Αρχική > εκπαίδευση, εκπαιδευτικός > Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

terminusantequem:
“ Jonas Lie (American/Norwegian, 1880-1940), A Norwegian Fjord, c.1910s-20s. Oil on canvas, 35 x 50 in.
”

Jonas Lie (American/Norwegian, 1880-1940), A Norwegian Fjord, c.1910s-20s

 

 

Αθήνα, 10/11/2016

Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την τοποθέτηση μονίμων συναδέλφων γενικής χωρίς κανένα προσόν (!!!) σε θέσεις ειδικής αγωγής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σεπτέμβριο του 2016 ψηφίστηκε η τροπολογία με ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» το άρθρο 48 της οποίας περιλαμβάνει «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου δηλώνεται ότι μπορούν πλέον να αποσπώνται σε δομές ειδικής αγωγής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ακόμη και χωρίς κανένα απολύτως προσόν (!!!) σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των κενών. Επίσης με εφαρμοστική εγκύκλιο που έστειλε στις 4/10 του Υπουργείο επιτρέπει τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σε μαθητές με αναπηρίες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι «υπεράριθμοι» μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή συνάδελφοι που δεν συμπληρώνουν ωράριο σε ένα σχολείο να απασχολούνται σε δομές ειδικής αγωγής, χωρίς να διαθέτουν στοιχειώδεις απαραίτητες γνώσεις, ενώ παράλληλα προσλαμβάνονται όλο και λιγότεροι εξειδικευμένοι αναπληρωτές ειδικής αγωγής.

Θεωρούμε άδικο αλλά και μη ηθικό το να θυσιαστεί η ειδική αγωγή στο βωμό της οικονομικής κρίσης. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε όχι μόνο τους συναδέλφους αναπληρωτές ειδικής αγωγής που καταδικάζονται με αυτόν τον τρόπο στην ανεργία, αλλά πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση. Οι Σύλλογοι Γονέων παιδιών με αναπηρία συνειδητοποιούν τώρα το μέγεθος του προβλήματος και έχουν ήδη υπάρξει οι πρώτες διαμαρτυρίες. Η τροπολογία κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εν μέσω θέρους (το Δεκαπενταύγουστο) με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει. Στο ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016 αναφέρεται ότι θα υπάρξει υποχρεωτική επιμόρφωση των μονίμων χωρίς προσόντα μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης. Ακόμη και αν κάτι τέτοιο τελικά συμβεί δεν θα επιλύσει το πρόβλημα, καθώς μερικές ώρες σεμιναρίων δεν επαρκούν για να επιμορφώσουν ικανοποιητικά έναν εκπαιδευτικό στον τόσο «δύσκολο» και απαιτητικό χώρο της ειδικής αγωγής. Επίσης έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ενώ μπορεί οποιοσδήποτε πλέον μόνιμος εκπαιδευτικός της γενικής να διδάσκει σε δομές ειδικής αγωγής ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων, από την άλλη η τροπολογία καθιστά ακόμη πιο αυστηρά τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και κριτήρια ένταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες ειδικής αγωγής. Για παράδειγμα τα ετήσια σεμινάρια εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή των 400 ωρών εξακολουθούν να θεωρούνται για τους μόνιμους συναδέλφους προσόν μετάθεσης ή απόσπασης σε δομές της ειδικής αγωγής, ενώ τα ίδια σεμινάρια έπαυσαν πλέον να αποτελούν κριτήριο ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής, όπως ίσχυε έως τώρα.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ποιότητα στην εκπαίδευση γενικότερα και πρωτίστως στον χώρο της ειδικής αγωγής. Αυτό που πλέον συμβαίνει ως συνέπεια της τροπολογίας του Σεπτεμβρίου και της εφαρμοστικής διάταξης του Οκτωβρίου είναι ότι όσοι μόνιμοι «περισσεύουν» ή απλά δεν συμπληρώνουν ωράριο προωθούνται χωρίς κανένα προσόν στον πλέον απαιτητικό χώρο της ειδικής αγωγής, με πολύ σοβαρές συνέπειες ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καθώς παρατηρείται πλέον όλο και πιο συχνά το φαινόμενο μόνιμοι συνάδελφοι που δεν συμπληρώνουν ωράριο σε ένα σχολείο, αντί να μεταβούν σε άλλο σχολείο και να συμπληρώσουν ωράριο με ώρες ανάθεσής τους στη γενική εκπαίδευση, να επιλέγουν για συμπλήρωση ωραρίου τα τμήματα ένταξης που λειτουργούν στο σχολείο που δεν μπορούν να συμπληρώσουν ωράριο, αποκλειστικά και μόνο για λόγους «βολέματος». Δεν είναι καν μάλιστα απαραίτητη η επάρκεια ανάγνωσης και γραφής Braille και νοηματικής για όσους μόνιμους αποσπώνται σε δομές ειδικής αγωγής τυφλών και κωφών μαθητών.

Για το λόγο αυτό ζητούμε να ισχύουν και για τους μόνιμους συναδέλφους τα ίδια κριτήρια που πρέπει να τηρούν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής..

Επίσης διαφωνούμε με την κατάργηση του προσδιορισμού .50 από τους αναπληρωτές ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που ουσιαστικά καταργεί την εξειδίκευσή μας. Από τη μία αυξάνονται κατά πολύ τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας αναπληρωτής για να ενταχθεί στους πίνακες ειδικής αγωγής, από την άλλη δεν του αναγνωρίζεται πλέον ούτε καν η εξειδίκευσή του, ενώ παράλληλα στους μόνιμους δεν απαιτείται κανένα απολύτως προσόν για να αποσπαστούν σε δομές ειδικής αγωγής (!). Κατανοούμε την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της πολύχρονης έντονης διαμάχης μεταξύ νηπιαγωγών και δασκάλων ΠΕ61 / ΠΕ71 και μεταξύ νηπιαγωγών και δασκάλων ΠΕ60 και ΠΕ70 με μεταπτυχιακό/διδακτορικό στην ειδική, αλλά αντίστοιχες αποφάσεις δεν μπορούν να προεκτείνονται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς δεν υπάρχει παιδαγωγική σχολή ειδικής αγωγής στη δευτεροβάθμια, όπως συμβαίνει στην πρωτοβάθμια. Για το λόγο αυτό ζητούμε να υπάρξει άρση της κατάργησης και να διατηρηθεί στους αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο προσδιορισμός .50. Η ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια πρέπει να σταματήσει να είναι το «δεκανίκι» της πρωτοβάθμιας.

Και αφού το Υπουργείο αποφάσισε, όπως γράφει η αιτιολογική έκθεση να υπάρξει μέσω της τροπολογίας άρση της αδικίας για τους ΠΕ60/ΠΕ70 με μεταπτυχιακό/διδακτορικό, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν προέβη παράλληλα στην άρση και των υπόλοιπων αδικιών και «ανοιχτών πληγών» της Υ.Α. Λοβέρδου: δηλαδή τη μη προσμέτρηση του διπλασιασμού της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα και τη μη μοριοδότηση στους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών ειδικής των «ισότιμων» σεμιναρίων ετήσιας διάρκειας, όπως προβλέπονται από το Νόμο Ειδικής Αγωγής 2008 που είναι ακόμη σε ισχύ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο κύριος Κασσιανός, Διευθυντής του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, έχει κατ’ επανάληψη υποσχεθεί σε ομάδες διαμαρτυρόμενων εκπαιδευτικών ειδικής ότι θα υπάρξει άρση των παραπάνω αδικιών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την επίλυση του προβλήματος.

 

· Όλοι οι σύμβουλοι των εκπαιδευτικών Δ.Ε. είναι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιμόρφωση που γίνεται να μην αντιστοιχεί σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

 

Andreas Vanpoucke

Andreas Vanpoucke

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: