Αρχική > Ψυχολογία > Ψυχολογία: Γενική θεώρηση

Ψυχολογία: Γενική θεώρηση

clip_image002

Μυταράς Δημήτρης, Μορφές

 

Του Νίκου Τσούλια

Πρόκειται για μια νέα σχετική επιστήμη, η οποία αφενός επιχειρεί να οριοθετήσει με την αναγκαία απολυτότητα το πεδίο αναφοράς της, ως απαραίτητου στοιχείου της συγκρότησής της και αφετέρου να αναπτύξει τον επαγγελματικό της χώρο, σε ένα τοπίο όπου κυριαρχεί η ρευστότητα ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Επιγράφεται ως επιστήμη της Ψυχής, αλλά εν τοις πράγμασι αναφέρεται στη μελέτη της σκέψης και της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Εξ αυτού του στοιχείου προκύπτουν και οι μεγάλες δυσκολίες στην επιστημονική προσέγγιση των πεδίων αυτών, αφού για πολλούς επιστήμονες και μέχρι σχετικά πρόσφατα το όλο σύστημα είναι αρκετά «χαοτικό» και δύσκολα προσεγγίσιμο. Ανεξάρτητα αν αποσπάστηκε από το ευρύ πεδίο της φιλοσοφίας – η οποία έχει διαφοροποιημένη ερευνητική μεθοδολογία από την επιστήμη – επιχειρεί να διευρύνει το πεδίο αναφοράς κυρίως με τη δημιουργία πολλών επιμέρους κλάδων της.

Η αναγκαιότητα ανάπτυξής της οφείλεται πρωτίστως στην κατανόηση των ποικίλων εκφράσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην περαιτέρω καλλιέργεια των θεωριών μαθήσεων και πιο ειδικά των παιδιών και των νέων και στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της ψυχικής υγείας. Είναι μια ιδιαίτερα γοητευτική επιστήμη με απέραντο ερευνητικό πεδίο, μια επιστήμη που συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους κόλπους του σχολικού κόσμου και ιδιαίτερα στις επιλογές σπουδών των μαθητριών. Και μια τέτοια δυναμική και κυρίως η γοργή ανάπτυξή της στην έρευνα και σε αντικείμενα όπου μέχρι τελευταία ήταν terra incognita αποτελούν στοιχεία ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Στη συνέχεια αναφέρονται δύο κείμενα για μια πρώτη εισαγωγή στο όλο θέμα

Σχολείο

Σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα
Από το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας

Τα υπάρχοντα Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα είναι τέσσερα και βρίσκονται στα εξής Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθώς και με βάση τους βαθμούς των υποψηφίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εισάγονται στα τέσσερα αυτά Τμήματα Ψυχολογίας είναι περίπου οκτακόσιοι (800 ) κάθε χρόνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που δηλώνει ως επιλογή εισαγωγής αυτά τα τμήματα φτάνει τους τρεις χιλιάδες (3000).

Στόχοι της Διδασκαλίας
Η αφομοίωση από τους φοιτητές των βασικών κανόνων και αρχών της Ψυχολογίας, καθώς και της μεθοδολογίας της Ψυχολογικής Έρευνας.
Η εξοικείωση των φοιτητών με τους βασικούς τομείς της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, όπως Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, Σχολική Ψυχολογία, Οργανωτική Ψυχολογία, καθώς και με άλλους τομείς της Ψυχολογίας, όπως είναι η Αθλητική Ψυχολογία και η Οικονομική Ψυχολογία.

Η γνωριμία των φοιτητών με εξειδικευμένους τομείς της Ψυχολογίας, όπως είναι οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, τα ψυχολογικά τεστ, η αλλαγή της συμπεριφοράς κ.λπ.
Η εξοικείωση των φοιτητών με άλλους τομείς σχετικούς με την Ψυχολογία, όπως είναι η Φιλοσοφία, η Μεθοδολογία της Επιστήμης και η Εκπαίδευση.
Η απόκτηση από τους φοιτητές της γνώσης της εφαρμογής των ψυχολογικών γνώσεων και τεχνικών μέσω της πρακτικής εξάσκησής τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και της πρακτικής τους σε συγκεκριμένα κέντρα, όπως σχολεία και κέντρα ψυχικής υγείας.

Τέλος, η σύνταξη από τους φοιτητές μιας διπλωματικής, βασισμένης σε εμπειρική γνώση, με την οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητά τους στη σύνταξη μιας ψυχολογικής μελέτης : αναφορά στη βιβλιογραφία, παράθεση υποθέσεων, σχεδιασμός της μελέτης, σχηματισμός ερωτηματολογίων, συγκέντρωση πληροφοριών, στατιστική ανάλυση, εξέταση αποτελεσμάτων, καθώς και επιτυχής αναφορά στη βιβλιογραφία σε σχέση με τα τελικά συμπεράσματα.

Η δομή των προπτυχιακών σπουδών Ψυχολογίας

Η διάρκεια των σπουδών μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου – πρώτο πτυχίο στην Ψυχολογία χωρίς εξειδίκευση – είναι τέσσερα χρόνια (οκτώ εξάμηνα)
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 180 ωρών παρακολούθησης περίπου : 160 ώρες παρακολούθησης (40 μαθήματα), η διπλωματική (10 ώρες) και η πρακτική εξάσκηση (10 ώρες)
Το 75% των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την Ψυχολογία, ενώ το υπόλοιπο 25% σχετίζεται με άλλους τομείς, όπως με τη Φιλοσοφία, την Κοινωνιολογία και την Εκπαίδευση.

Η φύση των Πτυχίων και η Διάρκειά τους
Πτυχίο: 4 έτη σπoυδών
Μεταπτυχιακό : 2-3 έτη σπουδών, καθώς και 1 τουλάχιστον 1 έτος πρακτικής εξάσκησης σε κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας, σχολείο ή οργανισμό.
Σε ποιούς τομείς;
α)Σχολική Ψυχολογία
β)Κλινική Ψυχολογία
γ)Αναπτυξιακή/Γνωστική Ψυχολογία
δ)Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
Αριθμός εισαχθέντων : 5-30 ανά πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Προϋποθέσεις Εισαγωγής)
        Η εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι προσβάσιμη σε απόφοιτους Ψυχολογίας και γίνεται βάσει των βαθμών των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, μιας γραπτής εξέτασης στην Ψυχολογία, τη Μεθοδολογία των Στατιστικών της Επιστημονικής Έρευνας, την Προσωπικότητα και την Κλινική Ψυχολογία, βάσει συνέντευξης με τους υποψήφιους, γνώσης μιας ξένης γλώσσας, συστατικών επιστολών, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αρθρογράφισης σε φοιτητικές εφημερίδες και εμπειρίας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. 

Το πλαίσιο των κανονισμών  των πρακτικών ψυχολογίας

    Τα προγράμματα κάθε πτυχίου εισηγούνται από τα Τμήματα Ψυχολογίας, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και εκδίδονται από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας παραχωρεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε όλους ανεξαιρέτως τους απόφοιτους Ψυχολογίας.        
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ψυχολογίας παραχωρείται σε απόφοιτους προγραμμάτων Ψυχολογίας, αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Ψυχολόγων, από εθνικές επιτροπές πιστοποίησης υπό την επίβλεψη της επιτροπής πιστοποίησης της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Ψυχολόγων.

http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=8&layout=blog&Itemid=9

Σχολείο

ΨΗΦΙΣΜΑ και για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 25-4-2012, αποφάσισε ομόφωνα την ανακοίνωση του παρακάτω ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Παρότι διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία από τη λειτουργία του πρώτου Τμήματος Ψυχολογίας στη χώρα μας, η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση και τον καθορισμό των υποχρεώσεων των επαγγελματιών ψυχολόγων είναι ελλιπής.

1. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (991/79, 2646/98) κάθε απόφοιτος ελληνικού τμήματος Ψυχολογίας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει «άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου». Ωστόσο οι επαγγελματίες ψυχολόγοι θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει κάποια από τις ποικίλες εξειδικεύσεις (κλινικός, συμβουλευτικός, σχολικός, υγείας κλπ.) για τις οποίες δεν υπάρχει μνεία στην κείμενη νομοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω κλάδους, για σειρά ετών, λειτουργούν προγράμματα εξειδίκευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αρκετά Τμήματα Ψυχολογίας στη χώρα.

2. Με το δεδομένο της ελεύθερης μετακίνησης επαγγελματιών στην ευρωπαϊκή ένωση, δημιουργούνται επίσης ζητήματα θέσπισης κριτηρίων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αδειοδότηση των επαγγελματιών ψυχολόγων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να θεσμοθετηθεί ο ελάχιστος αριθμός κριτηρίων που θα πρέπει να ικανοποιείται από τον επαγγελματία ψυχολόγο, στη βάση και των όσων ισχύουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

3. Τα κριτήρια της υπάρχουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση είναι εν πολλοίς τυπικά. Υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστούν με ουσιαστικότερα κριτήρια (εποπτευόμενη πρακτική, εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους της ψυχολογίας, ενδελεχής ψυχολογική εκτίμηση του υποψηφίου κλπ.).

4. Το πλαίσιο λειτουργίας του ψυχολόγου είναι επίσης ένα ζήτημα που παραμελείται στην υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις τόσο για ελεγκτικούς μηχανισμούς αντιποίησης άσκησης επαγγέλματος, όσο και για διατάξεις που θα ορίζουν τις υποχρεώσεις και το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση και το πλαίσιο λειτουργίας του επαγγελματία ψυχολόγου στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (πολιτεία, σύλλογοι ψυχολόγων, τμήματα Ψυχολογίας).

Η δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο εποπτείας των επαγγελματιών ψυχολόγων όπως συμβαίνει τόσο στο εξωτερικό όσο και σε αντίστοιχα ΝΠΔΔ άλλων επαγγελματικών φορέων της ημεδαπής.

Κοινοποίηση:

– Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Στεφάνου
– Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια κα Συγκολλίτου.
– Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Ποταμιάνο.
– Διευθυντή του τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Ναυρίδη.
– Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ).
– Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.
– Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
– Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων.
– Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
– Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας.
– Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας.
– Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος.
– Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία.
– Κέντρο Ψυχολογικής Έρευνας και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.
– Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας.

Ρέθυμνο, 15 Μάη 2012

http://www.psy.gr/first.php?mid=10&subid=16&ssid=0

Σχολείο

Και μερικές χρήσιμες ιστοσελίδες:

http://www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-edo/metaptyxiaka-programmata/p-m-s-sth-sxoliki-cyxologia.html

http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCH/lst_metap.asp

http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=348&Itemid=99999999&mosmsg=You+are+trying+to+access+from+a+non-authorized+domain.+%28search.babylon.com%29

http://psixologia.dev.edu.uoc.gr/

http://www.psy.auth.gr/

http://www.soc.uoc.gr/psycho/prosvasi.htm

http://www.soc.uoc.gr/psycho/

http://pep.uoi.gr/

http://www.ucy.ac.cy/default.aspx?w=psychology&l=el-GR&p=HOME

http://www.pyr.gr/sxoles/yixologias.htm

http://www.cypsa.org.cy/studies/accredited/

http://www.new.ucy.ac.cy/data/psydepart.pdf

http://metaptyxiaka1.blogspot.gr/2008/07/blog-post_12.html

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

Ψυχολόγοι
Διάφοροι σύνδεσμοι

(Πρωτοποριακός χώρος διδασκαλίας μαθημάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες)

Critique of Bourgeois Consciousness

και άλλα κείμενα του John Zerzan

Ψυχολογικές εταιρείες
Πηγές έρευνας

clip_image002[28]

Ρηγούλης Κώστας: Κοπέλα στα λουλούδια

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: