Αρχική > βιολογία > The Discovery of the Double Helix, 1951-1953: Documents

The Discovery of the Double Helix, 1951-1953: Documents

Watson and Crick: DNA Double Helix
The Francis Crick Papers
The Discovery of the Double Helix, 1951-1953: Documents

[Detail from group portrait of physics research students at the Cavendish Laboratory]. June 1952.

Background Narrative
Visuals

Click Metadata Record to see detailed information about each document.

Metadata Record Wilkins, Maurice H. F. Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. Letter (correspondence). 4 Images. [ca. 1948-1953]. pdf (863,619 Bytes) transcript of pdf

Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. [ca. 1948-1953].

Metadata Record Wilkins, Maurice H. F. Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. [ca. 1948-1953 (Thursday)]. pdf (357,730 Bytes) transcript of pdf

Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. [ca. 1948-1953 (Thursday)].

Metadata Record Wilkins, Maurice H. F. Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. [ca. 1948-1953 (Saturday)]. pdf (138,813 Bytes) transcript of pdf

Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. [ca. 1948-1953 (Saturday)].

Metadata Record Wilkins, Maurice H. F. Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. [ca. 1948-1953 (Friday)]. pdf (346,348 Bytes) transcript of pdf

Letter from Maurice Wilkins to Francis Crick. [ca. 1948-1953 (Friday)].

Metadata Record Crick, Francis. "Biochemical Work on Lysozyme." Notes. 8 Images. [ca. 1950-1951]. pdf (1,705,395 Bytes)

"Biochemical Work on Lysozyme." [ca. 1950-1951].

Metadata Record Vand, Vladimir. Letter from Vladimir Vand to William Cochran and Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 13 December 1951. pdf (86,555 Bytes) transcript of pdf

Letter from Vladimir Vand to William Cochran and Francis Crick. 13 December 1951.

Metadata Record Crick, Francis. [Notebook entry on] "DNA". Excerpt. Laboratory Notebook. 1 Image. 14 December 1951. pdf (212,832 Bytes)

[Notebook entry on] "DNA". 14 December 1951.

Metadata Record Franklin, Rosalind, and Raymond Gosling. [Satirical note announcing the death of the DNA helix]. Notes. Obituary. 1 Image. 18 July 1952. pdf (67,432 Bytes) transcript of pdf

[Satirical note announcing the death of the DNA helix]. 18 July 1952.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis and Odile Crick. Letter (correspondence). 5 Images. [11 August 1952]. pdf (547,842 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis and Odile Crick. [11 August 1952].

Metadata Record Crick, Francis. "Is [alpha]-Keratin a Coiled Coil?" Nature 170, 4334 (22 November 1952): 882-883. Article. 2 Images. pdf (194,596 Bytes) ocr (5,457 Bytes)

"Is [alpha]-Keratin a Coiled Coil?" 22 November 1952.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to David Harker. Letter (correspondence). 2 Images. 21 January 1953. pdf (264,049 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to David Harker. 21 January 1953.

Metadata Record Watson, James D., and Francis Crick. "Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid." Nature 171, 4356 (25 April 1953): 737-738. Article. 2 Images. pdf (198,420 Bytes) ocr (6,810 Bytes)

"Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid." 25 April 1953.

Metadata Record Watson, James D., and Francis Crick. "Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid." Nature 171, 4361 (30 May 1953): 964-967. Article. 4 Images. pdf (429,743 Bytes) ocr (11,747 Bytes)

"Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid." 30 May 1953.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Rosalind Franklin (and notes on two papers by Franklin and Raymond Gosling). Letter (correspondence). Notes. 6 Images. 5 June 1953. pdf (410,707 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Rosalind Franklin (and notes on two papers by Franklin and Raymond Gosling). 5 June 1953.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Harold Himsworth, Medical Research Council of Great Britain. Letter (correspondence). 2 Images. 15 June 1953. pdf (224,614 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Harold Himsworth, Medical Research Council of Great Britain. 15 June 1953.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 9 October 1953. pdf (347,991 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 9 October 1953.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 12 November 1953. pdf (487,647 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 12 November 1953.

Metadata Record Donohue, Jerry. Letter from Jerry Donohue to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 23 November 1953. pdf (430,564 Bytes) transcript of pdf

Letter from Jerry Donohue to Francis Crick. 23 November 1953.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 16 December 1953. pdf (450,721 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 16 December 1953.

Metadata Record Crick, Francis. [Fragment of notes on a double helix model for DNA]. Draft. Excerpt. Notes. 10 Images. [ca. 1953]. pdf (821,055 Bytes) ocr (11,615 Bytes)

[Fragment of notes on a double helix model for DNA]. [ca. 1953].

Metadata Record Crick, Francis. [Notes on a proposed structure for DNA]. Notes. 2 Images. [ca. 1953]. pdf (406,300 Bytes)

[Notes on a proposed structure for DNA]. [ca. 1953].

Metadata Record Crick, Francis. [Notes on] "Genetics". Notes. 1 Image. [ca. 1953]. pdf (171,325 Bytes)

[Notes on] "Genetics". [ca. 1953].

Metadata Record Watson, James D. [Notes on the genetical implications of the structure of DNA]. Notes. 8 Images. [ca. 1953]. pdf (1,513,946 Bytes)

[Notes on the genetical implications of the structure of DNA]. [ca. 1953].

Metadata Record Crick, Francis. [Notes on the possible configuration of bases in the DNA structure]. Notes. 1 Image. [ca. 1953]. pdf (174,416 Bytes) ocr (473 Bytes)

[Notes on the possible configuration of bases in the DNA structure]. [ca. 1953].

Metadata Record Crick, Francis. [Notes on the structure of DNA]. Diagram. Notes. 1 Image. [ca. 1953]. pdf (137,020 Bytes)

[Notes on the structure of DNA]. [ca. 1953].

Metadata Record Watson, James D., and Francis Crick. "A Structure for DNA" (draft). Article. Draft. 6 Images. [1953]. pdf (549,159 Bytes) ocr (7,198 Bytes)

"A Structure for DNA" (draft). [1953].

Metadata Record Crick, Francis, and James D. Watson. "A Structure for DNA" (draft). Article. Draft. 5 Images. [1953]. pdf (399,703 Bytes) ocr (202 Bytes)

"A Structure for DNA" (draft). [1953].

Metadata Record Watson, James D., and Francis Crick. "The Structure of DNA." Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 18, (1953): 123-131. Article. 9 Images. pdf (1,374,571 Bytes) ocr (37,655 Bytes)

"The Structure of DNA." 1953.

Metadata Record Crick, Francis. "Structure and Function of DNA." Discovery 15, (January 1954): 12-17. Article. 6 Images. pdf (747,451 Bytes) ocr (24,582 Bytes)

"Structure and Function of DNA." January 1954.

Metadata Record Crick, Francis, and James D. Watson. "The Complementary Structure of Deoxyribonucleic Acid." Proceedings of the Royal Society of London 223, Series A (1954): 80-96. Article. 18 Images. pdf (1,916,953 Bytes) ocr (46,166 Bytes)

"The Complementary Structure of Deoxyribonucleic Acid." 1954.

Metadata Record Crick, Francis. "The Complementary Structure of DNA." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 40, (1954): 756-758. Article. 3 Images. pdf (293,713 Bytes) ocr (8,799 Bytes)

"The Complementary Structure of DNA." 1954.

Metadata Record Crick, Francis. "The Structure of DNA." The Chemical Basis of Heredity. Johns Hopkins University Press, 1956. Pp. 532-539. Article. 8 Images. pdf (699,875 Bytes) ocr (18,652 Bytes)

"The Structure of DNA." 1956.

Metadata Record Crick, Francis. "The Discovery of the Structure of DNA." Lecture Notes. 6 Images. [ca. 1959]. pdf (1,053,211 Bytes)

"The Discovery of the Structure of DNA." [ca. 1959].

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 2 August 1960. pdf (328,238 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 2 August 1960.

Metadata Record Friberg, Sten, and Karolinska Institute. Telegram from Sten Friberg, Karolinska Institute to Francis Crick. Telegram. 2 Images. 18 October 1962. pdf (4,116,457 Bytes) transcript of pdf

Telegram from Sten Friberg, Karolinska Institute to Francis Crick. 18 October 1962.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Letter (correspondence). 1 Image. 30 October 1962. pdf (80,977 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 30 October 1962.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Maurice Wilkins. Letter (correspondence). 1 Image. 30 October 1962. pdf (69,209 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Maurice Wilkins. 30 October 1962.

Metadata Record Tamm, Igor Y. Letter from Igor Y. Tamm to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 9 November 1962. pdf (67,820 Bytes) transcript of pdf

Letter from Igor Y. Tamm to Francis Crick. 9 November 1962.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Igor Y. Tamm. Letter (correspondence). 1 Image. 5 December 1962. pdf (108,746 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Igor Y. Tamm. 5 December 1962.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Draft. Letter (correspondence). 2 Images. 10 March 1966. pdf (225,965 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 10 March 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson (and notes concerning Watson’s book, "The Double Helix"). Letter (correspondence). Notes. 16 Images. 31 March 1966. pdf (1,756,796 Bytes) ocr (22,673 Bytes)

Letter from Francis Crick to James D. Watson (and notes concerning Watson's book, "The Double Helix"). 31 March 1966.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 10 May 1966. pdf (342,358 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 10 May 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Letter (correspondence). 1 Image. 27 September 1966. pdf (85,142 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 27 September 1966.

Metadata Record Wilkins, Maurice H. F. Letter from Maurice Wilkins to James D. Watson. Letter (correspondence). 2 Images. 6 October 1966. pdf (205,504 Bytes) transcript of pdf

Letter from Maurice Wilkins to James D. Watson. 6 October 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Letter (correspondence). 2 Images. 10 October 1966. pdf (359,022 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 10 October 1966.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 19 October 1966. pdf (225,266 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 19 October 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Thomas J. Wilson, Harvard University Press. Letter (correspondence). 1 Image. 21 October 1966. pdf (204,163 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Thomas J. Wilson, Harvard University Press. 21 October 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Letter (correspondence). 2 Images. 1 November 1966. pdf (141,544 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 1 November 1966.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 23 November 1966. pdf (77,058 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 23 November 1966.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Maurice Wilkins. Letter (correspondence). 2 Images. 28 November 1966. pdf (195,946 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Maurice Wilkins. 28 November 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Nathan M. Pusey, Harvard University. Letter (correspondence). 1 Image. 1 December 1966. pdf (101,022 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Nathan M. Pusey, Harvard University. 1 December 1966.

Metadata Record Pusey, Nathan M., and Harvard University. Letter from Nathan M. Pusey, Harvard University to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 9 December 1966. pdf (70,534 Bytes) transcript of pdf

Letter from Nathan M. Pusey, Harvard University to Francis Crick. 9 December 1966.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Nathan M. Pusey, Harvard University. Letter (correspondence). 1 Image. 23 December 1966. pdf (92,197 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Nathan M. Pusey, Harvard University. 23 December 1966.

Metadata Record Pusey, Nathan M., and Harvard University. Letter from Nathan M. Pusey, Harvard University to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 13 January 1967. pdf (49,883 Bytes) transcript of pdf

Letter from Nathan M. Pusey, Harvard University to Francis Crick. 13 January 1967.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Maurice Wilkins. Letter (correspondence). 2 Images. 19 January 1967. pdf (158,638 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Maurice Wilkins. 19 January 1967.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Lawrence Bragg. Letter (correspondence). 1 Image. 23 February 1967. pdf (123,479 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Lawrence Bragg. 23 February 1967.

Metadata Record Edsall, John T. Letter from John T. Edsall to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 14 March 1967. pdf (123,250 Bytes) transcript of pdf

Letter from John T. Edsall to Francis Crick. 14 March 1967.

Metadata Record Doty, Paul. Letter from Paul Doty to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 16 March 1967. pdf (163,563 Bytes) transcript of pdf

Letter from Paul Doty to Francis Crick. 16 March 1967.

Metadata Record Watson, James D. Letter from James D. Watson to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 24 March 1967. pdf (89,370 Bytes) transcript of pdf

Letter from James D. Watson to Francis Crick. 24 March 1967.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to James D. Watson. Letter (correspondence). 6 Images. 13 April 1967. pdf (694,716 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to James D. Watson. 13 April 1967.

Metadata Record Pauling, Linus. Letter from Linus Pauling to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 25 April 1967. pdf (74,960 Bytes) transcript of pdf

Letter from Linus Pauling to Francis Crick. 25 April 1967.

Metadata Record Vaughan, Paul. "The Double Helix Revisited–Francis Crick and James Watson Talk to Paul Vaughan about Their Discovery of the Molecular Structure of DNA." The Listener 88, 2281 (14 December 1972): 819-821. Article. Interview. Transcript. 3 Images. pdf (889,701 Bytes) ocr (19,994 Bytes)

"The Double Helix Revisited--Francis Crick and James Watson Talk to Paul Vaughan about Their Discovery of the Molecular Structure of DNA." 14 December 1972.

Metadata Record Crick, Francis. "The Double Helix: A Personal View." Nature 248, 5451 (26 April 1974): 766-769. Article. 4 Images. pdf (657,800 Bytes) ocr (23,937 Bytes)

"The Double Helix: A Personal View." 26 April 1974.

Metadata Record Swann, Michael. "The Race for the Double Helix–Providence and Personalities." The Listener 92, 2363 (11 July 1974): 41-43. Article. Interview. Transcript. 3 Images. pdf (1,262,684 Bytes) ocr (21,831 Bytes)

"The Race for the Double Helix--Providence and Personalities." 11 July 1974.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Andrew Poggenpohl, National Geographic Magazine. Letter (correspondence). 1 Image. 19 August 1974. pdf (87,720 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Andrew Poggenpohl, National Geographic Magazine. 19 August 1974.

Metadata Record Friend, Charlotte. Letter from Charlotte Friend to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 11 September 1979. pdf (67,978 Bytes) transcript of pdf

Letter from Charlotte Friend to Francis Crick. 11 September 1979.

Metadata Record Markham, Margaret. Letter from Margaret Markham to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 12 September 1979. pdf (123,113 Bytes) transcript of pdf

Letter from Margaret Markham to Francis Crick. 12 September 1979.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to Charlotte Friend. Letter (correspondence). 1 Image. 18 September 1979. pdf (108,288 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to Charlotte Friend. 18 September 1979.

Metadata Record Klug, Aaron. Letter from Aaron Klug to Francis Crick. Letter (correspondence). 1 Image. 18 September 1979. pdf (70,407 Bytes) transcript of pdf

Letter from Aaron Klug to Francis Crick. 18 September 1979.

Metadata Record Crick, Francis. "How to Live with a Golden Helix." The Sciences 19, (September 1979): 6-9. Article. 4 Images. pdf (601,224 Bytes) ocr (19,101 Bytes)

"How to Live with a Golden Helix." September 1979.

Metadata Record Crick, Francis. Letter from Francis Crick to the Editor of The Sciences. Letter (correspondence). 1 Image. 2 October 1979. pdf (87,356 Bytes) transcript of pdf

Letter from Francis Crick to the Editor of The Sciences. 2 October 1979.

Metadata Record Klug, Aaron. Letter from Aaron Klug to Francis Crick. Letter (correspondence). 2 Images. 9 October 1979. pdf (113,958 Bytes) transcript of pdf

Letter from Aaron Klug to Francis Crick. 9 October 1979.

Metadata Record Friend, Charlotte. Letter from Charlotte Friend to the Editor of The Sciences. The Sciences, (December 1979): 3. Letter (correspondence). 1 Image. pdf (55,809 Bytes) transcript of pdf

Letter from Charlotte Friend to the Editor of The Sciences. December 1979.

http://profiles.nlm.nih.gov/SC/Views/Exhibit/documents/doublehelix.html

 

DNA double helix

Cambridge scientists Francis Crick and James Watson with a model of the double helix of DNA, which they discovered in 1953

Κατηγορίες:βιολογία Ετικέτες: , , , ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: