Αρχείο

Posts Tagged ‘ποιότητα’

H αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες ποιότητας στην εκπαίδευση

15/07/2021 Σχολιάστε

Γιάννης Ν. Κουμέντος*

Στην παγκοσμιοποιημένη και έντονα ανταγωνιστική εποχή μας, καθοριστικό ρόλο έχουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, που επηρεάζουν καθοριστικά τις οικονομικές, παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και τις κοινωνικές αλλαγές. Στόχος των αναπτυγμένων κρατών, των αναδυόμενων οικονομιών και της Ε.Ε., είναι η κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης μέσα από την ποιότητα. Η κατάκτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση προϋποθέτει συστήματα αξιολόγησης και επανατροφοδότησης με πληροφορίες των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα…

Ποιότητα και αξιολόγηση

31/10/2019 Σχολιάστε

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.:

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ, ως Πρόεδρος της ΟΛΜΕ

Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 17.8.2000

      Μια σύγχρονη δημοκρατική εκπαιδευτική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει δύο κρίσιμους μορφωτικούς στόχους: α) Την υπεράσπιση και την προαγωγή του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και β) τη διαρκή και επιμελή ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και αυτή η στοχοθεσία δοκιμάζεται και από τις πολλαπλές τάσεις εμπορευματοποίησης της γνώσης αλλά και από σύνθετες και, εν πολλοίς, άγνωστες πτυχές των αναδυόμενων κοινωνιών της μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα…

Η ποιότητα στην εκπαίδευση

26/03/2013 Σχολιάστε

Toulouse_Lautrec_Henri_de_Dance_at_the_Moulin_Rouge

Toulouse_Lautrec_Henri_de_Dance_at_the_Moulin_Rouge

 

Του Νίκου Τσούλια

Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι σίγουρα κοινωνικά αμφιλεγόμενη και πολιτικοϊδεολογικά χρωματισμένη. Σήμερα η κρατούσα αντίληψη ταυτίζει σχεδόν την ποιότητα στο σχολείο με την αποτελεσματικότητά του και, στη συνέχεια, θεωρεί ως αποτελεσματικότητα κάποιες συγκεκριμένες και μετρήσιμες εκροές του εκπαιδευτικού συστήματος που συνδέονται με παραμέτρους της αξιολόγησης. Με αυτό τον τρόπο συρρικνώνεται η έννοια και το περιεχόμενο της ποιότητας εκπαίδευσης και η ίδια η ποιότητα καθίσταται εργαλειακό στοιχείο για την προσαρμογή του σχολείου στις επιταγές της αγοράς εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα…

Ποιότητα και αξιολόγηση

31/07/2011 Σχολιάστε

Του Νίκου Τσούλια
(Ως προέδρου της ΟΛΜΕ),

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”,  17.8.2000

clip_image002Μια σύγχρονη δημοκρατική εκπαιδευτική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει δύο κρίσιμους μορφωτικούς στόχους: α) Την υπεράσπιση και την προαγωγή του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και β) τη διαρκή και επιμελή ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και αυτή η στοχοθεσία δοκιμάζεται και από τις πολλαπλές τάσεις εμπορευματοποίησης της γνώσης αλλά και από σύνθετες και, εν πολλοίς, άγνωστες πτυχές των αναδυόμενων κοινωνιών της μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:εκπαίδευση Ετικέτες: ,

Δείκτες ποιότητας και αξιολόγησης της εκπαίδευσης

03/06/2011 Σχολιάστε

Του Νίκου Τσούλια

«ΤΟ ΑΡΘΡΟ» 20/12/09

clip_image001

Η υστέρηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε σχέση με την ανάλυση των στοιχείων ποιότητάς του και με αξιολόγησή του προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην προοπτική του. Σύμφωνα με τις κρατούσες τάσεις της βιβλιογραφίας, μια σύγχρονη μορφή επιστημονικής αξιολόγησης της εκπαίδευσης α) δεν έχει καμιά σχέση με τα παλιά σχήματα του επιθεωρητισμού και β) δεν αποτελεί «εργαλείο ιδεολογικού ελέγχου του σχολείου», εκτός αν θεωρούμε καθετί το εκπαιδευτικό ως ιδεολογικό (που ως ένα βαθμό μόνο ισχύει), οπότε σε μια τέτοια περίπτωση δύσκολα τίθεται σε επιστημονική δοκιμασία και απλώς είναι θέμα πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα…