Αρχική > βιβλία > The Greatest Books

The Greatest Books

 

Προφανώς είναι μια πρόταση από τις πολλές σχετικές που μπορούν να υπάρξουν…

Ν.Τ.

 1. 1 . Don Quixote by Miguel de Cervantes

  Image of Don Quixote

  Alonso Quixano, a retired country gentleman in his fifties, lives in an unnamed section of La Mancha with his niece and a housekeeper. He has become obsessed with books of chivalry, and believes th…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 2. 2 . In Search of Lost Time by Marcel Proust

  Image of In Search of Lost Time

  Swann’s Way, the first part of A la recherche de temps perdu, Marcel Proust’s seven-part cycle, was published in 1913. In it, Proust introduces the themes that run through the entire work. The narr…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 3. 3 . Ulysses by James Joyce

  Image of Ulysses

  Ulysses chronicles the passage of Leopold Bloom through Dublin during an ordinary day, June 16, 1904. The title parallels and alludes to Odysseus (Latinised into Ulysses), the hero of Homer’s Odyss…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 4. 4 . The Odyssey by Homer

  Image of The Odyssey

  The Odyssey is one of two major ancient Greek epic poems attributed to Homer. It is, in part, a sequel to the Iliad, the other work traditionally ascribed to Homer. The poem is fundamental to the m…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 5. 5 . War and Peace by Leo Tolstoy

  Image of War and Peace

  Epic in scale, War and Peace delineates in graphic detail events leading up to Napoleon’s invasion of Russia, and the impact of the Napoleonic era on Tsarist society, as seen through the eyes of fi…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 6. 6 . Moby Dick by Herman Melville

  Image of Moby Dick

  First published in 1851, Melville’s masterpiece is, in Elizabeth Hardwick’s words, «the greatest novel in American literature.» The saga of Captain Ahab and his monomaniacal pursuit of the white wh…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 7. 7 . The Divine Comedy by Dante Alighieri

  Image of The Divine Comedy

  Belonging in the immortal company of the great works of literature, Dante Alighieri’s poetic masterpiece, The Divine Comedy, is a moving human drama, an unforgettable visionary journey through the …

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 8. 8 . Hamlet by William Shakespeare

  Image of Hamlet

  The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, or more simply Hamlet, is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written between 1599 and 1601. The play, set in Denmark, recounts how Pri…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 9. 9 . The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain

  Image of The Adventures of Huckleberry Finn

  Revered by all of the town’s children and dreaded by all of its mothers, Huckleberry Finn is indisputably the most appealing child-hero in American literature. Unlike the tall-tale, idyllic worl…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 10. 10 . The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald

  Image of The Great Gatsby

  The novel chronicles an era that Fitzgerald himself dubbed the «Jazz Age». Following the shock and chaos of World War I, American society enjoyed unprecedented levels of prosperity during the «roar…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 11. 11 . The Iliad by Homer

  Image of The Iliad

  The Iliad is an epic poem in dactylic hexameters, traditionally attributed to Homer. Set in the Trojan War, the ten-year siege of Ilium by a coalition of Greek states, it tells of the battles and e…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 12. 12 . One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez

  Image of One Hundred Years of Solitude

  One of the 20th century’s enduring works, One Hundred Years of Solitude is a widely beloved and acclaimed novel known throughout the world, and the ultimate achievement in a Nobel Prize–winning car…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 13. 13 . Madame Bovary by Gustave Flaubert

  Image of Madame Bovary

  For daring to peer into the heart of an adulteress and enumerate its contents with profound dispassion, the author of Madame Bovary was tried for «offenses against morality and religion.» What shoc…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 14. 14 . Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky

  Image of Crime and Punishment

  It is a murder story, told from a murder;s point of view, that implicates even the most innocent reader in its enormities. It is a cat-and-mouse game between a tormented young killer and a cheerful…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 15. 15 . The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky

  Image of The Brothers Karamazov

  Dostoevsky’s last and greatest novel, The Karamazov Brothers, is both a brilliantly told crime story and a passionate philosophical debate. The dissolute landowner Fyodor Pavlovich Karamazov is mur…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 16. 16 . Pride and Prejudice by Jane Austen

  Image of Pride and Prejudice

  The book is narrated in free indirect speech following the main character Elizabeth Bennet as she deals with matters of upbringing, marriage, moral rightness and education in her aristocratic socie…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 17. 17 . Wuthering Heights by Emily Brontë

  Image of Wuthering Heights

  The narrative is non-linear, involving several flashbacks, and two primary narrators: Mr. Lockwood and Ellen «Nelly» Dean. The novel opens in 1801, with Mr. Lockwood arriving at Thrushcross Grange,…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 18. 18 . The Sound and the Fury by William Faulkner

  Image of The Sound and the Fury

  The Sound and the Fury is set in the fictional Yoknapatawpha County. The novel centers on the Compson family, former Southern aristocrats who are struggling to deal with the dissolution of their fa…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 19. 19 . Lolita by Vladimir Nabokov

  Image of Lolita

  The book is internationally famous for its innovative style and infamous for its controversial subject: the protagonist and unreliable narrator, middle aged Humbert Humbert, becomes obsessed and se…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 20. 20 . Nineteen Eighty Four by George Orwell

  Image of Nineteen Eighty Four

  The story follows the life of one seemingly insignificant man, Winston Smith, a civil servant assigned the task of perpetuating the regime’s propaganda by falsifying records and political literatur…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 21. 21 . Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll

  Image of Alice's Adventures in Wonderland

  In 1862 Charles Lutwidge Dodgson, a shy Oxford mathematician with a stammer, created a story about a little girl tumbling down a rabbit hole. Thus began the immortal adventures of Alice, perhaps th…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 22. 22 . To the Lighthouse by Virginia Woolf

  Image of To the Lighthouse

  A landmark novel of high modernism, the text, centering on the Ramsay family and their visits to the Isle of Skye in Scotland between 1910 and 1920, skillfully manipulates temporality and psycholog…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 23. 23 . Great Expectations by Charles Dickens

  Image of Great Expectations

  Great Expectations is written in the genre of «bildungsroman» or the style of book that follows the story of a man or woman in their quest for maturity, usually starting from childhood and ending i…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 24. 24 . Anna Karenina by Leo Tolstoy

  Image of Anna Karenina

  Anna Karenina tells of the doomed love affair between the sensuous and rebellious Anna and the dashing officer, Count Vronsky. Tragedy unfolds as Anna rejects her passionless marriage and must endu…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 25. 25 . The Catcher in the Rye by J. D. Salinger

  Image of The Catcher in the Rye

  The Catcher in the Rye is a 1945 novel by J. D. Salinger. Originally published for adults, the novel has become a common part of high school and college curricula throughout the English-speaking wo…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 26. 26 . Middlemarch by George Eliot

  Image of Middlemarch

  Middlemarch: A Study of Provincial Life is a novel by George Eliot, the pen name of Mary Anne Evans, later Marian Evans. It is her seventh novel, begun in 1869 and then put aside during the final i…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 27. 27 . Gulliver’s Travels by Jonathan Swift

  Image of Gulliver's Travels

  From the preeminent prose satirist in the English language, a great classic recounting the four remarkable journeys of ship’s surgeon Lemuel Gulliver. For children it remains an enchanting fantasy;…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 28. 28 . The Aeneid by Virgil

  Image of The Aeneid

  The Aeneid is a Latin epic poem written by Virgil in the late 1st century BC (29–19 BC) that tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who traveled to Italy, where he became the ancestor of the…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 29. 29 . Heart of Darkness by Joseph Conrad

  Image of Heart of Darkness

  The story details an incident when Marlow, an Englishman, took a foreign assignment from a Belgian trading company as a ferry-boat captain in Africa. Although Conrad does not specify the name of th…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 30. 30 . One Thousand and One Nights by India/Iran/Iraq/Egypt

  Image of One Thousand and One Nights

  One Thousand and One Nights is a collection of Middle Eastern and South Asian stories and folk tales compiled in Arabic during the Islamic Golden Age. It is often known in English as the Arabian Ni…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 31. 31 . The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer

  Image of The Canterbury Tales

  With their astonishing diversity of tone and subject matter, The Canterbury Tales have become one of the touchstones of medieval literature. Translated here into modern English, these tales of a mo…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 32. 32 . The Stranger by Albert Camus

  Image of The Stranger

  Since it was first published in English, in 1946, Albert Camus’s extraordinary first novel, The Stranger (L’Etranger), has had a profound impact on millions of American readers. Through this story …

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 33. 33 . The Stories of Anton Chekhov by Anton Chekhov

  Image of The Stories of Anton Chekhov

  Anton Pavlovich Chekhov was a Russian short-story writer, playwright and physician, considered to be one of the greatest short-story writers in the history of world literature. His career as a dram…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 34. 34 . The Grapes of Wrath by John Steinbeck

  Image of The Grapes of Wrath

  Set during the Great Depression, the novel focuses on a poor family of sharecroppers, the Joads, driven from their home by drought, economic hardship, and changes in the agriculture industry. In a …

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 35. 35 . Catch-22 by Joseph Heller

  Image of Catch-22

  Catch-22 is a satirical, historical novel by the American author Joseph Heller, first published in 1961. The novel, set during the later stages of World War II from 1943 onwards, is frequently cite…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 36. 36 . The Red and the Black by Stendhal

  Image of The Red and the Black

  Le Rouge et le Noir (The Red and the Black), subtitled Chronique du XIXe siécle («Chronicle of the 19th century»), is an historical psychological novel in two volumes by Stendhal, published in 1830…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 37. 37 . The Trial by Franz Kafka

  Image of The Trial

  Written in 1914, The Trial is one of the most important novels of the twentieth century: the terrifying tale of Josef K., a respectable bank officer who is suddenly and inexplicably arrested and mu…

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 38. 38 . Leaves of Grass by Walt Whitman

  Image of Leaves of Grass

  Leaves of Grass (1855) is a poetry collection by the American poet Walt Whitman. Among the poems in the collection are «Song of Myself,» «I Sing the Body Electric,» «Out of the Cradle Endlessly Roc…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 39. 39 . Absalom, Absalom! by William Faulkner

  Image of Absalom, Absalom!

  Absalom, Absalom! is a Southern Gothic novel by the American author William Faulkner, first published in 1936. It is a story about three families of the American South, taking place before, during,…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 40. 40 . Oedipus the King by Sophocles

  Image of Oedipus the King

  Oedipus the King is an Athenian tragedy by Sophocles that was first performed c. 429 BC. It was the second of Sophocles’s three Theban plays to be produced, but it comes first in the internal chron…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 41. 41 . Candide by Voltaire

  Image of Candide

  Candide, ou l’Optimisme is a French satire written in 1759 by Voltaire, a philosopher of the Age of Enlightenment. Candide is characterized by its sarcastic tone and its erratic, fantastical, an…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 42. 42 . David Copperfield by Charles Dickens

  Image of David Copperfield

  The story of the abandoned waif who learns to survive through challenging encounters with distress and misfortune.

  Publisher

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 43. 43 . Invisible Man by Ralph Ellison

  Image of Invisible Man

  The novel addresses many of the social and intellectual issues facing African-Americans in the early twentieth century, including black nationalism, the relationship between black identity and Marx…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 44. 44 . Mrs. Dalloway by Virginia Woolf

  Image of Mrs. Dalloway

  Created from two short stories, «Mrs Dalloway in Bond Street» and the unfinished «The Prime Minister», the novel’s story is of Clarissa’s preparations for a party of which she is to be hostess. Wit…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 45. 45 . Beloved by Toni Morrison

  Image of Beloved

  Beloved (1987) is a Pulitzer Prize-winning novel by Nobel laureate Toni Morrison. The novel, her fifth, is loosely based on the life and legal case of the slave Margaret Garner, about whom Morrison…

  wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 46. 46 . Jane Eyre by Charlotte Brontë

  Image of Jane Eyre

  Jane Eyre is a first-person narrative of the title character, a small, plain-faced, intelligent and honest English orphan. The novel goes through five distinct stages: Jane’s childhood at Gateshead…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 47. 47 . The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe by Edgar Allan Poe

  Image of The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe

  Edgar Allan Poe (January 19, 1809 – October 7, 1849) was an American writer, poet, editor and literary critic, considered part of the American Romantic Movement. Best known for his tales of mystery…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 48. 48 . As I Lay Dying by William Faulkner

  Image of As I Lay Dying

  The book is told in stream of consciousness writing style by 15 different narrators in 59 chapters. It is the story of the death of Addie Bundren and her family’s quest—noble or selfish—to honor he…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 49. 49 . Faust by Johann Wolfgang von Goethe

  Image of Faust

  Johann Wolfgang von Goethe’s Faust is a tragic play, although more appropriately it should be defined a tragicomedy, despite the very title of the work. It was published in two parts: Faust. Der Tr…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

 50. 50 . The Complete Stories of Franz Kafka by Franz Kafka

  Image of The Complete Stories of Franz Kafka

  The Complete Stories of Franz Kafka is a compilation of all Kafka’s short stories. With the exception of Kafka’s three novels (The Trial, The Castle and Amerika), this collection includes all of Ka…

  Wikipedia

  • I’ve read this book
  • I want to read this book

http://thegreatestbooks.org/

Κατηγορίες:βιβλία Ετικέτες: ,
 1. 31/03/2018 στο 1:38 ΠΜ
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: