Αρχική > εκπαίδευση > Λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

  UNESCO, Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - e-synews.gr

  Η λίστα με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, τις πλατφόρμες και τους πόρους που ακολουθούν στοχεύουν να βοηθήσουν τους γονείς, τους δασκάλους, τα σχολεία και τους διαχειριστές του σχολείου να διευκολύνουν τη μάθηση των μαθητών και να παρέχουν κοινωνική φροντίδα και αλληλεπίδραση κατά τις περιόδους κλεισίματος του σχολείου.

  Ψηφιακά συστήματα διαχείρισης μάθησης

 • CenturyTech  – Προσωπικά μονοπάτια μάθησης με μικρο-μαθήματα για την αντιμετώπιση των κενών στη γνώση, την πρόκληση των μαθητών και την προώθηση της μακροχρόνιας διατήρησης μνήμης.

 • ClassDojo  – Συνδέει εκπαιδευτικούς με μαθητές και γονείς για να χτίσει κοινότητες στην τάξη.

 • Edmodo  – Εργαλεία και πόροι για τη διαχείριση των τάξεων και την απομάκρυνση των μαθητών από απόσταση, προσφέροντας μια ποικιλία γλωσσών.

 • Edraak  – Διαδικτυακή εκπαίδευση στα αραβικά με πόρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 • EkStep  – Ανοιχτή πλατφόρμα μάθησης με μια συλλογή μαθησιακών πόρων για την υποστήριξη του γραμματισμού και της αριθμητικής.

 • Google Classroom  – Βοηθά τα μαθήματα να συνδέονται εξ αποστάσεως, να επικοινωνούν και να παραμένουν οργανωμένα.

 • Moodle  – Πλατφόρμα ανοιχτής μάθησης με γνώμονα την κοινότητα και παγκόσμια υποστήριξη.

 • Nafham  – διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης αραβικής γλώσσας που φιλοξενεί εκπαιδευτικά μαθήματα βίντεο που αντιστοιχούν στα αιγυπτιακά και συριακά προγράμματα σπουδών.

 • Paper Airplanes – Ταιριάζει με άτομα με προσωπικούς καθηγητές για συνεδρίες 12-16 εβδομάδων που πραγματοποιούνται μέσω πλατφορμών τηλεδιάσκεψης, διαθέσιμων στα Αγγλικά και Τουρκικά

 • Schoology  – Εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης, της βαθμολογίας, της συνεργασίας και της αξιολόγησης.

 • Seesaw  – Επιτρέπει τη δημιουργία συνεργατικών και διαμοιρασμένων χαρτοφυλακίων ψηφιακής μάθησης και μαθησιακών πόρων.

 • Skooler  – Εργαλεία για τη μετατροπή του λογισμικού Microsoft Office σε εκπαιδευτική πλατφόρμα.

   Εκτός UNESCO οι ΗΠΑ μετά από ξαφνική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ - Paraskhnio.gr

  Συστήματα κατασκευασμένα για χρήση σε βασικά κινητά τηλέφωνα

 • Cell-Ed  – Πλατφόρμα μάθησης με γνώμονα τις δεξιότητες, με γνώμονα τους μαθητές, με επιλογές εκτός σύνδεσης.

 • Εκπαίδευση Eneza  – Αναθεώρηση και εκπαιδευτικό υλικό για βασικά κινητά τηλέφωνα.

 • Funzi  – Κινητή υπηρεσία εκμάθησης που υποστηρίζει τη διδασκαλία και την κατάρτιση για μεγάλες ομάδες.

 • KaiOS  – Λογισμικό που δίνει δυνατότητες smartphone σε φθηνά κινητά τηλέφωνα και βοηθά στο άνοιγμα πυλών σε ευκαιρίες μάθησης.

 • Ubongo  – Χρησιμοποιεί ψυχαγωγία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δυνατότητα σύνδεσης κινητών συσκευών για την παροχή τοπικής μάθησης σε αφρικανικές οικογένειες σε χαμηλό κόστος και κλίμακα, διαθέσιμα στα Kiswahili και Αγγλικά.

 • Ustad Mobile  – Πρόσβαση και κοινή χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου εκτός σύνδεσης.

  Συστήματα με ισχυρή λειτουργία εκτός σύνδεσης

 • Kolibri  – Εφαρμογή εκμάθησης για την υποστήριξη της καθολικής εκπαίδευσης, διαθέσιμη σε περισσότερες από 20 γλώσσες.

 • Rumie  – Εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο που επιτρέπει τη δια βίου μάθηση για κοινότητες χωρίς προμήθεια .

 • Ustad Mobile  – Πρόσβαση και κοινή χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου εκτός σύνδεσης.

  Πλατφόρμες Massive Open Online Course (MOOC)

 • Alison  – Διαδικτυακά μαθήματα από ειδικούς, διαθέσιμα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά

 • Canvas Network – Κατάλογος μαθημάτων προσβάσιμο δωρεάν για εκπαιδευτικούς προκειμένου να υποστηρίξει τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη.

 • Coursera  – Online μαθήματα που διδάσκονται από εκπαιδευτές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και εταιρείες.

 • European Schoolnet Academy – Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα επαγγελματικής ανάπτυξης για καθηγητές στην αγγλική, γαλλική, ιταλική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 • EdX  – Διαδικτυακά μαθήματα από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 • iCourseΜαθήματα κινεζικής και αγγλικής γλώσσας για φοιτητές πανεπιστημίου.

 • Μελλοντική  μάθηση – Διαδικτυακά μαθήματα για να βοηθήσουν τους μαθητές να μελετήσουν, να δημιουργήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και να συνδεθούν με ειδικούς.

 • Icourses  – Μαθήματα κινεζικής γλώσσας για φοιτητές πανεπιστημίου.

 • TED-Ed Earth School – Διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με τη φύση που διατίθενται συνεχώς σε μια περίοδο 5 εβδομάδων μεταξύ της Ημέρας της Γης (22 Απριλίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)

 • Udemy – Μαθήματα αγγλικής, ισπανικής και πορτογαλικής γλώσσας για δεξιότητες και προγραμματισμό ΤΠΕ.

 • XuetangX – Διαδικτυακά μαθήματα που παρέχονται από μια συλλογή πανεπιστημίων για διάφορα θέματα στα Κινέζικα και Αγγλικά.

  Αυτο-κατευθυνόμενο μαθησιακό περιεχόμενο

 • ABRA – Επιλογή 33 δραστηριοτήτων που μοιάζουν με παιχνίδια στα Αγγλικά και στα Γαλλικά για την προώθηση της κατανόησης της ανάγνωσης και των δεξιοτήτων γραφής των πρώτων αναγνωστών.

 • British Council – Πόροι εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, ασκήσεων ανάγνωσης, γραφής και ακρόασης.

 • Byju’s  – Εφαρμογή μάθησης με μεγάλες αποθήκες εκπαιδευτικού περιεχομένου προσαρμοσμένες σε διαφορετικούς βαθμούς και επίπεδα μάθησης

 • Code It – Βοηθά τα παιδιά να μάθουν βασικές έννοιες προγραμματισμού μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ζωντανών διαδικτυακών σεμιναρίων και άλλου υλικού φιλικού για παιδιά. Διατίθεται στα Αγγλικά και στα Γερμανικά.

 • Code.org – Ευρύ φάσμα πόρων κωδικοποίησης κατηγοριοποιημένων ανά θέμα για μαθητές K12 που προσφέρονται δωρεάν από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

 • Code Week – Λίστα διαδικτυακών πόρων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση κωδικοποίησης υπολογιστή, διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

 • Discovery Education  – Δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι και μαθήματα σχετικά με ιούς και εστίες για διαφορετικά επίπεδα βαθμού.

 • Duolingo – Εφαρμογή για την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες βάσης και στόχου.

 • Edraak – Μια ποικιλία πόρων για την εκπαίδευση K-12 στα Αραβικά, με στόχο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

 • Facebook Get Digital – Σχέδια μαθημάτων, εκκινητές συνομιλιών, δραστηριότητες, βίντεο και άλλοι πόροι για να παραμείνουν συνδεδεμένοι οι μαθητές

 • Τροφοδοτήστε την εφαρμογή Monster – Android σε πολλές γλώσσες για να βοηθήσετε να διδάξετε στα παιδιά τις βασικές αρχές της ανάγνωσης, διαθέσιμες σε 48 γλώσσες.

 • Ιστορία της Αφρικής – Μια σειρά ντοκιμαντέρ BBC εννέα μερών για την ιστορία της Αφρικής με βάση τη συλλογή βιβλίων Γενικής Ιστορίας της Αφρικής της UNESCO.

 • Geekie  – Πορτογαλική γλώσσα διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας προσαρμοστική τεχνολογία μάθησης.

 • Khan Academy  – Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και πρακτική στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και δωρεάν εργαλεία για γονείς και εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. Διατίθεται σε 40+ γλώσσες και ευθυγραμμισμένο με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για περισσότερες από 10 χώρες.

 • KitKit School  – Σουίτα εκμάθησης που βασίζεται σε tablet με ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει την παιδική ηλικία έως τα αρχικά επίπεδα.

 • LabXchange  – Ψηφιακό περιεχόμενο εκμάθησης που έχει επιμεληθεί και δημιουργηθεί από χρήστες σε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει εκπαιδευτικές και ερευνητικές εμπειρίες

 • Madrasa – Πόροι και διαδικτυακά μαθήματα για μαθήματα STEM στα Αραβικά

 • Mindspark  – Προσαρμοσμένο διαδικτυακό σύστημα διδασκαλίας που βοηθά τους μαθητές να εξασκήσουν και να μάθουν μαθηματικά.

 • Mosoteach  – Κινεζική εφαρμογή που φιλοξενεί μαθήματα cloud.

 • Music Crab – Εφαρμογή για κινητά προσβάσιμη για μουσική εκπαίδευση.

 • OneCourse  – Εφαρμογή με επίκεντρο το παιδί για την παροχή εκπαίδευσης ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής.

 • Profuturo – Πόροι σε διάφορους θεματικούς τομείς για μαθητές στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά.

 • Polyup   – Εκμάθηση περιεχομένου για τη δημιουργία μαθηματικών και απόκτηση υπολογιστικών δεξιοτήτων σκέψης για μαθητές της πρωτοβάθμιας και της πρώτης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Κουίζ  – Εκμάθηση flashcards και παιχνιδιών για την υποστήριξη της εκμάθησης σε πολλά θέματα, διαθέσιμα σε 15 γλώσσες.

 • SDG Academy Library – Μια βιβλιοθήκη με δυνατότητα αναζήτησης με περισσότερα από 1.200 εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και σχετικά θέματα.

 • Siyavula  – Η εκπαίδευση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα σπουδών της Νοτίου Αφρικής.

 • Έξυπνη Ιστορία – Ιστοσελίδα ιστορικού τέχνης με πόρους που δημιουργήθηκαν από ιστορικούς και ακαδημαϊκούς συνεισφέροντες.

 • YouTube  – Τεράστιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο και καναλιών μάθησης.

Unesco Μνημεία παγκοσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

  Εφαρμογές ανάγνωσης για κινητά

 • Αφρικανικό  βιβλίο ιστορίας – Ανοιχτή πρόσβαση σε εικονογραφημένα βιβλία σε 189 αφρικανικές γλώσσες. 

 • Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa – Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε έργα ισπανικής γλώσσας και συλλογές βιβλίων για μαθητές και διδακτικό προσωπικό σε σχολεία και πανεπιστήμια

 • Παγκόσμια ψηφιακή βιβλιοθήκη  – Ψηφιακά βιβλία ιστοριών και άλλο υλικό ανάγνωσης εύκολα προσβάσιμο από κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Διατίθεται σε 43 γλώσσες.

 • Διαδραστικό πρόγραμμα μάθησης – Εφαρμογή για κινητά στα αραβικά για την προώθηση δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής που δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών.

 • Διαβάζει – Ψηφιακές ιστορίες με εικόνες σε πολλές γλώσσες.

 • Δωμάτιο για ανάγνωση – Πόροι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιδείας και νεολαίας με εξειδικευμένο περιεχόμενο για την υποστήριξη κοριτσιών.

 • StoryWeaver  – Ψηφιακό αποθετήριο πολύγλωσσων ιστοριών για παιδιά.

 • Worldreader  – Ψηφιακά βιβλία και ιστορίες προσβάσιμες από φορητές συσκευές και λειτουργικότητα για υποστήριξη οδηγιών ανάγνωσης. Διατίθεται σε 52 γλώσσες.

  Πλατφόρμες συνεργασίας που υποστηρίζουν ζωντανή επικοινωνία βίντεο

 • Dingtalk  – Πλατφόρμα επικοινωνίας που υποστηρίζει τηλεδιάσκεψη, διαχείριση εργασιών και ημερολογίων, παρακολούθηση παρακολούθησης και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

 • Lark  – Σουίτα συνεργασίας διασυνδεδεμένων εργαλείων, όπως συνομιλία, ημερολόγιο, δημιουργία και αποθήκευση cloud, στα Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Ιταλικά και Αγγλικά

 • Hangouts Meet  – Κλήσεις βίντεο ενσωματωμένες με άλλα εργαλεία της Google G-Suite.

 • Ομάδες  – Λειτουργίες συνομιλίας, συνάντησης, κλήσης και συνεργασίας που είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό Microsoft Office.

 • Skype  – Κλήσεις βίντεο και ήχου με δυνατότητες ομιλίας, συνομιλίας και συνεργασίας.

 • WeChat Work – Εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων, κοινής χρήσης περιεχομένου και βίντεο / ήχου-διάσκεψης με δυνατότητα συμπε 300 συμμετέχοντες, διαθέσιμοι στα Αγγλικά και στα Κινέζικα.

 • WhatsApp – Κλήσεις βίντεο και ήχου, ανταλλαγή μηνυμάτων και ανταλλαγής περιεχομένου για κινητές εφαρμογές.

 • Zoom  – Πλατφόρμα Cloud για διασκέψεις βίντεο και ήχου, συνεργασία, συνομιλία και διαδικτυακά σεμινάρια.

  Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου

 • Thinglink  – Εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικών εικόνων, βίντεο και άλλων πόρων πολυμέσων.

 • Buncee  – Υποστηρίζει τη δημιουργία και την κοινή χρήση οπτικών αναπαραστάσεων μαθησιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων, αναφορών, ενημερωτικών δελτίων και παρουσιάσεων πλούσιων σε πολυμέσα.

 • EdPuzzle  – Λογισμικό δημιουργίας μαθημάτων βίντεο.

 • EduCaixa – Μαθήματα στην ισπανική γλώσσα για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών σε τομείς όπως η επικοινωνία, η επιχειρηματικότητα, το STEM και τα μεγάλα δεδομένα

 • Kaltura  – Εργαλεία διαχείρισης βίντεο και δημιουργίας με επιλογές ενσωμάτωσης για διάφορα συστήματα διαχείρισης μάθησης.

 • Nearpod  – Λογισμικό για τη δημιουργία μαθημάτων με ενημερωτικές και διαδραστικές δραστηριότητες αξιολόγησης.

 • Pear Deck  – Διευκολύνει το σχεδιασμό ελκυστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με διάφορες δυνατότητες ενσωμάτωσης.

 • Squigl  – Πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου που μετατρέπει ομιλία ή κείμενο σε κινούμενα βίντεο.

 • Trello – Ένα εργαλείο οπτικής συνεργασίας που χρησιμοποιείται από καθηγητές και καθηγητές για ευκολότερο σχεδιασμό μαθημάτων, συνεργασία καθηγητών και οργάνωση τάξεων.

  Εξωτερικά αποθετήρια λύσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Brookings – Ένας κατάλογος σχεδόν 3.000 καινοτομιών μάθησης. Δεν είναι όλες λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά πολλές από αυτές προσφέρουν ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης.

 • Common Sense Education – Συμβουλές και εργαλεία για την υποστήριξη του κλεισίματος του σχολείου και των μεταβάσεων σε διαδικτυακή και κατ ‘οίκον μάθηση.

 • Commonweatlh of Learning – Κατάλογος πόρων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους διαχειριστές σχολείων και κολεγίων, δασκάλους, γονείς και εκπαιδευόμενους που θα βοηθήσουν στη μάθηση των μαθητών κατά το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 • Education Nation – Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ανοίξει τις μαθησιακές τους λύσεις για τον κόσμο δωρεάν, υποστηρίζοντας τους δασκάλους και τους μαθητές κατά το κλείσιμο του σχολείου.

 • EdSurge – Λίστα προϊόντων edtech με γνώμονα την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων πολλών πόρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές, δασκάλους και σχολεία, που καλύπτουν τα επίπεδα πρωτοβάθμιας έως μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Πόροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Μια συλλογή διαδικτυακών πλατφορμών για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς, διαθέσιμο σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

 • Ραδιόφωνο GDL : μια συλλογή πόρων ραδιοφωνικών και ηχητικών οδηγιών.

 • Global Business Coalition for Education – Λίστα πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και πλατφόρμες επικοινωνίας.

 • Keep Learning Going – Εκτεταμένα δωρεάν εργαλεία, στρατηγικές, συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για τη διδασκαλία στο διαδίκτυο από έναν συνασπισμό εκπαιδευτικών οργανισμών με έδρα τις ΗΠΑ. Περιλαμβάνει περιγραφές πάνω από 600+ λύσεων ψηφιακής μάθησης.

 • Koulu.me – Μια συλλογή εφαρμογών και παιδαγωγικών λύσεων που επιμελήθηκαν οι φινλανδικές εταιρείες Edtech για τη διευκόλυνση της απόστασης για μαθητές από την πρωτοβάθμια έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Διεθνής οργανισμός de la Francophonie: Πόροι για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς για εκμάθηση και διδασκαλία γαλλικών.

 • Πόροι Profuturo : Πόροι ισπανικής γλώσσας σε διαφορετικούς τομείς για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Πόροι UNEVOC – Εργαλεία, οδηγοί, MOOCS και άλλοι πόροι που συλλέγονται από το Διεθνές Κέντρο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της UNESCO για συνεχή μάθηση στον τομέα του TVET.

 • UNHCR – Μια εκτεταμένη λίστα με πάνω από 600 λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

 • https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

Ουνέσκο - e-thessalia.gr

 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: