Αρχική > εκπαίδευση > Οι μεταρρυθμίσεις για την παιδεία σε 24 χώρες

Οι μεταρρυθμίσεις για την παιδεία σε 24 χώρες

igormag:
“Fairfield Porter (1907-1975), Landscape (Schlitz Beer), n.d.
watercolor on paper, 18 x 23 inches
”

Fairfield Porter (1907-1975), Landscape (Schlitz Beer), n.d.

Τα σημαντικότερα στοιχεία ανά χώρα

14/11/2017

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Εκθεση της Κομισιόν  για το  2017 περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις  επιμέρους εκθέσεις, μία για κάθε χώρα  με ειδικά ανά χώρα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα πολιτικής και τις πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Αυστρία

Η Αυστρία εφαρμόζει το πρόγραμμα μεταρρύθμισης που συμφωνήθηκε το 2015: η δέσμη μέτρων για την αυτονομία των σχολείων, τη διοίκηση και τα πολυκλαδικά σχολεία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Παρότι το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μειώθηκε περαιτέρω το 2016 σε επίπεδο πολύ κατώτερο του ευρωπαϊκού στόχου, οι επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες δεν βελτιώθηκαν σε διεθνή τεστ αξιολόγησης.

Η νέα στρατηγική για την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου για τη δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

Η Αυστρία θα πρέπει να αντικαταστήσει περίπου το ήμισυ του διδακτικού προσωπικού της κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό θα απαιτήσει την προσέλκυση και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, αλλά αποτελεί επίσης ευκαιρία καινοτομίας στον παιδαγωγικό τομέα.

Η Αυστρία διαθέτει μια ιδιαίτερα ισχυρή επαγγελματικά προσανατολισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομου κύκλου, μεταξύ άλλων και στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερους αποφοίτους διδακτορικών σπουδών για την περαιτέρω στήριξη του στόχου της να αποκτήσει ηγετική θέση στην καινοτομία.

Βέλγιο

Σημαντικές σχολικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο: θα απαιτηθεί διαρκής πολιτική δέσμευση.

Το Βέλγιο έχει επιτύχει τον εθνικό του στόχο όσον αφορά το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Συνεχίζονται οι δράσεις για την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο με χαμηλά προσόντα ή χωρίς καθόλου προσόντα.

Η πρόκληση της ισότιμης μεταχείρισης είναι σημαντική, καθώς η έρευνα PISA καταδεικνύει διαφορές επιδόσεων άνω του μέσου όρου, οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την προέλευση από οικογένειες μεταναστών.

Η πρόκληση μπορεί να ενταθεί επιπλέον, καθώς η αύξηση του σχολικού πληθυσμού θα αφορά κυρίως τις μειονεκτούσες ομάδες.

Τα νέα μέτρα για τη διοίκηση των σχολείων και τη διασφάλιση της ποιότητας αναμένεται να συμβάλουν στον καλύτερο συνδυασμό της αυτονομίας και της λογοδοσίας και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ σχολείων.

Απαιτείται βελτίωση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το σύστημα δέχεται πιέσεις από τον αυξανόμενο αριθμό σπουδαστών. Εφαρμόζονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του χαμηλού αριθμού αποφοίτων στους τομείς των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Βουλγαρία

Στη Βουλγαρία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Οι αρχές σχεδιάζουν την αναθεώρηση του προτύπου χρηματοδότησης της σχολικής εκπαίδευσης για τη στήριξη βελτιώσεων όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση (διοχετεύοντας πρόσθετους πόρους σε μειονεκτούντα σχολεία) και την ποιότητα.

Το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, όπως μετρήθηκε από την έρευνα PISA, παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό εκπαιδευτικών παραγόντων και προκλήσεων όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση.

Οι αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ένταξη των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να συνιστά πρόκληση, όπως και ο σχολικός διαχωρισμός των Ρομά στην εκπαίδευση.

Η Βουλγαρία επιδιώκει τη σημαντική αύξηση των μισθών για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και την αντιμετώπιση της ταχείας γήρανσης των εκπαιδευτικών.

Η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βάσει επιδόσεων στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την ποιότητα και τη συνάφεια της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η Βουλγαρία καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κύπρος

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες είναι σχετικά υψηλό.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ στους τομείς των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών.

Η διαφορά μεταξύ των φύλων στην κατανόηση κειμένου είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ, αλλά τα επίπεδα απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπονται του μέσου όρου, ενώ το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτούνται προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.

Παρά τα πολύ βελτιωμένα επίπεδα απασχόλησης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τα μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ δεν έχουν αποδώσει ακόμη καρπούς ούτε έχουν κατορθώσει να ανατρέψουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής.

Ο εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης σημειώνει πρόοδο στους τομείς της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και του διορισμού εκπαιδευτικών, αλλά υστερεί όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζονται μέσω ειδικών μέτρων στήριξης στα σχολεία.

Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων είναι πολύ υψηλό.

Οι ανισότητες όσον αφορά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα οι οποίες συνδέονται με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο είναι έντονες και πλήττουν ιδιαίτερα τον πληθυσμό των Ρομά.

Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες σημείωσε έντονη αύξηση, ιδίως στις φυσικές επιστήμες.

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν σχετικά χαμηλοί και το διδακτικό προσωπικό γηράσκει, με αποτέλεσμα να απαιτούνται μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του επαγγέλματος ώστε να προσελκύσει ταλαντούχους νέους.

Επιβεβαιώθηκε η ταχεία αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ξεκίνησε η υλοποίηση της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γερμανία

Οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου είναι συνολικά σταθερές, αλλά παραμένουν κατά πολύ χαμηλότερες για τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Η επίδραση που ασκούν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μειώθηκε, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός θα αντιμετωπίσει ειδικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών αλλαγών, των σχολικών υποδομών, των διορισμών εκπαιδευτικών, της ενσωμάτωσης των προσφύγων καθώς και της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή είναι σχεδόν καθολική για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών από 4 έως 6 ετών.

Η βελτίωση της προσφοράς και της ποιότητας της προσχολικής αγωγής και μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα.

Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την ένταξη των προσφύγων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την κατανομή τους σε κατάλληλα σχολεία σε ορισμένες περιοχές. Τα επίπεδα εγγραφών και ολοκλήρωσης σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ανοδική πορεία.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση φαίνεται να είναι λιγότερο ελκυστική για τους νεαρούς Γερμανούς, παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους ΕΕΚ παραμένουν πολύ καλές.

Δανία

Η εκπαίδευση στη Δανία συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με καλό επίπεδο ισότιμης μεταχείρισης και έμφαση στην ευημερία των σπουδαστών.

Ωστόσο, το ποσοστό σπουδαστών με υψηλές επιδόσεις είναι κατώτερο από εκείνο που καταγράφεται σε άλλες βόρειες χώρες.

Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2015 απλούστευσε τις σπουδές και στην αρχή είχε σχετικά θετικό αντίκτυπο, για παράδειγμα σε σχέση με τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, η μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η προσέλκυση νεοεισερχομένων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Η μεταρρύθμιση του 2014 για την υποχρεωτική σχολική φοίτηση (Folkeskole) βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης.

Η μεταρρύθμιση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσει το 2017/2018.

Οι προϋπολογισμοί για τη δημόσια εκπαίδευση μειώθηκαν, αλλά η Δανία παραμένει η χώρα της ΕΕ με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Ο αριθμός των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει διπλασιαστεί από το 2008.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί έμφαση σε τρόπους καλύτερης διαχείρισης των ροών σπουδαστών και επίσπευσης της αποφοίτησης.

Η μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία είναι συγκριτικά αργή.

Εσθονία

Οι επιδόσεις του σχολικού συστήματος της Εσθονίας είναι καλές.

Το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες είναι σχετικά μικρό· επίσης μικρός είναι και ο αντίκτυπος της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στις επιδόσεις των μαθητών.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, με έντονες διαφορές μεταξύ των φύλων καθώς και γεωγραφικές αποκλίσεις.

Η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή και μέριμνα παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν σημαντικά και προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και να αντιμετωπιστεί η γήρανση του διδακτικού προσωπικού.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό και καταγράφει ανοδική πορεία, αλλά οι διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν.

Το πρότυπο χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια αναθεωρήθηκε και τέθηκε ως στόχος η σταθερότητα των πόρων και η ολοκλήρωση των σπουδών εντός της καθορισμένης διάρκειάς τους.

Στόχος των ερευνών για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και η συνεκτίμηση των αλλαγών από το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να υποστηριχθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι προσαρμογές της οικονομίας.

Ελλάδα

Το ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου, όπως μετρήθηκε από το πρόγραμμα PISA 2015 είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

Το φύλο και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων παραμένει χαμηλό και οι μακροοικονομικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων εξακολουθούν να υφίστανται, οδηγώντας σε σημαντική εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

Νέα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αλλά οι προσπάθειες για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και αποδοτικότητας φαίνεται να είναι ανεπαρκείς.

Η Ελλάδα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώνει πρόοδο, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητάς της και για ενίσχυση της συμμετοχής.

Ισπανία

Αυτή τη στιγμή, το ισπανικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συντάξει πρόταση για ένα εθνικό κοινωνικό και πολιτικό σύμφωνο για την εκπαίδευση, στο οποίο θα καθοριστούν οι όροι της μακροχρόνιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της εφαρμογής αρκετών τμημάτων του νόμου για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και άλλων εκκρεμών μεταρρυθμίσεων.

Οι ικανότητες των μαθητών, όπως μετρήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PISA 2015, είναι σταθερές και κυμαίνονται περίπου στον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ συνεχίζει να μειώνεται η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Ωστόσο, οι σημαντικές διαφορές μεταξύ περιφερειών δείχνουν ότι η πρόοδος είναι άνισα κατανεμημένη στη χώρα.

Η αύξηση των προσλήψεων εκπαιδευτικών αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων έκτακτου προσωπικού στα σχολεία, ενώ η μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του μελλοντικού συμφώνου.

Το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία.

Οι εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να σημειώνουν πτώση, αλλά η προσφορά εκπαίδευσης είναι πολύ ευρεία και δεν είναι απολύτως συναφής με την αγορά εργασίας.

Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων βελτιώθηκε στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, αλλά δεν έχει καλύψει ακόμη το πεδίο της εκπαίδευσης.

Φινλανδία

Στόχος των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως το πρόγραμμα σπουδών για τον 21ο αιώνα, το νέο πολυκλαδικό σχολείο και το πρόγραμμα για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών, είναι η διατήρηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, με ταυτόχρονη αναγνώριση της αυξανόμενης αναγκαιότητας αντιμετώπισης των ανισοτήτων.

Το 2016 η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μειώθηκε σημαντικά για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια, με μέτρια διαφορά μεταξύ των φύλων.

Ωστόσο, οι επιδόσεις των νεαρών ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είναι σημαντικά κατώτερες.

Οι επιδόσεις της Φινλανδίας στις βασικές δεξιότητες στην έρευνα PISA 2015 συνέχισαν την καθοδική τάση τους, αλλά η Φινλανδία παραμένει μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις.

Το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να υφίσταται τις περικοπές του δημόσιου προϋπολογισμού.

Η αύξηση της μετανάστευσης και οι ολοένα μεγαλύτερες αποκλίσεις των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μεταξύ διαφόρων περιοχών μείωσαν την ομοιογένεια των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Γαλλία

Οι πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στη μείωση των ανισοτήτων.

Τέθηκαν σε εφαρμογή νέα προγράμματα σπουδών και νέες παιδαγωγικές πρακτικές, ενώ επίσης δημιουργήθηκαν 54 000 νέες θέσεις διδακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση αρχικού σταδίου και στην εκπαίδευση «προτεραιότητας».

Ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο χωρίς προσόντα ανά έτος μειώθηκε κατά 30 % στο διάστημα από το 2009 έως το 2016.

Οι επιδόσεις των μαθητών σε βασικές δεξιότητες παραμένουν στενά συνδεδεμένες με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο.

Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίστηκε, ώστε να καταστεί το επάγγελμα πιο ελκυστικό, αλλά η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη δεν βελτιώθηκε σημαντικά. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό.

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις με στόχο τη βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας, όσον αφορά την αρχική ΕΕΚ, και τη βελτίωση της πρόσβασης σε σχετική κατάρτιση, όσον αφορά τη συνεχή ΕΕΚ.

Ιρλανδία

Το πολύ χαμηλό ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων δυνατών σημείων του εκπαιδευτικού συστήματος της Κροατίας.

Οι επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες σημείωσαν πτώση και είναι κατώτερες του μέσου όρου της ΕΕ.

Υπάρχουν μεν διαφορές στις επιδόσεις οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, αλλά η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας φαίνεται ότι αποτελεί τον κύριο παράγοντα στον οποίον οφείλονται οι κακές επιδόσεις της Κροατίας.

Τα ποσοστά συμμετοχής στην προσχολική αγωγή και μέριμνα και στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι χαμηλά σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών της ΕΕ.

Παρά την πρόσφατη εύρωστη οικονομική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση μιας περισσότερο ελπιδοφόρας κατάστασης στην αγορά εργασίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων.

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη συνάφεια των δεξιοτήτων που αποκτώνται στην επαγγελματική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχουν προβλεφθεί ορισμένες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία καθώς και η σχετική μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών.

Ωστόσο, η πρόοδος το 2017 υπήρξε περιορισμένη.

Ουγγαρία

Το 2017 δρομολογήθηκε η αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος σπουδών της Ουγγαρίας ως απόκριση στη μείωση των επιδόσεων στο τεστ αξιολόγησης του προγράμματος PISA 2015.

Τα πρόσφατα μέτρα για την προσχολική αγωγή και μέριμνα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των αποκλίσεων στις επιδόσεις μεταξύ μαθητών από μειονεκτούντα και από περισσότερο προνομιούχα περιβάλλοντα.

Η αύξηση των αιτήσεων για αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών το 2017 υποδηλώνει ότι τα πρόσφατα μέτρα συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων υποψηφίων στο επάγγελμα.

Νέες έρευνες για την παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων παρέχουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων.

Στην Ουγγαρία παρατηρούνται ελλείψεις δεξιοτήτων· η αντιμετώπισή τους παρεμποδίζεται από τα χαμηλά ποσοστά εγγραφών και ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιρλανδία

Οι επιδόσεις των Ιρλανδών μαθητών στις βασικές δεξιότητες της κατανόησης κειμένου, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών είναι υψηλές και παραμένουν σχετικά ανεπηρέαστες από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Η Ιρλανδία εξακολουθεί να κατέχει συγκριτικά πολύ καλή θέση όσον αφορά την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, απομένουν να αντιμετωπιστούν ακόμη οι ανισότητες στη συμμετοχή και στην πρόσβαση. Η σταδιακή υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2019.

Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων αυτών θα αξιοποιηθούν επίσης για την επανεξέταση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν πρόοδο.

Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει στενά συνδεδεμένη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, και απαιτούνται εναλλακτικές διαδρομές περισσότερο προσανατολισμένες στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η μελλοντική χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί επίσης καίριο ζήτημα.

Ιταλία

Η σχολική μεταρρύθμιση του 2015 τέθηκε σε ισχύ και μπορεί να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα καθώς και να αυξήσει την ισότιμη μεταχείριση.

Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εμφανίζει σταθερά πτωτική τάση, αν και εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ· η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή είναι σχεδόν καθολική για την ηλικιακή ομάδα των παιδιών από τεσσάρων έως έξι ετών.

Στην Ιταλία, το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα άτομα ηλικίας 30 έως 34 ετών συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ.

Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζει την πρόκληση της γήρανσης και της αριθμητικής μείωσης του διδακτικού προσωπικού.

Η αρνητική τάση στη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναστρέφεται, με διάθεση πρόσθετων πόρων σε επιλεκτική βάση.

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία είναι δύσκολη, και τούτο ισχύει και για τα άτομα με υψηλό επίπεδο προσόντων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκροή ατόμων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

Λουξεμβούργο

Οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην έρευνα PISA 2015 ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ και στις τρεις συνιστώσες: μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες.

Υπολογιζόμενο σύμφωνα με εθνικές έρευνες, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι υψηλό και καταγράφει ανοδική πορεία από το 2009.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 ξεκίνησε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής και μέριμνας, καθώς και της πρόσβασης σε αυτήν.

Ελήφθησαν διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη στήριξη των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στην έντονη ζήτηση για εργαζομένους με υψηλού επιπέδου δεξιότητες, το Λουξεμβούργο προέβη, τον Σεπτέμβριο του 2016, σε περαιτέρω προσαρμογές της μεταρρύθμισης του 2014 όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση προς τους σπουδαστές.

Λετονία

Η Λετονία έχει επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο πρόσφατα όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη βελτίωση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων.

Το νέο πρότυπο χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το νέο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας υλοποιούνται σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά η προσφορά επαρκούς αριθμού αποφοίτων σπουδών φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών σε τομείς έντασης γνώσης εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο για επέκταση της μάθησης στον χώρο εργασίας και για επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών.

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση αποτελούν πρόκληση σε όλους τους τομείς, καθώς οι γυναίκες έχουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τους άνδρες όσον αφορά τόσο τα προσόντα όσο και την επάρκεια σε βασικές δεξιότητες.

Μάλτα

Η Μάλτα πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρά τη σταθερή πρόοδο, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εξακολουθεί να είναι υψηλό και το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει χαμηλό.

Η μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δρομολογήθηκε και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας είναι ευκολότερη από ό,τι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση είναι σχετικά χαμηλή, ιδίως μεταξύ των ατόμων με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες.

Πολωνία

Συνολικά, οι εκπαιδευτικές επιδόσεις είναι αξιόλογες.

Οι επιδόσεις της Πολωνίας είναι από τις καλύτερες στην ΕΕ όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ και το γενικό επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων των νέων είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με εκείνο άλλων χωρών της ΕΕ.

Η συμμετοχή στην προσχολική αγωγή και μέριμνα αυξήθηκε σημαντικά, αλλά παραμένουν οι προκλήσεις που αφορούν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Προβλέπεται η ριζική αναμόρφωση του συστήματος πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης από τον Σεπτέμβριο του 2017, σε συνδυασμό με μεταγενέστερη επέκταση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αλλαγές αυτές προκαλούν προβληματισμό σε αρκετούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η κυβέρνηση δρομολόγησε νέα μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, των επιδόσεων και της διεθνοποίησης.

Η συνάφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ακόμη περιορισμένη, παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες.

Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο αποσπασματικός χαρακτήρας της πολιτικής για την εκπαίδευση των ενηλίκων έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο ενδιαφέρον και χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία σημειώνει πρόοδο στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και στη διασφάλιση της παροχής πλήρους δημόσιας προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών μέχρι το 2019.

Η υλοποίηση του «Εθνικού σχεδίου για την προαγωγή της σχολικής επιτυχίας» —εμβληματική πρωτοβουλία για την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας— βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σχολείων ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βελτιώνεται, αλλά η επίτευξη του φιλόδοξου εθνικού στόχου βάσει της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα αποτελέσει πρόκληση.

Διάφορα μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προώθηση της εκπαίδευσης των ενηλίκων κατέχει κεντρική θέση στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική, με στόχο να αντιμετωπιστεί το χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού.

Ρουμανία

Η Ρουμανία εφαρμόζει στη σχολική εκπαίδευση ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις ικανότητες.

Δρομολογούνται σχέδια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του εκσυγχρονισμένου προγράμματος σπουδών.

Το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Αυτό οφείλεται σε εκπαιδευτικούς παράγοντες και προκλήσεις όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση.

Η πρόσβαση σε ποιοτική γενική εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους μαθητές σε αγροτικές περιοχές και για τους Ρομά.

Τα επίπεδα χρηματοδότησης για την εκπαίδευση είναι χαμηλά.

Ο κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει υψηλός, και τούτο μπορεί να έχει συνέπειες για την αγορά εργασίας και για την οικονομική ανάπτυξη.

Η συνάφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας βελτιώνεται, αλλά το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την καθιέρωση διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση παραμένει πολύ χαμηλή παρά την αναγκαιότητα αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

Σουηδία

Η Σουηδία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, ενώ οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ.

Στη Σουηδία παρατηρείται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ και το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ υψηλό.

Τα αποτελέσματα της σχολικής εκπαίδευσης έχουν βελτιωθεί, ύστερα από χρόνια επιδεινούμενων επιδόσεων, με ιδιαίτερα έντονες βελτιώσεις στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου.

Οι ανισότητες αυξάνονται: η αντιμετώπιση των αυξανόμενων αποκλίσεων στις επιδόσεις των μαθητών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και των γηγενών μαθητών αποτελεί πρόκληση.

Η ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βελτιώνεται.

Σλοβενία

Με χαμηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο πληθυσμός της Σλοβενίας έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η χώρα έχει ήδη επιτύχει τους εθνικούς της στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην προσχολική αγωγή και μέριμνα παρέχει ισχυρή βάση για μετέπειτα επιτυχία σε βασικές δεξιότητες.

Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τελεί υπό μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της χρηματοδότησης με τις επιδόσεις, στην αύξηση των ποσοστών ολοκλήρωσης της φοίτησης, στην ενθάρρυνση της διεθνοποίησης και στην ενίσχυση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας. Μεγάλος αριθμός νέων παρακολουθεί επαγγελματική εκπαίδευση.

Ωστόσο, καθιερώνονται εκ νέου προγράμματα μαθητείας για την εξασφάλιση περαιτέρω συμμετοχής των εργοδοτών και την παροχή στήριξης στους νέους για τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας.

Σλοβακία

Στόχος της Σλοβακίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικότερου κεντρικού συντονισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015 κατέδειξαν πτώση των επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες και υψηλό επίπεδο ανισότητας, οι δε χαμηλές επιδόσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την κοινότητα των Ρομά.

Οι εκπαιδευτικοί αμείβονται ανεπαρκώς και το κύρος του κλάδου τους είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ελκυστικότητα του επαγγέλματος.

Η συνεχής επαγγελματική τους εξέλιξη δεν είναι επαρκώς στοχοθετημένη σύμφωνα με τις ανάγκες εξέλιξης. Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν είναι σαφώς επικεντρωμένη στην προετοιμασία για την πρακτική διδασκαλία.

Η εκπαίδευση εξακολουθεί να πάσχει από υποχρηματοδότηση σε όλες τις βαθμίδες. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψε σημαντική πρόοδο στη Σλοβακία.

Η διασφάλιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται ακόμη σε διεθνή πρότυπα, ο τομέας δεν είναι επαρκώς διεθνοποιημένος και δεν διαθέτει προσφορά σπουδών σύντομου κύκλου με επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι επιδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι συγκριτικά καλές όσον αφορά τους περισσότερους δείκτες εκπαίδευσης και κατάρτισης για το 2020.

Από την έρευνα του προγράμματος PISA 2015 καταδεικνύεται ότι οι βασικές δεξιότητες των μαθητών του Ηνωμένου Βασιλείου στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου είναι σταθερές από το 2006, συγκριτικά υψηλές και, σε εύλογο βαθμό, ισότιμα κατανεμημένες.

Η ισότιμη μεταχείριση αποτελεί βασικό στόχο πολιτικής και στα τέσσερα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ αναπτύσσεται επίσης έντονος διάλογος σχετικά με τις πολιτικές προσεγγίσεις, κυρίως στην Αγγλία.

Οι αποκλίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχολείων βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας αναδιάρθρωσης της χρηματοδότησης των σχολείων στην Αγγλία.

Τα χαμηλά ποσοστά παραμονής στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού δημιουργούν έντονες πιέσεις στην πρόσληψη και στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και συνεπάγονται υψηλό κόστος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ.

https://www.esos.gr/arthra/54044/oi-metarrythmiseis-gia-tin-paideia-se-24-hores

lawrenceleemagnuson:
“Paul Signac (1863-1935)
Paris, la Seine au Pont des Arts (n.d.)
watercolor, gouache and black chalk on paper laid down on paper 31.12 x 46.99 cm
”

Paul Signac (1863-1935), Paris, la Seine au Pont des Arts (n.d.)

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: