Αρχείο

Posts Tagged ‘Καποδίστριας’

Ιωάννης Καποδίστριας : Η αιγίδα των νόμων, η φρικτή αναρχία, η αυθαίρετη κυβέρνηση

22/03/2021 Σχολιάστε

Ιωάννης Καποδίστριας : Το 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας  Ιωάννης Καποδίστριας | in.gr

Στις 26 Ιανουαρίου 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίστηκε πρώτος κυβερνήτης του νεότερου ελληνικού κράτους στη μητρόπολη της Αίγινας, στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η ενεστώσα κρίσις εμπορεί να μηδενώση όλας τας ελπίδας σας και να αποστερήση τους καρπούς τών υπέρ του ιερού αγώνος απείρων θυσιών

Στεργιόπουλος Βαγγέλης

ΤΟ ΒΗΜΑ,

26.01.2021

Διαβάστε περισσότερα…

“ημπορεί ο Καποδίστριας να βοηθήση και το σχολείον σας”

13/03/2021 Σχολιάστε

Ο Ιωάννης Καποδίστριας (λιθογραφία του 1827)

Του Νίκου Τσούλια

     1821, ο Ελληνισμός αρχίζει να γράφει τη σύγχρονη ιστορία του. Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων κατά της τυραννίας είναι το μέγα γεγονός. Όλα θα είναι πλέον διαφορετικά.

Διαβάστε περισσότερα…

Ο Ιωάννης πίσω από τον Καποδίστρια

24/03/2016 Σχολιάστε

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας

“Οι «επιτροπές» και η «προσωρινότης» κατέστρεψαν την Ελλάδα”.
Ιωάννης Καποδίστριας

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα…