Αρχική > βιβλία > Παλιά σχολικά βιβλία – Δώρο Χριστουγέννων!

Παλιά σχολικά βιβλία – Δώρο Χριστουγέννων!

Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα των βιβλιόφιλων και των εραστών των Γραμμάτων.

Συγχαρητήρια στην υπεύθυνη της σχετικής ιστοσελίδας

http://users.sch.gr/chkoumpar/NAstclassgym.html

Περιδιαβείτε τα εξώφυλλα και στη συνέχεια κατεβάστε όσα βιβλία σας ενδιαφέρουν – δηλαδή όλα!

Για να «κατεβάσετε» ένα βιβλίο, πατήστε αριστερό «κλικ» επάνω στο εξώφυλλό του.
Προσοχή: Ο όγκος των αρχείων είναι μεγάλος! Επιλέξτε την αποθήκευσή τους τοπικά στον Η/Υ. Αφού «κατέβουν» και αποθηκευτούν στον Η/Υ μετά τα ανοίγετε κανονικά χωρίς πρόβλημα.
Τα βιβλία είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Acrobat PDF Reader. Σε περίπτωση που δεν το έχετε, κατεβάστε το από εδώ: PDF Reader
Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιο λειτουργικό χρησιμοποιείτε, σε ποια γλώσσα το θέλετε καθώς και ποια έκδοση του PDF Reader θέλετε να εγκαταστήσετε.

Α’ ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α/α βιβλίου στο Αρχείο
Εξωφ. Βιβλίου
Πληροφορίες Βιβλίου

1

Δροσίνης Γ., Κασδόνης Γ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Α΄, δια τους μαθητάς της Α΄τάξεως, Βιβλιοπωλείον «Ο Κοραής» Α. Κωνσταντινίδου, Εν Αθήναις 1884.
Μέγεθος αρχείου: ~54ΜΒ

2

Σακελλάριου Δ. Π., Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Α’, δια τους μαθητάς της Α΄τάξεως, Βιβλιοπωλείον Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1890.
Μέγεθος αρχείου: ~56ΜΒ

3

Κοφινιώτης Ιωάννης, Νέα Ελληνικά, τόμος Α΄[…].
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

4

Μπέρτος Ιωάν. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών της Α΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Δ. Χ. Τερζόπουλος, Εν Αθήναις 1914.
Μέγεθος αρχείου: ~35ΜΒ

5

Σπεράντσας Κ. Θεοδόσιος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Α΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Εκδοτικόν Γραφείον, Εν Αθήναις 1917.
Μέγεθος αρχείου: ~28ΜΒ

6

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα δια τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1919.
Μέγεθος αρχείου: ~31ΜΒ

7

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1922(6).
Μέγεθος αρχείου: ~30ΜΒ

8

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τομ. Α΄, εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας διά την Α΄ τάξιν των Ελληνικών σχολείων και την αντίστοιχον τάξιν των άλλων σχολείων, Ν. Τζάκας και Σ. Δελαγραμμάτικας, Αθήναι 1924(2).
Μέγεθος αρχείου: ~45ΜΒ

9

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1924(5).
Μέγεθος αρχείου: ~38ΜΒ

10

Μπέρτος Ι. Ν., Νεοελληνικά Αης Ελληνικού, Αθήναι 1927.
Μέγεθος αρχείου: ~31ΜΒ

11

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1928.
Μέγεθος αρχείου: ~55ΜΒ

 

Β’ ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

12

Δροσίνης Γ., Κασδόνης Γ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Β΄, διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως, Βιβλιοπωλείον «Ο Κοράης» Α. Κωνσταντινίδου, Εν Αθήναις 1884.
Μέγεθος αρχείου: ~75ΜΒ

13

Σακελλαρίου Δ. Π. , Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Β΄, διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως, εκ του βιβλιοπωλείου Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις1890.
Μέγεθος αρχείου: ~70ΜΒ

14

Κοφινιώτης Κ. Ευάγ., Αναγνώσματα Νεωτέρων Ελλήνων, λογογράφων και ποιητών, τόμος Β΄, διά την δευτέραν τάξιν των Ελληνικών σχολείων, Γεώργιος Δ. Φέξης, Εν Αθήναις 1903.
Μέγεθος αρχείου: ~71ΜΒ

15

Κολοκοτσάς Ε. Διονύσιος, Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Β΄, διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως, Βιβλιοπωλείον «Αι Μούσαι» Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1904(7).
Μέγεθος αρχείου: ~69ΜΒ

16

Κακλαμάνος Δημήτριος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Δ. Χ. Τερζόπουλος, Εν Αθήναις 1911.
Μέγεθος αρχείου: ~31ΜΒ

17

Σπεράντσας Κ. Θεοδόσιος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Εκδοτικόν Γραφείον, Εν Αθήναις 1917.
Μέγεθος αρχείου: ~31ΜΒ

18

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1919.
Μέγεθος αρχείου: ~33ΜΒ

19

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1920(3).
Μέγεθος αρχείου: ~30ΜΒ

20

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τομ. Β΄, εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας διά την Β΄τάξιν των Ελληνικών σχολείων και την αντίστοιχον τάξιν των άλλων σχολείων, Ν. Τζάκας και Σ. Δελαγραμμάτικας, Αθήναι 1924(2).
Μέγεθος αρχείου: ~34ΜΒ

21

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1926(7).
Μέγεθος αρχείου: ~41ΜΒ

22

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου των λοιπών της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δίκαιος, Εν Αθήναις 1927(2).
Μέγεθος αρχείου: ~56ΜΒ

23

Μπέρτος Ι. Ν., Νεοελληνικά, Βας Ελληνικού, Αθήναι 1927.
Μέγεθος αρχείου: ~45ΜΒ

24

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις1927.
Μέγεθος αρχείου: ~60ΜΒ

 

 

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

25

Δροσίνης Γ., Κασδόνης Γ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Γ΄, διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως, Βιβλιοπωλείον « Ο Κοραής» Ανέστη Κωνσταντινίδου, Εν Αθήναις 1884.
Μέγεθος αρχείου: ~57ΜΒ

26

Δροσίνης Γ., Κασδόνης Γ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Γ΄, διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως, Βιβλιοπωλείον « Ο Κοραής» Α. Κωνσταντινίδου, Εν Αθήναις 1885(2).
Μέγεθος αρχείου: ~57ΜΒ

27

Φέρμπος Ι. Παναγιώτης, Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Γ΄ περιέχων τα της Γ΄τάξεως, Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, Εν Αθήναις 1898.
Μέγεθος αρχείου: ~40ΜΒ

28

Κολοκοτσάς Διονύσιος, Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Γ΄, διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως,Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1900.
Μέγεθος αρχείου: ~46ΜΒ

29

Παπαχατζής Γ. Ευάγγελος, Αναγνώσματα Νεοελληνικά, προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων, τόμος Γ΄, προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄τάξεως, Γεώργιος Δ. Φέξης, Εν Αθήναις 1901.
Μέγεθος αρχείου: ~44ΜΒ

30

Κοφινιώτης Κ. Ιωάννης, Νέα Ελληνικά, Χρηστομάθεια περιέχουσα πεζά τεμάχια και ποιήματα προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βασιλική τυπογραφία Ραφτάνη-Παπαγεωργίου, Εν Αθήναις 1904.
Μέγεθος αρχείου: ~63ΜΒ

31

Κακλαμάνος Δημήτριος, Νοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Δ. Χ. Τερζόπουλος και Μ. Σαλίβερος, Εν Αθήναις 1909.
Μέγεθος αρχείου: ~25ΜΒ

32

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νοελληνικά Αναγνώσματα, διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1914.
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

33

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της Α΄ τάξεως των Αστικών σχολείων των θηλέων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1919.
Μέγεθος αρχείου: ~36ΜΒ

34

Σπεράντσας Κ. Θεοδόσιος, Νοελληνικά Αναγνώσματα, διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, Δ. και Π. Δημητράκος, Εν Αθήναις 1922(3).
Μέγεθος αρχείου: ~36ΜΒ

35

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων, της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της Α΄ τάξεως των Αστικών σχολείων των θηλέων, Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1923(7).
Μέγεθος αρχείου: ~25ΜΒ

36

Παπαντωνίου Ζαχαρίας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, τομος Γ΄, εγκεκριμένα υπό του Υπουργείου της Παιδείας διά την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών σχολείων και την αντίστοιχον τάξιν των άλλων σχολείων, Φωκίων Σταύρου, Εν Αθήναις 1923.
Μέγεθος αρχείου: ~53ΜΒ

37

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Σ. Ζηκάκης, Εν Αθήναις 1923.
Μέγεθος αρχείου: ~75ΜΒ

38

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄τάξεως των Ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου των λοιπών της Μ. Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, Εν Αθήναις 1925.
Μέγεθος αρχείου: ~58ΜΒ

 

 

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

 

39

Παντελάκις Γ., Κυπαρίσσης Ν., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, τομ. Α΄, Δ.Χ. Τερζόπουλος, Εν Αθήναις 1909.
Μέγεθος αρχείου: ~51ΜΒ

40

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις1913.
Μέγεθος αρχείου: ~59ΜΒ

41

Ζερβός Σ. Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως του Γυμνασίου, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις1918.
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

42

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της Β΄ τάξεως των Αστικών σχολείων των θηλέων, Ι. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1919(2).
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

43

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1921(2).
Μέγεθος αρχείου: ~39ΜΒ

44

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1922(4).
Μέγεθος αρχείου: ~50ΜΒ

45

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων και την αντίστοιχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, […], (1923)(2).
Μέγεθος αρχείου: ~58ΜΒ

46

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1928.
Μέγεθος αρχείου: ~82ΜΒ

47

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και […] και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1930(10).
Μέγεθος αρχείου: ~50ΜΒ

48

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Ι. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1931.
Μέγεθος αρχείου: ~39ΜΒ

49

Ουράνη Ελένη, Κόττου Λίζα, Αθανασούλα Ευδοκία,Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1931.
Μέγεθος αρχείου: ~39ΜΒ

50

Παπαντωνίου Ζ., Τρουλλινός Ε., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και ημιγυμνασίων, Δημητράκος, Αθήναι 1931.
Μέγεθος αρχείου: ~49ΜΒ

51

Δημητρακοπούλου Ειρήνη, Πολυμενάκου Μαρία, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1934(2).
Μέγεθος αρχείου: ~43ΜΒ

52

Βουτιερίδης Π. Ηλίας , Νέα Ελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Ημιγυμνασίων και των εξαταξίων Γυμνασίων, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1934(2).
Μέγεθος αρχείου: ~49ΜΒ

53

Δημητρακοπούλου Ειρήνη, Πολυμενάκου Μαρία, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων, Ι.Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1937(4).
Μέγεθος αρχείου: ~42ΜΒ

54

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Ι. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις1937(8).
Μέγεθος αρχείου: ~37ΜΒ

55

Κοντογιάννης Δημ., Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Μιχ., Ρωμαίος Κων., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των οκταταξίων Γυμνασίων, πενταταξίων προγυμνασίων και αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1938.
Μέγεθος αρχείου: ~42ΜΒ

56

Κοντογιάννης Δημ., Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Μιχ., Ρωμαίος Κων., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1940.
Μέγεθος αρχείου: ~50ΜΒ

57

Κοντογιάννης Δ., Κοντόπουλος Ν., Οικονόμου Μ., Ρωμαίος Κ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων,Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1948.
Μέγεθος αρχείου: ~64ΜΒ

58

Κοντόπουλος Ν., Ρωμαίος Κ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι 1950.
Μέγεθος αρχείου: ~75ΜΒ

59

Δημητρακόπουλος Χ., Παρασκευόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Σπεράντσας Στ., Δουφεξής Σ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1956.
Μέγεθος αρχείου: ~62ΜΒ

60

Δημητρακόπουλος Χ., Παρασκευόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Σπεράντσας Στ., Δουφεξής Σ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Εν Αθήναις 1964.
Μέγεθος αρχείου: ~67ΜΒ

61

Δημητρακόπουλος Χ., Παρασκευόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Σπεράντσας Στ., Δουφεξής Σ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Εν Αθήναις 1975(16).
Μέγεθος αρχείου: ~83ΜΒ

 

 

Β’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

62

Παντελάκις Γ. Ε., Κυπαρίσσης Ν., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, τομ. Β΄, Δ.Χ. Τερζόπουλος, Μ. Σαλίβερος, Εν Αθήναις 1909.
Μέγεθος αρχείου: ~74ΜΒ

63

Μπέρτος Ι. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Γυμνασίων, Μ. Μαντζεβελάκης, Εν Αθήναις 1913.
Μέγεθος αρχείου: ~62ΜΒ

64

Σπεράντσας Κ. Θεοδόσιος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της δευτέρας τάξεως του Γυμνασίου, Εκδοτικόν Γραφείον, Εν Αθήναις 1917.
Μέγεθος αρχείου: ~39ΜΒ

65

Μπέρτος Ιω. Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και διά την Γ΄ τάξιν των αστικών σχολείων των θηλέων, Ι. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1920(3).
Μέγεθος αρχείου: ~43ΜΒ

66

Πολέμης Ιωάννης, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως και της Γ΄ τάξεως των αστικών σχολείων των θηλέων, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1922(3).
Μέγεθος αρχείου: ~34ΜΒ

67

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, 1925.
Μέγεθος αρχείου: ~87ΜΒ

68

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1925.
Μέγεθος αρχείου: ~57ΜΒ

69

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των εξαταξίων Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ι. Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1930(7).
Μέγεθος αρχείου: ~70ΜΒ

70

Βουτιερίδης Π. Ηλίας , Νέα Ελληνικά Αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των Ημιγυμνασίων κσι των εξαταξίων Γυμνασίων, Μιχ. Σ. Ζηκάκης, Αθήναι 1931.
Μέγεθος αρχείου: ~36ΜΒ

71

Μπαντούνας Διον., Έλατος Νώντας , Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Ι. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1931.
Μέγεθος αρχείου: ~38ΜΒ

72

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Ιωάννης. Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις 1932(2).
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

73

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων και λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, Εν Αθήναις 1938(8).
Μέγεθος αρχείου: ~46ΜΒ

74

Κοντογιάννης Δημ., Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Ρωμαίος Αθ. Κων., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των οκταταξίων Γυμνασίων, πενταταξίων Προγυμνασίων και Αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1938.
Μέγεθος αρχείου: ~57ΜΒ

75

Κοντογιάννης Δημ., Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Ρωμαίος Αθ. Κων., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1940.
Μέγεθος αρχείου: ~64ΜΒ

76

Κοντόπουλος Ν., Σαμαράς Π., Δημητρακόπουλος Χ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα Β΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι 1950.
Μέγεθος αρχείου: ~72ΜΒ

77

Σπεράντσας Σ., Δουφεξής Σ., Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Μακρόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι 1957.
Μέγεθος αρχείου: ~69ΜΒ

78

Σπεράντσας Σ., Δουφεξής Σ., Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Μακρόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1964(3).
Μέγεθος αρχείου: ~69ΜΒ

79

Σπεράντσας Σ., Δουφεξής Σ., Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Μακρόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Εν Αθήναις 1975(14).
Μέγεθος αρχείου: ~90ΜΒ

80

Σπεράντσας Σ., Δουφεξής Σ., Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Μακρόπουλος Θ., Ρωμαίος Κ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Β΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1976.
Μέγεθος αρχείου: ~71ΜΒ

 

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

α/α βιβλίου στο Αρχείο
Εξωφ. Βιβλίου
Πληροφορίες Βιβλίου

81

Παρορίτης Κώστας, Αργυρόπουλος Αλκ. , Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την τρίτην τάξιν του Γυμνασίου Θηλέων, Δ. Ν. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~46ΜΒ

82

Πασαγιάνης Γ. Κώστας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα προς χρήσιν των μαθητών της Τρίτης τάξεως των εξαταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου των άλλων σχολείων, Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~55ΜΒ

83

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των εξαταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1930(5).
Μέγεθος αρχείου: ~64ΜΒ

84

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, Εν Αθήναις 1932(4).
Μέγεθος αρχείου: ~51ΜΒ

85

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, Εν Αθήναις 1933(5).
Μέγεθος αρχείου: ~46ΜΒ

86

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Εν Αθήναις1933.
Μέγεθος αρχείου: ~50ΜΒ

87

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1936(4).
Μέγεθος αρχείου: ~61ΜΒ

88

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1939(7).
Μέγεθος αρχείου: ~77ΜΒ

89

Κοντόπουλος Α. Νικ., Οικονόμου Χ. Μιχ., Μακρόπουλος Θεοδ. κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις1940.
Μέγεθος αρχείου: ~61ΜΒ

90

Κοντόπουλος Α. Ν., Οικονόμου Χ. Μ., Μακρόπουλος Θ. κ.ά.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Α΄ τάξιν των Αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1946.
Μέγεθος αρχείου: ~54ΜΒ

91

Κοντόπουλος Νικ., Μακρόπουλος Θεοδ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι1950.
Μέγεθος αρχείου: ~66ΜΒ

92

Καλαματιανός Γ., Μακρόπουλος Θ., Κοντόπουλος Ν.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις1956.
Μέγεθος αρχείου: ~76ΜΒ

93

Καλαματιανός Ι., Μακρόπουλος Θ., Κοντόπουλος Ν.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι1966(4).
Μέγεθος αρχείου: ~73ΜΒ

94

Καλαματιανός Ι., Μακρόπουλος Θ., Κοντόπουλος Ν.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι1975(13).
Μέγεθος αρχείου: ~85ΜΒ

95

Καλαματιανός Ι., Μακρόπουλος Θ., Κοντόπουλος Ν.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Γ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι1977(15).
Μέγεθος αρχείου: ~91ΜΒ

 

Δ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

α/α βιβλίου στο Αρχείο
Εξωφ. Βιβλίου
Πληροφορίες Βιβλίου

96

Παρορίτης Κώστας, Αργυρόπουλος Αλκ. , Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων Θηλέων,Δημ. Τζάκας, Στέφ. Δελαγραμμάτικας, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~60ΜΒ

97

Αντωνάτος Χ., Φιλιππάτος Θ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Δ΄ τάξιν των εξαταξίων Γυμνασίων, Α. Μ. Κοντομάρης, Αθήναι 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

98

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~62ΜΒ

99

Κοντόπουλος Νικόλαος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των εξαταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ν. Δικαίος, Εν Αθήναις 1934.
Μέγεθος αρχείου: ~54ΜΒ

100

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1937(5).
Μέγεθος αρχείου: ~66ΜΒ

101

Κοντόπουλος Α. Νικ., Οικονόμου Χ. Μιχ., Διάφας Αθαν., Ζήσης Δημ. κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1940.
Μέγεθος αρχείου: ~59ΜΒ

102

Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Μιχ., Βεκιαρέλλης Αριστ., Ζήσης Δημ. κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Β΄ τάξιν των Αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1940.
Μέγεθος αρχείου: ~62ΜΒ

103

Κοντόπουλος Νικ., Οικονόμου Μιχ., Βεκιαρέλλης Αριστ., Ζήσης Δημ. κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την Β΄ τάξιν των Αστικών σχολείων, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1943.
Μέγεθος αρχείου: ~53ΜΒ

104

Κοντόπουλος Α. Νικ., Οικονόμου Χ. Μιχ., Διάφας Αθ., Ζήσης Δημ. κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1946.
Μέγεθος αρχείου: ~53ΜΒ

105

Κοντόπουλος Ν., Πετρόπουλος Δ., Σπυριδάκης Γ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα δια την 4ην τάξιν των Γυμνασίων, Ο.Ε.Σ.Β., Αθήναι1950.
Μέγεθος αρχείου: ~62ΜΒ

106

Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Καλαματιανός Γ., Ρωμαίος Κ., Παρρής Π., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1956.
Μέγεθος αρχείου: ~67ΜΒ

107

Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Καλαματιανός Γ., Ρωμαίος Κων., Παρρής Π., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1967(5).
Μέγεθος αρχείου: ~67ΜΒ

108

Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Καλαματιανός Γ., Ρωμαίος Κ., Παρρής Π., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1976(14).
Μέγεθος αρχείου: ~64ΜΒ

109

Βρανούσης Λ., Σφυρόερας Β., Καλαματιανός Γ., Ρωμαίος Κ., Παρρής Π., Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Α΄ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1979(17).
Μέγεθος αρχείου: ~65ΜΒ

 

Ε’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

α/α βιβλίου στο Αρχείο
Εξωφ. Βιβλίου
Πληροφορίες Βιβλίου

110

Βουτιερίδης Π. Ηλίας, Έλατος Νώντας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων , Μιχαήλ Σ. Ζηκάκης, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~56ΜΒ

111

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~71ΜΒ

111α

Παρορίτης Κώστας, Αργυρόπουλος Αλκ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων Αρρένων, Δημ. Τζάκας, Σ. Δελαγραμμάτικας, Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~72ΜΒ

112

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις1940.
Μέγεθος αρχείου: ~53ΜΒ

113

Οικονόμου Χ. Μιχαήλ κ.ά., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις1946.
Μέγεθος αρχείου: ~53ΜΒ

114

Κοντόπουλος Νικ., Πετρόπουλος Δ., Σπυριδάκης Γ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα Ε΄ τάξεως Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1950.
Μέγεθος αρχείου: ~65ΜΒ

115

Καλαματιανός Γ., Σταθοπούλου- Χριστοφελλή Μ., Κοντόπουλος Ν., Φωτιάδης Ευ., Μηνιάτης Ηλ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την Ε΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1956.
Μέγεθος αρχείου: ~83ΜΒ

116

Καλαματιανός Γ., Σταθοπούλου-Χριστοφελλή Μ., Κοντόπουλος Ν., Φωτιάδης Ευ., Μηνιάτης Ηλ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα Ε΄ Γυμνασίου Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1972(10).
Μέγεθος αρχείου: ~78ΜΒ

117

Καλαματιανός Γ., Σταθοπούλου-Χριστοφελλή Μ., Κοντόπουλος Νικ., Φωτιάδης Ευ., Μηνιάτης Ηλ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα Ε΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήναι 1975.
Μέγεθος αρχείου: ~74ΜΒ

 

 

 

ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

 

α/α βιβλίου στο Αρχείο
Εξωφ. Βιβλίου
Πληροφορίες Βιβλίου

118

Βουτιερίδης Π. Ηλίας, Έλατος Νώντας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων , Μιχαήλ Σ. Ζηκάκης , Εν Αθήναις 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~82ΜΒ

119

Ταμπακοπούλου Αρσινόη, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων , Α. Μ. Κοντομάρης, Αθήναι 1930.
Μέγεθος αρχείου: ~77ΜΒ

120

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της 6ης τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1934(3).
Μέγεθος αρχείου: ~95ΜΒ

121

Βουτιερίδης Π. Ηλίας, Έλατος Νώντας, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων , Πέτρος Δημητράκος Α.Ε., Αθήναι 1938(3).
Μέγεθος αρχείου: ~77ΜΒ

122

Σαρής Γ. Αλέξανδρος, Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά τους μαθητάς της ΣΤ΄ τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων, Ιωάννης Ν. Σιδέρης, Εν Αθήναις 1938(7).
Μέγεθος αρχείου: ~80ΜΒ

123

Κοντόπουλος Νικ., Καλαματιανός Γ., Νικολαϊδης Μελής κ.ά.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1940.
Μέγεθος αρχείου: ~52ΜΒ

124

Κοντόπουλος Νικ., Καλαματιανός Γ., Νικολαϊδης Μελής κ.ά.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1947.
Μέγεθος αρχείου: ~48ΜΒ

125

Κοντόπουλος Νικ., Παπακωνσταντίνου Θ., Νεοελληνικά Αναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις 1950.
Μέγεθος αρχείου: ~76ΜΒ

126

Καλαματιανός Γ., Λάγιος Η., Σταθοπούλου –Χριστοφελλή Μ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Σ.Β., Εν Αθήναις1957.
Μέγεθος αρχείου: ~88ΜΒ

127

Καλαματιανός Γ., Λάγιος Η., Σταθοπούλου –Χριστοφελλή Μ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα, ΣΤ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Εν Αθήναις1973(11).
Μέγεθος αρχείου: ~90ΜΒ

128

Καλαματιανός Γ., Λάγιος Η., Σταθοπούλου –Χριστοφελλή Μ.,Νεοελληνικά Αναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β., Εν Αθήναις1975(13).
Μέγεθος αρχείου: ~86ΜΒ

 

 

http://users.sch.gr/chkoumpar/NAstclassgym.html

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: