Αρχείο

Archive for 09/12/2014

Οι Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων

09/12/2014 1 Σχολιο

Του Νίκου Τσούλια


      Μετά τα δρώμενα των σχολικών αιθουσών θεωρώ ότι αξιολογικά οι Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων αποτελούν έναν ανεκτίμητο εκπαιδευτικό πλούτο. Εδώ αποθησαυρίζεται η συλλογική εκπαιδευτική αφήγηση δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών – δασκάλων και καθηγητών – όλης της χώρας. Εδώ είναι η ψυχή του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ένας βασικός παράγοντας θεμελίωσης της μόρφωσης των νέων μας.

Διαβάστε περισσότερα…

Οι γνωστικές δεξιότητες στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Μελέτη Περίπτωσης)

09/12/2014 1 Σχολιο

Sinoorigin, A Welsh Landscape

 

του Κώστα Κυριάκη, Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

 

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει η καλλιέργεια μιας δέσμης γνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της «Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (εφεξής ΑεξΑΕ), ώστε να επιτελείται η βασική της λειτουργία που είναι η «αποτελεσματική» μάθηση, δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη των υποκειμένων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών.

Διαβάστε περισσότερα…