Αρχείο

Posts Tagged ‘μετασχηματισμός’

Ανορθολογικός μετασχηματισμός πολιτών…

06/03/2014 Σχολιάστε

 

Ο Οδυσσέας στην αυλή του Αλκίνοου, Francesco Hayez, 1813-15

Του Νίκου Τσούλια

      Η εποχή μας και ιδιαίτερα η σημερινή κρίση της χώρας μας αποτελούν ιδανικά πεδία μελέτης πολλών κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων, μελέτης λειτουργίας θεσμών, μελέτης του ίδιου του ανθρώπου ως πολιτικού όντος. Και μάς ενδιαφέρει κυρίως ο μετασχηματισμός της πολιτικής συμπεριφοράς του πολίτη υπό το βάρος της πολύπλευρης κρίσης και της έντονης δοκιμασίας του τόπου μας.

Διαβάστε περισσότερα…

Μετασχηματισμοί στην εκπαίδευση

07/06/2011 Σχολιάστε

clip_image001Του Νίκου Τσούλια

The more education you have,
the more education you want

UNESCO

1. Γενική θεώρηση.

Οι ιστορικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στην εποχή μας: η παγκοσμιοποίηση-μια δύναμη που οργανώνει την οικονομία του κόσμου και οι κύριες πηγές της η αυξανόμενη γνώση και η πληροφορία (Carnoy, Rhoten, 2002, 2)-, η άρση του διπολισμού στη διεθνή σκηνή, η καπιταλιστική επέκταση και το πέρασμα των δυτικών αξιών σε όλο τον κόσμο (Dale, Robertson, 2002, 12), η ένταση των ανισοτήτων, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, η έκρηξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της άυλης οικονομίας ανατρέπουν τον παραδοσιακό ρόλο των εθνών–κρατών της βιομηχανικής περιόδου. Και όπως παρατηρεί ο D. Bell, τα εθνικά κράτη έχουν καταστεί πολύ μικρά για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και πολύ μεγάλα για τα μικρά (Ρουσάκης, Καζαμίας, 1997, 233), ενώ οι εθνικές κουλτούρες μετασχηματίζονται από τις παγκόσμιες επικοινωνίες και την πολιτιστική υβριδοποίηση (Green, 1997, 130), καθώς κινούμαστε σε μια περίοδο, κατά την οποία ο πολιτισμικός χώρος καθίσταται ασταθής και υβριδιακός (Giroux, 1994, 40).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

05/06/2011 Σχολιάστε

 Του Νίκου Τσούλια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ, 21.3.10

Instruct : Young teacher is standing near blackboard in classroom

Μας απασχολεί όλους η βαθιά κρίση της χώρας μας. Αλλά το πρόβλημα φυσικά δεν είναι μόνο οικονομικό, συνάπτεται με τη συνολική λειτουργία της κοινωνίας μας. Η υπέρβαση της κρίσης, λοιπόν, συναρτάται με τους ρόλους όλων των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που το επάγγελμά τους έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Και φυσικά σ΄ αυτά τα επαγγέλματα περιλαμβάνεται και εκείνο του εκπαιδευτικού.