Αρχική > βιβλία > Πολλαπλό βιβλίο: Οι προσπάθειες εφαρμογής του από το 1997

Πολλαπλό βιβλίο: Οι προσπάθειες εφαρμογής του από το 1997

Ερχεται το πολλαπλό βιβλίο - ΤΑ ΝΕΑ

Ηλιάδης Νίκος

Τα Γραφεία Προτυποποίησης και Πιστοποίησης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και οι προσπάθειες για το πολλαπλό βιβλίο από το έτος 1997

Την περίοδο της μεταρρύθμισης του 1997 είχε υιοθετηθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, να επιδιωχθεί η ύπαρξη πολλαπλού βιβλίου, το οποίο θα επιτυγχάνονταν με τη δημιουργία:

1. Γραφείου Προτυποποίησης που θα  καθόριζε  τις προδιαγραφές των προς συγγραφή βιβλίων

Θα μπορούσαν δηλαδή να γραφούν βιβλία για όλα τα μαθήματα από κάθε ενδιαφερόμενο, ή από ενώσεις ενδιαφερομένων, τα οποία  για να χρησιμοποιηθούν θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Προφανώς στις προδιαγραφές κύριο στοιχείο  ήταν και ότι θα έπρεπε το υποψήφιο για χρήση διδακτικό  βιβλίο  θα έπρεπε να είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος η σύνταξη του οποίου θα έπρεπε να προηγηθεί από τους αρμοδίους επιστημονικά υπεύθυνους για κάθε τομέα.

Στην Αγγλία ενώσεις καθηγητών, μεμονωμένοι καθηγητές/ συγγραφείς γράφουν διδακτικά βιβλία. Θα μπορούσε και  στην Ελλάδα να γραφούν αντίστοιχα βιβλία από τις ενώσεις  Φυσικών, Χημικών,  ή από την ΟΛΜΕ,  ή από πρόσωπα, ή από ομάδες ενδιαφερόμενων καθηγητών. Με τον τρόπο αυτό θα άλλαζε η διαδικασία να ανατίθεται η συγγραφή βιβλίων «κεντρικά» από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Όποιος ήθελε και είχε τις δυνατότητες και προϋποθέσεις θα έγραφε βιβλίο, αρκεί να ήταν σύμφωνο με τις προδιαγραφές.

2. Γραφείο Πιστοποίησης

Το Γραφείο αυτό θα πιστοποιούσε ότι τα βιβλία που θα γράφονταν και θα υποβάλλονταν από τους ενδιαφερόμενους φορείς ή πρόσωπα/ συγγραφείς ήταν γραμμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε καθορίσει το γραφείο προτυποποίησης , και συνεπώς θα ήταν κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν . Το γραφείο αυτό είχε αναπτύξει κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία πιστοποίησης.  Μόνο τα πιστοποιημένα   βιβλία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν .

Τα Γραφεία θα ήταν ξεχωριστά για να ελέγχει το ένα το άλλο , να μην πιστοποιεί για παράδειγμα βιβλία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα καθόριζε το ίδιο γραφείο.

Η ίδια διαδικασία από τα δύο γραφεία θα εφαρμόζονταν για κάθε εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιούνταν στην εκπαιδευτική διαδικασία (για παράδειγμα σλάϊντς, ταινίες κλπ.) προκειμένου να αναπτυχθεί από ενδιαφερόμενους και να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιστρέφει στα ελληνικά σχολεία το «πολλαπλό βιβλίο» – Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Τις προκαταρτικές αρχικές προδιαγραφές για συγγραφή βιβλίων τις είχε γράψει η ομάδα του Γραφείου Προτυποποίησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι μαθητές για κάθε  συγκεκριμένο μάθημα θα μπορούσαν να επιλέγουν στο μέλλον από τα πιστοποιημένα βιβλία που θα είχαν εγκριθεί από το γραφείο πιστοποίησης , εκείνο που θα προτιμούσαν περισσότερο, για να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ των συγγραφέων και ενδιαφερομένων φορέων.

Δεν θα επέλεγαν οι καθηγητές  τα βιβλία που θα χρησιμοποιούσαν οι μαθητές , αλλά οι ίδιοι οι μαθητές μεταξύ των πιστοποιημένων βιβλίων, αφού όλα θα ήταν κατάλληλα και συμβατά με το πρόγραμμα σπουδών.

Θα σταματούσε η διανομή βιβλίων στους μαθητές κεντρικά.

Στους μαθητές για κάθε μάθημα θα μοιράζονταν «κουπόνια»  με τα οποία θα αγόραζαν  δωρεάν  τα βιβλία της επιλογής τους  από τα πιστοποιημένα για κάθε μάθημα. 

Συνημμένα επισυνάπτονται  οι προκαταρτικές προδιαγραφές που είχε συντάξει η ομάδα του γραφείου προτυποποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα για να αξιοποιηθούν για την τότε κεντρική συγγραφή βιβλίων, μέχρι να καταστεί δυνατή η μετάβαση στο πολλαπλό βιβλίο.

Οι προδιαγραφές αυτές είχαν εκδοθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων για να χρησιμοποιηθούν για την κεντρική συγγραφή βιβλίων, πλην όμως είχε μεγάλη ζήτηση και από μεταπτυχιακούς φοιτητές περί τα «παιδαγωγικά», χωρίς να μπορεί τότε να ικανοποιηθεί ιδιαίτερα η απαίτηση αυτή.

Αργότερα, επιστημονική  ομάδα υπό τον Κο Γ. Σπυρέλλη, Καθηγητή του Ε.Μ.Π.  πραγματοποίησε λεπτομερέστερη μελέτη για τις προδιαγραφές συγγραφής βιβλίων για το «Γραφείο Προτυποποίησης». Η μελέτη αυτή επίσης επισυνάπτεται.

Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν προφανώς να αξιοποιηθούν και σήμερα για την συγγραφή βιβλίων στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας για το πολλαπλό βιβλίο στην εκπαίδευση, καθώς και για τη συγγραφή επαγγελματικών οδηγών για την εκπαίδευση σε διάφορα επαγγέλματα στο πλαίσιο της κατάρτισης που επιδιώκεται να αναπτυχθεί.

Ειδικά για την κατάρτιση σε διάφορα επαγγέλματα, οι επαγγελματικοί αυτοί οδηγοί , θα πρέπει να ανανεώνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα, λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων της σύγχρονης ψηφιακής /μεταβιομηχανικής εποχής που αλλάζουν συνεχώς το περιεχόμενο όλων των επαγγελμάτων, ενώ εξαφανίζουν τα επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλής στάθμης επαναλαμβανόμενες και τυποποιημένες επαγγελματικές δραστηριότητες ρουτίνας και χαμηλής στάθμης γνώσης και δεξιότητες. 

Οι ανάλογοι επαγγελματίες που ασκούν αυτά τα επαγγέλματα υποχρεωτικά θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλα υψηλοτέρου επιπέδου επαγγέλματα, σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος που θα δημιουργούνται, με κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς δια-βίου εκπαίδευσης.

Η συγγραφή των επαγγελματικών οδηγών για την βασική και δια-βίου κατάρτιση θα μπορούν να συγγράφονται ως δυνατότητα από ενώσεις επαγγελματιών, ενδιαφερόμενους  μεμονωμένους επαγγελματίες, κλπ. που θα μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συμβατοί με τις απαιτήσεις / προγράμματα κατάρτισης για κάθε επάγγελμα . Τα προγράμματα και οι επαγγελματικοί οδηγοί θα μπορούν να συντάσσονται από τις επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικές ενώσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση , από Ινστιτούτα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όπως το υψηλού επιπέδου Ινστιτούτο της Γερμανίας.

Όπως είναι προφανές, οι ευγενείς αυτοί στόχοι από το έτος 1997 δεν πραγματοποιήθηκαν

* Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ,  M.Sc. ( Structural Engineering , Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( University of Maryland USA,  -Technology and Vocational Education ), τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/), τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ )του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αποκαλυπτήρια του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου: Αξιολόγηση, πολλαπλό βιβλίο,  ελληνική PISA | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: , ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: