Αρχική > εκπαιδευτικός > Διορισμοί – Επιμόρφωση – Παιδαγωγική Κατάρτιση: καθοριστικό τρίπτυχο της εκπαίδευσης!

Διορισμοί – Επιμόρφωση – Παιδαγωγική Κατάρτιση: καθοριστικό τρίπτυχο της εκπαίδευσης!

 

pintura de Aaron Shikler:

Aaron Shikler

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)

· Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη συνεχή βελτίωση του σχολείου, οι υποδομές και τα αναλυτικά προγράμματα ή η ζώσα πνευματική και παιδαγωγική πραγματικότητα, η ψυχή της μάθησης και της αγωγής, οι εκπαιδευτικοί;

· Μπορεί να επιτευχθεί τίποτα ουσιαστικό και προοδευτικό στη εκπαίδευση χωρίς την ολόπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών;

Πρώτη των πρώτων θέσεών μας: Για να γίνει μια δημοκρατική μεταρρύθμιση στο σχολείο οφείλει να αρχίζει και να τελειώνει από τον εκπαιδευτικό – άλλως είναι θνησιγενής!

Διορισμοί

Οι διορισμοί δεν είναι υπόθεση μόνο των αδιόριστων συναδέλφων. Είναι σημαντικό πρόβλημα της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών.

Το σοβαρό έλλειμμα διορισμών καθ’ όλη τη διάρκεια των μνημονιακών πολιτικών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και τον πιο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη κάθε εκπαιδευτικής κινητικότητας και καινοτομίας.

Παράλληλα η έλλειψη πρότασης από το Υπουργείο για το σύστημα διορισμών έχει τροφοδοτήσει αντιπαραθετικές τάσεις στο εσωτερικό των αδιόριστων συναδέλφων.

Η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια είναι δραματικά μεγάλη και οι διορισμοί ελάχιστοι. Τα κενά στα σχολεία που υπάρχουν κάθε χρόνο είναι χιλιάδες και η κάλυψή της γίνεται με αναπληρωτές, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιους. Τα κενά παραμένουν, μέχρι και σήμερα, ακάλυπτα.

Διεκδικούμε κάλυψη όλων των κενών της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς. Δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα πρόσληψης. Ο διορισμός να γίνεται από ένα και μοναδικό πίνακα, ο οποίος θα συντάσσεται με βάση όχι μόνο τη βαθμολογία από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά και κριτήρια εκπαιδευτικά και επιστημονικά, της η εκπαιδευτική εμπειρία, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.

Όχι στην κατάργηση του ΑΣΕΠ. Να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας. Να σταματήσει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αναπληρωτών συναδέλφων.

Προτείνουμε:

· Αύξηση των μορίων από την προϋπηρεσία σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου

· Θέσπιση κινήτρων για όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτα σχολεία (ειδικό επίδομα, επιδότηση κατοικίας κ.ά.)

· Πλήρη κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωρομισθίου

· Πρόσληψη αναπληρωτών μόνο για την κάλυψη πραγματικών λειτουργικών κενών, με 12μηνη σύμβαση εργασίας και με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

· Αύξηση του αριθμού των εισακτέων για επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ώστε κάθε χρόνο να επιμορφώνονται τουλάχιστον όσοι είναι υποψήφιοι για διορισμό την επόμενη σχολική χρονιά

 

Επιμόρφωση – Παιδαγωγική Κατάρτιση

Η αρχική αλλά κα η διαρκής επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί την πεμπτουσία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε δημοκρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σημασία, στόχοι και μορφές επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές ποιοτικής αναβάθμισής τους. Είναι δε αναγκαία ιδιαίτερα στη χώρα μας, επειδή οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές είναι κατ’ επίφαση μόνο καθηγητικές και, επομένως, για πολλούς συναδέλφους η επιμόρφωση συμπληρώνει ως ένα βαθμό την αρχική τους εκπαίδευση.

Μπορεί να διακρίνεται σε:

α) Εισαγωγική, μετά το διορισμό. Η πρώτη φάση της ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων

β) Μακράς διάρκειας, ετήσια και 5μηνη

γ) Ταχύρυθμη με τη μορφή σεμιναρίων, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε ημέρες που δε γίνεται μάθημα ή σε προκαθορισμένες ημέρες επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση οφείλει να είναι ουσιαστική, ώστε να οδηγεί σε αλλαγές αντιλήψεων και στάσεων και να συμβάλλει στη συνεχή ανανέωση του εκπαιδευτικού με τη δημιουργική και δυναμική προσέγγιση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και των νέων διδακτικών μεθόδων.

Ως παιδαγωγική διαδικασία επιβάλλεται να στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής ελευθερίας και της αυτονομίας του εκπαιδευτικού έργου, να έχει σαφή προσανατολισμό και συγκεκριμένους στόχους που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και στις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τέλος, επιβάλλεται η επιμόρφωση να γίνεται με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, καθώς η πείρα έχει δείξει ότι μόνο οι εκπαιδευτικοί που είναι απερίσπαστοι από άλλες υποχρεώσεις πετυχαίνουν σε υψηλό βαθμό τους στόχους των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Προτείνουμε:

· Αύξηση του αριθμού των ΠEK, με γεωγραφικά κυρίως κριτήρια, και λειτουργική σύνδεσή τους με το φορέα επιμόρφωσης

· Θεσμοθέτηση της δυνατότητας συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα των AEI

· Mεσομακροπρόθεσμο προγραμματισμό, σωστό σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων και λειτουργιών

· Συστηματική και ουσιαστική αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων

· Οι σχολικές μονάδες παρέχουν και επιμορφωτικό έργο με προτεραιότητα στην επεξεργασία των ιδιαίτερων προβλήματά τους

· Προτεραιότητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης

· Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών

Μετεκπαίδευση

Η πολιτεία οφείλει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους, μέσω της παρακολούθησης προγραμμάτων ετήσιας ή διετούς διάρκειας, τα οποία θα οργανώνονται από τα ΑΕΙ, σε συνεργασία με το φορέα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, και θα οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο (master).

Οφείλει επίσης να χορηγεί άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε συναδέλφους που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συναφή με την ειδικότητά τους θέματα.

· Η ισχυροποίηση του επιστημονικού και παιδαγωγικού μας status είναι καθοριστικός παράγοντας του επαγγέλματός μας. Ενισχύει την κοινωνική μας δυναμική.

· Βασική μας αντίληψη για το επάγγελμά μας: περισσότερα προσόντα, περισσότερες ευθύνες!

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)

V. Vlasov, Girl With Book, 1966:

 

V. Vlasov, Girl With Book, 1966

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: