Αρχική > πολιτική > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΨΗΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α] Οι Ευρωπαϊκές εκλογές είναι µάχη για την «ψυχή» και το µέλλον της Ευρώπης.

 

Η Ευρώπη είναι σε κρίση. Οι λαοί της αντιµετωπίζουν την ανασφάλεια, την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την φτώχεια, τον κίνδυνο περιθωριοποίησης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού.

Η τροµοκρατία, το µεταναστευτικό, οι αρνητικές διεθνείς εξελίξεις, δηµιουργούν προκλήσεις που απειλούν τα θεµέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακροδεξιά, ο τυφλός εθνικισµός, ο λαϊκισµός ενισχύονται, απειλούν ευθέως την Ευρωπαϊκή Δηµοκρατία. Θέλουν να µας γυρίσουν στους «δαίµονες του παρελθόντος», να µετατρέψουν την Ευρώπη σε «Σκοτεινή Ήπειρο». Για µας τους Σοσιαλιστές και Δηµοκράτες η πρόκληση, είναι µεγάλη.

Είναι ευθύνη µας στις Ευρωπαϊκές εκλογές, να πρωτοστατήσουµε και πάλι σε µια κρίσιµη µάχη. Μάχη που αφορά την «ψυχή» και το µέλλον της Ευρώπης. Διασφαλίζοντας ότι θα παραµείνει ο χώρος της ειρήνης, της Δηµοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας, του ανθρωπισµού. Είµαστε αποφασισµένοι. Να προασπίσουµε την δηµοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις, τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Να εγγυηθούµε την ευηµερία των πολιτών. Να διασφαλίσουµε την κοινωνική και οικολογική πρόοδο. ……………………………….. . ………………………………..

Β] Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει.

Προϋπόθεση όµως είναι να αλλάξει η Ευρώπη ηγεσία, να αλλάξει ριζικά πολιτική κατεύθυνση. Για να πείσει τους λαούς της, να αποµακρύνει τους κινδύνους που διαγράφονται. Με µια γνήσια προοδευτική ατζέντα. Με ανοιχτό µέτωπο απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής δεξιάς. Που µε την επιβολή της διαρκούς λιτότητας για τους πολλούς και την στήριξη µόνο των ισχυρών, διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, έδωσε άλλοθι στην ακροδεξιά. Που ανέχεται και υποθάλπει τους κάθε λογής Όρµπαν. Που επιµένει στα αδιέξοδα συντηρητικά και νεοφιλελεύθερα µοντέλα του παρελθόντος. Που συνεχίζει να κρατά εκτός των τειχών, των κέντρων λήψης αποφάσεων τους πολίτες.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές βγαίνουµε µπροστά. Για να οικοδοµήσουµε µια πιο δίκαιη, καλύτερη Ευρώπη. Μια Δηµοκρατική Ευρωπαϊκή πολιτική Ένωση. Αξιόπιστη στα µάτια των πολιτών της. Με πολιτικές που ευνοούν τους πολλούς, που είναι απέναντι στα συµφέροντα των ελίτ. Με προτεραιότητες την ποιοτική εργασία, το κοινωνικό κράτος, την µείωση των ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πραγµατική σύγκλιση.

Με βαθιά πίστη στην οικοδόµηση υπερεθνικών πολιτικών και οικονοµικών θεσµών, στην ανοιχτή κοινωνία, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την δηµοκρατική πολιτική ένωση. Για µια Ευρώπη Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης. Δίνουµε την µάχη όλοι µαζί µέσα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα (PES), για αυτή την µεγάλη Αλλαγή! Στηρίζουµε τον Φρανς Τίµµερµανς για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Γ] ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ 8 ΠΥΛΩΝΕΣ.

1. Περισσότερη Κοινωνική Ευρώπη. Ευρώπη της Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης.

• Δίνουµε τέλος στις πολιτικές λιτότητας, της φτώχειας, της ανεργίας. Προωθούµε µια ολοκληρωµένη πολιτική για την σύγκλιση που χρηµατοδοτείται από ένα ισχυρό Προϋπολογισµό της Ε.Ε.

• Δηµιουργούµε ισχυρά δίκτυα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για την αντιµετώπιση της φτώχειας.

• Καθολικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλισης. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν δικαίωµα να ζουν και να εργάζονται µε αξιοπρέπεια.

• Αξιοπρεπείς κατώτατοι µισθοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

• Αυξηµένο επίδοµα ανεργίας και δηµόσιοι µηχανισµοί ένταξης στην εργασία.

• Ίση αµοιβή, για ίση εργασία στον ίδιο χώρο. Κανένας εργαζόµενος χωρίς σύµβαση που τον καλύπτει.

• Μετατρέπουµε τον πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωµάτων της Ε.Ε. σε νοµικά δεσµευτική Χάρτα.

 

2. Βιώσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

• Είναι ώρα η Ευρωζώνη να µετατραπεί πραγµατικά σε Οικονοµική Ένωση, Δηµοκρατική, Ένωση για την Ανάπτυξη. Με δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους, όχι µε παράδοση στην ασυδοσία και στις ανεξέλεγκτες δυνάµεις της αγοράς.

• Να προικοδοτηθεί µε του αναγκαίους πόρους για να συσταθούν Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο, Ταµείο για την Ανεργία και να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση.

• Με τόλµη προχωρούµε στην εµβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Κοινές πολιτικές για δίκαιη και πραγµατική φορολογία. Τέλος στους φορολογικούς παραδείσους. Φορολόγηση των διεθνών χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Στηρίζουµε την Βιώσιµη Ανάπτυξη µε νέο Οικονοµικό Μοντέλο που αξιοποιεί την ψηφιακή επανάσταση, την πράσινη µετάβαση, την τεχνητή νοηµοσύνη. Με διασφάλιση των εργαζόµενων µέσω της κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. Είναι ώρα να διαµορφώσουµε δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη οικονοµική διακυβέρνηση, να θεσµοθετήσουµε θέση Υπουργού Οικονοµικών για την Ευρωζώνη και να ενισχύσουµε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον δηµοκρατικό έλεγχο της ΟΝΕ.

 

3. Βιώσιµη Ευρώπη που προστατεύει τον πλανήτη µας.

• Καθαρός αέρας, καθαρό νερό, καθαρή ενέργεια, καθαρή ποιοτική τροφή για όλους τους πολίτες.

• Προωθούµε Σύµφωνο Αειφόρου Ανάπτυξης για την Ε.Ε. µε κοινωνικές και οικολογικούς στόχους, ώστε η οικονοµική δραστηριότητα να µη θίγει το περιβάλλον.

• Εφαρµογή της Συµφωνίας των Παρισίων για την κλιµατική αλλαγή.

• Κίνητρα για ανανέωση της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας, µε βάρος στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι ρυπαίνοντες θα πληρώνουν.

• Σχέδιο Οικονοµικής Κατοικίας και καθαρών Δηµόσιων Συγκοινωνιών για την Ευρώπη.

• Μεταρρύθµιση της αγροτικής πολιτικής, µε στόχο τις βιώσιµες µεθόδους παραγωγής, την καλύτερη διατροφή, την µείωση της σπατάλης τροφίµων, την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

4. Ελεύθερη και Δηµοκρατική Ευρώπη.

• Με κοινοτική συµµετοχή, δηµόσια λογοδοσία, διαφάνεια στις αποφάσεις. Οι πολίτες να έχουν τον πρώτο λόγο στην οικοδόµηση της νέας Ευρώπης.

• Η ένωση από «σχέδιο των ελίτ», να γίνει κοινωνικό κτήµα και συναίσθηµα. Εκδηµοκρατισµός των κοινοτικών θεσµών και προώθηση νέων µέτρων συµµετοχής και ενηµέρωσης των πολιτών.

• Μόνο δηµοκρατικά εκλεγµένοι εκπρόσωποι σε όλα τα υψηλά αξιώµατα της Ευρώπης.

• Ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µηχανισµοί προστασίας από τα fake news.

• Έλεγχος για το πολιτικό χρήµα και τις καταχρήσεις στους κοινοτικούς πόρους.

 

5. Ευρώπη Ισότητας και Δικαιωµάτων για όλους.

• Απορρίπτουµε κάθε µορφή διακρίσεων.

• Προωθούµε δεσµευτική για την Ε.Ε. Στρατηγική για την Ισότητα των φύλων. Καµία ανοχή στις µισθολογικές ανισότητες, στην σεξουαλική παρενόχληση, στην βία κατά των γυναικών. Πλήρης ισοτιµία των γυναικών στην πολιτική ζωή.

• Εξάλειψη των εµποδίων που αντιµετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ώστε να ζουν ελεύθερα, ισότιµα και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό.

• Εξάλειψη κάθε διάκρισης λόγω φυλής ή θρησκείας.

• Πλήρης σεβασµός στα δικαιώµατα, στην ιδιωτική ζωή και ασφάλεια των πολιτών, προάσπιση και προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων.

 

6. Ευρώπη µε δίκαιη πολιτική ασύλου και µετανάστευσης.

• Στην βάση των αρχών της αλληλεγγύης και «δίκαιης κατανοµής των βαρών».

• Με ολοκληρωµένες δράσεις για την κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών και την αποτροπή της εγκληµατικής τους εκµετάλλευσης.

• Με ριζική αναθεώρηση του Κανονισµού Δουβλίνου και των υιοθέτηση ενός κοινού συστήµατος ασύλου.

• Με ουσιαστική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η Ευρώπη δεν θα είναι φρούριο, αλλά ούτε «ξέφραγο αµπέλι». Πρέπει να είναι χώρος ανθρωπιστικών αξιών, µέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας και ασφάλειας.

 

7. Μια Προοδευτική Ευρώπη µε πρόγραµµα για τους Νέους.

• Οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουν την δύναµη και τις δεξιότητες, ώστε να διαµορφώσουν το µέλλον της και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

• Εισάγουµε την «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά», ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε υγεία, µέριµνα, εκπαίδευση, στέγαση, διατροφή.

• Προωθούµε την ¨Εγγύηση για τους Νέους», µε στόχο την Πλήρη και ποιοτική απασχόληση, παρέχοντας κίνητρα για εργασία, περισσότερη µόρφωση, πρακτική άσκηση.

• Ενισχύουµε το Erasmus, ώστε να διασφαλίσουµε ότι ωφελεί τους νέους κάθε κοινωνικής προέλευσης.

• Με τις Ευρωπαϊκές Πολιτισµικές Επιταγές στηρίζουµε την πρόσβαση των νέων στον πολιτισµό.

 

8. Μια ισχυρή και Ενωµένη Ευρώπη που προωθεί ένα καλύτερο κόσµο.

Μέσα σε ένα ασταθή κόσµο η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί φάρο της δηµοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας. Σηµείο αναφοράς για την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώµατα, το κράτος δικαίου, την αειφόρο ανάπτυξη.

• Προωθούµε τις πολιτικές για την εγκαθίδρυση κοινής άµυνας (Ευρωπαϊκής Αµυντικής Ένωσης), ώστε η Ευρώπη να λειτουργεί ως παράγων πρόληψης και επίλυσης κρίσεων και προστασίας των µελών της από απειλές.

• Ενδυναµώνουµε την κοινή εξωτερική πολιτική, ενισχύοντας τον ρόλο της Ε.Ε. στην περιφερειακή και παγκόσµια σταθερότητα, ειρήνη, συνεργασία.

• Διασφαλίζουµε ότι η Ε.Ε. θα περιλάβει ρήτρες στις εµπορικές της συµφωνίες, που κατοχυρώνουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τα ανθρωπιστικά και εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στις τρίτες χώρες.

• Στηρίζουµε την διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης µε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και µε την Τουρκία, στην βάση όµως εκπλήρωσης ΟΛΩΝ των προβλεπόµενων ενταξιακών κριτηρίων και προϋποθέσεων. ……………………………….. . ………………………………..

 

Δ] Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

α) Οι 8 βασικοί πυλώνες του νέου Κοινωνικού Συµβολαίου που προτείνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα (PES), αποτελούν την βάση για την Αλλαγή της Πολιτικής που επαγγέλλεται. Στις Ευρωπαϊκές εκλογές: Λέµε ΝΑΙ στο Κίνηµα Αλλαγής. Λέµε ΝΑΙ στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα.

• Γιατί κάθε ψήφος στο Κίνηµα Αλλαγής στηρίζει και χτίζει µια περισσότερο Δηµοκρατική και Κοινωνική Ευρώπη.

• Γιατί δίνει δύναµη στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών, να φράξουν τον δρόµο για την ακροδεξιά.

• Γιατί παρά τα λάθη και τις παραλείψεις του το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα εκφράζει ότι πιο γνήσια Προοδευτικό και µε Κοινωνική ευαισθησία, υπάρχει στην Ευρώπη.

 

β) Στις Ευρωπαϊκές εκλογές καλούµε τους πολίτες να πουν ένα µεγάλο ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή Δεξιά. Να πουν µε την ψήφο τους:

• ΟΧΙ στις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαλύουν την Ευρώπη.

• ΟΧΙ στην συνέχιση της λιτότητας, που φτωχοποιεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

• ΟΧΙ στην ανοχή απέναντι στην ακροδεξιά και τους εκφραστές της.

• ΟΧΙ στον υποψήφιο τους τον κ. Βέµπερ, που στάθηκε µε σκληρότητα απέναντι στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίση.

 

γ) Στις Ευρωπαϊκές εκλογές καλούµε τους πολίτες να πουν ένα µεγάλο ΟΧΙ απέναντι στον λαϊκισµό και τον καθεστωτισµό. Αυτόν που στην Ελλάδα εκφράζει ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

• ΟΧΙ στον πιο «πρόθυµο» στην προώθηση των συµφερόντων των ισχυρών της Ευρώπης. Όπως έπραξε στα Εθνικά Θέµατα και στο Μεταναστευτικό.

• ΟΧΙ στις δεσµεύσεις που αποτελούν «θηλιά στον λαιµό της χώρας», που υπονοµεύουν την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.

• ΟΧΙ στην υποκρισία αυτών που στο εξωτερικό ζητούν «µέτωπο κατά της ακροδεξιάς», και στο εσωτερικό της χώρας συγκυβερνούν επί 4 χρόνια µαζί της και ακόµη στηρίζονται στις ψήφους της.

• ΟΧΙ στις πολιτικές που δεν θέλουν την εµβάθυνση και ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• ΟΧΙ στις λογικές που υπονοµεύουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς, που αντιστρατεύονται την διάκριση των εξουσιών. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζουν τίποτε το Προοδευτικό.

 

δ) Έχουµε ανοιχτό το µέτωπό µας, απέναντι σε κάθε λογική που αποσκοπεί στην τυφλή υπονόµευση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και µαχόµαστε στην πρώτη γραµµή για την πολιτική αποµόνωση κάθε ακροδεξιού σχηµατισµού. ……………………………….. . ………………………………..

 

Ε] Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ψήφος στο Κίνηµα Αλλαγής, είναι το προµήνυµα της Προοδευτικής Ανατροπής στην Ελλάδα. Ψηφίζοντας το Κίνηµα Αλλαγής λέµε:

• ΝΑΙ σε µια Ελλάδα ξανά ισχυρή, ισότιµη στην καρδιά της Ευρώπης.

• ΝΑΙ στην Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή µε βάση το Σχέδιο Ελλάδα.

• ΝΑΙ στην καταδίκη των συντηρητικών πολιτικών, αυτής που υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτής που εκφράζει η ΝΔ.

• ΝΑΙ στην απαίτηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων για Αλλαγή και αξιοπρέπεια στην ζωή τους.

• ΟΧΙ στην προσπάθεια της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη να µετατρέψει τις εκλογές σε εσωτερικό δηµοψήφισµα, για να κρύψει µέσω της πόλωσης και του διχασµού, την ταύτισή της µε τις ακραίες συντηρητικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής δεξιάς.

• ΟΧΙ στην απέλπιδα προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αποτελέσουν οι Ευρωπαϊκές εκλογές «βοήθηµα» για να παραµείνει µερικούς µήνες ακόµη στην εξουσία και να συνεχίσει το καταστροφικό έργο του. Όχι άλλο δεξιά το τιµόνι. Φθάνει πια µε τα αδιέξοδα.

 

ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΙΚΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Αποτέλεσμα εικόνας για κιναλ

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: