μειωμένο χρόνο διδασκαλίας, ήταν σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μερικές φορές τα βασικά μαθήματα όπως η ανάγνωση ή τα μαθηματικά είχαν μεγαλύτερη έμφαση. Όσον αφορά τη μάθηση στο σχολείο, προτεραιότητα δόθηκε συχνά στην εκμάθηση νέου περιεχομένου κατά την πρόβα του υλικού, στην προετοιμασία και την αναθεώρηση του υλικού που μαθαίνεται εξ αποστάσεως και στο κίνητρο και ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών στρατηγικών και κοινωνικής μάθησης.

Η πανδημία περιπλέκει επίσης τη διαχείριση των εθνικών εξετάσεων και αξιολογήσεων. Σε διαφορετικό βαθμό, τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλαξαν το ημερολόγιο, το περιεχόμενο και τον τρόπο των εξετάσεων και των αξιολογήσεων. Η διαφορά στον βαθμό στον οποίο οι χώρες παρεκκλίνουν από τα σχέδια αξιολόγησης και εξέτασης σχετίζεται τόσο με το πανδημικό πλαίσιο όσο και με το πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι εξετάσεις στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Οι χώρες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης σε προ-πανδημικούς χρόνους βρήκαν ευκολότερο να αντικαταστήσουν τις εξετάσεις με άλλους τρόπους αναγνώρισης της μάθησης των μαθητών.

Διδασκαλία και μάθηση στο ψηφιακό περιβάλλον

Κατά το κλείσιμο του σχολείου, οι ψηφιακοί πόροι έγιναν το σωτήριο για την εκπαίδευση και η πανδημία ώθησε τους δασκάλους και τους μαθητές να προσαρμοστούν γρήγορα στη διδασκαλία και να μάθουν on-line. Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν βελτιώσει γρήγορα τις ψηφιακές ευκαιρίες μάθησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και ενθάρρυναν νέες μορφές συνεργασίας εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις από την Ειδική Έρευνα δείχνουν σταθερά πρότυπα σε όλες τις χώρες: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά ιδιαίτερα στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Τα κινητά τηλέφωνα ήταν πιο κοινά στο δευτεροβάθμιο επίπεδο και το ραδιόφωνο στο ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Τα πακέτα από το σπίτι, οι τηλεοράσεις και άλλες λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ήταν πιο συχνές στο πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Διάγραμμα που δείχνει τις διαφορετικές λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID

Η μετάβαση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η επακόλουθη επανέναρξη των σχολείων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην εργασία των εκπαιδευτικών. Η κρίση απαιτούσε πολλούς από αυτούς να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να προετοιμάσουν υλικό κατάλληλο για εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθεσε επίσης νέες ευθύνες στη δουλειά τους, όπως ο συντονισμός της υποστήριξης και των πόρων για τους μαθητές τους, η αυξημένη αλληλεπίδραση με τους γονείς, η οργάνωση θεραπευτικών τάξεων ή η εφαρμογή νέων διοικητικών, υγειονομικών και ασφάλειας διαδικασιών στα σχολεία . Σε ορισμένα πλαίσια, οι απουσίες των εκπαιδευτικών περιορίζουν περαιτέρω την ικανότητα και θέτουν περιορισμούς στην ικανότητα των σχολείων να μειώσουν τα μεγέθη της τάξης ή να εφαρμόσουν διαφορετικά υβριδικά μοντέλα μάθησης.

Η μετάβαση στην διαδικτυακή ή υβριδική επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών υπήρξε μια πρόσθετη πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτικούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις μορφές μάθησης στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην online επαγγελματική ανάπτυξη ήταν περιορισμένη πριν από την πανδημία και οι εκπαιδευτικοί ήταν λιγότερο πιθανό από άλλους επαγγελματίες να μάθουν ενημερώνοντας τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η Ειδική Έρευνα δείχνει πώς οι περισσότερες χώρες κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να υποστηρίξουν τη διαδικτυακή μάθηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για παράδειγμα παρέχοντας πρόσβαση στις ΤΠΕ και συνδεσιμότητα σε εκπαιδευτικούς ή υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών που σχετίζεται με τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών.

Δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων για το μέλλον των νέων, όχι για το παρελθόν μας

Φυσικά, όλα αυτά κοστίζουν χρήματα. Κατά τη σχολική χρονιά 2019/20, οι περισσότερες χώρες μπόρεσαν να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους για τις επιπλέον προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι εκτιμήσεις από χώρες υποδηλώνουν ότι πολλές χώρες θα μπορούν να συγκεντρώσουν επιπλέον κεφάλαια και κατά τη σχολική χρονιά 2020/21. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές είναι πολύ πιο απαιτητικές. Τώρα είναι η ώρα για τις χώρες να αξιοποιήσουν τα μαθήματα της πανδημίας για να αναδιαμορφώσουν τους ανθρώπους, τους χώρους, το χρόνο και την τεχνολογία ώστε να επινοήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Κατά έναν τρόπο, η κρίση αποκάλυψε το τεράστιο δυναμικό για καινοτομία που είναι αδρανής σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία συχνά παραμένουν κυρίαρχα από ιεραρχικές δομές που προσανατολίζονται προς την ανταμοιβή της συμμόρφωσης. Θα είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την καινοτομία στα σχολεία. Οι κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής αυτονομίας και μιας συλλογικής κουλτούρας όπου οι εξαιρετικές ιδέες βελτιώνονται και κοινοποιούνται. Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση, και μπορούν να προσφέρουν κίνητρα που αυξάνουν το προφίλ και απαιτούν τι λειτουργεί.

Αλλά μόνο οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν μόνο πολλά. Η Silicon Valley λειτουργεί επειδή οι κυβερνήσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για καινοτομία, όχι επειδή οι κυβερνήσεις κάνουν την καινοτομία. Ομοίως, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να καινοτομήσουν στην τάξη. αλλά μπορούν να βοηθήσουν με το άνοιγμα συστημάτων έτσι ώστε να υπάρχει ένα κλίμα φιλικό προς την καινοτομία βάσει αποδεικτικών στοιχείων, όπου οι μετασχηματιστικές ιδέες μπορούν να ανθίσουν. Αυτό σημαίνει ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσα στο σύστημα, αλλά και καθιστώντας το ανοιχτό σε δημιουργικές ιδέες από έξω.

Τώρα είναι η ώρα για τις χώρες να αξιοποιήσουν τα μαθήματα της πανδημίας για να αναδιαμορφώσουν τους ανθρώπους, τους χώρους, το χρόνο και την τεχνολογία για να επινοήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Για να κινητοποιήσει την υποστήριξη για καινοτομία, ανθεκτικότητα και αλλαγή, ιδίως στην αβεβαιότητα που δημιουργείται από την πανδημία, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να βελτιωθούν στην επικοινωνία της ανάγκης και να στηρίξουν την υποστήριξη για αλλαγή. Η επένδυση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στις δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών θα είναι κρίσιμη. Και είναι ζωτικής σημασίας οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ενεργά μέσα για αλλαγή, όχι μόνο στην εφαρμογή τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών, αλλά και στο σχεδιασμό τους.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να γίνουν καλύτερα στον εντοπισμό βασικών παραγόντων της αλλαγής και να τα υποστηρίξουν και να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους κλιμάκωσης και διάδοσης καινοτομιών. Είναι σημαντικό οι πολλές καλές εμπειρίες που μαθαίνονται κατά την πανδημία να μην χαθούν όταν τα πράγματα επιστρέψουν στο «φυσιολογικό», αλλά παρέχουν έμπνευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης.

OECD Explained - iExpats

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: