Αρχική > πανεπιστήμιο, πολιτική, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός > Παιδεία και Μόρφωση για ένα δημιουργικό μέλλον της χώρας μας

Παιδεία και Μόρφωση για ένα δημιουργικό μέλλον της χώρας μας

Κάρτα ΠΑ.ΣΟ.Κ. -ΚΙ.ΝΑ.Λ.

Τομέας Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.

Α. Παιδεία και Μόρφωση για όλους

για μια Δημοκρατική Κοινωνία

Η παιδεία είναι πρώτιστο κοινωνικό αγαθό, εστία πολιτισμού, πηγή προόδου. Κάθε πολιτεία από την παιδεία αρχίζει τη διαμόρφωσή της και στην παιδεία απολήγει κάθε μακρόπνοη επιλογή της.

Με την παιδεία υφαίνουμε το νήμα του πολιτισμού μας. Με αυτή κυρίως συμμετέχει κάθε πολίτης στα αγαθά του Κόσμου και αγωνίζεται στη ζωή του.

Η παιδεία συγκροτεί κρίσιμο πεδίο μετασχηματισμών, θεωρήσεων και συμπεριφορών, που θα διαμορφώσουν το μονοπάτι του αύριο, που οδηγεί στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και στον ψηφιακό κόσμο.

Όραμα μας η αρμονική συμπόρευση των κρίσιμων εκείνων πολιτικών και παρεμβάσεων που θα κάνουν τους νέους του σήμερα ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος τόσο ως πολίτες όσο και ως εργαζόμενοι.

Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Πρώτη επιλογή μας η επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας!

Βασική θέση της Σοσιαλδημοκρατικής μας πρότασης, συστατικό στοιχείο του κοινωνικού κράτους, της προόδου και της πράσινης ανάπτυξης είναι η ολόπλευρη στήριξη της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας.

Πόσοι μαθητές «χωράνε» στην τάξη; - Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online

Β. Εθνικός διάλογος για μεταρρυθμιστική πολιτική

στην εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ν.Δ. έχει αντιμεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, νεοφιλελεύθερο και συντηρητικό συνάμα περιεχόμενο και αποδομεί τη δημόσια εκπαίδευση.

Για το κόμμα μας, η εκπαίδευση συνδέεται με:

· τη μόρφωση και την προαγωγή του ορθολογισμού,

· τη συνεχή εμβάθυνση της δημοκρατίας και

· τη διαρκή ενίσχυση της «ανοιχτής κοινωνίας».

Η εκπαίδευση «δεν κοστίζει» αλλά αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Γιατί έχει: υψηλή προστιθέμενη αξία, ισχυρό κοινωνικό αντίκρισμα, πολλαπλή επίδραση στην οικονομία και στην παραγωγή και αξιακό όφελος για τη δημοκρατία και την πολιτική. Γι’ αυτό προτείνουμε αναπτυξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές με σημαντική οικονομική ενίσχυση!

Για τη Σοσιαλδημοκρατία, η διαρκής ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι βασική ιδεολογική και πολιτική επιλογή, γιατί:

· προάγει τον εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της κοινωνίας,

· καλλιεργεί ένα ουμανιστικό σύστημα αξιών,

· φιλοτεχνεί το πορτρέτο του πολίτη, που συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο βίο.

Στις σημερινές «Οικονομίες της Πληροφορίας», η θεσμική εκπαίδευση καλείται να αλλάξει την καταστατική της θέση και να πάρει δεσπόζουσα μορφή για τη δημιουργία των αυριανών «Κοινωνιών της Μάθησης».

Η πρότασή μας εστιάζει σε ένα Σχολείο του Πολιτισμού και της Παιδείας, της Τέχνης και της Αγωγής, γιατί έτσι: προάγεται η πνευματική ελευθερία και η αγωνιστική κουλτούρα για τη ζωή, εξανθρωπίζεται ο πολίτης και διαμορφώνει συνειδήσεις αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, ανεκτικότητας και αντιλήψεις πολιτικής και οικολογικής δράσης.

Είναι πρόταση που προκρίνει την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα: την καινοτομία, την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, τη σεξουαλική αγωγή, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αισθητική αγωγή, τη βιβλιοφιλία, την έρευνα.

Σήμερα, που οξύνονται τα κοινωνικά προβλήματα, ένα τέτοιο δημιουργικό σχολείο μπορεί να συνεργήσει στην προαγωγή μιας ορθολογικής και δίκαιης κοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να επικεντρώνεται στην ουσιαστική μετάδοση γνώσεων στους μαθητές, στην προώθηση της δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και μιας βαθιάς μορφωτικής κουλτούρας.

Βασική μας πολιτική προτεραιότητα για να οικοδομήσουμε την εκπαίδευση του μέλλοντος είναι η αμφίπλευρη, ισότιμη και ισόρροπη σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανθρωπιστική παιδεία, τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη αφενός και τις επαγγελματικές δεξιότητες για την αγορά εργασίας αφετέρου.

Κεντρικές πολιτικές μας:

· Η ποιότητα στην εκπαίδευση,

· Η εισαγωγή της εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Επανάσταση,

· Ο διαρκής εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός της,

· Η άμβλυνση των ανισοτήτων και η προαγωγή ίσων ευκαιριών

Εκπαίδευση με περισσότερη Ευρώπη

Αναδεικνύουμε τον «Ευρωπαϊκό Χώρος Εκπαίδευσης 2030» με τις έξι διαστάσεις της Ε.Ε.: ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ένταξη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεωπολιτική διάσταση και Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.

Στις βασικές δράσεις της Ε.Ε. (μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, συνεργασία στην καινοτομία και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής) προτείνουμε, με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό:

Την υιοθέτηση ενός «κοινού μαθησιακού προγράμματος στη σχολική ιστορία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με περιεχόμενο τους δύο κορυφαίους Διαφωτισμούς, τον αρχαιοελληνικό και τον Αναγεννησιακό, και την κουλτούρα του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους της Ευρώπης» με στόχο «την κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου και της κοινής κληρονομιάς και αξιών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενότητα και την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική πολυμορφία της Ένωσης και των κρατών μελών της».

Κορωνοϊός- Άνοιγμα σχολείων: Βρέθηκαν 15.000 κρούσματα από τα self test σε  μαθητές και καθηγητές - CNN.gr

Γ. Το σχολείο εκπαιδεύει, διαπαιδαγωγεί, εξανθρωπίζει

Το Σχολείο που οραματιζόμαστε οφείλει:

· Να καλλιεργεί την παιδευτική απόλαυση της μάθησης και τη χαρά της γνώσης.

· Να κάνει όμορφη και δημιουργική τη ζωή μαθητών και φοιτητών ενισχύοντας τα όνειρά τους και τις φιλοδοξίες τους με αγωνιστική και αισιόδοξη στάση για τη ζωή.

· Να διαμορφώνει ισχυρή προσωπικότητα στους εκπαιδευόμενους, για να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών μας και να έχουν κριτική στάση απέναντι στην υποκουλτούρα της πληροφοριόσφαιρας και στον εμπορευματοποιημένο τρόπο ζωής.

· Να ερμηνεύει την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα μέσα από τον κόσμο της Επιστήμης και της Τέχνης και να εμπνέει μαθητές και φοιτητές στη συνεργατικότητα, στην καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων, στην αξιοπρέπεια.

1. Η προσχολική αγωγή: γερές αρχές για όλους

«Η προσχολική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών στην Ελληνική Παιδεία και Κοινωνία και δίνει συστηματικές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και καλλιέργειας σε ένα δομημένο και παιδαγωγικά κατάλληλο πλαίσιο».

2. Δημοτικό

«Γενίκευση του Ολοήμερου Σχολείου με το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) σε όλα τα δημοτικά από τα εξαθέσια και άνω. Εφαρμογή διαφοροποιημένων πολιτικών για τα ολιγοθέσια σχολεία.

Προώθηση της εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με έμφαση στη διαθεματικότητα, τη βιωματική μάθηση, τη συνεργατικότητα, τις καινοτομίες (Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικές Δραστηριότητες), ταυτόχρονα με τον επανακαθορισμό της διδακτέας ύλης, ώστε να δοθεί έμφαση στις βασικές δεξιότητες των μαθητών, στη γραφή, ανάγνωση, κατανόηση κειμένου και αριθμητική και να ολοκληρώνεται η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο».

3. Γυμνάσιο

«Η έμφαση στο Γυμνάσιο πρέπει να είναι στην προώθηση της αυτογνωσίας του μαθητή, με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων του, μέσα από τεστ δεξιοτήτων αλλά και αντικειμενική αξιολόγησης στα βασικά μαθήματα». Με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση στην Πληροφορική και σε μία Ξένη Γλώσσα.

4. Λύκειο

«Είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου ως προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και για την αγορά εργασίας».

5. Νέες προκλήσεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

«Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ισότιμο εταίρο της γενικής εκπαίδευσης. Για αυτό και πρέπει να εξασφαλίζεται η αμφίδρομη κινητικότητα μεταξύ της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των δομών που οδηγούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

6. Ειδική Αγωγή και υποστηρικτικές πολιτικές

«Ένα σχολείο για όλους είναι το σχολείο που μπορεί να διαφοροποιήσει και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή».

Πανεπιστήμια: Τέλος στους αιώνιους φοιτητές με ν+3

Δ. Το Πανεπιστήμιο κρίσιμος θεσμός για την πρόοδο
και την ανάπτυξη της χώρας μας

«Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πρέπει με πλήρη αυτονομία να αποσκοπεί στην δημιουργία πολιτών που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις για εξειδικευμένη εργασία, για καινοτομία, και δημιουργία νέας γνώσης και είναι σε άμεση σύνδεση με την Έρευνα.

Η δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας είναι κεντρική και καταλυτική προτεραιότητα». Απαιτείται συνεργασία και αλληλοτροφοδότηση μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Ενίσχυση της αυτονομίας, της εξωστρέφειας, και της οργανωτικής αυτοδιάθεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και σύνδεση της χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια (πχ με τον αριθμό των φοιτητών και των διδασκόντων).

• Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας στα ΑΕΙ.

• Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές. (υποτροφίες, έκπτωση φορολογίας, αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών), παράλληλα με υποτροφίες σε άριστους φοιτητές και άνεργους φοιτητές».

7. Η Κατάρτιση και Δια βίου μάθηση στο προσκήνιο

«Η κατάρτιση και δια βίου μάθηση στοχεύει αφενός στην ικανοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης για εφ’ όρου ζωής πρόσβαση στη γνώση, και αφετέρου αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρησης της απασχόλησης».

Ε. «Βλέπουμε τον εκπαιδευτικό και τον πανεπιστημιακό καθηγητή με άλλη ματιά»

«Σκοπός μας είναι να δώσουμε έμφαση στον κεντρικό ρόλο, στην παιδαγωγική λειτουργία και στην αυτενέργεια των εκπαιδευτικών. Δασκάλων και Καθηγητών. Γιατί, εδώ είναι ο πυρήνας κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής».

Η πανδημία κατέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του πανεπιστημιακού δασκάλου: ως παιδαγωγού, ως επιστήμονα, ως συνδημιουργού του μέλλοντος της νέας γενιάς.

· Να του εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για να ανταποκριθεί καλύτερα στο σύνθετο και δύσκολο έργο του.

· Να του δώσουμε περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ευθύνη!

Η παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού – μαθητή και καθηγητή -φοιτητή είναι ο πυρήνας της παιδείας και της μόρφωσης.

Βασικός μας στόχος η ολόπλευρη οικονομική και επαγγελματική στήριξη εκπαιδευτικών, με προτεραιότητα στην επιμόρφωσή τους, και πανεπιστημιακών καθηγητών με ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας των.

ΣΤ. Παιδεία: Εθνική προτεραιότητα του σήμερα

για την Ελλάδα του αύριο

Επιμένουμε σε μια διαρκή μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική, προκειμένου το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε έναν κόσμο, που εξελίσσεται όλο και πιο γρήγορα, με σταθερό στόχο την κοινωνική πρόοδο. Επιδιώκουμε την κατάκτηση της Κοινωνίας της Γνώσης μέσα από ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, την Κατάρτιση και τη δια Βίου Μάθηση.

Οραματικός στόχος μας είναι η ανάπτυξη μορφωτικού ρεύματος για την προαγωγή ενός σύγχρονου Ψηφιακού Διαφωτισμού με κοινωνική δικαιοσύνη, για μια δημοκρατική πολιτεία!

(Είναι μια ανοιχτή πρόταση – πρόσκληση με στόχο τον δημιουργικό διάλογο και την κατάθεση ιδεών και προτάσεων από τα μέλη και τους φίλους / φίλες του κόμματός μας).

(Εξειδικευμένες θέσεις και προτάσεις, για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα, υπάρχουν τόσο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του κόμματός μας όσο και στις αποφάσεις του Τομέα Παιδείας).

 Κορωνοϊός: Πως λειτουργούν τα σχολεία στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: