Αρχική > πολιτισμός > The Most Amazing Pieces of Artwork Ever Made fp@

The Most Amazing Pieces of Artwork Ever Made fp@

The Third of May 1808 is listed (or ranked) 60 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever Made

Originally by Ranker Community

17k votes1k voters205k views139 itemsFollow  Embed

List Rules Iconic, impressive, and amazing paintings, drawings, sculptures, etc.

Click on any list item to see replica pricing and more information!

This is a CrowdRanked List of the most fantastic pieces of art ever made. While art is most definitely subjective, these are pieces that few can argue about and have withstood the test of time and changing cultural tastes. Make your own list and rank the artwork you think is the best, or just make a list to add an item you think is missing.

2 rank your version

1

+ 437 71

Sistine Chapel ceiling

Sistine Chapel ceiling is listed (or ranked) 1 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto:  uploaded by Ranker Community

More About

Artist: Michelangelo

Art Form: Fresco

Period / Movement: High Renaissance

 

see more on Sistine Chapel ceiling

Real Time with Bill Maher/ rising to #12The Best Current Late Night ShowsARTS32 people are readingFamous Baroque Paintings

2

+ 437 108

The Starry Night

The Starry Night is listed (or ranked) 2 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto:  uploaded by Ranker Community

More About

Artist: Vincent van Gogh

Subject: Saint-Rémy-de-Provence

Genres (Art): Landscape art

Art Form: Painting

Period / Movement: Post-Impressionism

 

see more on The Starry Night

3

+ 285 97

The Last Supper

The Last Supper is listed (or ranked) 3 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto:  uploaded by Ranker Community

More About

Artist: Leonardo da Vinci

Subject: Jesus Christ

Genres (Art): Christian art, History painting

Art Form: Mural

Period / Movement: High Renaissance, Italian Renaissance, Renaissance

 

see more on The Last Supper

Item ImagePortrait of Henry VIII\ falling to #12The Most Overrated Paintings of All TimeItem ImageAustin Powers: International Man of Mystery\ falling to #23The Absolute Most Hilarious Movies Ever Made

4

+ 300 82

David

David is listed (or ranked) 4 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto:  uploaded by Ranker Community

More About

Artist: Michelangelo

Subject: David

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Italian Renaissance, Renaissance

 

see more on David

5

+ 296 76

Pietà

Pietà is listed (or ranked) 5 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Michelangelo

Subject: Pietà, Lamentation of Christ, Blessed Virgin Mary

Genres (Art): Christian art

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Italian Renaissance, Renaissance

 

see more on Pietà

201732 people have voted onThe Most Anticipated New Shows of 2017ART GENRES299 people are readingList of Famous Portrait Paintings

6

+ 263 80

8 people just voted onThe Birth of Venus

The Birth of Venus is listed (or ranked) 6 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Sandro Botticelli

Subject: Venus

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

 

see more on The Birth of Venus

7

+ 298 107

10 people just voted onMona Lisa

Mona Lisa is listed (or ranked) 7 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Leonardo da Vinci

Subject: Lisa del Giocondo

Genres (Art): Portrait

Art Form: Painting

Period / Movement: Italian Renaissance, Renaissance

 

see more on Mona Lisa

ARTS140 people are readingFamous Cubism PaintingsItem ImageFilippo Lippi/ rising to #15Famous Renaissance Artists, Ranked

8

+ 225 68

5 people just voted onThe Thinker

The Thinker is listed (or ranked) 8 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Auguste Rodin

Subject: Dante Alighieri

Genres (Art): Genre art

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Realism

 

see more on The Thinker

9

+ 238 135

The Persistence of Memory

The Persistence of Memory is listed (or ranked) 9 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Salvador Dalí

Art Form: Painting

Period / Movement: Surrealism

 

see more on The Persistence of Memory

HISTORY10 of the Most Doomed Expeditions in HistoryItem ImageThéodore Géricault\ falling to #16Famous Romantic Artists

10

+ 199 81

5 people just voted onThe Night Watch

The Night Watch is listed (or ranked) 10 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Rembrandt

Subject: Schutterij, Frans Banning Cocq

Genres (Art): Portrait

Art Form: Painting

Period / Movement: Dutch Golden Age

see more on The Night Watch

11

+ 240 116

The Scream

The Scream is listed (or ranked) 11 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Edvard Munch

Genres (Art): Abstract art

Art Form: Painting

Period / Movement: Expressionism

 

see more on The Scream

Item ImageCamille Pissarro/ rising to #10The Greatest Impressionist ArtistsARTWORKList of Famous Landscape Art Paintings

12

+ 226 87

Water Lilies

Water Lilies is listed (or ranked) 12 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Claude Monet

Genres (Art): Landscape art

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on Water Lilies

13

+ 206 95

Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

Sunday Afternoon on the Island is listed (or ranked) 13 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Georges-Pierre Seurat

Art Form: Painting

Period / Movement: Pointillism

see more on Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

ANIMALS29 people are readingFamous Animal PaintingsItem ImageMother and Child\ falling to #12Pablo Picasso’s Greatest Works of Art

14

+ 199 76

Nighthawks

Nighthawks is listed (or ranked) 14 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Edward Hopper

Subject: Diner, Loneliness

Art Form: Painting

see more on Nighthawks

15

+ 206 86

Girl with a Pearl Earring

Girl with a Pearl Earring is listed (or ranked) 15 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Johannes Vermeer

Genres (Art): Portrait

Art Form: Painting

Period / Movement: Dutch Golden Age

see more on Girl with a Pearl Earring

Item ImageExit Through the Gift Shop/ rising to #8The Best Art MoviesItem ImageThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring/ rising to #19The Best Movies of All Time

16

+ 169 83

5 people just voted onThe Garden of Earthly Delights

The Garden of Earthly Delights is listed (or ranked) 16 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Hieronymus Bosch

Art Form: Painting

see more on The Garden of Earthly Delights

17

+ 167 39

The School of Athens

The School of Athens is listed (or ranked) 17 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Raphael

Subject: Ancient Greece

Genres (Art): History painting

Art Form: Fresco, Painting

see more on The School of Athens

AMERICA99 people are readingThe Top 6 American Utopian ExperimentsItem ImageIngemar Stenmark/ rising to #22The Best Athletes of All Time

18

+ 191 41

4 people just voted onThe Creation of Adam

The Creation of Adam is listed (or ranked) 18 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Michelangelo

Subject: Adam

Genres (Art): History painting

Art Form: Fresco

Period / Movement: Italian Renaissance, Renaissance

see more on The Creation of Adam

19

+ 182 153

8 people just voted onGuernica

Guernica is listed (or ranked) 19 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Pablo Picasso

Subject: War, Spanish Civil War, Suffering

Genres (Art): Narrative art

Art Form: Painting

 

see more on Guernica

CELEBRITY FACTS16 Famous People Who Probably Died as VirginsARTSFamous Neoclassicism Artwork

20

+ 161 29

The Lady of Shalott

The Lady of Shalott is listed (or ranked) 20 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: John William Waterhouse

Subject: The Lady of Shalott

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

Period / Movement: Romanticism, Pre-Raphaelite Brotherhood

see more on The Lady of Shalott

21

+ 149 61

Venus de Milo

Venus de Milo is listed (or ranked) 21 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Alexandros of Antioch

Subject: Venus

Art Form: Sculpture

see more on Venus de Milo

Item ImageWhat to Do If You Fall Through Ice/ rising to #2448 Things Every Man Should KnowItem ImageGhost Story\ falling to #11The Greatest Horror Books of All Time

22

+ 145 74

The Kiss

The Kiss is listed (or ranked) 22 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Auguste Rodin

Art Form: Sculpture

see more on The Kiss

23

+ 153 44

Ecstasy of Saint Teresa

Ecstasy of Saint Teresa is listed (or ranked) 23 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Gian Lorenzo Bernini

Subject: Teresa of Ávila

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Baroque

see more on Ecstasy of Saint Teresa

ARTS147 people are readingFamous Neoclassicism ArtistsBASSISTS21 people have voted onThe All-Time Best Rock Bassists

24

+ 137 70

The Calling of St Matthew

The Calling of St Matthew is listed (or ranked) 24 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Caravaggio

Art Form: Painting

see more on The Calling of St Matthew

25

+ 73 10

The Treasury at Petra

The Treasury at Petra is listed (or ranked) 25 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: uploaded by mainpleine

Item ImageEdvard Munch\ falling to #2Famous Expressionist ArtistsHUMOR171 people are reading20 Incredible "Once in a Lifetime" Photos Taken at the Perfect Time

26

+ 72 17

Great Sphinx of Giza

Great Sphinx of Giza is listed (or ranked) 26 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/GNU Free Documentation License

More About

Subject: Sphinx

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Old Kingdom of Egypt

see more on Great Sphinx of Giza

27

+ 116 44

Impression, Sunrise

Impression, Sunrise is listed (or ranked) 27 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Claude Monet

Subject: Le Havre

Genres (Art): Marine art, Landscape art

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on Impression, Sunrise

ACTORS214 people are reading33 Child Actors Who Died YoungItem ImageAlphaville\ falling to #13The Best Synthpop Bands & Artists

28

+ 94 54

Le Parlement

28

+ 94 54

Le Parlement

Le Parlement is listed (or ranked) 28 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Claude Monet

Subject: Palace of Westminster

Genres (Art): Landscape art

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on Le Parlement

29

+ 102 31

The Japanese Footbridge and the Water Lily Pool, Giverny

The Japanese Footbridge and th is listed (or ranked) 29 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Claude Monet

Genres (Art): Landscape art

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on The Japanese Footbridge and the Water Lily Pool, Giverny

201720 people have voted onThe Most Anticipated Movies of 2017Item ImageCold Mountain/ rising to #22The Most Overrated Movies of All Time

30

+ 106 51

Las Meninas

Las Meninas is listed (or ranked) 30 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Diego Velázquez

Subject: Margaret Theresa of Spain, Mariana of Austria, Philip IV of Spain, Maribarbola

Genres (Art): Portrait, Genre art

Art Form: Painting

see more on Las Meninas

31

+ 112 61

Primavera

Primavera is listed (or ranked) 31 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Sandro Botticelli

Subject: Venus, Zephyrus, Flora, Chloris, Cupid, + more

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

Period / Movement: Italian Renaissance

see more on Primavera

ARTISTS210 people are readingFamous Still Life ArtistsItem ImageKeith Haring Was Briefly an Evangelist/ rising to #9Weird Personal Quirks of Historical Artists

32

+ 100 42

Ballet Rehearsal

Ballet Rehearsal is listed (or ranked) 32 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Edgar Degas

Subject: Ballet

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on Ballet Rehearsal

33

+ 118 84

4 people just voted onAmerican Gothic

American Gothic is listed (or ranked) 33 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Grant Wood

Subject: Midwestern United States, Farmer

Art Form: Painting

Period / Movement: Modernism

see more on American Gothic

Item ImageTo Quote Phoebe Buffay: "Oh No!"/ rising to #19The Most Awful Pieces of Fan Art Ever MadeANIMATED9 people have voted onThe Best Romance Anime Ever Made

34

+ 126 71

Vase with Fifteen Sunflowers

Vase with Fifteen Sunflowers is listed (or ranked) 34 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Vincent van Gogh

Genres (Art): Still life

Art Form: Painting

see more on Vase with Fifteen Sunflowers

35

+ 74 35

2 people just voted onBal du moulin de la Galette

Bal du moulin de la Galette is listed (or ranked) 35 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/GNU Free Documentation License

More About

Artist: Pierre-Auguste Renoir

Subject: Moulin de la Galette

Genres (Art): Genre art

Art Form: Painting

Period / Movement: Impressionism

see more on Bal du moulin de la Galette

Item ImageFight Club\ falling to #4The Best Movies with Twist EndingsARTWORK128 people are readingFamous Romanticism Artwork

36

+ 59 16

The Kitchen Maid

The Kitchen Maid is listed (or ranked) 36 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Johannes Vermeer

Genres (Art): Genre art

Art Form: Painting

Period / Movement: Dutch Golden Age

see more on The Kitchen Maid

37

+ 58 14

Lascaux Caves

Lascaux Caves is listed (or ranked) 37 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: uploaded by housecat

More About

Artist: unknown (circa 15, 000 BC)

Subject: sacred animals

Genres (Art): primitive

Art Form: cave painting

Period / Movement: prehistoric

Item ImageInside Deep Throat/ rising to #3The Best NC-17 Indie MoviesItem ImageExit to Eden\ falling to #16The Best BDSM Movies

38

+ 101 63

Le déjeuner sur l’herbe

Le déjeuner sur l'herbe is listed (or ranked) 38 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Édouard Manet

Subject: Eugène Manet

Genres (Art): Genre art

Art Form: Painting

Period / Movement: Realism

see more on Le déjeuner sur l’herbe

39

+ 51 17

The Astronomer

The Astronomer is listed (or ranked) 39 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Johannes Vermeer

Art Form: Painting

Period / Movement: Dutch Golden Age

see more on The Astronomer

Item ImageOne Piece/ rising to #17The Best Martial Arts Anime of All TimeItem ImageMavis Vermilion/ rising to #20The Smartest Anime Characters of All Time

40

+ 54 12

The Storm on the Sea of Galilee

The Storm on the Sea of Galile is listed (or ranked) 40 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Rembrandt

Subject: Sea of Galilee, Jesus Christ

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

Period / Movement: Dutch Golden Age

see more on The Storm on the Sea of Galilee

41

+ 85 81

At the Moulin Rouge

At the Moulin Rouge is listed (or ranked) 41 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Henri de Toulouse-Lautrec

Subject: Moulin Rouge

Art Form: Painting

see more on At the Moulin Rouge

ART GENRESFamous Surrealism PaintingsItem ImagePlies/ rising to #20The Worst Rappers of All Time

42

+ 86 60

Arnolfini Portrait

Arnolfini Portrait is listed (or ranked) 42 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Jan van Eyck

Subject: Marriage

Genres (Art): Portrait

Art Form: Painting

Period / Movement: Early renaissance

see more on Arnolfini Portrait

CHILD ACTORS225 people are reading45 of Your Childhood Crushes (Then and Now)Item ImageAlice Bailly/ rising to #9Famous Fauvism Artists, Ranked

43

+ 101 63

3 people just voted onThe Kiss

The Kiss is listed (or ranked) 43 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Gustav Klimt

Genres (Art): Genre art

Art Form: Painting

Period / Movement: Art Nouveau, Vienna Secession

see more on The Kiss

ARTISTS231 people are readingFamous Artists from AustraliaARTWORK253 people are readingFresco Art: Famous Works

44

+ 45 13

Mausoleum Of The First Qin Emperor

Mausoleum Of The First Qin Emp is listed (or ranked) 44 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: uploaded by mainpleine

ART GENRESFamous Expressionism PaintingsItem ImageHigh On Fire\ falling to #22The Best Sludge Metal Bands

45

+ 84 79

The Second of May 1808

The Second of May 1808 is listed (or ranked) 45 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Francisco Goya

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

Period / Movement: Romanticism

see more on The Second of May 1808

Item ImageStrawberry Panic!\ falling to #2The Best Yuri Anime of All TimeItem ImageThe Thick of It\ falling to #20The Best Political Drama TV Shows

46

+ 97 39

Hades and Persephone

Hades and Persephone is listed (or ranked) 46 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

Item ImageNuclear Rabbit/ rising to #16The Best Funk Metal BandsItem ImageOld School\ falling to #19Deleted Scenes That Would’ve Changed the Whole Movie

47

+ 90 33

The Rape of Proserpina

The Rape of Proserpina is listed (or ranked) 47 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Gian Lorenzo Bernini

Art Form: Sculpture

Period / Movement: Mannerism

see more on The Rape of Proserpina

Item ImageAshton Kutcher\ falling to #6The Most Overrated Actors of All TimeItem ImageDwale\ falling to #17The Craziest Medical Practices Doctors Thought Made Sense

48

+ 68 40

2 people just voted onReflections of Clouds on the Water-Lily Pond

Reflections of Clouds on the W is listed (or ranked) 48 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: user uploaded image

More About

Artist: Claude Monet

Art Form: Painting

see more on Reflections of Clouds on the Water-Lily Pond

80S75 people are readingThe Most Famous Actors of the 80s (Then and Now)Item ImageTom Hanks/ rising to #1The Most Trustworthy Celebrities in the World

49

+ 62 38

Lamentation of Christ

Lamentation of Christ is listed (or ranked) 49 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Andrea Mantegna

Subject: Jesus Christ

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

see more on Lamentation of Christ

Item ImageHieronymus Bosch, ‘Christ’s Descent Into Hell,’ 1490s/ rising to #3The Most Metal Paintings of All TimeARTS26 people have voted onBrilliant Nerd Versions Of Historical Paintings

50

+ 70 42

Bacchus and Ariadne

Bacchus and Ariadne is listed (or ranked) 50 on the list The Most Amazing Pieces of Artwork Ever MadePhoto: Freebase/Public domain

More About

Artist: Titian

Subject: Ariadne, Dionysus

Genres (Art): History painting

Art Form: Painting

Period / Movement: Italian Renaissance, Renaissance

see more on Bacchus and Ariadne

 

to be continued…

http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-most-incredible-pieces-of-artwork-ever-made

Κατηγορίες:πολιτισμός Ετικέτες: , , ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: