Αρχείο

Posts Tagged ‘Μαρξ’

Ευ­τύ­χης Μπι­τσά­κης: “Ανθρώπινη φύση. Για τον κομμουνισμό του πεπερασμένου”

01/05/2017 Σχολιάστε

Eugène Delacroix‘s Liberty Leading the People, 1830

 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τμήμα κεφαλαίου από το υπό έκδοση βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη με τίτλο «Ανθρώπινη φύση. Για τον κομμουνισμό του πεπερασμένου».

Σο­σια­λι­σμός: Ο κα­θέ­νας κα­τά τις ι­κα­νό­τη­τές του. Στον κα­θέ­να α­νά­λο­γα με την προ­σφο­ρά του. Εδώ, κα­τά τον Μαρ­ξ, ι­σχύει το α­στι­κό δί­καιο. Κομ­μου­νι­σμός: Από τον κα­θέ­να α­νά­λο­γα με τις ι­κα­νό­τη­τές του. Στον κα­θέ­να α­νά­λο­γα με τις α­νά­γκες του. Πώς μπο­ρεί να γί­νει αυ­τό; Όταν «με την ο­λό­πλευ­ρη α­νά­πτυ­ξη των α­τό­μων θα έ­χουν α­να­πτυχ­θεί και οι πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις και θα α­να­βλύ­ζουν πιο ά­φθο­να οι πη­γές του κοι­νω­νι­κού πλού­του» (Μαρξ). Τό­τε η αν­θρω­πό­τη­τα θα έ­χει πε­ρά­σει «α­πό το βα­σί­λειο της α­νά­γκης στο βα­σί­λειο της ε­λευ­θε­ρίας».

Διαβάστε περισσότερα…

Λουί Αλτουσέρ: μια βιογραφική σημείωση

19/02/2016 Σχολιάστε

 

 

Από τον συνοδοιπόρο και μαθητή του, Ετιέν Μπαλιμπάρ

Οκτωβρίου 22, 2015

Μετάφραση: Χρ. Γιαννούλη

Αναδημοσίευση από toperiodiko

Ο Λουί Αλτουσέρ έφυγε από τη ζωή στις 22 Οκτώβρη του 1990. Κατέχει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη θεωρητική, ριζοσπαστική, φιλοσοφική, πολιτική σκέψη. Προσπάθησε να διαμορφώσει στοιχεία μιας πρωτότυπης μαρξιστικής φιλοσοφίας και ταυτόχρονα αναμετρήθηκε με το ευρύτερο ερώτημα του ρόλου της φιλοσοφίας ως ιδιαίτερης θεωρητικής ενασχόλησης, αναδεικνύοντας το βαθύτερο πολιτικό της περιεχόμενο και την εξάρτησή της –σε τελικά ανάλυση– από τις εξελίξεις της πάλης των τάξεων.

Διαβάστε περισσότερα…

Karl Marx: Χειρόγραφα 1844

24/11/2014 Σχολιάστε

Ροζάνης Στέφανος, Η ΑΥΓΗ, 12.1.2014

Στον πρόλογό του στα Χειρόγραφα 1844, ο Karl Marx δηλώνει την αφετηρία μιας καμπής των φιλοσοφικών του ενασχολήσεων, κάτω από την έντονη επιρροή που άσκησε πάνω του το έργο του Ludwig Feuerbach. «Μόνο με την εμφάνιση του Feuerbach», γράφει, «μπορούμε να πούμε πως αρχίζει η θετική, ουμανιστική και φυσιοκρατική κριτική. Όσο μικρότερος ο θόρυβός τους, τόσο πιο σίγουρη, βαθιά, διαδεδομένη και διαρκής είναι η επίδραση των έργων του Feuerbach, των μόνων έργων μετά τη Φαινομενολογία και τη Λογική του Hegel, που αποτελούν αληθινή θεωρητική επανάσταση».1

Διαβάστε περισσότερα…

Ο ρόλος της εργασίας στην εξανθρώπιση του πιθήκου

30/04/2014 Σχολιάστε

Una sessió del Congrés Internacional Sindicalista de Londres de 1913

ongrés Internacional Sindicalista: Entre el 27 de setembre i el 2 d’octubre de 1913 té lloc a Londres (Anglaterra)

 

Γράφει: Rob Sewel,  Τρίτη 06 Ιουλίου 2004

Δημοσιεύουμε σήμερα μια άκρως ενδιαφέρουσα συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων που περιέχονται στο κείμενο του Φρίντριχ Ένγκελς «Ο ρόλος της εργασίας στην εξανθρώπιση του πιθήκου», γραμμένη από τον Βρετανό μαρξιστή και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Socialist Appeal» σ. Ρόμπ Σιούελ.

Διαβάστε περισσότερα…

Πειθαρχική εξουσία και καπιταλισμός

13/11/2013 1 Σχολιο

Giacomo Balla, Abstract Speed + Sound, 1913–1914

Του Χρίστου Σίμου*, ΑΥΓΗ 20.10.2013

 

  • Από τον Φουκώ στον Μαρξ

PIERRE MACHEREY, Φουκώ και Μαρξ: Το παραγωγικό υποκείμενο, μετάφραση Τάσος Μπέτζελος, Εκτός Γραμμής, σελ 85

Με ένα βιβλίο του Πιέρ Μασερέ, που επιχειρεί να διερευνήσει τη θεωρία του Καρλ Μαρξ για τον καπιταλισμό, διαβάζοντας αποσπάσματα από το Κεφάλαιο, κυρίως, μέσα από το εννοιολογικό οπλοστάσιο του Μισέλ Φουκώ, κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο εκδοτικός οίκος Εκτός Γραμμής, δίνοντας έτσι το θεωρητικό και πολιτικό στίγμα εντός του οποίου θα επιδιώξει να κινηθεί. Ο Π. Μασερέ ανήκε στον κύκλο των μαθητών του Λουί Αλτουσέρ, και είχε συμμετάσχει στη συγγραφή του διάσημου έργου «Να διαβάσουμε το Κεφάλαιο». Δίδαξε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Paris I και Lille ΙΙΙ. Το συγγραφικό του έργο είναι πολύ πλούσιο, καθώς περιλαμβάνει μελέτες για την φιλοσοφία του Σπινόζα, τον Μαρξ και τον μαρξισμό, τη λογοτεχνία και βεβαίως μελέτες για το φιλοσοφικό ρεύμα που έχει καταγραφεί στην ιστορία των ιδεών ως δομισμός. Στα ελληνικά κυκλοφορούν τρία ακόμα βιβλία του.

Διαβάστε περισσότερα…

Το πρόβλημα των συμμαχιών

01/07/2013 Σχολιάστε

Αντωνιάδης Θεόδωρος, Πουλιά του παραδείσου

 

ΑΥΓΗ, 23.06.2013

Κυκλοφορεί, αυτές τις μέρες, από τις εκδόσεις Τόπος το καινούργιο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη Ανθρώπινη φύση. Για έναν κομμουνισμό του πεπερασμένου. Βασικό ερώτημα που το διατρέχει είναι αν μπορούν να υπάρξουν βιώσιμες σοσιαλιστικές κοινωνίες, αν αυτές αντιφάσκουν με την ανθρώπινη φύση. Στις 250 σελίδες του, αναλύεται η εμφάνιση της ιδιοκτησίας ως άρνηση της αρχαϊκής κοινότητας, οι αντιθέσεις του καπιταλισμού και ο ρόλος της ανθρώπινης φύσης στο ιστορικό γίγνεσθαι, η οποία διερευνάται με βάση κυρίως τα δεδομένα της νευρολογίας και της ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα…