Αρχική > πολιτική, κοινωνία > Το καθεστώς απόλυτης φτώχειας 3,7 εκατομμυρίων Ελλήνων χαλάει το πάρτι του Μαξίμου

Το καθεστώς απόλυτης φτώχειας 3,7 εκατομμυρίων Ελλήνων χαλάει το πάρτι του Μαξίμου

 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

Την ημέρα της «επίσημης χαράς» για το αποτέλεσμα του Eurogroup, έρχονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για να «μας χαλάσουν».

Στην φτώχεια βρίσκονται επισήμως 3,7 εκατομμύρια Έλληνες. «Επισήμως» σημαίνει πως βρίσκονται κάτω από το λεγόμενο “κατώφλι της φτώχειας” που υπολογίζεται μόλις σε 4.560 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.576 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Και ενώ επισήμως φτωχός θεωρείται κάποιος στην Ελλάδα με εισόδημα κάτω των 360 ευρώ μηνιαίως, γίνεται εύκολα αντιληπτό ποιό είναι τα πραγματικό μέγεθος της φτώχειας, αν συνυπολογισθούν εισοδήματα της τάξεως των 400 και των 500 ευρώ μηνιαίως.

Επισήμως φτωχοί το 34,8% των Ελλήνων

Την ημέρα της «επίσημης χαράς» για το αποτέλεσμα του Eurogroup, έρχονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε για τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών του 2017, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2016, τα οποία δείχνουν μια εικόνα ζόφου.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 34,8% (3.701.800 άτομα) από 3.789.300 άτομα ή 35,6% του πληθυσμού το προηγούμενο έτος.

Το ποσοστό του πληθυσμού που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας διαβιεί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 9,1%.
Το ποσοστό του πληθυσμού που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,2%.
Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,7%.

Η εικόνα μετά τα επιδόματα

Μετά τις λεγόμενες «κοινωνικές μεταβιβάσεις» (επιδόματα στους αδύνατους οικονομικά) το 20,2% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, το 21,1% σε υλική στέρηση και το 15,6% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Στα 15.106 ευρώ το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών

Το «κατώφλι της φτώχειας» σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται στο ποσό των 4.560 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.576 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 7.600 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 15.106 ευρώ.

Μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, το 2017, το 20,2% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Ο δείκτης αυτός που κατά το 2005 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2004) ανερχόταν στο 19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το 2012 όπου εκτιμήθηκε στο 23,1% ενώ άρχισε να μειώνεται από το 2014.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 789.585 σε σύνολο 4.162.442 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 2.152.691 στο σύνολο των 10.634.925 ατόμων του πληθυσμού της Χώρας.Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 24,5% σημειώνοντας μείωση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2016.

Ο κίνδυνος φτώχειας σημείωσε μείωση τόσο στο σύνολο του πληθυσμού (1 ποσοστιαία μονάδα), όσο και στον πληθυσμό 18-64 ετών (1 ποσοστιαία μονάδα, επίσης), ενώ παρέμεινε ίδιος για τον πληθυσμό 65 ετών και άνω (12,4%). Γενικά, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας σημείωσε μείωση σε σχέση με το 2016 για διάφορες υποκατηγορίες του πληθυσμού τόσο ως προς τους τύπους νοικοκυριών όσο και ως προς την κατηγοριοποίηση κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης, καθώς και την κατηγοριοποίηση κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ιδιοκτησιακό καθεστώς της κύριας κατοικίας, με τις σημαντικότερες διαφορές να σημειώνονται ως εξής:

Κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες (24,2%) για το ποσοστό του πληθυσμού με δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες (9,9%) για το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών. Κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες (24,9%) για το ποσοστό των παιδιών 0-17 ετών που διαβιούν σε νοικοκυριά όπου οι γονείς (ή κηδεμόνες) ενοικιάζουν την κύρια κατοικία τους.

Πού αυξήθηκε η φτώχεια

Αύξηση σημείωσε το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας σε σχέση με το 2016, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (22,8%) στην περίπτωση νοικοκυριών με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά. Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση του πληθυσμού ως προς το φύλο και την κατάσταση απασχόλησης, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (25,7%) για το σύνολο του πληθυσμού στις περιπτώσεις λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός των συνταξιούχων) και κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (25,7%) για την αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών.

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση του πληθυσμού ως προς το φύλο, ομάδες ηλικιών και ιδιοκτησιακό καθεστώς κύριας κατοικίας, πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού (0,1 ποσοστιαία μονάδα) παρουσιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις και συγκεκριμένα για το σύνολο των ιδιοκτητών στις ηλικιακές ομάδες 60+ετών, 65+ετών, 75+ετών, ενώ λίγο μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες των ανδρών (0,5, 0,5, και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα). Τέλος, σημαντικότερη αύξηση παρουσιάζεται για την ηλικιακή ομάδα 75+ετών των ενοικιαστών, κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες για το σύνολο του πληθυσμού αυτής της κατηγορίας και κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συγκεκριμένη κατηγορία των γυναικών (19,1% και 20,8% αντίστοιχα).

Με δυό λόγια

Το αποτέλεσμα του Eurogroup είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς. Οι οποίοι κάθε άλλο παρά ευημερούν σαν κάποιους αριθμούς όπως είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα. Συν το ότι η δέσμευση στην συμφωνία με τους δανειστές  για ευημερία των αριθμών αυτών ως το 2060, δύσκολα θα μεταφραστεί σε ευημερία και για τους ανθρώπους.  Άνθρωποι και αριθμοί.

https://economico.gr/to-kathestos-apolytis-ftocheias-3-7-ekatommyrion-ellinon-chalaei-to-parti-toy-maximoy/

 

Αποτέλεσμα εικόνας για αστεγοι

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: