Αρχική > Uncategorized > Διεθνείς Πρακτικές για την ένταξη της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή

Διεθνείς Πρακτικές για την ένταξη της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή

 

Του Νίκου Ηλιάδη*

H ανάγκη που δημιουργήθηκε για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έφερε στην επιφάνεια τις καθυστερήσεις του Ελληνικού Σχολείου για προσαρμογή αλλά και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, γνωστή και ως  εκπαίδευση on-line , ή διαδικτυακή μάθηση, είναι σχεδιασμένη για μαθητές που ζουν σε απόσταση από τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και / ή ιδρύματα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει έναν αυξανόμενο αριθμό ενήλικων εκπαιδευόμενων, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται κοντά σε οικιστική πανεπιστημιούπολη, αλλά λόγω εργασίας ή προσωπικών ευθυνών δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τακτικά ένα κανονικό πρόγραμμα . Επιπλέον, αυτοί οι ενήλικες μαθητές θεωρούν τους εαυτούς τους ως αυτοαπασχολούμενους και πιο ανεξάρτητους μαθητές,  που ευδοκιμούν σε ένα περιβάλλον που παρέχει ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και εκπαιδευτικής δομής.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, όταν το κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας της ήταν τα έντυπα υλικά που ταχυδρομούνταν σε μεμονωμένους φοιτητές που χωρίζονταν με ελάχιστη έως καθόλου αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές.  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σήμερα έχει επωφεληθεί από τις τεχνολογικές καινοτομίες και έχει γίνει μια πολύπλευρη οδός για την παροχή διδασκαλίας μέσω διαφόρων μέσων για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών ενός ποικίλου, και  αυξανόμενου φοιτητικού πληθυσμού. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να φτάσουν πέρα ​​από τα σύνορα της χώρας τους και να επεκταθούν σε παγκόσμια κλίμακα για να οικοδομήσουν ισχυρές κοινότητες μάθησης μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα podcast, διάφορες μορφές σύγχρονων ή ασύγχρονων επικοινωνιών και τηλεδιάσκεψης. Οι προόδοι στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έδωσαν τη δυνατότητα σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό σπουδαστών να αποκτήσουν πτυχία καθώς και γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορους τομείς.

Η Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως πραγματοποιείται μέσω ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων από ένα ίδρυμα που  παρέχει εκπαιδευτικό υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων, σε μαθητές που διαχωρίζονται από τον εκπαιδευτή.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και του μαθητή  είναι περιορισμένη, δεν είναι τακτική και ουσιαστική και προωθείται κυρίως από τον μαθητή.

Η αξιολόγηση των παρεχομένων προγραμμάτων παρέχει τη διαβεβαίωση ότι πληρούν  τα καθιερωμένα πρότυπα που απαιτούνται για την παραγωγή αποφοίτων που έχουν επιτύχει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά. Οι σπουδαστές που αποφοίτησαν από τα διαπιστευμένα ιδρύματα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση και κινητικότητα.

H επιτροπή για την πιστοποίηση της εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως ( The Distance Education Accrediting Commission (DEAC) ) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1926 και λειτουργεί ως ένα ινστιτούτο που πιστοποιεί όλα τα ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως .

https://www.deac.org/

Από τη δεκετία του 1990  ,πολλές  εταιρείες, φορείς, Ινστιτούτα, Οργανισμοί, μουσεία  κ.ά. που συνδέονται με εξοπλισμούς, λογισμικό, εποπτικά βοηθητικά εκπαιδευτικά μέσα, μαθήματα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, διαδικασίες αξιολόγησης στην εκπαίδευση, δίκτυα μάθησης κλπ., και γενικά με όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή της πληροφόρησης , αξιοποιούνται για την σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Προγράμματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας προβλέπονται και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πολλά  πανεπιστήμια στο εξωτερικό, για εκπαιδευτικούς ή για εργαζομένους  για τη δια-βίου εκπαίδευση στο χώρο της   εργασίας και άλλες δρστηριότητες 

Η εκπαίδευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία προετοιμάζει για μια καριέρα ως σχεδιαστή και προγραμματιστή εκπαιδευτικού υλικού. Οι απόφοιτοι εργάζονται με τεχνολογία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ενεργούν ως σύμβουλοι επιδόσεων για διάφορους διδακτικούς οργανισμούς. Οι εκπαιδευόμενοι  μαθαίνουν πώς να αξιολογούν τις ανάγκες και να εντοπίζουν την αιτία των κενών απόδοσης.

Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και   αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. Ο στόχος είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να διευκολύνουν  τη μάθηση και να βελτιώσουν  τις επιδόσεις δημιουργώντας και διαχειριζόμενοι  κατάλληλους τεχνολογικούς πόρους. Τα προγράμματα που  σχετίζονται με τα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν συνεργασίες με επιχειρήσεις, εταιρείες, σχολεία και πανεπιστήμια. Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή πρακτικής άσκησης  με ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών και κυβερνητικών εταίρων για να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι . Παράδειγμα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  εκπαιδευτικής τεχνολογίας σε πανεπιστήμιο του Καναδά.

http://www.concordia.ca/academics/graduate/educational-technology-ma.html

Η Κυβέρνηση της Αγγλίας ( του Tony Blair που αξιοποίησε τότε τον οργανισμό bett  και σήμερα ηγείται του Ινστιτούτου   Tony Blair για την παγκόσμια αλλαγή και προσαρμογή στην ψηφική εποχή https://institute.global/)

από τη δεκετία του 1990 , είχε ως στόχο  την προσαρμογή αυτή .  Όλα τα σχολεία ( 26.000 δημοτικά σχολεία και 4.000 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) επιδιώχθηκε να συνδεθούν  με το παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών ( www) σε διάστημα ενός έτους, και ο κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση στο δίκτυο καθώς και προσωπικό E-mail, στόχος που πραγματοποιήθηκε.  Οι προϋποθέσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για να έχει πρόσβαση ο κάθε μαθητής στην πληροφόρηση που εξελίσσεται ραγδαία ,και προκειμένου να μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέλος της κοινωνίας της ψηφιακής εποχής.

Η ανταλλαγή ηλεκτρονικά κειμένων , εργασιών , ασκήσεων , πληροφοριών , οδηγιών , μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών , εντάχθηκε ως ρουτίνα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο οργανισμός  bett  ( www.bettshow.com) έχει βοηθήσει  τόσο την Αγγλία όσο και άλλες χώρες  να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Η Bett Global Series    αποτελεί για δεκαετίες έναν παγκόσμιο τόπο για την κοινότητα της τεχνολογίας της εκπαίδευσης και αξιοποιήθηκε διαχρονικά .  Ένα όνομα εμπιστοσύνης με περισσότερα από 30 χρόνια κληρονομιάς, η Bett είναι τώρα μια σειρά εκδηλώσεων παγκόσμιας κλάσης που προωθούν την ανακάλυψη της τεχνολογίας και της γνώσης για τη βελτίωση της  εκπαίδευσης και  της δια βίου μάθησης. Προσφέρει  στην έκθεση του Λονδίνου ερεθίσματα κάθε χρόνο σε περισσότερους από 60.000 εκπαιδευτικούς, ηγέτες και επαγγελματίες, με εκθέματα από περισσότερους από 1.255+ πάροχους τεχνολογίας από όλο τον κόσμο.

Η Bett Global φιλοξενεί στο Λονδίνο κάθε χρόνο την έκθεση / Ναυαρχίδα που είναι πραγματικά διεθνής με επισκέπτες από 146 χώρες. Σε διάστημα τριών ημερών που διαρκεί η έκθεση περιλαμβάνει  περισσότερους από 800 κορυφαίους παρόχους εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech) , 150 συνεδρίες αναλόγου περιεχομένου, συντονισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις και αποκλειστικές ευκαιρίες δικτύωσης.

Το διεθνές ακροατήριο της  Bett Global  αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς με ανάλογες εκθέσεις κορυφής που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , τη Μαλαισία και τη Λατινική Αμερική, εστιάζοντας ειδικά στην ηγεσία της εκπαίδευσης και τη δικτύωση υψηλού επιπέδου, ενώ η μεγάλη έκθεση και η διάσκεψη της Βραζιλίας έχουν μεγάλη απήχηση  σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα.

Γεωγραφικά Σημεία   στον κόσμο που Πραγματοποιεί εκθέσεις/ εκδηλώσεις  η bett

1.png

H Εκδήλωση της bett στο Λονδίνο

Η επόμενη εκδήλωση προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2021 (  Bett , 20-22 January 2021  London Exell , The world’s leading EDTECH EVENT ) , το μεγαλύτερο γεγονός στον κόσμο για την εκπαιδευτική τεχνολογία .

Η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται  στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εκλδήλωσης του έτους 2020 .

http://digital.eventguides.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=cad8c458-e98a-4db3-a798-f7e4b76666a2

Στην  επόμενη  ηλεκτρονική  διεύθυνση περιλαμβάνονται στιγμιότυπα της εκδήλωσης στο Λονδίνο του έτους 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=a-T7Zn85BPk

Άρθρα με καλές sτρατηγικές για διδασκαλία on-line.

H φιλική φύση της διαδικτυακής διδασκαλίας σημαίνει ευελιξία με το πού μπορεί κανείς να διδάξει, να ξεκινήσει ή να συνεχίσει από εκεί που έφυγε τελευταία. Ακρόαση σε δάσκαλο σε πραγματικό χρόνο από την άνεση του σπιτιού κάποιου και αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους στο διαδίκτυο είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό δυνατό να συνεχιστεί η μάθηση. Αλλά γίνεται αυτό  πραγματικά; Τι συμβαίνει εάν τα πρώτα 20 λεπτά αποτύχουν; Τα σχολικά συστήματα μπορεί να είναι έτοιμα για ηλεκτρονική μάθηση ( …αν είναι ), αλλά τι γίνεται αν οι τρέχουσες παιδαγωγικές μας πρακτικές δεν κρατούν τους μαθητές μας ενταγμένους;

Εάν και όταν η διαδικτυακή σχολική φοίτηση επεκταθεί σε εβδομάδες και ίσως μήνες, οι τρέχουσες προσεγγίσεις διδασκαλίας θα πρέπει να γίνουν πιο δημιουργικές και προσαρμοσμένες στο διαδίκτυο.

https://www.bettshow.com/bett-articles/strategies-for-teaching-online

https://www.bettshow.com/__media/Strategies-for-Teaching-Online.pdf

H Εκδήλωση της bett στη Μέση Ανατολή και την Αφρική (  Bett mea 17-21 September 2021

DUBAI EDTECH INNOVATION FOR THE MIDDLE EAST AND AFRICA)

https://mea.bettshow.com/Articles/edtech-in-the-middle-east-africa-the-2020-lan

Βασικός στόχος  για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ήταν η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών.   Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης για να εξασφαλισθεί η προσαρμογή τους στις συνεχείς τενολογικές μεταβολές , ώστε να μεταφέρουν τις αλλαγές αυτές στους μαθητές τους.

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη (CPD , Continuous Professional Development ) είναι η εκούσια συντήρηση και ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασίας  σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει τις τρέχουσες δεξιότητες, θα μπορούσε να σημαίνει την ανάπτυξή τους σε ένα νέο επίπεδο ή θα μπορούσε να σημαίνει εκμάθηση νέων που θα επιτρέψουν τους εργαζομένους να επεκταθούν ή να προετοιμαστούν για πιθανή προώθηση.

H Εκδήλωση της bett στην Λατινική Αμερική ( BETT  LATIN AMERICA

REVOLUTIONISING EDTECH IN LATIN AMERICA)

https://www.edtechteam.com/blog/2017/11/bett-latin-america/

H   Εκδήλωση της bett στην Ασία ( BETT  ASIA 23-24 JUNE 2021 KUALA LUMBUR THE MOST IMPORTANT EDTECH  GATHERING IN ASIA)

https://www.asia.bettshow.com/Page/about-the-2020-leadership-summit

H Εκδήλωση της bett στη Βραζιλία (BETT BRASIL 12-15 MAIOY 2021

SAN PAULO  TRANSFORMING  LEARNING THROUGH EDTECH)

https://www.bettbrasileducar.com/about-bett

Μπορούμε  να δoύμε στη χώρα μας  την πρόοδο στην εκπαίδευση στα κτίρια, στους εξοπλισμούς τα τελευταία χρόνια .  Αλλά δεν είναι αρκετά καλή  για τον σύγχρονο κόσμο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να έχουμε ένα σύστημα ανεξάρτητων, αυτοδιοικούμενων κρατικών σχολείων, με δίκαιη χρηματοδότηση και δίκαιες αποδοχές, αλλά κυρίως που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των μαθητών , τις επιθυμίες των γονέων και τον δυναμισμό των καλύτερων εκπαιδευτικών μας, όπως αυτές διαμορφώνονται στη σύγχρονη εποχή.

Πρέπει να κάνουμε τα καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε τους θύλακες των μειονεκτημάτων του εκπαιδευτικού μας  συστήματος . να βελτιωθεί η   ανύψωση των σχολείων από μέση σε καλή,  τα πιο καλά σχολεία να γίνουν γνήσια κέντρα αριστείας, δίνοντας μια καλή εκπαίδευση στον κρατικό τομέα, όπως μπορεί κανείς να αγοράσει στα καλά σχολεία στο ιδιωτικό σχολικό σύστημα.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις , να μάθουμε από αυτές και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αλλαγής. Οι αλλαγές  στην εκπαίδευση πρέπει να είναι αυτοσυντηρούμενες, και  το σύστημα, ανοιχτό, ποικίλο, ευέλικτο ,ικανό να προσαρμοστεί στον μεταβαλλόμενο κόσμο.

Το θέμα  των μελλοντικών τάσεων καλύπτει τη σφαιρική σκέψη για το μέλλον της εκπαίδευσης και τον ρόλο της τεχνολογίας για να αξιοποιηθεί στη μάθηση στις πολλές μορφές της. Από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Εικονική Πραγματικότητα με τον αντίκτυπο του 5G,  οι τεχνολογικές εξελίξεις  αναμένεται να επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαίδευση όπως και το χώρο της εργασίας τα επόμενα χρόνια.  Ο χώρος των εκθέσεων και των συνεδρίων αποτελεί σημείο που η  τεχνολογική κοινότητα μπορεί να επιδείξει νέες ιδέες και όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανατροφοδοτήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν και χρειάζονται. Η παγκόσμια χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με το περιοδικό για την εκπαιδευτική τεχνολογία ( EdTech Magazine https://edtechmagazine.com/k12/) για τις 12 τάξεις του σχολείου.

Ο Νίκος Ηλιάδης είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc., Ph.D., επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/318094_diethneis-praktikes-gia-tin-entaxi-tis-ekpaideysis-stin-psifiaki-epohi

Κατηγορίες:Uncategorized
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: