Αρχική > βιβλία > Pour une Bibliothèque Idéale

Pour une Bibliothèque Idéale

Αποτέλεσμα εικόνας για book wallpaper

by Raymond Queneau

«In the early 1950s Raymond Queneau asked several dozen French authors and critics to list the hundred books they would choose if they had to limit themselves to that number. He reproduced all their responses in the book Pour une Bibliothèque Idéale (Gallimard, 1956), along with the overall top 100 list reproduced above.»

 1. 1. First Folio by William Shakespeare

  Image of First Folio

  Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies is the 1623 published collection of William Shakespeare’s plays. Modern scholars commonly refer to it as the First Folio. Printed in folio…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 2. 2. The Bible by Christian Church

  Image of The Bible

  The Authorized King James Version is an English translation of the Christian Bible begun in 1604 and completed in 1611 by the Church of England. Printed by the King’s Printer, Robert Barker, the fi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 3. 3. In Search of Lost Time by Marcel Proust

  Image of In Search of Lost Time

  Swann’s Way, the first part of A la recherche de temps perdu, Marcel Proust’s seven-part cycle, was published in 1913. In it, Proust introduces the themes that run through the entire work. The narr…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 4. 4. Essays by Michel de Montaigne

  Image of Essays

  Essays is the title given to a collection of 107 essays written by Michel de Montaigne that was first published in 1580. Montaigne essentially invented the literary form of essay, a short subjectiv…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 5. 5. Gargantua and Pantagruel by Francois Rabelais

  Image of Gargantua and Pantagruel

  The Life of Gargantua and of Pantagruel (in French, La vie de Gargantua et de Pantagruel) is a connected series of five novels written in the 16th century by François Rabelais. It is the story of t…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 6. 6. The Flowers of Evil by Charles Baudelaire

  Image of The Flowers of Evil

  Les Fleurs du mal (English: The Flowers of Evil) is a volume of French poetry by Charles Baudelaire. First published in 1857 (see 1857 in poetry), it was important in the symbolist and modernist mo…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 7. 7. Pensées by Blaise Pascal

  Image of Pensées

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 8. 8. The Works of Moliere by Molière

  Image of The Works of Moliere

  Jean-Baptiste Poquelin, known by his stage name Molière (French pronunciation: ​[mɔ.ljɛːʁ]; 1622–1673), was a French playwright and actor who is considered to be one of the greatest masters of come…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 9. 9. The Confessions of Jean-Jacques Rousseau by Jean-Jacques Rousseau

  Image of The Confessions of Jean-Jacques Rousseau

  Confessions is an autobiographical book by Jean-Jacques Rousseau. In modern times, it is often published with the title The Confessions of Jean-Jacques Rousseau in order to distinguish it from St. …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 10. 10. The Red and the Black by Stendhal

  Image of The Red and the Black

  Le Rouge et le Noir (The Red and the Black), subtitled Chronique du XIXe siécle («Chronicle of the 19th century»), is an historical psychological novel in two volumes by Stendhal, published in 1830…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 11. 11. The Complete Works of Plato by Plato

  Image of The Complete Works of Plato

  Plato (pronounced /ˈpleɪtoʊ/) (Greek: Πλάτων, Plátōn, «broad») (428/427 BC[a] – 348/347 BC), was a Classical Greek philosopher, mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 12. 12. The Charterhouse of Parma by Stendhal

  Image of The Charterhouse of Parma

  Balzac considered it the most important French novel of his time. André Gide later deemed it the greatest of all French novels, and Henry James judged it to be a masterpiece. Now, in a major litera…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 13. 13. The Poems of Francois Villon by François Villon

  Image of The Poems of Francois Villon

  François Villon (in modern French, pronounced [fʁɑ̃swa vijɔ̃]; in fifteenth-century French, [frɑnswɛ viˈlɔn]) born in Paris in 1431 and disappeared from view in 1463, is the best known French poet …

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 14. 14. Collected Poems by Arthur Rimbaud

  Image of Collected Poems

  ‘The poet makes himself a seer by a long, prodigious, and rational disordering of all the senses. . .’ Rimbaud was sixteen when he made this famous declaration. By 1886, then thirty-two and an expl…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 15. 15. Memoirs of Cardinal De Retz by Cardinal de Retz

  Image of Memoirs of Cardinal De Retz

  Jean François Paul de Gondi, cardinal de Retz (September 29, 1613 – August 24, 1679) was a French churchman, writer of memoirs, and agitator in the Fronde. – Wikipedia

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 16. 16. War and Peace by Leo Tolstoy

  Image of War and Peace

  Epic in scale, War and Peace delineates in graphic detail events leading up to Napoleon’s invasion of Russia, and the impact of the Napoleonic era on Tsarist society, as seen through the eyes of fi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 17. 17. The Memoirs of the Duke of Saint-Simon on the Reign of Louis XIV. and the Regency by Louis de Rouvroy Saint-Simon (duc de)

  Image of The Memoirs of the Duke of Saint-Simon on the Reign of Louis XIV. and the Regency

  Louis de Rouvroy (16 January 1675 – 2 March 1755) commonly known as Saint-Simon was a French soldier, diplomat and writer of memoirs, was born in Paris (Hôtel Selvois, 6 rue Taranne, today at 175 B…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 18. 18. Don Quixote by Miguel de Cervantes

  Image of Don Quixote

  Alonso Quixano, a retired country gentleman in his fifties, lives in an unnamed section of La Mancha with his niece and a housekeeper. He has become obsessed with books of chivalry, and believes th…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 19. 19. The Complete Plays of Jean Racine by Jean Racine

  Image of The Complete Plays of Jean Racine

  Jean Racine (French: [ʒɑ̃ ʁasin]), baptismal name Jean-Baptiste Racine (22 December 1639 – 21 April 1699), was a French dramatist, one of the three great playwrights of 17th-century France (along w…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 20. 20. The Persians by Aeschylus

  Image of The Persians

  The Persians is an Athenian tragedy by the ancient Greek playwright Aeschylus. First produced in 472 BCE, it is the oldest surviving play in the history of theatre. It dramatises the Persian respon…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 21. 20. The Suppliants by Aeschylus

  Image of The Suppliants

  The Suppliants (Greek: Ικέτιδες / Hiketides; also translated as «The Suppliant Maidens») is a play by Aeschylus. It was probably first performed sometime after 470 BC as the first play in a trilogy…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 22. 20. Seven Against Thebes by Aeschylus

  Image of Seven Against Thebes

  The Seven against Thebes (Greek: Ἑπτά ἐπί Θήβας, Hepta epi Thēbas) is the third play in an Oedipus-themed trilogy produced by Aeschylus in 467 BC. It concerns the battle between an Argive army led …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 23. 20. Oresteia by Aeschylus

  Image of Oresteia

  The Oresteia is a trilogy of Greek tragedies written by Aeschylus which concerns the end of the curse on the House of Atreus. When originally performed it was accompanied by Proteus, a satyr play t…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 24. 20. Prometheus Bound by Aeschylus

  Image of Prometheus Bound

  Prometheus Bound is an Ancient Greek tragedy. In Antiquity, this drama was attributed to Aeschylus, but is now considered by some scholars to be the work of another hand, perhaps one as late as ca….

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 25. 21. The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky

  Image of The Brothers Karamazov

  Dostoevsky’s last and greatest novel, The Karamazov Brothers, is both a brilliantly told crime story and a passionate philosophical debate. The dissolute landowner Fyodor Pavlovich Karamazov is mur…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 26. 22. Collected Poems by Stéphane Mallarmé

  Image of Collected Poems

  Stéphane Mallarmé (French: [stefan malaʁme]; 18 March 1842 – 9 September 1898), whose real name was Étienne Mallarmé, was a French poet and critic. He was a major French symbolist poet, and his wor…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 27. 23. Fables of La Fontaine by Jean de La Fontaine

  Image of Fables of La Fontaine

  The Fables of Jean de La Fontaine were issued in several volumes from 1668 to 1694. They are classics of French literature. – Wikipedia

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 28. 24. Faust by Johann Wolfgang von Goethe

  Image of Faust

  Johann Wolfgang von Goethe’s Faust is a tragic play, although more appropriately it should be defined a tragicomedy, despite the very title of the work. It was published in two parts: Faust. Der Tr…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 29. 25. Alcools by Guillaume Apollinaire

  Image of Alcools

  Guiilaume Apollinaire, a leading figure amongst the young writers and artists in France until his death in 1918, published ‘Alcools’, his first book of poems, in 1913. With its wide range of verse …

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 30. 26. A Sentimental Education by Gustave Flaubert

  Image of A Sentimental Education

  The novel describes the life of a young man (Frederic Moreau) living through the revolution of 1848 and the founding of the Second French Empire, and his love for an older woman (based on the wife …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 31. 27. The Odyssey by Homer

  Image of The Odyssey

  The Odyssey is one of two major ancient Greek epic poems attributed to Homer. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the m…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 32. 28. Plays by Pierre Corneille

  Image of Plays

  Pierre Corneille (French pronunciation: ​[pjɛʁ kɔʁnɛj]; 6 June 1606 – 1 October 1684) was a French tragedian, and one of the three great seventeenth-century French dramatists, along with Molière an…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 33. 29. The Divine Comedy by Dante Alighieri

  Image of The Divine Comedy

  Belonging in the immortal company of the great works of literature, Dante Alighieri’s poetic masterpiece, The Divine Comedy, is a moving human drama, an unforgettable visionary journey through the …

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 34. 30. Memoirs From Beyond the Grave by François René De Chateaubriand

  Image of Memoirs From Beyond the Grave

  Christmas Summary Classics- This series contains summary of Classic books such as Emma, Arne, Arabian Nights, Pride and prejudice, Tower of London, Wealth of Nations etc. Each book is specially cra…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 35. 31. The Human Comedy by Honoré de Balzac

  Image of The Human Comedy

  La Comédie humaine (French pronunciation: ​[la kɔmedi ymɛn], The Human Comedy) is the title of Honoré de Balzac’s (1799–1850) multi-volume collection of interlinked novels and stories depicting Fre…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 36. 32. Ajax by Sophocles

  Image of Ajax

  Ajax is a play by Sophocles. The date of its first performance is unknown, but most scholars regard it as an early work, about 450 BCE to 430 BCE (J. Moore, 2). It chronicles the fate of the warrio…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 37. 32. Antigone by Sophocles

  Image of Antigone

  Antigone is a tragedy by Sophocles written before or in 442 BC. Chronologically, it is the third of the three Theban plays but was written first.[1] The play expands on the Theban legend that preda…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 38. 32. Oedipus the King by Sophocles

  Image of Oedipus the King

  Oedipus the King is an Athenian tragedy by Sophocles that was first performed c. 429 BC. It was the second of Sophocles’s three Theban plays to be produced, but it comes first in the internal chron…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 39. 32. Women of Trachis by Sophocles

  Image of Women of Trachis

  Women of Trachis (Ancient Greek: Τραχίνιαι, Trachiniai; also translated as The Trachiniae) is an Athenian tragedy by Sophocles.

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 40. 32. Philoctetes by Sophocles

  Image of Philoctetes

  Philoctetes is a play by Sophocles (Aeschylus and Euripides also each wrote a Philoctetes but theirs have not survived). It was first performed at the Festival of Dionysus in 409 BC, where it won f…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 41. 32. Electra by Sophocles

  Image of Electra

  Electra or Elektra (Greek: Ἠλέκτρα / Ēlektra) is a Greek tragic play by Sophocles. Its date is not known, but various stylistic similarities with the Philoctetes (409 BC) and the Oedipus at Colonus…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 42. 32. Oedipus at Colonus by Sophocles

  Image of Oedipus at Colonus

  Oedipus at Colonus is one of the three Theban plays of the Athenian tragedian Sophocles. It was written shortly before Sophocles’ death in 406 BC and produced by his grandson (also called Sophocles…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 43. 33. Ulysses by James Joyce

  Image of Ulysses

  Ulysses chronicles the passage of Leopold Bloom through Dublin during an ordinary day, June 16, 1904. The title parallels and alludes to Odysseus (Latinised into Ulysses), the hero of Homer’s Odyss…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 44. 34. Dangerous Liaison by Pierre Choderlos de Laclos

  Image of Dangerous Liaison

  The complex moral ambiguities of seduction and revenge make Les Liaisons dangereuses (1782) one of the most scandalous and controversial novels in European literature. Its prime movers, the Vicomte…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 45. 35. Gulliver’s Travels by Jonathan Swift

  Image of Gulliver's Travels

  From the preeminent prose satirist in the English language, a great classic recounting the four remarkable journeys of ship’s surgeon Lemuel Gulliver. For children it remains an enchanting fantasy;…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 46. 36. One Hundred and One Poems by Paul Verlaine by Paul Verlaine

  Image of One Hundred and One Poems by Paul Verlaine

  French poet Paul Verlaine, a major representative of the Symbolist Movement during the latter half of the nineteenth century, was one of the most gifted and prolific poets of his time. Norman Shapi…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 47. 37. Madame Bovary by Gustave Flaubert

  Image of Madame Bovary

  For daring to peer into the heart of an adulteress and enumerate its contents with profound dispassion, the author of Madame Bovary was tried for «offenses against morality and religion.» What shoc…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 48. 38. A Season in Hell by Arthur Rimbaud

  Image of A Season in Hell

  «With skill and imagination, Bertrand Mathieu gives us an intimacy of the spoken American that allows readers to absorb themselves in Rimbaud’s private drama as in an obsessive dream of our own…….

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 49. 39. Discourse on Method by Rene Descartes

  Image of Discourse on Method

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 50. 40. Manon Lescaut by Abbe Prevost

  Image of Manon Lescaut

  Manon Lescaut (L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut) is a short novel by French author Abbé Prévost. Published in 1731, it is the seventh and final volume of Mémoires et aventures…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 51. 41. Selected Poems by Pierre Ronsard

  Image of Selected Poems

  One of France’s most influential love poets, Pierre de Ronsard embraced a variety of themes from politics, science, and philosophy to bawdy and risqué material that outraged religious reformers. Dr…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 52. 42. The Clouds by Aristophanes

  Image of The Clouds

  The Clouds (Ancient Greek: Νεφέλαι Nephelai) is a comedy written by the celebrated playwright Aristophanes lampooning intellectual fashions in classical Athens. It was originally produced at the Ci…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 53. 42. The Birds by Aristophanes

  Image of The Birds

  The Birds (Greek: Ὄρνιθες Ornithes) is a comedy by the Ancient Greek playwright Aristophanes. It was performed in 414 BC at the City Dionysia where it won second prize. It has been acclaimed by mod…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 54. 42. Lysistrata by Aristophanes

  Image of Lysistrata

  This classic comedy — from the 5th century BC — concerns the vow of Greek women to withhold sex from their husbands until the men agree to end the disastrous wars between Athens and Sparta. An exub…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 55. 43. Histories by Cornelius Tacitus

  Image of Histories

  This edition, first published in 2002, provides a commentary suitable for students on the Latin text of Histories Book II.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 56. 43. Annals by Cornelius Tacitus

  Image of Annals

  The Annals (Latin: Annales) is a history book by Tacitus covering the reign of the four Roman Emperors succeeding to Caesar Augustus. The parts of the work that survived from antiquity cover most o…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 57. 44. Ethics by Baruch de Spinoza

  Image of Ethics

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 58. 45. Poems of Friedrich Hölderlin by Friedrich Hölderlin

  Image of Poems of Friedrich Hölderlin

  Poetry. Translated from the German by James Mitchell. Readers of these carefully crafted translations by James Mitchell will profit not only by their economy and clarity of expression, but also by …

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 59. 46. Les Filles du feu by Gerard de Nerval

  Image of Les Filles du feu

  Les Filles du Feu (English: Girls of the Fire) is a collection of short prose works and stories published by the French poet Gérard de Nerval during January 1854, a year before his death. During 18…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 60. 47. Robinson Crusoe by Daniel Defoe

  Image of Robinson Crusoe

  A shipwreck’s sole escapee, Robinson Crusoe endures 28 years of solitude on a Caribbean island and manages not only to survive but also to prevail. A warm humanity, evocative details of his struggl…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 61. 48. Confessions by Augustine

  Image of Confessions

  Confessions is the name of an autobiographical work, consisting of 13 books, by St. Augustine of Hippo, written between AD 397 and AD 398. Modern English translations of it are sometimes published …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 62. 49. Maldoror (Les Chants de Maldoror) by Comte de Lautréamont

  Image of Maldoror (Les Chants de Maldoror)

  This macabre but beautiful work, Les Chants de Maldoror, has achieved a considerable reputation as one of the earliest and most extraordinary examples of Surrealist writing.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 63. 50. Les Misérables by Victor Hugo

  Image of Les Misérables

  Les Misérables is a novel by French author Victor Hugo and is widely considered one of the greatest novels of the 19th century. It follows the lives and interactions of several French characters ov…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 64. 51. Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

  Image of Alice's Adventures in Wonderland

  In 1862 Charles Lutwidge Dodgson, a shy Oxford mathematician with a stammer, created a story about a little girl tumbling down a rabbit hole. Thus began the immortal adventures of Alice, perhaps th…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 65. 52. The Complete Writings of Alfred de Musset by Alfred de Musset

  Image of The Complete Writings of Alfred de Musset

  Alfred Louis Charles de Musset-Pathay (French: [al.fʁɛd də my.sɛ]; 11 December 1810 – 2 May 1857) was a French dramatist, poet, and novelist. Along with his poetry, he is known for writing La Confe…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 66. 53. The Journal of Jules Renard by Jules Renard

  Image of The Journal of Jules Renard

  Spanning from 1887 to a month before his death in 1910, The Journal of Jules Renard is a unique autobiographical masterpiece that, though celebrated abroad and cited as a principle influence by wri…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 67. 54. The Iliad by Homer

  Image of The Iliad

  The Iliad is an epic poem in dactylic hexameters, traditionally attributed to Homer. Set in the Trojan War, the ten-year siege of Ilium by a coalition of Greek states, it tells of the battles and e…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 68. 55. The Idiot by Fyodor Dostoyevsky

  Image of The Idiot

  The Idiot is a novel written by the Russian author Fyodor Dostoyevsky and first published in 1868. It was first published serially in Russian in Russky Vestnik, St. Petersburg, 1868-1869. The Idiot…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 69. 56. Wuthering Heights by Emily Brontë

  Image of Wuthering Heights

  The narrative is non-linear, involving several flashbacks, and two primary narrators: Mr. Lockwood and Ellen «Nelly» Dean. The novel opens in 1801, with Mr. Lockwood arriving at Thrushcross Grange,…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 70. 57. The Possessed by Fyodor Dostoevsky

  Image of The Possessed

  The Possessed is an 1872 novel by Fyodor Dostoevsky. Though titled The Possessed in the initial English translation, Dostoevsky scholars and later translations favour the titles The Devils or Demon…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 71. 58. Candide by Voltaire

  Image of Candide

  Candide, ou l’Optimisme is a French satire written in 1759 by Voltaire, a philosopher of the Age of Enlightenment. Candide is characterized by its sarcastic tone and its erratic, fantastical, an…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 72. 59. The Complete Poetry and Prose of William Blake by William Blake

  Image of The Complete Poetry and Prose of William Blake

  William Blake (28 November 1757 – 12 August 1827) was an English painter, poet and printmaker. Largely unrecognised during his lifetime, Blake is now considered a seminal figure in the history of t…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 73. 60. Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky

  Image of Crime and Punishment

  It is a murder story, told from a murder;s point of view, that implicates even the most innocent reader in its enormities. It is a cat-and-mouse game between a tormented young killer and a cheerful…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 74. 61. Parallel Lives by Plutarch

  Image of Parallel Lives

  Plutarch’s Lives of the Noble Greeks and Romans, commonly called Parallel Lives or Plutarch’s Lives, is a series of biographies of famous men, arranged in tandem to illuminate their common moral vi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 75. 62. The Princess of Cleves by Madame de La Fayette

  Image of The Princess of Cleves

  La Princesse de Clèves is a French novel, regarded by many as the beginning of the modern tradition of the psychological novel, and as a great classic work. Its author is generally held to be Madam…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 76. 63. Das Kapital by Karl Marx

  Image of Das Kapital

  Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie (German pronunciation: [das kapiˈtaːl]) (Capital, in the English translation) is an extensive treatise on political economy written in German by Karl Ma…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 77. 64. Adolphe by Benjamin Constant

  Image of Adolphe

  Adolphe is a privileged and refined young man, bored by the stupidity he perceives in the world around him. After a number of meaningless conquests, he at last encounters Ellenore, a beautiful and …

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 78. 65. The Figaro Trilogy: The Barber of Seville, The Marriage of Figaro, The Guilty Mother by Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

  Image of The Figaro Trilogy: The Barber of Seville, The Marriage of Figaro, The Guilty Mother

  The Barber of Seville, The Marriage of Figaro and The Guilty Mother were the first plays to use a set of recurring characters who develop over time. They chronicle the slide of the ancien regime in…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 79. 66. Les Tragiques by Agrippa d’Aubigné

  Image of Les Tragiques

  Written over some three decades, the alexandrine verse of this epic poem relies on multiple genres as well as stylistic familiarity with the work of the opposing, Catholic poets of the Pléïade, hea…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 80. 67. Les Destinées by Alfred de Vigny

  Image of Les Destinées

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 81. 68. Poems of Federico García Lorca by Federico García Lorca

  Image of Poems of Federico García Lorca

  Spain’s greatest twentieth-century poet and most influencial modernist speaks to a new generation of readers in this revised edition of his complete poetical works. Reprint.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 82. 69. Man’s Fate by Andre Malraux

  Image of Man's Fate

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 83. 70. Maximes by François duc de La Rochefoucauld

  Image of Maximes

  François VI, Duc de La Rochefoucauld, Prince de Marcillac (French pronunciation: ​[fʁɑ̃swa də la ʁɔʃfucol]; 15 September 1613 – 17 March 1680) was a noted French author of maxims and memoirs. His i…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 84. 71. Les Caractères by Jean de La Bruyère

  Image of Les Caractères

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 85. 72. Lettres de madame de Sévigné by Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné

  Image of Lettres de madame de Sévigné

  Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (5 February 1626 – 17 April 1696) was a French aristocrat, remembered for her letter-writing. Most of her letters, celebrated for their wit and vividne…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 86. 74. Ubu Roi by Alfred Jarry

  Image of Ubu Roi

  A stunning, controversial work that immediately outraged audiences with its scatological references during the 1896 premiere, the farce satirizes the tendency of the successful bourgeois to abuse h…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 87. 75. The Collected Works of Paul Valéry by Paul Valéry

  Image of The Collected Works of Paul Valéry

  Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry (French: [pɔl valeʁi]; 30 October 1871 – 20 July 1945) was a French poet, essayist, and philosopher. In addition to his poetry and fiction (drama and dialogues)…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 88. 76. The Provincial Letters by Blaise Pascal

  Image of The Provincial Letters

  The Provincial Letters is Blaise Pascal’s defense of the Jansenist cause against the Jesuit skills of conscience known as casuistry.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 89. 77. The Seven Pillars of Wisdom by T.E. Lawrence

  Image of The Seven Pillars of Wisdom

  Lieutenant Colonel Thomas Edward Lawrence CB, DSO (16 August 1888 – 19 May 1935), known professionally as T. E. Lawrence, was a British military officer renowned especially for his liaison role dur…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 90. 78. Carmen by Prosper Mérimée

  Image of Carmen

  Carmen is a novella by Prosper Mérimée, written and first published in 1845. It has been adapted into a number of dramatic works, including the famous opera by Georges Bizet. – Wikipedia

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 91. 80. Fragments by Heraclitus

  Image of Fragments

  The wisdom poetry of the ancient Greek poet Heraclitus is collected into a single bilingual volume that covers everything from the nature of matter to human psychology. Reprint.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 92. 81. Marivaux: Three Plays by Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

  Image of Marivaux: Three Plays

  The plays in this volume are: The Triumph of Love, Changes of Heart, and The Game of Love and Chance. Marivaux was the 4th most-performed playwright at the Comedie-Francais. Time Magazine speculate…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 93. 82. La légende des siècles by Victor Hugo

  Image of La légende des siècles

  La Légende des siècles (The Legend of the Ages) is a collection of poems by Victor Hugo, conceived as an immense depiction of the history and evolution of humanity. – Wikipedia

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 94. 83. The Trial by Franz Kafka

  Image of The Trial

  Written in 1914, The Trial is one of the most important novels of the twentieth century: the terrifying tale of Josef K., a respectable bank officer who is suddenly and inexplicably arrested and mu…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 95. 84. Correspondence by Voltaire

  Image of Correspondence

  François-Marie Arouet (French: [fʁɑ̃.swa ma.ʁi aʁ.wɛ]; 21 November 1694 – 30 May 1778), known by his nom de plume Voltaire (/voʊlˈtɛər/; French: [vɔl.tɛːʁ]), was a French Enlightenment writer, hist…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 96. 85. Calligrammes by Guillaume Apollinaire

  Image of Calligrammes

  Calligrammes, subtitled Poems of Peace and War 1913-1916, is a collection of poems by Guillaume Apollinaire which was first published in 1918 (see 1918 in poetry). Calligrammes is noted for how the…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 97. 86. Journals: 1889-1913 by André Gide

  Image of Journals: 1889-1913

  Beginning with a single entry for the year 1889, when he was twenty, and continuing throughout his life, the Journals of Andre Gide constitute an enlightening, moving, and endlessly fascinating chr…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 98. 87. Fairy Tales and Stories by Hans Christian Anderson

  Image of Fairy Tales and Stories

  a Danish author and poet noted for his children’s stories. These include «The Steadfast Tin Soldier», «The Snow Queen», «The Little Mermaid», «Thumbelina», «The Little Match Girl», and the «The Ugl…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 99. 88. The Three Musketeers by Alexandre Dumas

  Image of The Three Musketeers

  The Three Musketeers is a novel by Alexandre Dumas, père. It recounts the adventures of a young man named d’Artagnan after he leaves home to become a guard of the musketeers. D’Artagnan is not one …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 100. 89. History of My Life by Giacomo Casanova

  Image of History of My Life

  The colorful memoirs of the legendary eighteenth-century lover recall not only his amorous exploits, but also his diverse careers as a gambler, businessman, diplomat, entertainer, politician, con a…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 101. 90. One Thousand and One Nights by India/Iran/Iraq/Egypt

  Image of One Thousand and One Nights

  One Thousand and One Nights is a collection of Middle Eastern and South Asian stories and folk tales compiled in Arabic during the Islamic Golden Age. It is often known in English as the Arabian Ni…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 102. 91. Lord Jim by Joseph Conrad

  Image of Lord Jim

  Conrad’s great novel of guilt and redemption follows the first mate on board the Patna, a raw youth with dreams of heroism who, in an act of cowardice, abandons his ship. His unbearable guilt and i…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 103. 92. Philosophical Writings by Novalis

  Image of Philosophical Writings

  Novalis: Philosophical Writings is the first extensive scholarly translation in English from the philosophical work of the late eighteenth-century German Romantic writer Novalis (Friedrich von Hard…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 104. 93. Thus Spake Zarathustra by Friedrich Nietzsche

  Image of Thus Spake Zarathustra

  Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None (German: Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen) is a philosophical novel by German philosopher Friedrich Nietzsche, composed in four …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 105. 94. Three plays: The hostage, Crusts, The humiliation of the father by Paul Claudel

  Image of Three plays: The hostage, Crusts, The humiliation of the father

  Paul Claudel (French: [pɔl klɔdɛl]; 6 August 1868 – 23 February 1955) was a French poet, dramatist and diplomat, and the younger brother of the sculptor Camille Claudel. He was most famous for his …

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 106. 95. Wry-Blue Loves: Les Amours Jaunes by Tristan Corbière

  Image of Wry-Blue Loves: Les Amours Jaunes

  Bilingual edition of Les Amours jaunes and other poems, a fundamental influence on the development of modern American poetry.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 107. 96. Les Contemplations by Victor Hugo

  Image of Les Contemplations

  Les Contemplations (The Contemplations) is a collection of poetry by Victor Hugo, published in 1856. It consists of 156 poems in six books. Most of the poems were written between 1841 and 1855, tho…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 108. 97. La Nuit obscure by Jean de la Croix

  Image of La Nuit obscure

  La nuit noire de l’âme (ou nuit obscure de l’âme) est une expression attribuée à l’origine à Jean de la Croix, et qui désigne une expérience passagère de désolation spirituelle dans l’expérience my…

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 109. 98. Dead Souls by Nikolai Gogol

  Image of Dead Souls

  Dead Souls by Nikolai Gogol, Russian writer, was first published in 1842, and is one of the most prominent works of 19th-century Russian literature. Gogol himself saw it as an «epic poem in prose»,…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 110. 99. The Aeneid by Virgil

  Image of The Aeneid

  The Aeneid is a Latin epic poem written by Virgil in the late 1st century BC (29–19 BC) that tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy, where he became the ancestor of the…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 111. 100. The Diary of a Country Priest by Georges Bernanos

  Image of The Diary of a Country Priest

  Recounts the life of a young French country priest who grows to understand his provincial parish while learning spiritual humility himself.

  Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

http://thegreatestbooks.org/lists/165Αποτέλεσμα εικόνας για book wallpaper

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: ,
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: