Αρχική > πολιτική, εκπαίδευση > Σχεδίασμα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα κόμμα

Σχεδίασμα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα κόμμα

image

 

Του Νίκου Τσούλια

 

     Προφανώς η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα κόμμα είναι συνάρτηση της ιδεολογίας του, της γενικότερης πολιτικής θεώρησής του και των κοινωνικών του αναφορών. Ωστόσο, για μια όσο το δυνατόν άρτια επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την εκπαίδευση απαιτούνται κάποια βασικά εργαλεία. Στο συγκεκριμένο σημείωμα γίνεται μια αναφορά των προαπαιτούμενων – κατά την προσωπική μου γνώμη φυσικά – για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα κόμμα.

     Με δεδομένη τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για το μέλλον της χώρας, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη είναι απόλυτα αναγκαία η δημιουργία Τομέων Παιδείας – κάτι που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα. Πώς όμως διαμορφώνονται οι εν λόγω τομείς; Με βάση την κοινή εμπειρία η στελέχωσή τους δεν υπηρετεί κατά κανόνα την καλύτερη δυνατή επεξεργασία θέσεων αλλά αντίθετα την εξυπηρέτηση της κυρίαρχης κομματικής ομάδας. Έτσι, θα δούμε ακόμα και στις πρώτες θέσεις, αυτή της Γραμματείας αλλά και των Γραμματέων των Τομέων, να μην είναι άτομα προβεβλημένα στον εκπαιδευτικό, στον κοινωνικό και στον επιστημονικό χώρο.

Α. Στελέχωση

     Η στελέχωση λοιπόν δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, αφού είναι αυτή που θα δώσει το πραγματικό περιεχόμενο και τη δράση σε έναν τόσο πολύπλοκο και απαιτητικό θεσμό. Θεωρώ ότι η στελέχωση πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα που θα έχουν πλούσια εμπειρία από την εκπαίδευση – τους θεσμούς της και από το εκπαιδευτικό κίνημα -, επιστημονικά προσόντα πέραν των συνηθισμένων, παραγωγή εκπαιδευτικού έργου και πολιτικού λόγου.

     Θα καλύπτει δε ει δυνατόν όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δομών με «ισχυρά» ονόματα από: την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την Δευτεροβάθμια (γενική και επαγγελματική εκπαίδευση), την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δάσκαλος, νηπιαγωγός), την Κατάρτιση αλλά και από το χώρο της νεολαίας και από τη Διοίκηση της εκπαίδευσης. Και προφανώς θα πρέπει να έχουν δημιουργικό λόγο και ιδέες και καλή σχέση με τη σχολική πραγματικότητα, με τις νέες τεχνολογίες κλπ

Β. Πεδία λειτουργίας:

     Ο Τομέας Παιδείας είναι όργανο: α) υλοποίησης των κεντρικών κομματικών επιλογών, β) διαμόρφωσης νέων ιδεών και προτάσεων και γ) επεξεργασίας των αναγκαίων εξειδικεύσεων. Έχει πανελλαδικό εύρος και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα – π.χ. δίμηνο – και φυσικά σε έκτακτες περιπτώσεις.

    Η Γραμματεία του Τομέα οφείλει να είναι απόλυτα λειτουργική. Να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά δρώμενα καθημερινά και να παρεμβαίνει επικοινωνιακά άμεσα και αποτελεσματικά. Να υλοποιεί τις αποφάσεις της Ολομέλειας με απόλυτο τρόπο. Είναι αναγκαίο να γίνονται προγραμματισμένες «συναντήσεις» της Γραμματείας με τον Γραμματέα του κόμματος, με τη Γραμματεία της ομάδας της Βουλής, με τις Γραμματείες των άλλων Τομέων – και τον / την Πρόεδρο σε οριακές περιπτώσεις τόσο για ζητήματα επικαιρότητας όσο και για την πορεία υλοποίησης των βασικών εκπαιδευτικών πολιτικών.

     Η ατζέντα των συζητήσεων θα είναι προγραμματισμένη, στην οποία φυσικά θα μπορούν να προστίθενται έκτατα θέματα. Η συζήτηση των θεμάτων θα γίνεται με γραπτή περιληπτική εισήγηση του Γραμματέα ή άλλου προσώπου της Γραμματείας από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα για τη διαμόρφωση καλύτερου διαλόγου. Να υπάρχει δε απολογισμός της δράσης της ανά μήνα. Απαιτείται διοργάνωση Ημερίδων – εκδηλώσεων στην περιφέρεια (π.χ. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα).

Γ. Περαιτέρω επεξεργασίες και μελέτες για:

1. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα

2. Την ενίσχυση του πολιτισμικού και του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου

3. Το Εθνικό Απολυτήριο

4. Τις ανισότητες στην εκπαίδευση

5. Την Επαγγελματική εκπαίδευση

6. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και του σχολείου

7. Νέα ζητήματα στην εκπαίδευση (διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, συγκρότηση ταυτοτήτων κλπ)

8. Τον λειτουργικό αναλφαβητισμό

9. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

10. Την εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

11. Τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης

(Είναι μια ενδεικτική ατζέντα για τη σημερινή περίοδο).

Δ. Πεδίο πρωτοβουλιών

1. Αξιακό φορτίο του σχολείου

Προτείνεται η προαγωγή γνωστών παιδαγωγικών παραδειγμάτων, γενικών (Λευκό Ρόδο, Με λένε Μαλάλα, Greta: Fridays for Future) ή μεμονωμένων σχολείων με έντονο πολιτιστικό περιεχόμενο και προσώπων (μαθητών ή εκπαιδευτικών).

2. Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης

Ενδεικτικά πεδία: η γνώση της λειτουργίας της Ε.Ε. με θεσμικό τρόπο, διαμόρφωση ενός κοινού μέρους της ευρωπαϊκής ιστορίας στα σχολικά βιβλία από ομάδα εργασίας, η εξέλιξη του «κράτος δικαίου – κράτους πρόνοιας» στην Ευρώπη κλπ.

3. Εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.

4. Ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θέσεων και ιδεών με άλλα πολιτικά ομόλογα ευρωπαϊκά κόμματα.

5. Επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια

6. Brain drain: μελέτη, προτάσεις, ιδέες

7. Παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού και του κυβερνητικού έργου.

8. Καλλιέργεια και προαγωγή της βιβλιοφιλίας

9. Βιβλιογραφική παρακολούθηση διεθνών εκπαιδευτικών συνεδρίων της UNESCO, της Education International, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ETUCE) και άλλων διεθνών οργανισμών.

10. Κοινή ημερίδα με τους Τομείς των κομμάτων της Βουλής, με θέμα ένα κεντρικό εκπαιδευτικό ζήτημα, με ισότιμη συμμετοχή και οργάνωση (προφανώς δεν είναι εύκολο αλλά η σημασία της είναι σημαντική).

11. Συναντήσεις με Υπουργούς και θεσμικούς φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

     Προφανώς δεν είναι εύκολη η υλοποίηση όλων αυτών των προτάσεων. Ωστόσο, έχει σημασία η διαμόρφωση ενός ενεργητικού ρόλου των Τομέων Παιδείας απορρίπτοντας τη σημερινή εικόνα της αδράνειας, που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό όλα τα κόμματα. Στόχος είναι η πολιτική αντιπαράθεση των ιδεών και των θέσεων να γίνεται στην ουσία της εκπαίδευσης και όχι στα επιμέρους εξωτερικά στοιχεία της και στους στείρους μονολόγους.

 

Σχετική εικόνα

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για teacher in the classroom

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: