Αρχική > βιβλία, λογοτεχνία > Χτίζοντας τον λαβύρινθο μιας βιβλιοθήκης

Χτίζοντας τον λαβύρινθο μιας βιβλιοθήκης

Χ. Λ. Μπόρχες και Φράνκο Μαρία Ρίτσι (Φωτ. Massimo Listri)

Χ. Λ. Μπόρχες και Φράνκο Μαρία Ρίτσι (Φωτ. Massimo Listri)

του Φράνκο Μαρία Ρίτσι

«Μια μέ­ρα, το χει­μώ­να του 1973, πή­γα στην Εθνι­κή Βι­βλιο­θή­κη του Μπου­έ­νος Άι­ρες, την οποία δι­ύ­θυ­νε ο Μπόρ­χες. Κα­λο­ντυ­μέ­νος, με λευ­κό που­κά­μι­σο, με πε­ρί­με­νε κά­τω από τον θό­λο του ανα­γνω­στη­ρί­ου. Μό­λις τον ενη­μέ­ρω­σαν ότι έφτα­σε ο εκ­δό­της από το Μι­λά­νο, άρ­χι­σε να βα­δί­ζει προς το μέ­ρος μου, απευ­θύ­νο­ντάς μου έναν στί­χο από την Κό­λα­ση του Δά­ντη: Tu duca, tu signore, tu maestro («Θα εί­σαι ο οδη­γός μου, ο κύ­ριος και ο αφέ­ντης μου»).

Εκεί­νη τη στιγ­μή σκέ­φτη­κα ότι ήταν ένα εί­δος ευ­γε­νι­κής χει­ρο­νο­μί­ας προς έναν Ιτα­λό επι­σκέ­πτη, ή ίσως ήταν ο μό­νος στί­χος της Θεί­ας Κω­μω­δί­ας που γνώ­ρι­ζε. Δεν άρ­γη­σα να ανα­κα­λύ­ψω ότι την ήξε­ρε σχε­δόν ολό­κλη­ρη απέ­ξω». [Συ­νέ­νε­ντυ­ξη στον Stefano Salis, περ. Αpartamento, Noεμβρ. 2018)]

Από τη συ­νά­ντη­ση εκεί­νη προ­έ­κυ­ψε το 1977 «Η Βι­βλιο­θή­κη της Βα­βέλ» [ βλ. Χάρ­της #8 ] που σχε­δί­α­σε ο Μπόρ­χες, προ­λο­γί­ζο­ντας όλους τους τό­μους και η οποία κυ­κλο­φό­ρη­σε ιτα­λι­κά, γαλ­λι­κά, αγ­γλι­κά ισπα­νι­κά και σε άλ­λες γλώσ­σες, πε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας σπά­νιους τί­τλους και μια σει­ρά άλ­λων σπου­δαί­ων βι­βλί­ων (πά­νω από 45 συ­νο­λι­κά). Εν­δει­κτι­κά:

«25 Αυγούστου 1983 & άλλα ανέκδοτα κείμενα» (1980) • Tιμητικός τόμος για τα 80 χρόνια του Μπόρχες

Χ. Λ. Μπόρχες, «Α-Ω» (1985)

Χ. Λ. Μπόρχες, «Το βιβλίο των ονείρων» (1985)

Χ. Λ. Μπόρχες/Α. Μπιόι Κασάρες «Νέες ιστορίες του Μπούστος Ντομέκ» (1985)

«Αργεντίνικα διηγήματα» (1981)

X. Λ. Μπόρχες/Μαρία Εστέρ Βάσκες, «Brume, dei, eroi» («Παλαιά Γερμανική Λογοτεχνία», 1951), 1973

Χ.Λ. Μπόρχες/Α. Μπιόι Κασάρες «Το βιβλίο του ουρανού και της Κόλασης», 1972

Χ. Λ. Μπόρχες «Εννέα Δαντικά δοκίμια», 1985

Χ. Λ. Μπόρχες, «Το συνέδριο», 1974

Χ. Λ. Μπόρχες «Το Βιβλίο των Ερειπίων», 1974

Χ. Λ. Μπόρχες, «Το βιβλίο των Οραμάτων», (ιστορικό-κριτικό δοκίμιο), 1980

«Conjurados» (Συνωμότες): τόμος με πρακτικά συνεδρίου για τον Μπόρχες (1996)

«25 Αυγούστου 1983 & άλλα ανέκδοτα κείμενα» (1980) • Tιμητικός τόμος για τα 80 χρόνια του Μπόρχες

«Αρ­γό­τε­ρα, ο Μπόρ­χες ήρ­θε στο σπί­τι μου με­ρι­κές φο­ρές. Συ­νή­θως κα­θό­ταν με το μπα­στού­νι ανά­με­σα στα πό­δια του και κοι­τού­σε στο διά­στη­μα. Κά­ποιο βρά­δυ μι­λή­σα­με για κή­πους. Ανέ­φε­ρε το δο­κί­μιο του Ορά­τιου Ουόλ­πολ [ On Modern Gardening, 1770 ]. Του εί­πα δει­λά για την ιδέα ενός κή­που σε σχή­μα λα­βύ­ριν­θου φτιαγ­μέ­νο με φυ­τά μπα­μπού. Με ρώ­τη­σε για­τί μπα­μπού. Απά­ντη­σα ότι ήταν ένα δια­κρι­τι­κό και μυ­στι­κι­στι­κό φυ­τό. Σώ­πα­σε. Κα­τό­πιν ρώ­τη­σε, τι εί­δους λα­βύ­ριν­θος. Απά­ντη­σα: Ο με­γα­λύ­τε­ρος λα­βύ­ριν­θος του κό­σμου. Σώ­πα­σε πά­λι. Και με­τά από λί­γο συ­νέ­χι­σε: Ο με­γα­λύ­τε­ρος λα­βύ­ριν­θος του κό­σμου εί­ναι η έρη­μος, εί­πε.

https://www.hartismag.gr/hartis-22/selides-franko-maria-ritsi/o-mporxes

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: