Αρχείο

Posts Tagged ‘σύζυγος’

Η συνθετότητα των συζυγικών σχέσεων

13/03/2020 Σχολιάστε

Αποτέλεσμα εικόνας για family in pinterest

Του Νίκου Τσούλια

      Είναι οι πιο δύσκολες, οι πιο πολύπλοκες αλλά συνάμα ίσως και οι πιο όμορφες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Συνδέονται με την πιο κρίσιμη και την πιο καθοριστική απόφαση της ζωής μας, με την απόφαση εκείνη που υπερβαίνει ακόμα και τις αποφάσεις που έχουν επαγγελματικό ή και τον όποιο μεγάλου μεγέθους οικονομικό χαρακτήρα. Οι συζυγικές σχέσεις συνδέονται σχεδόν με την όλη διαδρομή της ενηλίκου ζωής μας, παρακολουθούν και εξελίσσονται μαζί με την όλη πορεία του διαρκούς μετασχηματισμού του εαυτού μας.

Διαβάστε περισσότερα…

Περί συζυγικών σχέσεων (β)

13/06/2014 Σχολιάστε

Landscape with a family – David Teniers the Younger

 

 

Του Νίκου Τσούλια

      Οι συζυγικές σχέσεις κρίνονται και από τα μεγάλα και ουσιώδη ζητήματα της ζωής αλλά εξίσου κρίνονται και από τα απλά, τα καθημερινά θέματα, διαπροσωπικά και οικογενειακά. Γιατί η συζυγική σχέση είναι κατ’ εξοχήν μια σχέση καθημερινότητας, εκεί κυρίως καλείται να δράσει και να δοκιμαστεί. Από αυτό το πεδίο μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε και την ύπαρξη ή όχι των ισχυρών και συναισθηματικών δεσμών. Αν στην καθημερινότητα και στα λεγόμενα μικρά ζητήματα αναδύονται τριβές και δυσαρμονία, αυτά είναι στοιχεία δηλωτικά του ελλείμματος αγάπης.

Διαβάστε περισσότερα…

Περί συζυγικών σχέσεων (α)

12/06/2014 Σχολιάστε

File:David Teniers (II) - The Painter and His Family - WGA22077.jpg

David Teniers (II) – The Painter and His Family

 

Του Νίκου Τσούλια

      Ίσως να πρόκειται για τις πιο σύνθετες και ως εκ τούτου και πιο δύσκολες σχέσεις που αναπτύσσονται στους κόλπους μιας κοινωνίας. Η συνθετότητα και η εξ αυτής δυσκολία προκύπτουν από το γεγονός ότι οι εν λόγω σχέσεις συνδέονται με έναν ουσιώδη κοινωνικό θεσμό, τον πιο διαχρονικό και πιο ισχυρό κοινωνικό θεσμό, την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα…