Αρχείο

Posts Tagged ‘σχέσεις’

Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (α)

12/12/2017 Σχολιάστε

CABIANCA Vincenzo, Tuscan Storytellers of the 14th century, 1860


Σημαντικός παράγοντας της σχολικής λειτουργίας

Του Νίκου Τσούλια

      Και μόνο η έννοια του συναδέλφου που επικυριαρχεί στις προσφωνήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών – όπως φυσικά και μεταξύ των μελών οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος – δηλώνει το βαθύ σύνδεσμο και τις ουσιαστικές σχέσεις τους, δηλώνει την ενότητα που δημιουργεί η άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, μιας κοινωνικής λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα…

Advertisements

Συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

14/11/2017 Σχολιάστε

 

Albin Valeska art

Albin Valeska art

 

Του Νίκου Τσούλια

      Ίσως να μην υπάρχει καμιά μορφή σχέσης μεταξύ των ανθρώπων που να μην έχει και αναφορές σύγκρουσης. Μπορούμε δε – κατά τη γνώμη μου – να ισχυριστούμε ότι οι συγκρούσεις είναι συστατικό στοιχείο κάθε ανθρώπινης σχέσης ως απόρροια τόσο της διαμόρφωσης των αυτόνομων πεδίων των προσωπικοτήτων κάθε πλευράς όσο και της συνδιαμόρφωσης του κοινού πεδίου αυτής καθ’ εαυτής της σχέσης. «Πόλεμος πάντων ανήρ» – καταπώς ισχυριζόταν ο Ηράκλειτος – λοιπόν για να προεκτείνουμε τη γνωστή ρήση, με την έννοια ότι η αντιπαράθεση είναι θετικός παράγοντας προαγωγής της σύνθεσης των πραγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα…

“Αγκάθια” των σχολικών εκδρομών

20/04/2017 1 Σχολιο

1876 Sisley The Watering Place at Marly Le Roi Hoarfrost(Virginia Museum of Art)

1876 Sisley, The Watering Place at Marly Le Roi Hoarfrost(Virginia Museum of Art)

Του Νίκου Τσούλια

Το παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο στα αρνητικά σημεία των σχολικών εκδρομών

      Οι σχολικές εκδρομές πάντα συγκέντρωναν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θεωρούνται από όλες τις μαθητικές γενιές ως συστατικό στοιχείο των σχολικών αναμνήσεών τους. Και είναι ακριβώς αυτό το σημείο που «καλεί» μαθητές και μαθήτριες στη δημιουργία «αιχμηρών γεγονότων» – πέραν των συμβατικών συμπεριφορών του σχολείου – και έτσι τα παιδιά και οι έφηβοι επιθυμούν σφόδρα να δημιουργήσουν τα δικά τους ξεχωριστά γεγονότα.

Διαβάστε περισσότερα…

Σχέσεις επιστήμης και φιλοσοφίας (α΄ μέρος)

12/02/2016 2 Σχόλια

 

image 
Ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας και ο Σόλων. Νωπογραφία του 16ου αι. από μοναστήρι της Ρουμανίας.

 

Του Νίκου Τσούλια

      Η ιστορικογενετική εξέλιξη του Λόγου του ανθρώπου μπορεί να υπαχθεί σε μια βασική περιοδολόγηση με διακριτό σε κάθε φάση έναν χαρακτήρα του Λόγου. Έτσι, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι «εν αρχή ην» η Αφήγηση και η Ποίηση μέσω των οποίων άνθρωποι και λαοί συναρθρώνουν το πολιτισμικό νήμα της συνέχειάς των και του ταξιδιού τους στο χρόνο και στο χώρο…

Διαβάστε περισσότερα…

Η συγγένεια ως αμοιβαιότητα ύπαρξης

20/06/2015 Σχολιάστε

[Maud_d%27Orby_3.png]

On ne peut pas parler des photos érotiques sans évoquer Jean Angelou

 

Καλπουρτζή Ε., Η ΑΥΓΗ, 20.07.2014

 

Η συγγένεια ως αμοιβαιότητα ύπαρξης,  MARSHALL SAHLINS, Τι είναι (και τι δεν είναι) η συγγένεια. Μετάφραση-Προλεγόμενα Νίκος Κούρκουλος, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2014

Η μελέτη της συγγένειας, από κοινού με τη μελέτη της θρησκείας, αποτέλεσαν τους δύο άξονες γύρω από τους οποίους συγκροτήθηκε η επιστήμη της ανθρωπολογίας, κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα…

Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών (β)

03/03/2015 1 Σχολιο

https://anthologio.files.wordpress.com/2015/03/d19b2-rudolph_m25c325bcller_-_view_of_the_acropolis_from_the_pynx_-_1863.jpg?w=900&h=587

Για την ανάδειξη της ομορφιάς του σχολείου

Του Νίκου Τσούλια

      Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αναπτύσσονται μέσα σε ένα δυναμικό πεδίο, συνυφαίνονται με την όλη λειτουργία του σχολείου αλλά και με την προοπτική των εκπαιδευτικών, όλων των εκπαιδευτικών, συνδέονται με το «παιδαγωγικό παράδειγμα» που διαμορφώνει κάθε εκπαιδευτικός στη σχολική του διαδρομή. Επιπλέον, η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών θέτει νέες παραμέτρους, πέραν εκείνων των παραδοσιακών (εισαγωγική ή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, αυτο-μόρφωση και αυτο-επιμόρφωση). Η επαγγελματική εξέλιξη πηγάζει και μέσα από τα ζητήματα του σχολείου, από τα προβλήματά του, από τη δυναμική του, από τις αναζητήσεις του. Το σχολείο είναι ζωντανός οργανισμός και λειτουργεί ως θεσμός εκπαίδευσης και μόρφωσης όλων των συντελεστών του, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα…

Μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας;

06/12/2014 Σχολιάστε

File:AspasiaAlcibiades.jpg

Jean-Léon Gérôme (1824–1904): Socrates seeking Alcibiades in the House of Aspasia, 1861

Του Νίκου Τσούλια

      Η αυτογνωσία θεωρείται ως το πιο βασικό στοιχείο της ζωής μας και του εαυτού μας. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού το ταξίδι της ζωής και το όποιο περιεχόμενο της ζωής το βιώνουμε μέσα από την αυτογνωσία μας.

Διαβάστε περισσότερα…