Αρχική > βιβλία > Ιουδαίοι & Ελληνες

Ιουδαίοι & Ελληνες

Lisa Breslow

Ο ραβίνος της Λάρισας Ηλίας Σαμπετάι παρουσιάζει μια πανάρχαια σχέση που διαμόρφωσε τον δυτικό πολιτισμό. Μια πρωτότυπη συμβολή των ιουδαιοελληνικών σχέσεων από τη θεολογική και ιστορική σκοπιά ενός έλληνα ραβίνου. Προδημοσίευση

ΤΟ ΒΗΜΑ, 09/10/2016

Ιουδαίοι & Ελληνες

Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό με ελληνικές και εβραϊκές επιγραφές από τον αρχαιολογικό χώρο της Σεπφώριδος (Τσιπορί) στην κεντρική Γαλιλαία, Ισραήλ

Ηλίας ΣαμπετάϊΙουδαίοι και Ελληνες – Διαχρονικοί διαλογισμοί

Εκδόσεις Καπόν, 2016, σελ. 461

 

Οι Ιουδαίοι και οι Ελληνες είδαν καθένας τον εαυτό του ως ξεχωριστό και πρωτοπόρο έθνος ανάμεσα στα άλλα έθνη της οικουμένης. Οι Ιουδαίοι, εξαιτίας του Μονοθεϊστικού πιστεύω τους, διαφοροποιήθηκαν από τα άλλα πολυθεϊστικά και ειδωλολατρικά έθνη! Η ιδιαιτερότητα του  Ιουδαϊσμού και ο διαχωρισμός του από τις άλλες θρησκευτικές διδασκαλίες δεν υποδηλώνει αντιπαλότητα προς άλλες θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις, αλλά υπογραμμίζει πως η πρόσκληση της Τορά, δηλαδή των Βιβλικών κειμένων προς τον Ισραήλ είναι να καταστεί «έθνος άγιον» και «βασίλειον ιεράτευμα», που θα μεταφέρει το Μονοθεϊστικό μήνυμα στα πέρατα της οικουμένης.

Τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα του Ισραήλ απηχούν επίσης τα λόγια του εθνικού οραματιστή Βαλαάμ: «Ιδού λαός ζων μόνος του, μη λογιζόμενος ως εν των εθνών (Αριθμοί, 23:9)». Αυτή την ιδιαιτερότητα απηχούν επίσης τα λόγια του Δαβίδ: «Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι ως ο λαός Σου, ως ο Ισραήλ (Β΄ Σαμουήλ, 7:23)».

Οι Ελληνες, εξαιτίας της φιλοσοφικής τους ωριμότητας και της καλλιεπούς Ελληνικής γλώσσας, θεώρησαν το πολιτιστικό επίπεδο των άλλων λαών κατώτερο του δικού τους, και τα γλωσσικά ιδιώματα των άλλων λαών ασυνάρτητους και ακαλλιέργητους ήχους,βαρβαρισμούς! Η γλωσσική και πολιτιστική διάκριση Ελλήνων και Βαρβάρων κατέστη από τον 4ο αιώνα ηπιότερη, λιγότερο άκαμπτη. Ηταν σύνηθες για τους Βαρβάρους, υιοθετώντας την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τις παραδόσεις των Ελλήνων, να  εξελιχθούν σεελληνίζοντες! Ηταν η απαρχή μιας γόνιμης περιόδου συνύπαρξης και συνεργασίας λαών και κοινωνιών! Από τη στιγμή που πρωτογνωρίστηκαν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι δύο αυτοί λαοί, Ιουδαίοι και Ελληνες, συναντώνται και συνομιλούν αδιάκοπα μέσω της φιλοσοφίας και της θεολογίας ως φορείς πρωτοποριακών πνευματικών ρευμάτων.

Οι Ιουδαίοι εκτίμησαν ιδιαίτερα τη θετική στάση του Μεγάλου Αλεξάνδρου απέναντί τους, ο δε Αλέξανδρος εκτίμησε την πίστη και την αφοσίωση που οι Ιουδαίοι επέδειξαν στο πρόσωπό του, όπως καταθέτει ο Εκαταίος και μας πληροφορεί ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος: «Ετίμα γαρ ημών το έθνος, ως και φησίν Εκαταίος περί ημών, ότι διά την επιείκειαν και πίστιν, ην αυτώ παρέσχον Ιουδαίοι, την Σαμαρείτιν χώραν προσέθηκεν έχειν αυτοίς αφορολόγητον!», δηλαδή «γιατί τιμούσε το έθνος μας [ο Αλέξανδρος], όπως λέει για μας ο Εκαταίος, πως για την καλοσύνη και την αφοσίωση που δείξαν σ’ αυτόν οι Ιουδαίοι, προσάρτησε στη χώρα τους τη Σαμάρεια και την άφησε μάλιστα αφορολόγητη».

Η επιρροή του ενός πολιτισμού επί του άλλου – του Ιουδαϊκού και του Ελληνικού – δεν υπήρξε μονοδιάστατη· οι επιδράσεις υπήρξαν αμφίδρομες και πολυσήμαντες. Για μια τέτοια αμφίδρομη επιρροή της Ελληνικής και της Ιουδαϊκής σκέψης μιλάει ο Γεουντά Γκόλντιν, καθηγητής Ανατολικών Γλωσσών στο Γέιλ, σημειώνοντας πως ο Ιουδαίος Ελληνιστής φιλόσοφος Φίλων υπήρξε γεννήτορας πολλών όρων και εννοιών της Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης: «Οροι περιγραφικοί του ασύλληπτου Θεού: άρρητος, ακατονόμαστος, ακατάληπτος, που συναντάμε σε κείμενα Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον Φίλωνα».

Βιβλική θρησκεία και ελληνική διανόηση

Ο Μεθόδιος Φούγιας, Μητροπολίτης Πισιδίας, έγραψε πως ο Φίλων θέλησε να φέρει κοντά τη Βιβλική θρησκεία με την Ελληνική διανόηση: «Με βιβλικά υπομνήματα, κυρίως, ανέλαβε την αποστολή να εναρμονίσει την ιουδαϊκή φιλοσοφία με πλατωνικές και στωικές διδασκαλίες. […] Το έργο του Φίλωνος είναι μια περίτεχνη σύνθεση της βιβλικής αποκεκαλυμμένης θρησκείας και της ελληνικής φιλοσοφίας, κυρίως σε αλληγορική ερμηνεία του Βιβλίου της Γενέσεως».

Επίσης, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938), Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, έγραψε για τον Φίλωνα: «Προσωπικότης συμπαθεστάτη, τύπος Ιουδαίου Ελληνιστού και Αλεξανδρινού φιλοσόφου, διέκρινε εαυτόν από των Εβραίων. Θέλων ο Φίλων να είναι Ελλην φιλόσοφος, δεν απεμακρύνετο του Ιουδαϊσμού ζητών την συνένωσιν του ιδεώδους Πλατωνισμού μετά της Μωσαϊκής διδασκαλίας. Απόστολος του Ιουδαϊσμού διά των πολυαρίθμων συγγραφών αυτού γενόμενος, επεδίωξε την συνένωσιν ταύτην επί φιλοσοφικού εδάφους. Κατά βάθος δε φανατικός ων Ιουδαίος, αδιάλλακτος πρόμαχος των δικαίων του έθνους του, κήρυξ διαπρύσιος των παλαιών παραδόσεων και των προσδοκιών, περιεβλήθη ουχ ήττον την τήβεννον του Ελληνος φιλοσόφου, ίνα διαλλάξη θεωρητικώς Ιουδαϊσμόν και Ελληνισμόν. Θαυμαστής της Ελληνικής ποιήσεως και φιλοσοφίας, ενεβάθυνεν ιδιαζόντως εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Πλάτωνος, εκλεκτικώς συναναμίξας μετά των Πλατωνικών ιδέας των Στωικών, Πυθαγορείων και Αριστοτελικών, αποκρούσας μόνον τους Επικουρείους. Εις τον Ομηρον και Ευριπίδην και λοιπούς Ελληνας ποιητάς συνεχώς παραπέμπει, οι δε Πλάτων, Παρμενίδης, Εμπεδοκλής, Ζήνων, Κλεάνθης και οι λοιποί «θείοι» φιλόσοφοι γεραίρονται υπ’ αυτού και συναπαρτίζουσι παρ’ αυτώ «ιερώτατον θίασον»».

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος μίλησε επίσης για τους πνευματικούς δεσμούς Ελλήνων και Ιουδαίων. Μέσα από τους ήρωες των Διαλόγων του, αναγνωρίζει, αφενός, κάποια φιλοσοφική καλλιέργεια στους Ιουδαίους και, αφετέρου, υπογραμμίζει πως οι παρατηρούμενες επιδράσεις ανάμεσα στους δύο λαούς είναι αμφίδρομες κι όχι μονοδιάστατες.

Εξάλλου, ο Ιώσηπος στο έργο του Κατ’ Απίωνος μας μεταφέρει από τον Ερμιππο την πληροφορία περί επικοινωνίας του Πυθαγόρα με Ιουδαϊκές πηγές και δοξασίες. Στο ίδιο έργο, ο Ιώσηπος μας μεταφέρει τα λόγια του Κλέαρχου, μαθητού του Αριστοτέλη, για μια συνάντηση του επιφανούς δασκάλου με άνδρα Ιουδαίο στη Μικρά Ασία το 348 .

«Μετάφραση στα ελληνικά»

Χαρακτηριστική εν κατακλείδι, περί αμφίδρομης επιρροής Ελληνισμού και Ιουδαϊσμού, είναι η άποψη του σύγχρονου Εμμανουέλ Λεβινάς ότι η φιλοσοφική και ορθολογιστική ανάλυση της Βίβλου και του Ταλμούδ πρέπει να αποκαλείται «μετάφραση στα ελληνικά».

Ο όρος Ιουδαϊσμός, ως προσδιοριστικός της εν γένει Βιβλικής Ισραηλιτικής θρησκείας και πολιτισμού, υπογραμμίζει ο ραβίνος Λούις Τζέικομπς, είναι απόρροια της Ελληνοϊουδαϊκής γλωσσικής και πολιτιστικής προσέγγισης των Ελληνιστικών χρόνων, και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από Αλεξανδρινούς Ελληνιστές Ιουδαίους! Μέσω της Ελληνικής γραμματείας η λέξη Ιουδαϊσμός πέρασε σε όλες τις ξένες γλώσσες, ως όρος περιγραφικός της Θρησκείας του Λαού Ισραήλ. Tον όρο Ιουδαϊσμός τον διαβάζουμε συχνά στο απόκρυφο βιβλίο Β΄ Μακκαβαίων, αναφορικά με τους αγώνες του Ιούδα του Μακκαβαίου και των αδερφών του, κατά του Αντίοχου του Επιφανούς.

Αλλά και ο Παύλος, απευθυνόμενος προς Ελληνιστικό ακροατήριο στη Μικρά Ασία, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να περιγράψει την καταγωγή του: «Διότι ηκούσατε την ποτε διαγωγήν μου εν τω Ιουδαϊσμώ […] και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηλικώτας εν τω γένει μου».

Ο Μεθόδιος Φούγιας σημειώνει, εξάλλου, ότι η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση της λέξεωςΕλληνισμός, ως όρου περιγραφικού του τρόπου ζωής και των εθίμων των Ελλήνων, καταγράφεται σε κείμενο της Ελληνιστικής Ιουδαϊκής γραμματείας, στο Β΄ Μακκαβαίων.

Μέσα από τους στοχασμούς και τους διαλογισμούς αναρίθμητων Ελλήνων και Ιουδαίων, εξάγεται, πολλές φορές, ένας κοινός ανθρωπιστικός και πολιτιστικός παρονομαστής! Οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές αποδέχονται ως δεδομένο ότι ο Δυτικός πολιτισμός, που αντιπροσωπεύει κάτι καινούργιο στην πολιτιστική ιστορία, δέχθηκε τα νάματα από αρχαίες Ανατολικές πηγές. Οφείλουμε, συνεπώς, να προσδιορίσουμε και να αποκαλύψουμε αυτές τις πηγές, ιχνηλατώντας τις διαδρομές μέσω των οποίων συντελέστηκε αυτή η πνευματική και πολιτιστική Δυτική αναγέννηση. Κατά τον Α. Ν. Γουάιτχεντ, το πέρασμα του πολιτισμού από την Ανατολή στη Δύση συντελέστηκε μέσω της Εβραϊκής και της Ελληνικής συνεισφοράς: «Εβραίοι και Ελληνες εισήγαγαν στην Ευρώπη έννοιες και αντιλήψεις που αφορούν την ανθρωπότητα γενικότερα, και την ανθρώπινη υπόσταση ειδικότερα!» (στο βιβλίο του «Adventures of Ideas», 1948).

Ελλάδα, Ισραήλ και Ρώμη

Ο ραβίνος και νομομαθής Καάνα Καγκάν αναγνωρίζει επίσης πως ο σύγχρονος Δυτικός πολιτισμός έλκει την καταγωγή του από «δύο σπουδαία πολιτιστικά ρεύματα: τον Ιουδαϊκό Μονοθεϊσμό και τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό».

Ο δε Καρλ Γιάσπερς κατέγραψε επίσης τρεις βασικές πηγές: «Ο δυτικός πολιτισμός πηγάζει από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Ρώμη».

Ο αγγλικανός θεολόγος και ελληνιστής Ρίτσαρντ Λίβινγκστον υιοθετεί την παραπάνω γραμμή ανάλυσης, με μια ακόμη πιο έντονη διατύπωση: «Η Παλαιστίνη και η αρχαία Ελλάδα είναι οι πηγές της πνευματικής και πολιτιστικής μας ζωής. Η Ρώμη, βέβαια, μας έχει επηρεάσει με τη νομική και πολιτική της οργάνωση, αλλά δεν της χρωστάμε τίποτε άλλο. Αντιθέτως, ο κόσμος μας θα ήταν διαφορετικός, και απείρως φτωχότερος, αν του αφαιρούσαμε είτε τα εβραϊκά είτε τα ελληνικά στοιχεία».  Εξάλλου ο Σάββας Αγουρίδης έγραψε: «Αν είναι αλήθεια πως η σημερινή Δύση χρωστάει ό,τι καλύτερο έχει στην Ελλάδα, στο Ισραήλ και στη Ρώμη, είναι αυτονόητο πως οι Ελληνες δεν μπορούν να ξέρουν τον εαυτό τους ούτε ως Ελληνες Χριστιανοί ούτε ως Ευρωπαίοι χωρίς κάποια γνώση της θρησκείας της Π. Διαθήκης. […] Οι δύο μεγάλες παραδόσεις, η Ελληνική και η Ιουδαϊκή, δεν καταργούν η μία την άλλη. Εμπλουτίζουν η μία την άλλη και οδηγούν σε πλουσιότερα βάθη η μία την άλλη».

Σχόλια αναγνωστών (19)

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.

Ευχαριστήριο | 10/10/2016 20:04

Αξιότιμε κ. Σαμπεταϊ, σας ευχαριστώ για το ευθύβολο και πολύ διαφωτιστικό σας άρθρο με τον δικό μου τρόπο.

Panos Terz

Εβραίοι, Μεγάλες επιστημονικές επιτεύξεις | 10/10/2016 20:01

Ύστερα απο την εμπέδωση της νομικής και κοινωνικής ισότητας των Εβραίων της Ευρώπης τον 19ο αι. έχει συντελεσθεί μία πρωτοφανής πολυδιάστατη (οικονομία, κοινωνικές, νομικές, οικονομικές , φυσικές, ιατρικές και άλλες επιστήμες, λογοτεχνία, καλές τέχνες, μουσική, θέατρο κλπ) κυριολεκτικά μία εβραϊκή έκρηξη. 7. Από τον 19ο αι. πρωτοστάτησαν ιδιαίτερα Γερμανοεβραίοι στο διεθνές εργατικό , σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό και στον 20ο αι. στο κομμουνιστικό κίνημα. Εδώ αναφέρονται μόνον οι πιό γνωστοί πρωταγωνιστές : Karl Marx, Ferdinand Lassalle, Karl Kautzky, Eduard Bernstein, Karl Lieknecht, Rosa Luxemburg, στην Ρωσία Leo Τρότzκy , Καμένιεφ, Ζηνόβιεφ και πολλοί άλλοι. Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε, ότι ο παππούς του Μαρξ ήταν Εβραίος Ραββίνος με το οικογενειακό όνομα Mardohai ( ο πατέρας του Μαρξ άλλαξε το οικογενειακό όνομα ) και ότι ο παππούς του Λένιν ήταν Ρωσοεβραίος . Επίσης αναφέρουμε, ότι το 1918 και οι δύο ηγέτες της κομμουνιστικής Novemberrevolution, οι προαναφερθέντες Karl Liebknecht και Rosa Luxemburg, ήταν Εβραίοι. 8. Ειδικά στις επιστήμες είχαν στον 20οαι. οι Γερμανοεβραίοι τα πρωτεία. Παραδείγματα : Alfred Einstein (Aτομική φυσική), Sigmund Freud (Ψυχοανάλυση), o «Πάπας» της Θεωρίαςτου Κράτους και του Δικαίου Hans Kelsen (Αυστροεβραίος) και πολλοί άλλοι. Περίπου ένα τέταρτο των 86 (!) βραβείων Νομπέλ της Γερμανίας ανήκουν σε Γερμανοεβραίους, αν και εκεί ζούσαν στην Γερμανία μόνον περίπου μισό εκατομμύριο Εβραίοι. 9. Προ του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν κορυφαίοι Γερμανοεβραίοι επιστήμονες την Γερμανία και να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ όπου ευδοκίμησαν περαιτέρω. Μετά του πολέμου άνθησαν επιστήμες, καλές τέχνες και ο κινηματογράφος στις ΗΠΑ. Ενώ η Γερμανία έχει καθυστερήσει σε επιστημονικές επιτεύξεις, κατακτούν Αμερικανοεβραίοι με γερμανικά ονόματα από δεκάδες έτη τα περισσότερα βραβεία Νομπέλ. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε έτος.Συνέχεια

Panos Terz

 

Εβραίοι, Επιστήμη, 2ο | 10/10/2016 19:59

2ο ΜέροςΤα Νομπέλ στις οικονομικές επιστήμες είναι σχεδόν αποκλειστική υπόθεση των Αμερικανοεβραίων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γνωστοί στην Ελλαδα, όπως ο Krugman και o Stieglitz. Από τα τέσσερα βραβεία Νομπέλ στις φυσικές επιστήμες του έτους 2011 έλαβαν Αμερικανοεβραίοι τα τρία, το 2012 και το 2013 έλαβαν ένα τρίτο ή τα μισά βραβεία. Οι καλύτεροι φιλόσοφοι των ΗΠΑ και της Γαλλίας είναι επίσης Εβραίοι . Σε όλα τα Πανεπιστήμια ελίτ των ΗΠΑ κατέχουν εξέχοντες Εβραίοι τις θέσεις κλειδιά και έχουν τα πρωτεία ακόμη και σε όλες τις νεώτερες επιστήμες και στις εφευρέσεις. 10. Σε γενικές γραμμές και εν ολίγοις : Οι Εβραίοι είναι μόνον 0,2 % του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά έλαβαν έως τώρα 27% των βραβείων Νομπέλ της φυσικής και 31% των βραβείων της ιατρικής. Εβραίοι είναι κατα 54 % παγκόσμιοι πρωταθλητές σε σαχ. Οι συγγραφείς τους έλαβαν 51% των βραβείων Πούλιτζερ (λογοτεχνία) και οι καλλιτέχνες τους έλαβαν 37% των βραβείων Όσκαρ. Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες : Οι ιδρυτέs του Hollywood, κορυφαίοι σκηνοθέτες κινηματαγράφου ( π.χ. Spielberg και άλλοι), και ο εφευρέτης του Facebook Zuckerberg (Ζαχαρόβουνο) είναι επίσης Αμερικανοεβραίοι. Το ίδιο ισχύει και για γνωστότατους ηθοποιούς κινηματογράφου ( π.Χ. Douglas, πατέρας και γιος , Curtis, Streisand και πάρα πολλοί άλλοι). Συμπέρασμα Οι Εβραίοι είναι εργατικότατοι, δυναμικότατοι, εξυπνότατοι και πρώτα από όλα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΑΤΟΙ . Εφαρμόζωντας την Συγκριτική Μέθοδο διαπιστωνουμε, ότι η Ελλάδα πήρε έως τώρα δυστυχώς μόνον δύο βραβεία Νομπέλ ( Ελύτης και Σεφέρης ) όχι σε επιστήμες, αλλά στην λογοτεχνία και δη στην ποίηση. Ο κ. νομπελίστας στις οικονομικές επιστήμες Πισσαρίδης είναι μεν Ελληνοκύπριος, αλλά έχει σταδιοδρομήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρείται ως Αγγλος επιστήμων. Κατά τα άλλα αρεσκόμαστε hic et nunc να παριστάνουμε τον εξυπνότερο λαό της υφηλίου («περιούσιος λαός») ως ένδειξη της τελείας έλλειψης αυτογνωσίας και του νεοελληνικού υπερσουρεαλισμού. Ποιό είναι λοιπόν το «μυστικό» των πολυεπίπεδων

Panos Terz

 

Εβραίοι, Επιστήμη. 3ο | 10/10/2016 19:57

3ο Μέρος Για την εποχή από τον 19ο και τον 20ο αι. αναφέρονται συνοπτικά οι εξείς λόγοι : 1. Ιδιαιτέρως οι απόγονοι των Σεφάρδων ( από την Ισπανία ) Εβραίων ζούσαν στην Ευρώπη σε μεγαλουπόλεις, όπου υπήρχαν γυμνάσια και πανεπιστήμια. Οι περισσότεροι νέοι Εβαίοι σπούδαζαν. 2. Μερικά επαγγέλματα ήταν για αυτούς κλειστά. Έτσι εστίασαν την προσοχή τους στο εμπόριο, στα χρηματιστικά, στις καλές τέχνες και στις επιστήμες. 3. Εκμάθηση τουλάχιστον τεσσάρων ξένων γλωσσών άψογα, σαν κάτι το αυτονόητο. 4. Διεθνής αλληλεγγύη μεταξύ συγγενών και φίλων. Π. χ. ανταλλαγή παιδιών για λόγους σπουδών χωρίς πολλά έξοδα και δη ως εξής : Νεαρός Εβραίος από την Γαλλία ζούσε μερικά έτη στα πλαίσια των γυμνασιακών η των πανεπιστημιακών σπουδών ως φιλοξενούμενος στο σπίτι συγγενών η φίλων στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ρωσία η στις ΗΠΑ, αλλάζοντας κάθε λίγο την χώρα των σπουδών προς εκμάθηση της εκάστοτε γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας. Αυτό γινόταν και γίνεται και σήμερα επί τη βάσει της αμοιβαιότητας μεταξύ συγγενικών και φιλικών οικογενειών. 5. Ισχυρή βούληση να ξεπεράσουν τους εντόπιους με σκοπό την επικράτηση και προώθηση στον εκάστοτε επιστημονικό κλάδο η σε άλλα πεδία. Δηλαδή είχαν και έχουν μίαν υπεραναπτυγμένη εθνοτική και θρησκευτική φιλοδοξία των ΠΡΑΞΕΩΝ, να κατέχουν παντού και πάντα τα πρωτεία. Ποτέ όμως δεν δείχνουν τον εσωτερικό τους κόσμο, ποτέ δεν μιλούν για τις μεγάλες τους επιτυχίες. 6. Ήδη στο Δημοτικό συστηματική εκμάθηση των βάσεων της ΛΟΓΙΚΗΣ και της ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ( διάλογος επί τη βάσει επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, όπως στην Αρχαία Ελλάδα ! ), ενώ στον Ισλαμικό Κύκλο Πολιτισμού καθώς και στην Ελλάδα εφαρμόζεται η αηδιαστική, ηλίθια και στείρα «μέθοδος» της αποστήθισης ( παπαγαλία ). Επομένως δεν είναι τυχαίο, που οι κορυφαίοι φιλόσοφοι στις προηγμένες χώρες είναι Εβραίοι. Συνέχεια

Panos Terz

 

Εβραίοι, Επιστήμη | 10/10/2016 19:55

4ο Μέρος7. Απόκτηση γνώσεων ως υψίστη ηθική αξία. Ενθουσιασμός για μόρφωση, αστείρευτη δίψα για μάθηση. 8. Εργατικότητα ως αυτοπραγμάτωση του ατόμου. Υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε, αν υπάρχουν τεμπέληδες Εβραίοι. 9. Διεπίστωσα και κάτι άλλο : Κάθε Εβραίος επιστήμονας με μεγάλη θέση , π.χ. διευθυντής ενός ινστιτούτου διεθνούς βεληνεκούς, διευθετεί υποτροφίες για Εβραίους απόφοιτους από όλον τον κόσμο. Τους προωθεί συστηματικά με τον σκοπό να μείνουν στο ινστιτούτο του η τους προετοιμάζει να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε άλλα πανεπιστήμια ή σε άλλες χώρες. Αυτό έλαβε χώραν π.χ. ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Λονδίνο, όπου ο διεθνώς περίφημος διεθνολόγος Γερμανοεβραίος Georg Schwarzenberger είχε συγκεντρώσει την ελίτ ανατολικοευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο παγκοσμίου βεληνεκούς Ινσιτούτο Διεθνών Σχέσεων , όπου αυτοί έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές, αποκτούσαν ακαδημαϊκούς τίτλους και πέραν τούτου είχαν την απλόχερη δυνατότητα να δημοσιεύουν επιστημονικές μελέτες . Με αυτόν τον τρόποα αποκτούσαν ταχέως διεθνή φήμη. Τοιουτοτρόπως αυτοί μπορούσαν να υπερφαλαγγίσουν σχετικά γρήγορα τους συναδέλφους τους που δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες και να γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου, διευθυντές ινστιτούτων κλπ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μερικούς από αυτούς. Με μεγάλη έκπληξη διεπίστωσα πέραν τούτου, ότι Αμερικανοεβραίοι κατέχουν ηγετικές θέσεις σε όλα τα πανεπιστήμια ελίτ των ΗΠΑ στούς καθοριστικούς κλάδους οικονομία, πολιτική, φιλοσοφία καθώς και σε σχετικά νέους επιστημονικούς κλάδους, όπως στην μικροβιολογία στην αστροφυσική και στην επιστήμη των νευρωνίων. Αυτό μου το έχει επιβεβαιώσει και ένας ανεψιός μου, ο οποίος εργάζεται ως επιστήμων εδώ και 17 έτη στο ελίτ -πανεπιστήμιο Stanford University. Ιστότοπος : http://panosterz.de , Παναγιώτης Δ. Τερζόπουλος, Μακρύγιαλος Πιερίων, Panos Terz, Leipzig, Deutschland

Panos Terz

 

Υψηλοί Πολιτισμοί | 10/10/2016 19:42

Ορος Υψηλός Πολιτισμός Διεθνώς ισχύουν επιστημονικοί όροι (termini technici), τους οποίους δεν μπορούμε να αγνοούμε. Ενας από αυτούς ονομάζεται «Υψηλός Πολιτισμός». Χρησιμοποιείται , σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, μόνον για την Αίγυπτο, την Σουμερία, την Ακκαδία και την Βαβυλωνία , όχι όμως για την Συρία και το Ισραήλ. Ο ΥΨΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι κοινός τόπος. Ως κριτήρια αναφέρονται η ιατρική, η αστρονομία, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η αρχιτεκτονική ,το σχολικό σύστημα, το κράτος και οι νομικοί κώδικες καθώς και ο εξελιγμένος υλικός πολιτισμός, αλλά όχι η θρησκεία. Πέραν τούτου είναι ο μονοθεϊσμός εφεύρεση των Αιγυπτίων (Εχνάτων) , όμως κάπως διαφορετικά. ΟΙ Εβραίοι ζούσαν ως νομάδες, όταν οι προαναφερθέντες λαοί είχαν ήδη μεγάλο πολιτισμό και αναπτυγμένη κουλτούρα.

Panos Terz

 

Εβραίοι, Ιδιαίτερες Επιτεύξεις | 10/10/2016 19:33

1. Οι πρώτες διώξεις και σφαγές των Εβραίων έλαβαν χώρα στην Αλεξάνδρεια προ περίπου 2000 ετών, όπου πάνω απο 70 τοις εκατό του πληθυσμού της πόλης ήταν Εβραίοι. Ο επικρατών πολιτισμός ήταν ο ελληνικός. Οι σφαγείς ήταν Έλληνες. Η αιτία είχε πολιτισμικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Από τότε είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Εβραίων τεταραγμένες. 2. Οι Εβραίοι είναι οι εφευρέτες του μονοθεϊσμού, στον οποίο στηρίζονται τρις παγκόσμιες θρησκείες : Ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός. Δηλαδή κάτω από την επιδραση των Εβραίων άλλαξε κατά πολύ η ιστορία της ανθρωπότητας. 3. Η Αγία Γραφή ( Παλαιά και Νέα Διαθήκη ) είναι καθαρώς εβραϊκό έργο. Το ότι ο Ιησούς Χριστός , οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του Μαρία καθώς και οι περισσότεροι Απόστολοι ήταν Εβραίοι, είναι πασίγνωστο. Η Αγία Γραφή ειναι χωρίς υπερβολή το πιό σημαντικό βιβλίο σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. 4. Εβραίοι γλωσσομαθείς της Διασποράς μετέφρασαν στην τότε αραβική Ισπανία ( Toledo και Gordoba ) τον 9ο/1ο αι. πολυάριθμα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από τα Αραβικά στα Λατινικά και τα έκαναν γνωστά στην Ευρώπη πολύ ενωρίτερα πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, όταν έφυγαν στην Ενετία λόγιοι Έλληνες μεταφέροντας αρχαία ελληνικά συγγράμματα. Πολλά συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων είχαν ήδη μεταφραστεί τον 8οαι. στην Δαμασκό και ιδιαίτερα στην Βαγδάτη απο τα αρχαία Ελληνικα στα Αραβικά. Έναν τεράστιο ρόλο για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος έπαιξε στην Ισπανία στην εποχή των Αράβων ο εβραίος φιλόσοφος και μεγάλος ιατρός Mose Ben Maimon ( 11ος αι. ) , ο οποίος από θαυμασμό στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα εξελληνοποίησε το όνομά του και το έκανε Μαϊμωνίδης ! 5. Από χρηματιστικούς λόγους ήταν στην Ισπανία οι ειδικοί επί δημοσιονομικών ζητημάτων αποκλειστικά Εβραίοι. Η Ιερά εξέταση ( Inquisition ) εξεδίωξε τους Εβραίους ( Σεφαρδίτες) από την Ισπανία, η οποία έχασε έτσι το πιό δυναμικό και εξελιγμένο στοιχείο της πνευματικής ελίτ.

Panos Terz

 

Πυλώνες του Πολιτισμού της Δύσης | 10/10/2016 19:28

Σύμφωνα με την συχνά αναφερθείσα μεθοδική αρχή consensus doctorum et professorum (ομοφωνία των διδακτόρων και καθηγητών) , διατυπωθείσα στα έγκριτα επιστημονικά λεξικά και στα πανεπιστημιακά εγχειρίδια, ανήκουν στους πυλώνες του Δυτικού Κύκλου Πολιτισμού (Δύσης) πρωτίστως τα εξής στοιχεία : α) Ο γνωστότατος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ( Ιωνία, Αθήνα, Κάτω Ιταλία, Σικελία, Αλεξάνδρεια ) , β) Ο ρωμαϊκός πολιτισμός (πρωτίστως το Jus Romanum (Ρωμαϊκό Δίκαιο), γ) Η Παλαιά Διαθήκη ( στην ουσία η μυθολογία των Εβραίων και μία από τις δύο βάσεις του Χριστιανισμού), δ) Η Νέα Διαθήκη (η πρυτανεύουσα βάση του Χριστιανισμού) και ε) Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός ( Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία (στην Φιλοσοφία) και ΗΠΑ). Αυτός έχει μέσω της απελευθέρωσης του ανθρώπου από το σκοτάδι του Μεσαίωνα και επί τη βάση του Jus rationis (Δίκαιον του Ορθού Λόγου =ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) αλλάξει την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας και έχει δημιουργήσει τις σταθερές βάσεις για την γενική ανωτερότητα του Δυτικού Κύκλου Πολιτισμού πρώτα από όλα στις επιστήμες και ειδικά σις υψηλές τεχνολογίες.

Panos Terz

 

Ελληνες και Εβραίοι, Προβλήματα | 10/10/2016 19:22

Υστερα από την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης μεταξύ του 3ου και του 2ου αι. π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, είχαν οι μορφωμένοι εκείνης της εποχής επί τέλους την δυνατότητα να διαβάσουν όλο το κείμενο και να γνωρίσουν καλύτερα , τί γνώμη είχαν οι Εβραίοι περί του εαυτού τους και περί αλλων λαών της περιοχής. Η Παλαιά Διαθήκη, ονομάσθηκε αργότερα Septuaginta, βρίθει όντως από πολέμους, μίσος και πρωτόγονο ρατσισμό κατά των γειτονικών λαών. Το αποκορύφωμα της πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνικής ομφαλοσκόπησης και του αυτοαναβιβασμού ήταν και είναι ακόμη η γνωστότατη έκφραση, ότι οι Εβραίοι είναι ο «επίλεκτος λαός« του θεού ( οι Νεοέλληνες έχουν το «περιούσιος λαός»…). Οι λόγιοι άρχισαν να κάνουν τους Εβραίους λόηγω των ιδιαιτέρων συνηθειών τους αντικείμενο ερευνών. Ο διευθυντής του Μουσείου (Βιβλιοθήκη) της Αλεξάνδρειας ο γραμματικός και φανατικός αντισημίτης Απιος έφθασε στο σημείο να συλλέξει και να δημοσιεύσει, ότι αντισημιτικό έχει λεχθεί στους παρελθόντες αιώνες σε όλον τον ελληνισμό. Ο Εβραίος εκπρόσωπος της υψηλής αριστοκρατίας, κατόπιν και Ρωμαίος Flavius Josephus, ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς της αρχαιότητας, διεπίστωσε έναν βαθμιαίο εξελληνισμό (πολιτισμός, γλώσσα, ονόματα) της ανώτερης τάξης των Εβραίων στην πλειοψηφία της και ήταν πεπεισμένος, ότι υπάρχει κίνδυνος εξαφανισμού των Εβραίων. Με την επιδίωξη να τονώσει το εθνικό φρόνημα των Εβραίων αποφάσισε να αποδείξει σε ένα σύγγραμμα, οτι οι Εβραίοι έχουν λαμπρό παρελθόν και πέραν τούτου έκανε μία μετωπική αντιπαράθεση με τον Απιο και γενικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Εχει ασχοληθεί συστηματικά και με μεγάλη λεπτομέρεια με όλες τις αντισημιτικές θέσεις του Απιου χησιμοποιώντας πολλά ξιτάτα και άλλων αντισημιτών. Συνέχεια

Panos Terz

 

Ελληνες και Εβραίοι, Προβλήματα, 2ο | 10/10/2016 19:20

2ο ΜέροςΤο παράξενο έγκειται, στο ό,τι ο Josephus έχει στο εκθοθέν έργο του «Κατά του Απιου» („Contra Apionem“) σώσει το σύγγραμμα του Απιου, γιατί κανονικά δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτό. Εν ολίγοις, ο Εβραίος ιστορικός ήθελε να κάτι κάτι το καλό για τους Εβραίους και τελικά πυροδότησε τον αντισημιτισμο ! Ετσι έγνε γνωστό, ποιές αντισημιτικές απόψεις έχουν πρεσβεύσει γνωστοί φιλόσοφοι και άλλοι λόγιοι στην αρχαία Ελλάδα. Αναφέρω τα πιό γνωστά ονόματα : ο Θεόφραστος, ο καλύτερος μαθητής και διάδοχος του Αριστοτέλη στην Περιπατητική Σχολή , ο ιστορικός Λυσίμαχος, ο σοφιστής Ποσειδώνιος, ο σχεδόν εξελληνισμένος Αιγύπτιος Μάνεθος, ο Διόδωρος και ο ιστορικός Δαμόκριτος ( δάμος δωρικά, δήμος ιωνικά-αττικά). Παρακάτω θα αναφέρω μόνον τις πιό σημαντικές κατηγορίες κατά των Εβραίων : α)Είναι αθεϊστές, γιατί δεν πιστεύουν σε ανθρωπόμορφους θεούς, αλλά σε κάποιον δήθεν θεό που κανείς δεν μπορεί να δει.β) Θεωρούν τον εαυτό τους σαν «επίλεκτο λαό», έτσι προσβάλλουν άλλους λαούς και άλλους ανώτερους πολιτισμούς, όπως π.χ. τον ελληνικό και εκτός τούτου διαχωρίζονται από τους γειτονικούς λαούς. γ) Απορρίπτουν σαν μόνος λαος την επίμειξη με άλλους λαούς. Αυτό είναι προσβλητικό και αποτελεί φυλετική διάκριση. δ)Δεν τρώνε χοιρινό κρέας, όπως οι άλλοι λαοί. Αυτό είναι ακατανόητο. ε) Εχουν (δήθεν) στο ναό τους ένα κεφάλι γαϊδάρου από χρυσό. ζ) Μισούν τους Ελληνες και άλλους λαούς. η) Δεν συναναστρέφονται με άλλους λαούς. θ) Θυσιάζουν ζωντανά ζώα). ι)Αντί να εργάζονται όλη την εβδομάδα, χάνουν εκουσίως την έβδομη ημέρα. Αμέσως όταν ο λίβελλος του Josephus έγινε στην Αλεζάνδρεια γνωστός, τότε το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, αντέδρασαν οι Ελληνες σφοδρότατα στην κατά τη γνώμη τους θρασύτατη πρόκληση του Εβραίου ιστορικού . Ελαβαν χώραν μεγάλες διαμαρτυρίες των Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αιγυπτίων κατά των Εβραίων, τους έχουν επιτεθεί για πρώτη φορά και έχουν θανατώσει χιλιάδες Εβραίων. Τελικά έλαβε χώραν το πρώτο πογκρόμ κατά των Εβραίων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το γεγον

Panos Terz

 

και μη χειρότερα | 10/10/2016 10:19

καληνύχτα και καλό ταξίδι στον βαθύ σκοταδισμό που τον εξωραίζετε.

Ανώνυμος / η

 

Προερχεται ο Χριστιανισμος απο τον Ιουδαισμο; | 10/10/2016 10:13

Πρακτικες οπως κερια, ιερεις, αγαμια ιερεων, αμφια, ναοι, ιερα, λειψανολατρεια, Easter (Ασταρτη, θεα γονιμοτητας), λατρεια της «παναγιας», λατρεια εικονων/αντικειμενων, προσευχες για νεκρους, Χριστουγεννα, αγιος Βασιλης, χριστουγεννιατικα δεντρα, ανταλλαγη δωρων, κοκκινα αυγα, σοκολατενια λαγουδακια, τσουρεκια, καλαντα, φιλοσοφικη θεολογια, βαφτισια μωρων και πολλα αλλα, δηλαδη οι καθημερινες χριστιανικες πρακτικες των περισσοτερων εχουν τη βαση τους οχι στον ιουδαισμο, ουτε στην Αγια Γραφη, αλλα στο ειδωλολατρικο υποβαθρο των Ευρωπαϊκων λαων.

Νοημων

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ , | 10/10/2016 08:33

στηρίζεται επάνω σε δυο πυλώνες . Ο ένας πυλώνας λέγεται ΑΘΗΝΑ – ελληνικός πολιτισμός, και ο άλλος ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – εβραικός μονοθεισμός- παραδόσεις.Εαν αποσυρθεί ένας απο τους 2 πυλωνες χάνεται η ισοροπία του κόσμου ολόκληρου. Μήπως και για αυτό οι σημαίες των δυο κρατών έχουν τα ίδια χρώματα ; ; ; Τυχαίο ; ; ;

ΔΑΥΙΔ

Και η Νέα Ρώμη; | 10/10/2016 00:54

Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αγνοείται συστηματικά η συνεισφορά της Ελληνικής Δεύτερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Μεσαίωνα που διήρκεσε περισσότερο από την πρώτη λατινική αυτοκρατορία κι όχι μόνο διατήρησε το αρχαιοελληνικό πνεύμα και τη ρωμαϊκή κρατική οργάνωση αλλά θεμελίωσε το Χριστιανικό δόγμα συνθέτοντας εντέλει δημιουργικά τον Ελληνισμό, τον Ιουδαϊσμό ως Χριστιανισμό με τη δόξα και την ιδέα της Ρώμης….

ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

 

 

 

Lisa Breslow

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: