Αρχική > ποιήματα, βιβλία > Best Poetry Books

Best Poetry Books

112204

 

 

 

42038

 

 

All VotesAdd Books To This List

 

1

The Complete Poems of Emily...

The Complete Poems of Emily Dickinson
by Emily Dickinson
4.21 avg rating — 62,257 ratings

score: 22,645, and 232 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

2

Leaves of Grass

Leaves of Grass
by Walt Whitman
4.12 avg rating — 65,542 ratings

score: 20,421, and 210 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

3

Ariel

Ariel
by Sylvia Plath
4.23 avg rating — 38,948 ratings

score: 17,163, and 177 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

4

Shakespeare's Sonnets

Shakespeare’s Sonnets
by William Shakespeare
4.24 avg rating — 64,097 ratings

score: 17,043, and 177 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

5

The Waste Land and Other Poems

The Waste Land and Other Poems
by T.S. Eliot
4.23 avg rating — 41,419 ratings

score: 17,035, and 176 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

6

The Raven and other poems

The Raven and other poems
by Edgar Allan Poe
4.30 avg rating — 34,717 ratings

score: 13,382, and 140 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

7

Howl and Other Poems

Howl and Other Poems
by Allen Ginsberg
4.14 avg rating — 75,892 ratings

score: 12,899, and 134 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

8

Twenty Love Poems and a Son...

Twenty Love Poems and a Song of Despair
by Pablo Neruda
4.33 avg rating — 38,085 ratings

score: 12,280, and 127 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

9

The Complete Poems

The Complete Poems
by John Keats
4.24 avg rating — 17,972 ratings

score: 10,917, and 115 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

10

Songs of Innocence and of E...

Songs of Innocence and of Experience
by William Blake
4.11 avg rating — 29,727 ratings

score: 10,280, and 110 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

11

The Collected Poems of W.B....

The Collected Poems of W.B. Yeats
by W.B. Yeats
4.25 avg rating — 29,641 ratings

score: 10,255, and 109 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

12

Duino Elegies

Duino Elegies
by Rainer Maria Rilke
4.44 avg rating — 5,730 ratings

score: 9,391, and 101 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

13

Paradise Lost

Paradise Lost
by John Milton
3.80 avg rating — 104,928 ratings

score: 8,928, and 96 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

14

Les Fleurs du Mal

Les Fleurs du Mal
by Charles Baudelaire
4.26 avg rating — 35,038 ratings

score: 8,642, and 93 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

15

100 Selected Poems

100 Selected Poems
by E.E. Cummings
4.32 avg rating — 22,744 ratings

score: 8,549, and 91 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

16

The Collected Poems

The Collected Poems
by Sylvia Plath
4.20 avg rating — 28,132 ratings

score: 8,203, and 88 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

17

The Selected Poetry of Rain...

The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke
by Rainer Maria Rilke
4.40 avg rating — 11,381 ratings

score: 7,619, and 84 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

18

Where the Sidewalk Ends

Where the Sidewalk Ends
by Shel Silverstein
4.29 avg rating — 1,027,113 ratings

score: 7,607, and 80 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

19

The Rime of the Ancient Mar...

The Rime of the Ancient Mariner
by Samuel Taylor Coleridge
3.93 avg rating — 39,986 ratings

score: 7,527, and 82 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

20

Four Quartets

Four Quartets
by T.S. Eliot
4.37 avg rating — 11,441 ratings

score: 7,488, and 80 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

21

The Divine Comedy

The Divine Comedy
by Dante Alighieri
4.06 avg rating — 89,298 ratings

score: 7,455, and 81 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

22

The Essential Rumi

The Essential Rumi
by Jalaluddin Rumi
4.43 avg rating — 28,469 ratings

score: 7,243, and 78 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

23

The Poetry of Robert Frost

The Poetry of Robert Frost
by Robert Frost
4.23 avg rating — 34,478 ratings

score: 6,776, and 73 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

24

The Prophet

The Prophet
by Kahlil Gibran
4.22 avg rating — 165,508 ratings

score: 6,594, and 72 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

25

The Collected Poems

The Collected Poems
by Wallace Stevens
4.28 avg rating — 9,522 ratings

score: 6,021, and 65 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

26

Illuminations

Illuminations
by Arthur Rimbaud
4.39 avg rating — 8,198 ratings

score: 5,979, and 65 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

27

The Complete English Poems

The Complete English Poems
by John Donne
4.14 avg rating — 8,384 ratings

score: 5,824, and 63 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

28

Collected Poems

Collected Poems
by Dylan Thomas
4.20 avg rating — 13,845 ratings

score: 5,785, and 64 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

29

The Canterbury Tales

The Canterbury Tales
by Geoffrey Chaucer
3.48 avg rating — 159,131 ratings

score: 5,744, and 63 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

30

The Collected Poems

The Collected Poems
by Langston Hughes
4.32 avg rating — 14,080 ratings

score: 5,319, and 58 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

31

Lunch Poems

Lunch Poems
by Frank O’Hara
4.21 avg rating — 6,555 ratings

score: 5,242, and 56 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

32

The Complete Poems

The Complete Poems
by Anne Sexton
4.28 avg rating — 12,283 ratings

score: 4,903, and 53 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

33

100 Love Sonnets

100 Love Sonnets
by Pablo Neruda
4.40 avg rating — 12,483 ratings

score: 4,526, and 50 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

34

Beowulf

Beowulf
by Unknown
3.42 avg rating — 185,351 ratings

score: 4,461, and 49 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

35

Collected Poems, Prose, and...

Collected Poems, Prose, and Plays
by Robert Frost
4.30 avg rating — 5,575 ratings

score: 4,438, and 48 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

36

The Waste Land

The Waste Land
by T.S. Eliot
4.11 avg rating — 31,857 ratings

score: 4,344, and 51 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

37

The Complete Poems 1927-1979

The Complete Poems 1927-1979
by Elizabeth Bishop
4.19 avg rating — 10,084 ratings

score: 4,168, and 46 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

38

A World of Verse (ASMSG Col...

A World of Verse (ASMSG Collections #2)
by Christopher Shields (Goodreads Author) (Editor)
4.55 avg rating — 69 ratings

score: 4,045, and 41 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

39

The Collected Poems, Vol. 1...

The Collected Poems, Vol. 1: 1909-1939
by William Carlos Williams
4.19 avg rating — 5,749 ratings

score: 3,938, and 43 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

40

Song of Myself

Song of Myself
by Walt Whitman
4.17 avg rating — 9,721 ratings

score: 3,922, and 46 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

41

The Poems of Gerard Manley ...

The Poems of Gerard Manley Hopkins
by Gerard Manley Hopkins
4.31 avg rating — 1,417 ratings

score: 3,891, and 43 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

42

The Complete Poetry and Prose

The Complete Poetry and Prose
by William Blake
4.24 avg rating — 14,264 ratings

score: 3,853, and 44 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

43

Metamorphoses

Metamorphoses
by Ovid
4.03 avg rating — 48,216 ratings

score: 3,784, and 44 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

44

Poems New and Collected

Poems New and Collected
by Wisława Szymborska
4.41 avg rating — 2,374 ratings

score: 3,699, and 40 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

45

Crush

Crush
by Richard Siken
4.33 avg rating — 11,770 ratings

score: 3,675, and 39 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

46

Prufrock and Other Observat...

Prufrock and Other Observations
by T.S. Eliot
4.35 avg rating — 1,614 ratings

score: 3,670, and 41 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

47

Collected Poems

Collected Poems
by Philip Larkin
4.21 avg rating — 6,991 ratings

score: 3,499, and 39 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

48

The Portable Dorothy Parker

The Portable Dorothy Parker
by Dorothy Parker
4.34 avg rating — 10,106 ratings

score: 3,456, and 39 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

49

Old Possum's Book of Practi...

Old Possum’s Book of Practical Cats
by T.S. Eliot
4.09 avg rating — 17,578 ratings

score: 3,316, and 38 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

50

The Iliad/The Odyssey

The Iliad/The Odyssey
by Homer
4.03 avg rating — 51,358 ratings

score: 3,155, and 40 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

51

Collected Poems

Collected Poems
by Edna St. Vincent Millay
4.23 avg rating — 7,426 ratings

score: 3,146, and 36 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

52

The Cantos

The Cantos
by Ezra Pound
3.91 avg rating — 4,660 ratings

score: 3,135, and 34 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

53

The Iliad

The Iliad
by Homer
3.83 avg rating — 275,381 ratings

score: 3,086, and 35 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

54

Selected Poems

Selected Poems
by W.H. Auden
4.19 avg rating — 6,025 ratings

score: 3,079, and 37 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

55

The Dream Songs

The Dream Songs
by John Berryman
4.20 avg rating — 5,640 ratings

score: 3,053, and 34 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

56

Sonnets from the Portuguese

Sonnets from the Portuguese
by Elizabeth Barrett Browning
4.13 avg rating — 9,852 ratings

score: 3,037, and 35 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

57

The Aeneid

The Aeneid
by Virgil
3.81 avg rating — 85,847 ratings

score: 3,031, and 38 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

58

Transformations

Transformations
by Anne Sexton
4.21 avg rating — 4,766 ratings

score: 3,024, and 35 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

59

Selected Poems

Selected Poems
by George Gordon Byron
4.05 avg rating — 11,350 ratings

score: 2,979, and 35 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

60

A Coney Island of the Mind

A Coney Island of the Mind
by Lawrence Ferlinghetti
4.16 avg rating — 9,473 ratings

score: 2,973, and 33 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

61

Sonnets to Orpheus

Sonnets to Orpheus
by Rainer Maria Rilke
4.35 avg rating — 2,163 ratings

score: 2,901, and 33 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

62

The Major Works

The Major Works
by William Wordsworth
4.02 avg rating — 6,365 ratings

score: 2,780, and 33 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

63

New and Selected Poems, Vol. 1

New and Selected Poems, Vol. 1
by Mary Oliver
4.52 avg rating — 8,243 ratings

score: 2,687, and 31 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

64

Collected Poems

Collected Poems
by Constantinos P. Cavafis
4.37 avg rating — 2,667 ratings

score: 2,672, and 32 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

65

The Complete Collected Poems

The Complete Collected Poems
by Maya Angelou
4.40 avg rating — 7,079 ratings

score: 2,647, and 31 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

66

The Collected Poems

The Collected Poems
by Theodore Roethke
4.15 avg rating — 4,354 ratings

score: 2,579, and 31 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

67

The Poetry of Pablo Neruda

The Poetry of Pablo Neruda
by Pablo Neruda
4.44 avg rating — 14,759 ratings

score: 2,503, and 30 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

68

Autumn Sonata: Selected Poems

Autumn Sonata: Selected Poems
by Georg Trakl
4.71 avg rating — 323 ratings

score: 2,499, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

69

An Elephant Is On My House:...

An Elephant Is On My House: And Other Poems
by O.D.D. Cummings
4.50 avg rating — 111 ratings

score: 2,475, and 25 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

70

Poems of Friedrich Hölderlin

Poems of Friedrich Hölderlin
by Friedrich Hölderlin
4.38 avg rating — 121 ratings

score: 2,444, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

71

The Fact of a Doorframe: Po...

The Fact of a Doorframe: Poems Selected and New, 1950-1984
by Adrienne Rich
4.22 avg rating — 2,715 ratings

score: 2,427, and 28 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

72

The Selected Poems

The Selected Poems
by Federico García Lorca
4.32 avg rating — 6,653 ratings

score: 2,422, and 31 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

73

Poems of Paul Celan

Poems of Paul Celan
by Paul Celan
4.40 avg rating — 3,177 ratings

score: 2,403, and 30 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

74

The Odyssey

The Odyssey
by Homer
3.73 avg rating — 713,914 ratings

score: 2,392, and 28 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

75

Poems of Schiller

Poems of Schiller
by Friedrich Schiller
4.29 avg rating — 269 ratings

score: 2,370, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

76

The Complete Poems

The Complete Poems
by Hart Crane
4.13 avg rating — 2,459 ratings

score: 2,334, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

77

Hymns and Fragments

Hymns and Fragments
by Friedrich Hölderlin
4.64 avg rating — 147 ratings

score: 2,287, and 25 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

78

The Last Gold of Expired St...

The Last Gold of Expired Stars: Complete Poems 1908 – 1914
by Georg Trakl
4.76 avg rating — 121 ratings

score: 2,254, and 24 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

79

Selected Poems

Selected Poems
by William Carlos Williams
4.15 avg rating — 12,153 ratings

score: 2,248, and 28 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

80

Paterson

Paterson
by William Carlos Williams
4.15 avg rating — 2,243 ratings

score: 2,230, and 27 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

81

Self-Portrait in a Convex M...

Self-Portrait in a Convex Mirror
by John Ashbery
4.09 avg rating — 3,212 ratings

score: 2,187, and 25 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

82

Death of a Naturalist

Death of a Naturalist
by Seamus Heaney
4.28 avg rating — 1,699 ratings

score: 2,171, and 27 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

83

Above the River: The Comple...

Above the River: The Complete Poems
by James Wright
4.35 avg rating — 1,575 ratings

score: 2,153, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

84

Picnic, Lightning

Picnic, Lightning
by Billy Collins
4.27 avg rating — 3,597 ratings

score: 2,136, and 25 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

85

Selected Poems and Fragments

Selected Poems and Fragments
by Friedrich Hölderlin
4.47 avg rating — 568 ratings

score: 2,113, and 23 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

86

Hymns to the Night

Hymns to the Night
by Novalis
4.19 avg rating — 949 ratings

score: 2,095, and 23 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

87

Sir Gawain and the Green Kn...

Sir Gawain and the Green Knight
by Unknown
3.68 avg rating — 42,802 ratings

score: 2,042, and 26 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

88

Rilke's Book of Hours: Love...

Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God
by Rainer Maria Rilke
4.45 avg rating — 3,864 ratings

score: 2,022, and 23 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

89

Complete Works

Complete Works
by Arthur Rimbaud
4.42 avg rating — 7,456 ratings

score: 1,990, and 22 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

90

Collected Sonnets

Collected Sonnets
by Edna St. Vincent Millay
4.38 avg rating — 793 ratings

score: 1,943, and 24 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

91

Chicago Poems

Chicago Poems
by Carl Sandburg
4.04 avg rating — 1,952 ratings

score: 1,858, and 23 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

91

Meeting With Christ and Oth...

Meeting With Christ and Other Poems
by Deepak Chaswal (Goodreads Author)
4.60 avg rating — 78 ratings

score: 1,858, and 20 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

93

The Complete Poems and Play...

The Complete Poems and Plays, 1909-1950
by T.S. Eliot
4.33 avg rating — 5,271 ratings

score: 1,849, and 24 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

94

Diving Into the Wreck

Diving Into the Wreck
by Adrienne Rich
4.22 avg rating — 6,381 ratings

score: 1,844, and 23 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

95

The lyrical poems of Hugo v...

The lyrical poems of Hugo von Hofmannsthal
by Hugo von Hofmannsthal
4.61 avg rating — 84 ratings

score: 1,841, and 21 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

96

The World Doesn't End

The World Doesn’t End
by Charles Simic
4.20 avg rating — 2,056 ratings

score: 1,796, and 22 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

97

95 Poems

95 Poems
by E.E. Cummings
4.29 avg rating — 1,728 ratings

score: 1,794, and 22 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

98

Poetry and Prose

Poetry and Prose
by Percy Bysshe Shelley
4.08 avg rating — 4,045 ratings

score: 1,775, and 24 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

99

Love Is a Dog from Hell

Love Is a Dog from Hell
by Charles Bukowski
4.16 avg rating — 20,848 ratings

score: 1,766, and 19 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

100

A Book of Luminous Things: ...

A Book of Luminous Things: An International Anthology of Poetry
by Czesław Miłosz (Editor)
4.19 avg rating — 1,965 ratings

score: 1,765, and 22 people voted

Want to Read

Rate this book

1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

flag this list (?)

← previous 1 2 3 4 5 6 7 8 918 19 next →

 

https://www.goodreads.com/list/show/36.Best_Poetry_Books

Κατηγορίες:ποιήματα, βιβλία Ετικέτες: ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: