Αρχική > βιβλία > Top 100 Works in World Literature

Top 100 Works in World Literature

Αποτέλεσμα εικόνας για book wallpaper

by Norwegian Book Clubs, with the Norwegian Nobel Institute

The editors of the Norwegian Book Clubs, with the Norwegian Nobel Institute, polled a panel of 100 authors from 54 countries on what they considered the “best and most central works in world literature.” Among the authors polled were Milan Kundera, Doris Lessing, Seamus Heaney, Salman Rushdie, Wole Soyinka, John Irving, Nadine Gordimer, and Carlos Fuentes. The list of 100 works appears alphabetically by author. Although the books were not ranked, the editors revealed that Don Quixote received 50% more votes than any other book.

 1. 1. Don Quixote by Miguel de Cervantes

  Image of Don Quixote

  Alonso Quixano, a retired country gentleman in his fifties, lives in an unnamed section of La Mancha with his niece and a housekeeper. He has become obsessed with books of chivalry, and believes th…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 2. The Book of Job by IsraelImage of The Book of JobThe Book of Job is one of the books of the Hebrew Bible. It relates the story of Job, his trials at the hands of Satan, his theological discussions with friends on the origins and nature of his suf…- Wikipedia
  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 3. The Odyssey by HomerImage of The OdysseyThe Odyssey is one of two major ancient Greek epic poems attributed to Homer. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the m…- Wikipedia
  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 4. The Iliad by Homer

  Image of The IliadThe Iliad is an epic poem in dactylic hexameters, traditionally attributed to Homer. Set in the Trojan War, the ten-year siege of Ilium by a coalition of Greek states, it tells of the battles and e…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 5. Epic of Gilgamesh by Unknown

  Image of Epic of GilgameshThe Epic of Gilgamesh is an epic poem from Ancient Iraq and is among the earliest known works of literary writings. Scholars believe that it originated as a series of Sumerian legends and poems abo…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 6. Ramayana by Valmiki

  Image of RamayanaThe Ramayana is an ancient Sanskrit epic. It is attributed to the Hindu sage Valmiki and forms an important part of the Hindu canon (smṛti). The Ramayana is one of the two great epics of India, the…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 7. Medea by Euripides

  Image of MedeaMedea is an ancient Greek tragedy written by Euripides, based upon the myth of Jason and Medea and first produced in 431 BC. The plot centers on the barbarian protagonist as she finds her position …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 8. Oedipus the King by Sophocles

  Image of Oedipus the KingOedipus the King is an Athenian tragedy by Sophocles that was first performed c. 429 BC. It was the second of Sophocles’s three Theban plays to be produced, but it comes first in the internal chron…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 9. The Recognition of Sakuntala by Kalidasa

  Image of The Recognition of SakuntalaThe Recognition of Sakuntala is a well-known Sanskrit play by Kālidāsa. Its date is uncertain, but Kalidasa is often placed in the period between the 1st century BC and 4th century AD. The Sansk…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 10. The Aeneid by Virgil

  Image of The AeneidThe Aeneid is a Latin epic poem written by Virgil in the late 1st century BC (29–19 BC) that tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy, where he became the ancestor of the…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 11. Metamorphoses by Ovid

  Image of MetamorphosesThe Metamorphoses by the Roman poet Ovid is a narrative poem in fifteen books that describes the creation and history of the world. Completed in 8 AD, it has remained one of the most popular works …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 12. Mahabharata by Vyasa

  Image of MahabharataThe Mahabharata is one of the two major Sanskrit epics of ancient India, the other being the Rāmāyaṇa. The epic is part of the Hindu itihāsa (literally «history»), and forms an important part of Hi…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 13. The Tale of Genji by Murasaki Shikibu

  Image of The Tale of GenjiThe Tale of Genji is a classic work of Japanese literature attributed to the Japanese noblewoman Murasaki Shikibu in the early eleventh century, around the peak of the Heian Period. It is sometimes…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 14. Children of Gebelawi by Naguib Mahfouz

  Image of Children of GebelawiChildren of Gebelawi, is a novel by the Egyptian writer and Nobel laureate Naguib Mahfouz. It is also known by its Egyptian dialectal transliteration, Awlad Haretna, formal Arabic transliteration, …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 15. Njal’s Saga by Iceland

  Image of Njal's SagaNjáls saga is arguably the most famous of the Sagas of Icelanders. Among Icelanders, the saga is most often referred to simply as Njála. This Icelandic epic from the 13th century describes the p…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 16. Masnavi by Jalal al-Din Muhammad Rumi

  Image of MasnaviThe Masnavi or Masnavi-I Ma’navi, also written Mathnawi or Mesnevi, written in Persian by Jalal al-Din Muhammad Rumi, the celebrated Persian Sufi saint and poet, is one of the best known and most i…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 17. Bostan by Saadi

  Image of BostanBostan (pronounced «Bustān») is a book of poetry by the Persian poet Saadi, completed in 1257. It was Saadi’s first work, and its title means «the fruit orchard». The book contains the fruits of S…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 18. Decameron by Giovanni Boccaccio

  Image of DecameronIn the early summer of the year 1348, as a terrible plague ravages the city, ten charming young Florentines take refuge in country villas to tell each other stories — a hundred stories of love, adv…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 19. The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer

  Image of The Canterbury TalesWith their astonishing diversity of tone and subject matter, The Canterbury Tales have become one of the touchstones of medieval literature. Translated here into modern English, these tales of a mo…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 20. The Divine Comedy by Dante Alighieri

  Image of The Divine Comedy Belonging in the immortal company of the great works of literature, Dante Alighieri’s poetic masterpiece, The Divine Comedy, is a moving human drama, an unforgettable visionary journey through the …- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 21. Gargantua and Pantagruel by Francois Rabelais

  Image of Gargantua and PantagruelThe Life of Gargantua and of Pantagruel (in French, La vie de Gargantua et de Pantagruel) is a connected series of five novels written in the 16th century by François Rabelais. It is the story of t…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 22. Essays by Michel de Montaigne

  Image of EssaysEssays is the title given to a collection of 107 essays written by Michel de Montaigne that was first published in 1580. Montaigne essentially invented the literary form of essay, a short subjectiv…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 23. Hamlet by William Shakespeare

  Image of HamletThe Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, or more simply Hamlet, is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written between 1599 and 1601. The play, set in Denmark, recounts how Pri…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 24. Othello by William Shakespeare

  Image of OthelloOthello, the Moor of Venice is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written in approximately 1603, and based on the Italian short story «Un Capitano Moro» («A Moorish Captain») b…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 25. King Lear by William Shakespeare

  Image of King LearKing Lear is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written between 1603 and 1606. It is considered one of his greatest works. The play is based on the legend of Leir of Britain, a…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 26. One Thousand and One Nights by India/Iran/Iraq/Egypt

  Image of One Thousand and One NightsOne Thousand and One Nights is a collection of Middle Eastern and South Asian stories and folk tales compiled in Arabic during the Islamic Golden Age. It is often known in English as the Arabian Ni…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 27. Gulliver’s Travels by Jonathan Swift

  Image of Gulliver's TravelsFrom the preeminent prose satirist in the English language, a great classic recounting the four remarkable journeys of ship’s surgeon Lemuel Gulliver. For children it remains an enchanting fantasy;…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 28. Tristram Shandy by Laurence Sterne

  Image of Tristram ShandyAs its title suggests, the book is ostensibly Tristram’s narration of his life story. But it is one of the central jokes of the novel that he cannot explain anything simply, that he must make expla…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 29. Jacques the Fatalist and His Master by Denis Diderot

  Image of Jacques the Fatalist and His MasterThe main subject of the book is the relationship between the valet Jacques and his master (who is never named). The two are traveling to a destination the narrator leaves insistently vague, and to …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 30. Faust by Johann Wolfgang von Goethe

  Image of FaustJohann Wolfgang von Goethe’s Faust is a tragic play, although more appropriately it should be defined a tragicomedy, despite the very title of the work. It was published in two parts: Faust. Der Tr…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 31. Pride and Prejudice by Jane Austen

  Image of Pride and PrejudiceThe book is narrated in free indirect speech following the main character Elizabeth Bennet as she deals with matters of upbringing, marriage, moral rightness and education in her aristocratic socie…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 32. The Red and the Black by Stendhal

  Image of The Red and the BlackLe Rouge et le Noir (The Red and the Black), subtitled Chronique du XIXe siécle («Chronicle of the 19th century»), is an historical psychological novel in two volumes by Stendhal, published in 1830…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 33. Father Goriot by Honoré de Balzac

  Image of Father GoriotLe Père Goriot (English: Father Goriot or Old Goriot) is an 1835 novel by French novelist and playwright Honoré de Balzac (1799–1850), included in the Scènes de la vie privée section of his novel s…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 34. Dead Souls by Nikolai Gogol

  Image of Dead SoulsDead Souls by Nikolai Gogol, Russian writer, was first published in 1842, and is one of the most prominent works of 19th-century Russian literature. Gogol himself saw it as an «epic poem in prose»,…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 35. Fairy Tales and Stories by Hans Christian Anderson

  Image of Fairy Tales and Storiesa Danish author and poet noted for his children’s stories. These include «The Steadfast Tin Soldier», «The Snow Queen», «The Little Mermaid», «Thumbelina», «The Little Match Girl», and the «The Ugl…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 36. Wuthering Heights by Emily Brontë

  Image of Wuthering HeightsThe narrative is non-linear, involving several flashbacks, and two primary narrators: Mr. Lockwood and Ellen «Nelly» Dean. The novel opens in 1801, with Mr. Lockwood arriving at Thrushcross Grange,…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 37. Moby Dick by Herman Melville

  Image of Moby DickFirst published in 1851, Melville’s masterpiece is, in Elizabeth Hardwick’s words, «the greatest novel in American literature.» The saga of Captain Ahab and his monomaniacal pursuit of the white wh…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 38. Leaves of Grass by Walt Whitman

  Image of Leaves of GrassLeaves of Grass (1855) is a poetry collection by the American poet Walt Whitman. Among the poems in the collection are «Song of Myself,» «I Sing the Body Electric,» «Out of the Cradle Endlessly Roc…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 39. Madame Bovary by Gustave Flaubert

  Image of Madame BovaryFor daring to peer into the heart of an adulteress and enumerate its contents with profound dispassion, the author of Madame Bovary was tried for «offenses against morality and religion.» What shoc…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 40. Great Expectations by Charles Dickens

  Image of Great ExpectationsGreat Expectations is written in the genre of «bildungsroman» or the style of book that follows the story of a man or woman in their quest for maturity, usually starting from childhood and ending i…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 41. Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky

  Image of Crime and Punishment It is a murder story, told from a murder;s point of view, that implicates even the most innocent reader in its enormities. It is a cat-and-mouse game between a tormented young killer and a cheerful…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 42. The Idiot by Fyodor Dostoyevsky

  Image of The IdiotThe Idiot is a novel written by the Russian author Fyodor Dostoyevsky and first published in 1868. It was first published serially in Russian in Russky Vestnik, St. Petersburg, 1868-1869. The Idiot…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 43. War and Peace by Leo Tolstoy

  Image of War and PeaceEpic in scale, War and Peace delineates in graphic detail events leading up to Napoleon’s invasion of Russia, and the impact of the Napoleonic era on Tsarist society, as seen through the eyes of fi…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 44. A Sentimental Education by Gustave Flaubert

  Image of A Sentimental EducationThe novel describes the life of a young man (Frederic Moreau) living through the revolution of 1848 and the founding of the Second French Empire, and his love for an older woman (based on the wife …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 45. Middlemarch by George Eliot

  Image of MiddlemarchMiddlemarch: A Study of Provincial Life is a novel by George Eliot, the pen name of Mary Anne Evans, later Marian Evans. It is her seventh novel, begun in 1869 and then put aside during the final i…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 46. The Possessed by Fyodor Dostoevsky

  Image of The PossessedThe Possessed is an 1872 novel by Fyodor Dostoevsky. Though titled The Possessed in the initial English translation, Dostoevsky scholars and later translations favour the titles The Devils or Demon…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 47. Anna Karenina by Leo Tolstoy

  Image of Anna KareninaAnna Karenina tells of the doomed love affair between the sensuous and rebellious Anna and the dashing officer, Count Vronsky. Tragedy unfolds as Anna rejects her passionless marriage and must endu…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 48. A Doll’s House by Henrik Ibsen

  Image of A Doll's HouseA Doll’s House is an 1879 play by Norwegian playwright Henrik Ibsen. Written one year after The Pillars of Society, the play was the first of Ibsen’s to create a sensation and is now perhaps his mo…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 49. The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky

  Image of The Brothers Karamazov Dostoevsky’s last and greatest novel, The Karamazov Brothers, is both a brilliantly told crime story and a passionate philosophical debate. The dissolute landowner Fyodor Pavlovich Karamazov is mur…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 50. The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain

  Image of The Adventures of Huckleberry FinnRevered by all of the town’s children and dreaded by all of its mothers, Huckleberry Finn is indisputably the most appealing child-hero in American literature. Unlike the tall-tale, idyllic worl…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 51. The Death of Ivan Ilyich by Leo Tolstoy

  Image of The Death of Ivan IlyichThe Death of Ivan Ilyich, first published in 1886, is a novella by Leo Tolstoy, one of the masterpieces of his late fiction, written shortly after his conversion to Christianity. The novel tells…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 52. Hunger by Knut Hamsun

  Image of HungerHunger is a novel by the Norwegian author Knut Hamsun and was published in its final form in 1890. Parts of it had been published anonymously in the Danish magazine Ny Jord in 1888. The novel is ha…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 53. Buddenbrooks by Thomas Mann

  Image of BuddenbrooksBuddenbrooks was Thomas Mann’s first novel, published in 1901 when he was twenty-six years old. It portrays the downfall (already announced in the subtitle, Decline of a family) of a wealthy mer…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 54. Nostromo by Joseph Conrad

  Image of NostromoEdited with an introduction and notes by Martin Seymour-Smith. In his evocation of the republic of Costaguana, set amid the exotic and grandiose scenery of South America, Conrad reveals not only th…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 55. Sons and Lovers by D. H. Lawrence

  Image of Sons and LoversSons and Lovers is one of the landmark novels of the twentieth century. When it appeared in 1913, it was immediately recognized as the first great modern restatement of the oedipal drama, and it is…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 56. In Search of Lost Time by Marcel Proust

  Image of In Search of Lost Time Swann’s Way, the first part of A la recherche de temps perdu, Marcel Proust’s seven-part cycle, was published in 1913. In it, Proust introduces the themes that run through the entire work. The narr…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 57. Diary of a Madman and Other Stories by Xun Lu

  Image of Diary of a Madman and Other StoriesXun (or Hsun) is the master (inventor?) of the modern Chinese short story. Some of his stories were translated into American English in 1941, but more recent translations have been into a British E…- Google

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 58. Ulysses by James Joyce

  Image of UlyssesUlysses chronicles the passage of Leopold Bloom through Dublin during an ordinary day, June 16, 1904. The title parallels and alludes to Odysseus (Latinised into Ulysses), the hero of Homer’s Odyss…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 59. Confessions of Zeno by Italo Svevo

  Image of Confessions of ZenoZeno’s Conscience is a novel by Italian businessman and author Italo Svevo. The main character is Zeno Cosini and the book is the fictional character’s memoirs that he keeps at the insistence of hi…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 60. The Magic Mountain by Thomas Mann

  Image of The Magic MountainThe Magic Mountain is a novel by Thomas Mann, first published in November 1924. It is widely considered to be one of the most influential works of 20th century German literature.- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 61. Mrs. Dalloway by Virginia Woolf

  Image of Mrs. Dalloway Created from two short stories, «Mrs Dalloway in Bond Street» and the unfinished «The Prime Minister», the novel’s story is of Clarissa’s preparations for a party of which she is to be hostess. Wit…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 62. The Trial by Franz Kafka

  Image of The TrialWritten in 1914, The Trial is one of the most important novels of the twentieth century: the terrifying tale of Josef K., a respectable bank officer who is suddenly and inexplicably arrested and mu…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 63. The Castle by Franz Kafka

  Image of The CastleThe Castle is a novel by Franz Kafka. In it a protagonist, known only as K., struggles to gain access to the mysterious authorities of a castle who govern the village where he wants to work as a la…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 64. To the Lighthouse by Virginia Woolf

  Image of To the Lighthouse A landmark novel of high modernism, the text, centering on the Ramsay family and their visits to the Isle of Skye in Scotland between 1910 and 1920, skillfully manipulates temporality and psycholog…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 65. Gypsy Ballads by Federico Garcia Lorca

  Image of Gypsy BalladsThe publication in 1928 of Romancero gitano (written 1921–27; Gypsy Ballads), a poetry sequence inspired by the traditional Spanish romance, or ballad, catapulted Lorca into the national spotlight.- Encyclopædia Britannica Online

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 66. The Sound and the Fury by William Faulkner

  Image of The Sound and the FuryThe Sound and the Fury is set in the fictional Yoknapatawpha County. The novel centers on the Compson family, former Southern aristocrats who are struggling to deal with the dissolution of their fa…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 67. Berlin Alexanderplatz by Alfred Döblin

  Image of Berlin AlexanderplatzThe story concerns a small-time criminal, Franz Biberkopf, fresh from prison, who is drawn into the underworld. When his criminal mentor murders the prostitute whom Biberkopf has been relying on as…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 68. The Man Without Qualities by Robert Musil

  Image of The Man Without QualitiesThe Man without Qualities (1930-42) is a novel in three books by the Austrian novelist and essayist Robert Musil. The main issue of this «story of ideas», which takes place in the time of the Au…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 69. Journey to the End of The Night by Louis-Ferdinand Céline

  Image of Journey to the End of The NightJourney to the End of Night is the first novel of Louis-Ferdinand Céline. This semi-autobiographical work describes antihero Ferdinand Bardamu. His surname, Bardamu, is derived from the French word…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 70. Collected Fiction by Jorge Luis Borges

  Image of Collected FictionFrom his 1935 debut with The Universal History of Iniquity, through his immensely influential collections Ficciones and The Aleph, these enigmatic, elaborate, imaginative inventions display Borges’…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 71. Absalom, Absalom! by William Faulkner

  Image of Absalom, Absalom!Absalom, Absalom! is a Southern Gothic novel by the American author William Faulkner, first published in 1936. It is a story about three families of the American South, taking place before, during,…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 72. Pippi Longstocking by Astrid Lindgren

  Image of Pippi LongstockingPippi Longstocking is a children’s book written in 1945 by Astrid Lindgren. Pippi is a 9-year old that lives in an old villa in a Swedish town. (which remains unnamed for the series) She meet To…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 73. Zorba the Greek by Nikos Kazantzakis

  Image of Zorba the GreekZorba the Greek is a novel written by the Greek author Nikos Kazantzakis, first published in 1946. It is the tale of a young Greek intellectual who ventures to escape his bookish life with the aid …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 74. The Stranger by Albert Camus

  Image of The Stranger Since it was first published in English, in 1946, Albert Camus’s extraordinary first novel, The Stranger (L’Etranger), has had a profound impact on millions of American readers. Through this story …- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 75. Complete Poems of Giacomo Leopardi by Giacomo Leopardi

  Image of Complete Poems of Giacomo LeopardiGiacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (June 29, 1798 – June 14, 1837) was an Italian poet, essayist, philosopher, and philologist.- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 76. Independent People by Halldor Laxness

  Image of Independent PeopleIndependent People is an epic novel by Nobel laureate Halldór Laxness, published in 1946. It deals with the struggle of poor Icelandic farmers in the early 20th century, only freed from debt bondag…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 77. Nineteen Eighty Four by George Orwell

  Image of Nineteen Eighty FourThe story follows the life of one seemingly insignificant man, Winston Smith, a civil servant assigned the task of perpetuating the regime’s propaganda by falsifying records and political literatur…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 78. Memoirs of Hadrian by Marguerite Yourcenar

  Image of Memoirs of HadrianMemoirs of Hadrian is a novel by the French writer Marguerite Yourcenar about the life and death of Roman Emperor Hadrian. The book was first published in France in French in 1951 as Mémoires d’Had…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 79. Molloy by Samuel Beckett

  Image of MolloyMolloy is a novel by Samuel Beckett. The English translation is by Beckett and Patrick Bowles.- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 80. Malone Dies by Samuel Beckett

  Image of Malone DiesMalone Dies is a novel by Samuel Beckett. It was first published in 1951, in French, as Malone Meurt, and later translated into English by the author.- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 81. Invisible Man by Ralph Ellison

  Image of Invisible Man The novel addresses many of the social and intellectual issues facing African-Americans in the early twentieth century, including black nationalism, the relationship between black identity and Marx…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 82. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway

  Image of The Old Man and the SeaThe Old Man and the Sea is one of Hemingway’s most enduring works. Told in language of great simplicity and power, it is the story of an old Cuban fisherman, down on his luck, and his supreme ordea…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 83. The Unnamable by Samuel Beckett

  Image of The UnnamableThe Unnamable is a 1953 novel by Samuel Beckett. It is the third and final entry in Beckett’s «Trilogy» of novels, which begins with Molloy followed by Malone Dies. It was originally published in F…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 84. Lolita by Vladimir Nabokov

  Image of Lolita The book is internationally famous for its innovative style and infamous for its controversial subject: the protagonist and unreliable narrator, middle aged Humbert Humbert, becomes obsessed and se…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 85. Pedro Paramo by Juan Rulfo

  Image of Pedro ParamoPedro Páramo is a short novel written by Juan Rulfo, originally published in 1955. In just the 23 FCE editions and reprintings, it had sold by November 1997 1,143,000 copies. Other editions in Mexi…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 86. The Devil to Pay in the Backlands by Joao Guimaraes Rosa

  Image of The Devil to Pay in the BacklandsGrande Sertão: Veredas (Portuguese for Big Backcountry: Tracks, English translation: The Devil to Pay in the Backlands) is an influential novel published in 1956 by the Brazilian writer João Guimar…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 87. Things Fall Apart by Chinua Achebe

  Image of Things Fall Apart A novel of great power that turns the world upside down. The Nigerian novelist Achebe reached back to the early days of his people’s encounter with colonialism, the 1890’s, though the white man and…- Time

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 88. The Tin Drum by Günter Grass

  Image of The Tin DrumAcclaimed as the greatest German novel written since the end of World War II, The Tin Drum is the autobiography of thirty-year-old Oskar Matzerath, who has lived through the long Nazi nightmare and…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 89. The Stories of Anton Chekhov by Anton Chekhov

  Image of The Stories of Anton ChekhovAnton Pavlovich Chekhov was a Russian short-story writer, playwright and physician, considered to be one of the greatest short-story writers in the history of world literature. His career as a dram…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 90. The Golden Notebook by Doris Lessing

  Image of The Golden NotebookThis book, as well as the couple that followed it, enters the realm of what Margaret Drabble in The Oxford Companion to English Literature has called Lessing’s «inner space fiction», her work that …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 91. Season of Migration to the North by Al-Tayyib Salih

  Image of Season of Migration to the NorthSeason of Migration to the North is a classic post-colonial Sudanese novel by the late novelist Al-Tayyib Salih. The novel charts individuation of the (un-named) narrator, who has returned to hi…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 92. One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez

  Image of One Hundred Years of Solitude One of the 20th century’s enduring works, One Hundred Years of Solitude is a widely beloved and acclaimed novel known throughout the world, and the ultimate achievement in a Nobel Prize–winning car…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 93. The Sound of the Mountain by Yasunari Kawabata

  Image of The Sound of the MountainThe Sound of the Mountain (Yama no Oto) is a novel by Japanese writer Yasunari Kawabata, serialized between 1949 and 1954. Its translation into English by Edward G. Seidensticker was first publishe…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 94. The Complete Stories of Franz Kafka by Franz Kafka

  Image of The Complete Stories of Franz KafkaThe Complete Stories of Franz Kafka is a compilation of all Kafka’s short stories. With the exception of Kafka’s three novels (The Trial, The Castle and Amerika), this collection includes all of Ka…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 95. History by Elsa Morante

  Image of HistoryHistory: A Novel is a novel by Italian author Elsa Morante, largely seen to be her most famous and controversial work. Published in 1974, it narrates the story of a woman, Ida Ramundo, and her two …- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 96. The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe by Edgar Allan Poe

  Image of The Complete Tales and Poems of Edgar Allan PoeEdgar Allan Poe (January 19, 1809 – October 7, 1849) was an American writer, poet, editor and literary critic, considered part of the American Romantic Movement. Best known for his tales of mystery…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 97. Midnight’s Children by Salman Rushdie

  Image of Midnight's Children Midnight’s Children is a loose allegory for events in India both before and, primarily, after the independence and partition of India, which took place at midnight on 15 August 1947. The protagonis…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 98. The Book of Disquiet by Fernando Pessoa

  Image of The Book of DisquietThe Book Of Disquietude or The Book of Disquiet (Livro do Desassossego in Portuguese), published posthumously, is one of the greatest works by Fernando Pessoa. It is signed under the semi-heteronym…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 99. Beloved by Toni Morrison

  Image of BelovedBeloved (1987) is a Pulitzer Prize-winning novel by Nobel laureate Toni Morrison. The novel, her fifth, is loosely based on the life and legal case of the slave Margaret Garner, about whom Morrison…- wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 100. Blindness by Jose Saramago

  Image of BlindnessBlindness is a novel by Portuguese author José Saramago. Blindness is the story of an unexplained mass epidemic of blindness afflicting nearly everyone in an unnamed city, and the social breakdo…- Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 101. Poems by Paul Celan

  Image of PoemsOne of the greatest poets to ever write in German and among the most indispensable writers of the twentieth century in any language, Paul Celan’s poems «embody a conviction that the truth of what h…- Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

  http://thegreatestbooks.org/lists/28

Αποτέλεσμα εικόνας για book wallpaper

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες:
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: