Αρχείο

Posts Tagged ‘map’

Behold the Largest Atlas in the World: The Six-Foot Tall Klencke Atlas from 1660

25/02/2016 Σχολιάστε

September 11th, 2015 1 Comment

Last week, we featured the free digital edition of the The History of Cartography. Or what’s been called “the most ambitious overview of map making ever undertaken.” The three-volume series contains illustrations of countless maps, produced over hundreds of years. And it, of course, references this fine specimen: A gift given to England’s Charles II in 1660, The Klencke Atlas featured state-of-the-art maps of the continents and various European states. It was also notable for its size. Standing six feet tall and six feet wide (when opened), the volume remains 355 years later the largest atlas in the world. Learn more about it with the BBC clip below.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:πολιτισμός Ετικέτες: , , , ,

Illustrated Maps by Europeana

09/11/2014 Σχολιάστε

italie

written by Anna on May 13, 2014 in Content with no comments

← older postsnewer posts →

Adventurers love them, explorers devise them, and everyone uses them – maps.

From cave paintings to ancient maps of Babylon, Greece, and Asia, through the Age of Discovery (15th – 17th century) up until today, people have created and used maps as the essential tools to help them define, explain, and navigate their way through the world.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:πολιτισμός Ετικέτες: , , ,

The Legacy of Greco-Roman Mapmaking

16/10/2013 Σχολιάστε

The World as They Knew It

 

New York Public Library

A folio from a 15th-century Latin translation of Ptolemy’s influential “Geographia.”

By JOHN NOBLE WILFORD, Published: September 30, 2013

Long before people could look upon Earth from afar, completing a full orbit every 90 minutes, the Greeks and the Romans of antiquity had to struggle to understand their world’s size and shape. Their approaches differed: the philosophical Greeks, it has been said, measured the world by the stars; the practical, road-building Romans by milestones.

Διαβάστε περισσότερα…

The Most Amazing Map You’ll See Today (No Matter What Day It Is)

01/08/2013 Σχολιάστε

By Corey S. Powell | The New York times June 16, 2013

There are many way to celebrate your 70th birthday. You could sit down in front of a cake packed tight with flaming candles. You could go bowling with your buds wearing a T-shirt that says, “Over the hill–and picking up speed.” Or you could help put together the most amazing, three-dimensional map of the universe ever created.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , ,

Maps of Greece / New York Public Library

27/04/2013 Σχολιάστε

Graecia.

Ortelius, Abraham, 1527-1598

Κάνετε μεγάλη μεγέθυνση στους χάρτες και διαβάστε τα σχετικά στοιχεία τους.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: , ,