Αρχική > γεωγραφία > Winter technologies / Crystal of darkness

Winter technologies / Crystal of darkness

Winter technologies, snowflake macro photo by Alexey Kljatov

1024 * 768

This is small snowflake, 1 mm in diameter or slightly bigger. Glass background with backlight, additional lens Helios 44M-5, december 2014, Moscow. 19 RAWs averaged.

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

Inverted variant:

Crystal of darkness, snowflake macro photo by Alexey Kljatov

1024 * 768

You might also like:

Emerald city

 

Radiant green

 

End of season 2013 – bright crystals

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, snowflake

Saturday, December 27, 2014

Crystal of chaos and order

Crystal of chaos and order, splitted plate snowflake macro photo by Alexey Kljatov

2491 * 1868

Finally, i had 3 days of good snowflake shooting, and nice new crystals to process. This image, however, from january 2014, but next snowflakes will be fresh!

This is relatively large crystal, around 5 or 6 millimeters in diameter. Glass background with backlight, additional lens Helios 44M-5, 11 RAWs averaged.

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

You might also like:

Chrome

 

HDR, Moscow

 

Liquid star

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, snowflake

Tuesday, December 16, 2014

Cloud number nine

Cloud number 9, fernlike dendrite snowflake macro photo by Alexey Kljatov

3586 * 2691

Still, i have not captured really interesting new crystals: this winter starts not too good for snowflake photography in Moscow (when it’s cold, there is almost no snow; when there is snow, it’s too warm and it melts quickly). But one day i captured some big fernlike dendrites like this crystal.

I tried slightly different shooting: snowflake stands on it’s edge on DVD-R disk surface, relying on the other crystal. I transferred both with small paintbrush, and used wooden toothpick to make one crystal stand vertically. Background is blue paper, 10 shots averaged.

Print available at: 500pxArt.com, DeviantArt.com.

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

You might also like:

Широкоугольное извращение

 

Liquid star

 

Morning star

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, print, snowflake

Saturday, December 6, 2014

Ice dust 2

Ice dust 2, tiny hexagonal snowflakes macro photo by Alexey Kljatov

1024 * 768

This is another compilation of tiny ice crystals (around 0.2 – 0.4 mm in diameter), captured January 22, 2014. Used 3 sources (each containing 8 identical RAW shots for averaging). I picked best crystals (and some unfocused ones for background) and drag them in one compact group.

Source images (opened on Flickr in full resolution):

Ice dust 2 - source 1/3Ice dust 2 - source 2/3Ice dust 2 - source 3/3

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

Previous ice dust picture:

Ice dust, snowflake macro photo by Alexey Kljatov

You might also like:

Vega

 

Ice rainbow

 

Bluebells (draft)

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, snowflake

Friday, November 14, 2014

Rigel

Rigel, stellar dendrite snowflake macro photo by Alexey Kljatov

1700 * 1275

Another stellar dendrite snowflake from january 2013. This crystal was hard to process, because it quickly melts at edges when i shoot serie, and i need to restore edges, using 1st shot from serie. 6 serial shots averaged to boost signal-to-noise ratio. Background: dark woolen fabric, natural light (clouded sky), external optics Helios 44M-5, january 2013, Moscow.

Print available at: Pixels.com, DeviantArt.com.

This snowflake as desktop wallpaper in wallpapers section:

Snowflake HD wallpaper

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

You might also like:

Satellites

 

Rapture

 

Moscow steampunk

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, print, snowflake, wallpaper

Thursday, November 6, 2014

Silver foil

Silver foil, snowflake macro photo by Alexey Kljatov

1644 * 1233

Another snowflake from previous winter. Medium size crystal, 3 or 4 millimeters in diameter. Glass background with backlight, additional lens Helios 44M-5, 8 RAWs averaged, january 2014, Moscow.

This snowflake as desktop wallpaper in wallpapers section:

Snowflake HD wallpaper

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

You might also like:

Massive gold

 

My technique for snowflakes shooting

 

Dry fontain

 

Linkwithin

No comments:

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tags: macro, snowflake, wallpaper

Thursday, October 30, 2014

Winter is coming

Winter is coming, fernlike dendrite snowflake macro photo by Alexey Kljatov

2197 * 1648

Another fernlike dendrite crystal from previous winter. This snowflake was not too large for its type, around 5 millimeters in diameter. Glass background with backlight, additional lens Helios 44M-5, january 2014, Moscow. 8 RAWs averaged.

More snowflakes in album snowflakes and snow crystals.

Also i wrote small article about my shooting technique.

Snowflake macro: crystal of darkness

Snowflake macro: crystal of darkness

Alexey Kljatov

[★]99+13

Snowflake macro: winter technologies

Snowflake macro: winter technologies

Alexey Kljatov

[★]99+14

Snowflake macro: crystal of chaos and order (explore 27.12.2014)

Snowflake macro: crystal of chaos and order (explore 27.12.2014)

Alexey Kljatov

[★]99+60

Snowflake macro: cloud number nine (explore 16.12.2014)

Snowflake macro: cloud number nine (explore 16.12.2014)

Alexey Kljatov

[★]99+75

Snowflake macro: ice dust 2

Snowflake macro: ice dust 2

Alexey Kljatov

[★]99+30

Snowflake macro: Rigel

Snowflake macro: Rigel

Alexey Kljatov

[★]99+22

Snowflake macro: silver foil

Snowflake macro: silver foil

Alexey Kljatov

[★]99+19

Snowflake macro: winter is coming

Snowflake macro: winter is coming

Alexey Kljatov

[★]99+25

Snowflake macro: Alcor

Snowflake macro: Alcor

Alexey Kljatov

[★]99+32

Snowflake collage: bright crystals 2012-2014

Snowflake collage: bright crystals 2012-2014

Alexey Kljatov

[★]99+31

Snowflake collage: dark crystals 2012-2014

Snowflake collage: dark crystals 2012-2014

Alexey Kljatov

[★]99+25

Snowflake macro: molten glass

Snowflake macro: molten glass

Alexey Kljatov

[★]99+19

Snowflake macro: radiant green

Snowflake macro: radiant green

Alexey Kljatov

[★]99+9

Snowflake macro: Alioth

Snowflake macro: Alioth

Alexey Kljatov

[★]99+18

Snowflake macro: twelve months

Snowflake macro: twelve months

Alexey Kljatov

[★]99+28

Snowflake macro: beneath a steel sky

Snowflake macro: beneath a steel sky

Alexey Kljatov

[★]99+24

Snowflake macro: cryogenia

Snowflake macro: cryogenia

Alexey Kljatov

[★]99+15

Snowflake macro: rainbow flower

Snowflake macro: rainbow flower

Alexey Kljatov

[★]99+8

Snowflake macro: flying castle

Snowflake macro: flying castle

Alexey Kljatov

[★]99+27

Snowflake macro: shiny metal

Snowflake macro: shiny metal

Alexey Kljatov

[★]99+12

Snowflake macro: silver plume

Snowflake macro: silver plume

Alexey Kljatov

[★]99+19

Snowflake macro: spark

Snowflake macro: spark

Alexey Kljatov

[★]99+28

Snowflake macro: iron crown

Snowflake macro: iron crown

Alexey Kljatov

[★]99+8

Snowflake macro: Vega

Snowflake macro: Vega

Alexey Kljatov

[★]99+26

Snowflake macro: Wheel of time

Snowflake macro: Wheel of time

Alexey Kljatov

[★]99+33

Snowflake macro: cold metal

Snowflake macro: cold metal

Alexey Kljatov

[★]99+38

Snowflake macro: less is more

Snowflake macro: less is more

Alexey Kljatov

[★]99+19

Snowflake macro: massive gold

Snowflake macro: massive gold

Alexey Kljatov

[★]99+23

Snowflake macro: in the hall of the mountain king

Snowflake macro: in the hall of the mountain king

Alexey Kljatov

[★]99+16

Snowflake macro: circuit

Snowflake macro: circuit

Alexey Kljatov

[★]99+20

Snowflake macro: ornate pattern

Snowflake macro: ornate pattern

Alexey Kljatov

[★]99+52

Snowflake macro: hex appeal

Snowflake macro: hex appeal

Alexey Kljatov

[★]99+33

Snowflake macro: relief

Snowflake macro: relief

Alexey Kljatov

[★]99+24

Snowflake macro: planetary system

Snowflake macro: planetary system

Alexey Kljatov

[★]99+40

Snowflake macro: the core

Snowflake macro: the core

Alexey Kljatov

[★]99+72

Snowflake macro: starlight

Snowflake macro: starlight

Alexey Kljatov

[★]99+58

Snowflake macro: the beauty of imperfection

Snowflake macro: the beauty of imperfection

Alexey Kljatov

[★]99+28

Snowflake macro: neon

Snowflake macro: neon

Alexey Kljatov

[★]99+35

Snowflake macro: silverware

Snowflake macro: silverware

Alexey Kljatov

[★]99+28

Snowflake macro: blueprint

Snowflake macro: blueprint

Alexey Kljatov

[★]99+12

Snowflake macro: cloud wheel

Snowflake macro: cloud wheel

Alexey Kljatov

[★]99+8

Snowflake macro: snow flower

Snowflake macro: snow flower

Alexey Kljatov

[★]99+11

Snowflake macro: shine

Snowflake macro: shine

Alexey Kljatov

[★]99+15

Snowflake macro: ice rainbow 2

Snowflake macro: ice rainbow 2

Alexey Kljatov

[★]99+20

Snowflake macro: ice dust

Snowflake macro: ice dust

Alexey Kljatov

[★]99+10

Snowflake macro: almost triangle

Snowflake macro: almost triangle

Alexey Kljatov

[★]99+13

Snowflake macro: ice rainbow

Snowflake macro: ice rainbow

Alexey Kljatov

[★]99+22

Snowflake macro: end of season - dark crystals

Snowflake macro: end of season – dark crystals

Alexey Kljatov

[★]99+62

Snowflake macro: end of season - bright crystals

Snowflake macro: end of season – bright crystals

Alexey Kljatov

[★]99+27

Snowflake macro: snow queen's capacitors

Snowflake macro: snow queen’s capacitors

Alexey Kljatov

[★]9415

Snowflake macro: alien's data disk

Snowflake macro: alien’s data disk

Alexey Kljatov

[★]99+27

Snowflake macro: slight asymmetry

Snowflake macro: slight asymmetry

Alexey Kljatov

[★]99+29

Snowflake macro: capped column

Snowflake macro: capped column

Alexey Kljatov

[★]99+35

Snowflake macro: high tech of nature

Snowflake macro: high tech of nature

Alexey Kljatov

[★]99+25

Snowflake macro: chrome

Snowflake macro: chrome

Alexey Kljatov

[★]99+43

Snowflake macro: asymmetriad

Snowflake macro: asymmetriad

Alexey Kljatov

[★]99+33

Snowflake macro: ice crown

Snowflake macro: ice crown

Alexey Kljatov

[★]99+33

Snowflake macro: complicated thing

Snowflake macro: complicated thing

Alexey Kljatov

[★]99+39

Snowflake macro: oak leaves or feathers?

Snowflake macro: oak leaves or feathers?

Alexey Kljatov

[★]99+23

Snowflake macro: web

Snowflake macro: web

Alexey Kljatov

[★]99+55

Snowflake macro: jewel

Snowflake macro: jewel

Alexey Kljatov

[★]99+30

Snowflake macro: constellation

Snowflake macro: constellation

Alexey Kljatov

[★]99+17

Snowflake macro: morning star

Snowflake macro: morning star

Alexey Kljatov

[★]99+16

Snowflake macro: satellites

Snowflake macro: satellites

Alexey Kljatov

[★]99+21

Snowflake macro: liquid star

Snowflake macro: liquid star

Alexey Kljatov

[★]8714

Snowflake macro: needles and pins

Snowflake macro: needles and pins

Alexey Kljatov

[★]6217

Snowflake macro: melting hexagon

Snowflake macro: melting hexagon

Alexey Kljatov

[★]6312

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]99+15

Snowflake macro: sleeping eye

Snowflake macro: sleeping eye

Alexey Kljatov

[★]8418

Snowflake macro: collage 1

Snowflake macro: collage 1

Alexey Kljatov

[★]99+37

Snowflake macro: eclipse

Snowflake macro: eclipse

Alexey Kljatov

[★]99+13

Snowflake macro: solaris

Snowflake macro: solaris

Alexey Kljatov

[★]6711

 

Square

Snowflake macro: snow flower and bee

Snowflake macro: snow flower and bee

Alexey Kljatov

[★]99+12

Snowflake macro: sandworm

Snowflake macro: sandworm

Alexey Kljatov

[★]99+13

Snowflake macro: crystal

Snowflake macro: crystal

Alexey Kljatov

[★]544

Snowflakes

Snowflakes

Alexey Kljatov

[★]9411

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]695

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]99+20

Snowflake macro: X-Com

Snowflake macro: X-Com

Alexey Kljatov

[★]8411

Snowflakes

Snowflakes

Alexey Kljatov

[★]99+14

Snowflake (focus stacked version)

Snowflake (focus stacked version)

Alexey Kljatov

[★]99+47

Snowflakes

Snowflakes

Alexey Kljatov

[★]99+24

Snowflake macro: dark star

Snowflake macro: dark star

Alexey Kljatov

[★]99+34

Snowflake macro: symmetriad

Snowflake macro: symmetriad

Alexey Kljatov

[★]8814

Snowflake macro: spears and axes

Snowflake macro: spears and axes

Alexey Kljatov

[★]9213

Snowflake macro: machinery of winter

Snowflake macro: machinery of winter

Alexey Kljatov

[★]5613

Snowflakes

Snowflakes

Alexey Kljatov

[★]5514

Snowflake macro: hexagon

Snowflake macro: hexagon

Alexey Kljatov

[★]99+16

Snowflake macro: snowfall

Snowflake macro: snowfall

Alexey Kljatov

[★]99+17

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]99+20

Snowflake macro: darkside

Snowflake macro: darkside

Alexey Kljatov

[★]99+41

Snowflakes

Snowflakes

Alexey Kljatov

[★]99+11

Hoarfrost macro: battle chess

Hoarfrost macro: battle chess

Alexey Kljatov

[★]727

Hoarfrost macro: ice crystals

Hoarfrost macro: ice crystals

Alexey Kljatov

[★]406

Snowflake macro: six directions

Snowflake macro: six directions

Alexey Kljatov

[★]99+20

Snowflake macro: radar

Snowflake macro: radar

Alexey Kljatov

[★]99+22

Snowflake macro: silmarill

Snowflake macro: silmarill

Alexey Kljatov

[★]675

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]99+13

Snowflake

Snowflake

Alexey Kljatov

[★]714

Snowflake (explore)

http://chaoticmind75.blogspot.ru/

Winter technologies / Crystal of darkness

Κατηγορίες:γεωγραφία Ετικέτες: , , ,
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: