Archive

Posts Tagged ‘γνώση’

Η γνώση απαιτεί ταπεινότητα

25/11/2016 3 σχόλια

 

Manet, Portrait of Émile Zola, 1868, Musée d’Orsay

 

Του Νίκου Τσούλια

 

      Ίσως να είναι φοβερά αρνητικό, ίσως να είναι πιο αρνητικό και από τη σχετική γνώση, τη γνώση που είμαστε βέβαιοι ότι είναι προσωρινή και ότι σύντομα θα αναθεωρηθεί. Εκτιμώ ότι είναι απελπιστικά μονότονο και αρκούντως ανιαρό το να τα ξέρουμε όλα ή, πιο ορθά, να έχουμε την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα.

Διαβάστε περισσότερα…

Να γνωρίζουμε τους μαθητές / τις μαθήτριες

03/11/2016 1 Σχολιο

Theseus and Aethra, by Laurent de La Hyre

 

Του Νίκου Τσούλια

 

      Η Παιδαγωγική σ’ όλους τους καιρούς και σ’ όλους τους τόπους θεωρεί ως μία απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργική μάθηση στο σχολείο την καλή γνώση μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Αναφερόμαστε σε γνώση τόσο του μαθησιακού κάθε φορά πεδίου των μαθητών, όσο και του ιδιαίτερου πνευματικού και συναισθηματικού τους κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα…

Το «παράδειγμα» της μάθησης στη χώρα μας

13/10/2016 1 Σχολιο

“Books are the mirrors of the soul” – Virginia Woolf

 

 

Του Νίκου Τσούλια

 

      Η όλη υπόθεση της μάθησης στη χώρα μας είναι ουσιαστικά υπόθεση σχολική και εκπαιδευτική πρωτίστως και επαγγελματική δευτερευόντως. Δεν έχει αυταξία και δεν συνδέεται με τη ανάπτυξη ενός μορφωτικού και πολιτισμικού ρεύματος και αυτό επιδρά ανασταλτικά στην κοινωνική πρόοδο του τόπου μας.

Διαβάστε περισσότερα…

Εγκόσμια γνώση ή κατήχηση;

13/10/2016 Σχολιάστε

huariqueje:
“ Bauern in Carqueiranne - Arturo ‘Turo’Pedretti , 1930
Swiss, 1896-1964
Oil on cardboard, 40,5 x 51 cm
”

Bauern in Carqueiranne, Arturo ‘Turo’Pedretti, 1930

 

 

Ευτύχης Μπιτσάκης

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος, 2016

 

Η διαμάχη για τη διδασκαλία των θρησκευτικών συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Στο σημερινό σημείωμα θα αποφύγουμε την παράθεση αντικρουόμενων επιχειρημάτων. Θα παραθέσουμε μόνο ελάχιστα λόγια από επίσημα στόματα. Θέμα του κειμένου: Η θρησκεία, η εξ αποκαλύψεως αλήθεια, είναι δυνατόν να αποτελέσει γνωστικό αντικείμενο;

Διαβάστε περισσότερα…

Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία. Συμπληρωματικότητα και διαφορετικότητα με τις θεωρίες του πολιτισμικού πλαισίου

12/10/2016 Σχολιάστε

https://i0.wp.com/www.sinoorigin.com/images/classical-landscape-paintings/large/The%20End%20Of%20The%20Day.jpg

The End Of The Dayhttp://www.sinoorigin.com/classical-landscape-paintings_9.html

 

του Κώστα Κυριάκη

http://constantinoskyriakis.blogspot.gr/

 

Εισαγωγή

Οι θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης θέτουν ως στόχο τους την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο στοιχεία του περιβάλλοντος μετατρέπονται σε νοητικές δομές στην πορεία ανάπτυξης ενός παιδιού. Η παρούσα εργασία διερευνά τη διαφορετικότητα, αλλά και τη συμπληρωματικότητα, δύο βασικών θεωριών για τη γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία: τη θεωρία του J. Piaget και τις θεωρίες του πολιτισμικού πλαισίου.

Διαβάστε περισσότερα…

Τι μπορεί να κερδίζει ο εκπαιδευτικός από τους μαθητές;

23/09/2016 3 σχόλια

3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου

 

 

Του Νίκου Τσούλια

      Συνήθως οι συζητήσεις που γίνονται στο σχολείο και στην κοινωνία αφορούν την παραδοσιακή εκπαιδευτική οδό, τι κερδίζουν οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, αφού η ίδια η καταστατική πράξη της εκπαίδευσης εδραιώνεται σ’ αυτή ακριβώς τη βάση, στη μετάδοση γνώσεων και αξιών, στάσεων και συμπεριφορών από τον παιδαγωγό στον παιδαγωγούμενο.

Διαβάστε περισσότερα…

Η μόρφωση είναι υπόθεση καθολική!

16/07/2016 1 Σχολιο

Του Νίκου Τσούλια

 

      Στη χώρα μας, η απαίτηση για εκπαίδευση της νέας γενιάς είναι πρώτιστη κοινωνική προτεραιότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ελληνική οικογένεια θεωρεί την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά της ως το πρώτο των πρώτων καθηκόντων της και κάνει αιματηρές θυσίες για να επιτύχει αυτό το στόχο της. Αλλά δεν έχουμε κατακτήσει ως λαός μια σημαντική βεβαιότητα ότι «τα πιο σημαντικά γεγονότα της ύπαρξής μας και του εαυτού μας συμβαίνουν με το έργο της παιδείας» (H. Elzer) και όχι μόνο με τις γνώσεις της θεσμικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα…