Αρχική > εκπαιδευτικός > Π.Ε.Κ.: Μόρφωση και Παιδεία, γιατί η δίκαιη κοινωνία θέλει ελευθερία…

Π.Ε.Κ.: Μόρφωση και Παιδεία, γιατί η δίκαιη κοινωνία θέλει ελευθερία…

Creator's Playground: Grafolio:

Grafolio

 

 

Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών για το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

 

4. Οι Γενικές Θέσεις μας για την εκπαίδευση

 

      Η Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε! Για να τεθούν βάσεις ουσιαστικής υπέρβασης της πολύπλευρης κρίσης. Για να διαμορφώσει η χώρας μας μια άρτια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής και θα ενισχύει τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

      Η θεσμική εκπαίδευσή μας οφείλει να αποβλέπει στη δημιουργία μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας, να προάγει την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό, την ανεκτικότητα και τη συνεργατικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα, την αγωνιστική στάση ζωής και την ολοκληρωμένη κοινωνικοποίηση των νέων.

      Χρειάζεται ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο εθνικής κλίμακας, μια σύγχρονη δημοκρατική μεταρρύθμιση στο περιεχόμενο του σχολείου και όχι η διαρκής και αναποτελεσματική ενασχόληση με το σύστημα αξιολόγησης και με το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία είναι δευτερεύοντα στοιχεία μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης.

      Η εκπαίδευση πλήττεται καίρια από τις αλλεπάλληλες μνημονιακές πολιτικές. Τα σχολεία υπολειτουργούν. Σημαντικές εκπαιδευτικές θεσμικές αλλαγές έχουν υποχωρήσει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αναπτυξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών είναι μόνιμο στοιχείο της σχολικής πραγματικότητας, ενώ υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

      Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. εξακολουθεί να κινείται σε μια σχιζοφρενική πολιτική εικόνα. Συρρικνώνει τις λειτουργίες της δημόσιας εκπαίδευσης με τον πιο προκλητικό τρόπο και ταυτόχρονα δημιουργεί καθημερινά με περισσή επικοινωνιακή επιμέλεια μια εικόνα απόλυτης δημαγωγίας και διάχυτου λαϊκισμού.

      Να προχωρήσουμε σε έναν ευρύ και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσής μας. Βασικό πεδίο οφείλει να είναι η ενίσχυση μιας ανθρωπιστικής παιδείας, γιατί είναι αυτή που προάγει τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο, την αγωνιστική στάση ζωής και την αυτοπραγμάτωση των νέων.

      Να αναπτυχθούν νέα Αναλυτικά Προγράμματα, με έμφαση στις ερευνητικές εργασίες, στην εργαστηριακή άσκηση, στην μεγαλύτερη εισαγωγή του πολιτισμού και του παιδαγωγικού χαρακτήρα της μάθησης στο σχολείο. Να υπάρχει επιστημονική έρευνα και πιλοτική εφαρμογή πριν την εισαγωγή κάθε νέου μέτρου.

Αγαπάμε το σχολείο, γιατί η διδασκαλία έρωτας είναι …

Εκπαιδευτικό σύστημα – Σχολείο

      Το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλει να είναι εξωστρεφές, να λαμβάνει υπόψη του τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών ζητημάτων στη διεθνή σκηνή (πορίσματα της UNESCO, Παγκόσμια συνέδρια) και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μπορεί να κινείται πάνω στις ράγες που διαμορφώνουν οι δεσμεύσεις των μνημονίων και της εργαλειοθήκης του Ο.Ο.Σ.Α. Και είναι κυνικό να παρουσιάζονται αυτές οι δεσμεύσεις από τον δήθεν αριστερό ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ως πολιτικές μιας μεταρρύθμισης!

Το ελληνικό σχολείο θα πρέπει να μετασχηματίσει το μονομερή γνωσιοκεντρικό σημερινό ρόλο του προς ένα πιο έντονο παιδαγωγικό – μορφωτικό – πολιτισμικό περιεχόμενο. Να συνδέεται πιο λειτουργικά με ένα δημοκρατικό και ουμανιστικό πλαίσιο αξιών και να αναδεικνύει το «σχήμα» ενός ενεργού πολίτη, με έντονη μορφωτική κουλτούρα.

Γυμνάσιο

      Το Γυμνάσιο αποτελεί σημαντικό πεδίο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι σχεδόν όλοι οι απόφοιτοί του συνεχίζουν τις σπουδές τους και στο λύκειο. Η μαθητική διαρροή και εγκατάλειψη αφορά τη συνολική πορεία των μαθητών – και όχι τα όρια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης – και εδώ είναι απόλυτη προτεραιότητα να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του Γυμνασίου θα πρέπει να κινείται στην ενίσχυση της Γενικής Παιδείας και του συνολικού πολιτιστικού και μορφωτικού πεδίου.

      Να μην προχωρήσει καμιά αποδυνάμωση της όλης λειτουργίας του με την εισαγωγή χαλαρής αξιολόγησης. Το δημοκρατικό σχολείο δεν είναι σχολείο χαλαρότητας ούτε οι κοινωνικές ανισότητες αίρονται από την τεχνητή διευκόλυνση της προαγωγής των μαθητών – το αντίθετο αναπαράγονται και οξύνονται!

Γενικό λύκειο

      Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στον ακρωτηριασμό του Λυκείου, στη μετατροπή του σε δίχρονο προγυμναστικό στάδιο για το Πανεπιστήμιο.

      Βασική θέση μας είναι ότι το απολυτήριο του Λυκείου πρέπει να είναι αξιόπιστο και ισχυρό. Να διαμορφώσουμε Εθνικό Απολυτήριο, αλλά είμαστε απόλυτα αντίθετοι με το σχεδιαζόμενο ακρωτηριασμό του λυκείου από το Υπουργείο Παιδείας με δίχρονη λειτουργία. Είναι μια απόλυτα αντιεκπαιδευτική επιλογή και αν τυχόν εφαρμοστεί, θα υποβιβάσει πλήρως το λύκειο, έναν πολύ κρίσιμο θεσμό της εκπαίδευσης, και θα το μετασχηματίσει σε ένα εξεταστικό προθάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χάνοντας

Επαγγελματικό λύκειο

      Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι το κλειδί για τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Απαιτεί πλήρη ανάπτυξη και ισοδύναμο ρόλο με εκείνο του Γενικού Λυκείου δίνοντας παράλληλα πλαίσιο λειτουργίας για επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Η σημερινή συρρίκνωσή του, η συστηματική απαξίωσή του, η μαζική κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων και η σχεδιαζόμενη μεταγυμνασιακή κατάρτιση είναι η απτή αντιεκπαιδευτική πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι θέσεις εκείνων των παρατάξεων που αναφέρονται σε ενιαίο 12 χρονο σχολείο!

– Η κατάρτιση μετά από τα 18. Να εντάσσεται στη Β/θμια τυπική εκπαίδευση.

– Στην Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ να υπάρχουν τομείς – ειδικότητες.

– Να υπάρξει σύνδεση της επαγγελματικής με την αγορά εργασίας. Δεν υπάρχει αντιστοίχιση των ειδικοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες. Εισαγωγή καινοτόμων ειδικοτήτων στην επαγγελματική εκπαίδευση.

– Αύξηση ποσοστού εισαγωγής από τα ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ.

Γιατί, η ομορφιά της ζωής είναι
στον αγώνα για δίκαιη κοινωνία!

 

huariqueje:
“  Felicia - Henry Lamb , 1947
British, 1883–1960
Oil on canvas, 61.5 x 51 cm.
”

Felicia   -   Henry Lamb, 1947

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: