Αρχείο

Posts Tagged ‘E.I.’

Επίτευξη Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4

21/10/2021 Σχολιάστε

Eduardo Martino / Documentography 

Education International

Το 2015, όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν να επιτύχουν 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Η Education International διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση ενός ανεξάρτητου στόχου για την εκπαίδευση – Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 4 (ΣΒΑ 4) : Εξασφάλιση αποκλειστικής και ισότιμης ποιότητας εκπαίδευσης και προώθηση της δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους. Είναι αξιοσημείωτο ότι το SDG4 αναγνώρισε ότι η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να παρασχεθεί μόνο από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα…

Resolution on Quality education: present and future

18/07/2011 Σχολιάστε

The 5th Education International (EI) World Congress meeting in Berlin (Germany) from 22 to 26 July 2007,

clip_image002Quality public education

1. Affirms that Education International is committed to the achievement of quality education for all people through publicly funded and regulated systems of education;

2. Notes that attacks on the quality of public education are used by those who promote privatisation of aspects of public education systems in order to undermine the public’s confidence in public education and to justify cutbacks in public investments;

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:εκπαίδευση Ετικέτες: ,