Αρχείο

Archive for 15/05/2015

Γιατί δεν υπάρχουν μεγάλοι παιδαγωγοί;

15/05/2015 Σχολιάστε

lonequixote:</p>
<p>Bouquet of Flowers ~ Raoul Dufy

Bouquet of Flowers ~ Raoul Dufy

 

Του Νίκου Τσούλια

      Το ερώτημα είναι προφανώς το ίδιο με το «γιατί δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλοι διανοούμενοι». Και οι ερμηνείες και οι όποιες απαντήσεις μπορούν να δοθούν με την ίδια μέθοδο ανάλυσης˙ απλώς στο χώρο της εκπαίδευσης έχουμε και πρόσθετες / ειδικές αναφορές.

Διαβάστε περισσότερα…

Δημοτική και Αστικολαϊκή Μουσική

15/05/2015 Σχολιάστε

 

του Κώστα Κυριάκη

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία περιγράφω, αρχικά, το ιδεολογικό πλαίσιο συγκρότησης του νεοσύστατου ελληνικού έθνους-κράτους, στη συνέχεια προσεγγίζω τη δημοτική και αστικολαϊκή μουσική, ως δύο διακριτά μουσικά είδη, μέσα από την οπτική της ελληνικής λαογραφίας, έπειτα επιχειρώ να εντοπίσω τα κοινά και διαφορετικά γνωρίσματα του δημοτικού και του ρεμπέτικου τραγουδιού σε υλικοτεχνική βάση, και, τέλος, αναφέρω τις μετεξελίξεις και τα διάδοχα σχήματά τους (του δημοτικού και του ρεμπέτικου) έως και σήμερα, με βάση τα ιστορικο-κοινωνικά δεδομένα κάθε εποχής.

Διαβάστε περισσότερα…