Αρχείο

Posts Tagged ‘Eurydice’

Εκπαιδευτική Σταδιοδρομία στην Ευρώπη

15/01/2019 Σχολιάστε

At the Edge of the Field, 1924 - Dumitru Ghiatza

Dumitru Ghiatza

Πρόσβαση, Εξέλιξη και Στήριξη

Publication metadata

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο σε μια Ευρώπη που είναι αντιμέτωπη με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών και η αυξανόμενη πίεση που προκύπτει από τη διαμόρφωση ενός ποικιλόμορφου μαθητικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, δρουν καταλυτικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη Εκπαιδευτική Σταδιοδρομία στην Ευρώπη: Πρόσβαση, Εξέλιξη και Στήριξη μπορεί να συμβάλει στη χάραξη πολιτικής με στόχο την παροχή…

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ef5c37e-1b75-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF

Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη

09/10/2018 Σχολιάστε

Village Among Mountains - Dumitru Ghiatza

Dumitru Ghiatza

 

Πρακτικές, Αντιλήψεις και Πολιτικές

Publication metadata

Αποτελεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας στις μέρες μας; Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών; Πώς εκπαιδεύονται για την εργασία τους; Είναι δημοφιλής η διακρατική κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και ενίσχυσης της συνεχούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης καθώς και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη «Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: Πρακτικές,…

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b77775b-6d06-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF

ΕΥΡΥΔΙΚΗ:

25/07/2012 Σχολιάστε
το Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη

clip_image001

Τι είναι το δίκτυο Ευρυδίκη;

Το Δίκτυο Πληροφόρησης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice), λειτουργεί από το 1980 και ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση την καλύτερη ενημέρωση και κατανόηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις τρέχουσες εξελίξεις. 

Διαβάστε περισσότερα…