Αρχείο

Archive for 04/09/2015

Σχέση φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας

04/09/2015 Σχολιάστε

secondat.blogspot.com

Του Νίκου Τσούλια

      Οι σχέσεις που διαμορφώνουμε μεταξύ φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας δεν είναι απόλυτα οριοθετημένες, γιατί αλληλοδιεισδύουν και αλληλομετασχηματίζονται και η φυσική πραγματικότητα επηρεάζεται όλο και πιο πολύ προϊόντος του χρόνου από τον πολιτισμό του ανθρώπου. Μπορούμε βέβαια να ισχυριστούμε ότι η φυσική πραγματικότητα δημιούργησε τον άνθρωπο μέσα από το μακρύ ταξίδι της εξέλιξης και είναι λιγότερο οικεία, αφού μας εμπεριέχει και υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε ότι η κοινωνική πραγματικότητα είναι δημιούργημά μας και επομένως είναι πιο κατανοητή, πιο ερμηνεύσιμη, πιο ανοικτή στις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Και ενώ η βιολογική φύση του ανθρώπου είναι κυρίως δημιούργημα της φυσικής πραγματικότητας, η αντίστοιχη ιστορική φύση του και η κοινωνική του εικόνα είναι αποκλειστικό δημιούργημα της κοινωνικής πραγματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα…

Η διαλεκτική του χριστιανισμού με τον ελληνικό λόγο

04/09/2015 Σχολιάστε

 

 

του Κώστα Κυριάκη

Εισαγωγή

            Μέσα από την αδρή ιστορική διερεύνηση των σχέσεων της ορθόδοξης θεολογίας και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά και της νεότερης φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης, όπως αυτή κωδικοποιείται στο έργο των Πατέρων της Εκκλησίας, των βυζαντινών λογίων και των ελληνόφωνων λογίων του τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου, θα επιχειρήσω να καταδείξω τους λόγους, οι οποίοι υπαγορεύουν τη στάση κάθε μίας από τις παραπάνω ομάδες απέναντι τόσο στον κυρίαρχο, στην Ανατολή, ορθόδοξο Λόγο όσο και των φιλοσοφικών και επιστημονικών επιτευγμάτων της αρχαιότητας, αλλά και της νεότερης Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:φιλοσοφία