Αρχείο

Posts Tagged ‘Απόστολος Παύλος’

Ο ύμνος της αγάπης, του Αποστόλου Παύλου

07/04/2018 Σχολιάστε

Αποτέλεσμα εικόνας για Απόστολος Παύλος σε βυζαντινή εικόνα

Ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος

 

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Διαβάστε περισσότερα…