Αρχείο

Archive for 15/03/2017

Αιτίες για την κρίση της χώρας μας

15/03/2017 2 Σχόλια

George Kordis digital byzantine art:

George Kordis digital byzantine art

Του Νίκου Τσούλια

      Έχει εθιστεί η σκέψη του ανθρώπου να λειτουργεί απλουστευτικά – όχι απλά – και να μην μπορεί να αναλύει μια κατάσταση, γιατί αναζητεί την πιο προσιτή θεώρηση, να βρίσκει μια και μόνο συγκριμένη αιτία για ένα άλφα αποτέλεσμα. Αναζητούμε δηλαδή τη γνωστή μας από το σχολείο συνάρτηση της μιας μεταβλητής: ψ = f(x)! Ίσως να ενυπάρχει και της παιδικής ηλικίας το καταπιεσμένο συναίσθημα της άρνησης σε οποιαδήποτε ερώτηση ενοχοποίησης εκ μέρους των μεγάλων της μορφής «ποιος έκανε τη ζημιά;» – και έτσι να έχει αποκτήσει στοιχεία νεύρωσης η απάντηση για ένα πρόσωπο, για μια αιτία!

Διαβάστε περισσότερα…

«Η Μεγάλη Ιδέα»

15/03/2017 Σχολιάστε

Μεγάλη-Ιδέα-2

του Κώστα Κυριάκη  // *

http://fractalart.gr/kostas-kyriakis-2/

Με τον τεχνικό όρο «Μεγάλη Ιδέα» εκφράστηκε η εθνικ(ιστικ)ή πολιτική του ελληνικού κράτους στην περίοδο 1844-1922. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα πολιτικής πρακτικής, με το οποίο εκφράζονταν οι ελληνικές εθνικές αλυτρωτικές διεκδικήσεις – το όραμα της «εθνικής ολοκλήρωσης» – οι οποίες εκπορεύονταν τόσο από το ευρύτερο διεθνές συστημικό περιβάλλον της εποχής όσο και από την ιδεολογική αντίληψη του οικουμενικού και συνθετικού χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισμού.

Διαβάστε περισσότερα…

Η παρακμή της Δύσης

15/03/2017 Σχολιάστε

artist-degas:
“ Russian Dancer by Edgar Degas
Medium: pastel”

Russian Dancer  by Edgar Degas

 

Του ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΖΙΝΑ*

21.12.2016

Η κρίση που ζούμε αποτελεί κορύφωση τριών ομόκεντρων κύκλων που δημιούργησαν και τώρα οδηγούν σταδιακά στο τέλος την ιδέα της Ευρώπης και τη Δύση.

Διαβάστε περισσότερα…