Αρχική > εκπαίδευση > Εκπαίδευση: το βασικό θεμέλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Εκπαίδευση: το βασικό θεμέλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Η ανταμοιβή της εκπαίδευσης, αφίσα της γερμανίδας καλλιτέχνιδας Sarah Hartwig, έκρινε έναν από τους δέκα καλύτερους διαγωνισμούς Αφίσα στην Παιδεία, που διοργάνωσε το 2014 το μη κερδοσκοπικό σωματείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η εκπαίδευση για την ελευθερία δεν σημαίνει, όπως συχνά θεωρείται ότι σημαίνει, ένα πρόγραμμα laissez-faire περιεχομένου ή μεθόδων διδασκαλίας, αλλά η έξυπνη αναγνώριση της ευθύνης και του καθήκοντος», έγραψε ο αμερικανός εκπαιδευτικός Isaac L. Kandel (1881 -1965), στην απάντησή του στην έρευνα της UNESCO για τα φιλοσοφικά θεμέλια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που απεστάλη το 1947 με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Ακολουθούν αποσπάσματα.

Ισαάκ Λεόν Καντέλ

Μια μελέτη των πρόσφατων δηλώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκαλύπτει το παράδοξο παράδοξο ότι η μόνη προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την υλοποίησή τους και τη σωστή χρήση τους δεν αναφέρεται ποτέ. Ίσως η παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην εκπαίδευση μπορεί να εξηγηθεί με την υπόθεση ότι θεωρείται δεδομένο ως ανθρώπινο δικαίωμα και ως βασικό θεμέλιο για την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιστορία της εκπαίδευσης, ωστόσο, παρέχει επαρκή στοιχεία ότι η εκπαίδευση δεν θεωρείται ως ανθρώπινο δικαίωμα ούτε χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την ανάπτυξη της εκτίμησης της σπουδαιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την πληρέστερη ανάπτυξη του κάθε ατόμου ως ανθρώπινου όντος. Ιστορικά, δύο κίνητρα κυριαρχούσαν στην παροχή εκπαίδευσης. Το πρώτο και το πιο πρόωρο κίνητρο κατευθύνθηκαν στην κατηχοποίηση της νεότερης γενιάς στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ιδιαίτερων ονομασιών τους. Το δεύτερο κίνητρο, το οποίο προήλθε από τη χρήση του εθνικού κράτους, ήταν να αναπτύξει μια αίσθηση αφοσίωσης στην πολιτική ομάδα ή το έθνος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιδιωκόμενοι άξονες υπογράμμισαν την απαρχή της πειθαρχίας αντί της εκπαίδευσης για την ελευθερία ως ανθρώπινου όντος. […]

Επειδή η εκπαίδευση δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ανθρώπινο δικαίωμα, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε δήλωση ανθρώπινων δικαιωμάτων που μπορεί να συνταχθεί. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση από αυτό που δίδεται στο Μνημόνιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο συνέταξε η UNESCO [27 Μαρτίου 1947].

Δύο βαθμίδες εκπαίδευσης

Ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της παραδοσιακής οργάνωσης της εκπαίδευσης σε δύο συστήματα – το ένα για τις μάζες και το άλλο για μια επιλεγμένη ομάδα – είναι ότι, ακόμη και όταν παρέχεται ισότητα ευκαιριών εκπαίδευσης, ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές τάξεις θεωρούν ότι οι ευκαιρίες δεν είναι που προορίζονται γι ‘αυτούς. Η παροχή της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών απαιτεί σε ορισμένες χώρες, μέτρα για την αλλαγή των ψυχολογικών στάσεων που παράγει η παραδοσιακή οργάνωση.

Έτσι, ο Henri Laugier, στη συζήτηση σχεδίων για την ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης στη Γαλλία, έγραψε [στην Εκπαιδευτική Επετηρίδατου Διεθνούς Ινστιτούτου, Teachers College, Columbia University, σ. 136, 1944]: «Τόσες γενιές στη Γαλλία ζούσαν σε μια ατμόσφαιρα θεωρητικής ισότητας και πραγματικής ανισότητας που στην πράξη η κατάσταση γνώρισε αρκετά γενική αποδοχή, που προκλήθηκε από τις φυσιολογικά ευχάριστες συνθήκες της γαλλικής ζωής. Φυσικά, τα άμεσα θύματα της ανισότητας μόλις τη συνειδητοποιήσουν ή δεν υποφέρουν από αυτό με κανέναν τρόπο. Δεν συμβαίνει στον γιο ενός εργάτη ή ενός γεωργού να γίνει κυβερνήτης μιας αποικίας, διευθυντής σε υπουργείο, πρεσβευτής, ναύαρχος ή επιθεωρητής οικονομικών. Μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχουν τέτοιες θέσεις, αλλά γι ‘αυτόν υπάρχουν σε έναν υψηλότερο κόσμο που δεν είναι ανοιχτός σε αυτόν. Πιο συχνά αυτή η κατάσταση ούτε εμπνέει ούτε εκνευρίζει τον,

Η αναγνώριση της εκπαίδευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος αποτελεί, ωστόσο, μόνο μία πτυχή του προβλήματος, καθώς αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μπορεί να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα χωρίς να επηρεάζεται ούτε το περιεχόμενο ούτε οι μέθοδοι διδασκαλίας. Παραδοσιακά, η ποιότητα της στοιχειώδους εκπαίδευσης διέφερε από την ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ο πρώτος είχε ως στόχο να παράσχει ένα ορισμένο ποσό γνώσης, που κατά κανόνα θα αποκτούσε από τον εαυτό του και θα οδηγούσε σε αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν  l’esprit primaire. ο τελευταίος είχε ως στόχο την εισαγωγή μιας φιλελεύθερης ή γενικής πολιτιστικής εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε, εκτός από την έμμεση, οποιαδήποτε βαθιά κατάρτιση για τη χρήση και την απόλαυση αυτών των ελευθεριών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έμφαση, ειδικότερα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι τύποι εκπαίδευσης κυριαρχούσαν στις ανάγκες των εξετάσεων, ήταν μάλλον στην αποδοχή της αρχής – είτε της τυπωμένης λέξης είτε του δασκάλου.

 
Η ελευθερία δεν είναι άδεια

 

Όταν το εκκρεμές άρχισε να μετατοπίζεται από την έμφαση στην πειθαρχία, την κατήχηση και τον αυταρχισμό στην έμφαση στην ελευθερία, πολύ συχνά ξεχνούμε ότι η ελευθερία είναι κατάκτηση και ότι η εκπαίδευση για κάθε είδους ελευθερία απαιτεί ένα είδος πειθαρχίας για να μάθει να εκτιμά ηθικές συνέπειες των πράξεων κάποιου. Η εκπαίδευση για την ελευθερία δεν σημαίνει, όπως συχνά θεωρείται ότι σημαίνει, ένα πρόγραμμα περιεκτικότητας ή μεθόδων διδασκαλίας, αλλά η έξυπνη αναγνώριση της ευθύνης και του καθήκοντος.

Αν αυτή η αρχή είναι υγιής, σημαίνει επίσης μια αλλαγή στο καθεστώς του δασκάλου και της διδασκαλίας. Εάν ο δάσκαλος πρέπει να είναι περισσότερο από έναν προμηθευτή γνώσης που θα δοκιμαστεί με εξετάσεις, τότε οι παραδοσιακοί περιορισμοί που του έχουν ανατεθεί από τα μαθήματα σπουδών που καθορίζονται λεπτομερώς, με καθορισμένες μεθόδους διδασκαλίας και με έλεγχο μέσω επιθεωρήσεων και εξετάσεων, πρέπει να αντικατασταθούν από μια διαφορετική αντίληψη της προετοιμασίας που είναι επιθυμητή για τον δάσκαλο. Αυτή η προετοιμασία πρέπει να αυξηθεί στο ίδιο επίπεδο με την προετοιμασία για οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επάγγελμα. Αν οι προσπάθειες του δασκάλου απευθύνονται στην ανάπτυξη ελεύθερων προσωπικοτήτων και στην εκπαίδευση για την ελευθερία λόγου, έκφρασης, επικοινωνίας, πληροφόρησης και έρευνας,

Πριν από την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα προγράμματα εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη μια άλλη αλλαγή. Στο παρελθόν, η εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εθνικιστικής πολιτικής, που πολύ συχνά σήμαινε την κατήχηση στον εθνικό ή φυλετικό διαχωρισμό και την ανωτερότητα. Και ακόμη και όπου οι ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελούσαν τον πυρήνα του αναλυτικού προγράμματος, τόσο μεγάλη προσοχή αφιερώθηκε στο ικρίωμα ότι η βασική έννοια του ανθρωπισμού χάθηκε. Οι κοινοί στόχοι που είναι εγγενείς στο ιδανικό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον τα προγράμματα εκπαίδευσης και διδασκαλίας βασίζονται στη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει εθνική κουλτούρα η οποία δεν οφείλει πολύ περισσότερο από ό, τι συνήθως γίνεται δεκτό στην επιρροή της πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπου όλων των φυλών και όλων των ηλικιών.

Από αυτή την βάση μπορούν να τεθούν οι ελευθερίες που περιλαμβάνονται στα δικαιώματα του ανθρώπου. μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί η αληθινή έννοια του ανθρωπισμού ως τέλος στην εκπαίδευση. Η επίτευξή τους τελικά εξαρτάται από την εκπαίδευση στις μεθόδους της ελεύθερης έρευνας. Η εκπαίδευση για τις διάφορες ελευθερίες απαιτεί πειθαρχία. Για να παραφράσω τον Ρουσσό, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πειθαρχημένος να απολαμβάνει τις ελευθερίες που είναι τα δικαιώματά του.

 

Ισαάκ Λεόν Καντέλ

Ένας πρωτοπόρος στον τομέα της συγκριτικής εκπαίδευσης, ο αμερικανός εκπαιδευτικός Isaac L. Kandel (1881-1965) διεξήγαγε εκτεταμένες μελέτες για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Γεννημένος στη Ρουμανία, βρετανών γονέων, ήταν συγγραφέας περισσότερων από σαράντα βιβλίων και πάνω από τριακόσια άρθρα, εκδότης αρκετών ακαδημαϊκών περιοδικών και διδάσκοντας στα μαθήματά του, το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια Ηνωμένες Πολιτείες. 

https://en.unesco.org/courier/2018-4/education-essential-foundation-human-rights?utm_source=UNESCO&utm_campaign=98421daf91-courier_2018_04&utm_medium=email&utm_term=0_898ed31396-98421daf91-442178217&mc_cid=98421daf91&mc_eid=2ec12fb7e7

 

Αποτέλεσμα εικόνας για education

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για education

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: