Αρχική > πολιτική > Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως και από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως και από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως στα τέλη του 19ου αιώνα.

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εκδίδονται, κυρίως στην Τουρκία, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, βιβλία με παλιές φωτογραφίες κυρίως από την Κωνσταντινούπολη του τέλους του 19ου – αρχές του 20ου αιώνα.

Οι παλιές αυτές φωτογραφίες δείχνουν μία ιστορική στιγμή της Κωνσταντινούπολης που πέρασε ανεπιστρεπτί. Δείχνουν επίσης τα βυζαντινά μνημεία της Πόλης όπως ήταν, πριν την οποιαδήποτε δηλαδή τυχόν ανακαίνισή τους ή την μετατροπή τους ή ακόμα και την καταστροφή τους.

Μία πρώτη επιλογή παλιών φωτογραφιών της Αγίας Σοφίας, αυτού του σπουδαίου χριστιανικού και βυζαντινού μνημείου, παρουσιάζεται από τη λειψανοθήκη παρακάτω, αλλά οι φωτογραφίες δεν σχολιάζονται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι φωτογραφίες είναι των Abdullah Frères τριών Αρμενίων αδελφών, παγκοσμίου φήμης φωτογράφων της εποχής τους.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η κεντρική είσοδος της Αγίας Σοφίας.

Βλέπουμε αντερείσματα του τρούλλου προς Βορρά.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η Αγία Σοφία απο νοτιοδυτικά.

Μπροστά οι τάφοι μαυσωλεία των Σουλτάνων (από αριστερά προς τα δεξιά)

Μουράτ Γ΄, Σελίμ Β΄και Μεχμέτ Γ΄.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Η Αγία Σοφία είναι η πρέπουσα λύση σε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που απασχόλησε επανειλημμένα

τους βυζαντινούς αρχιτέκτονες. Πως να συνδυάσουν κτίριο δρομικής διάταξης (τύπος βασιλικής,

πχ ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης), όπου κυριαρχεί ο κατά μήκος άξονας που έλκει το βλέμμα

προς το ιερό βήμα, με κτίριο περίκεντρης διάταξης (τύπος περίκεντρου κτιρίου, πχ ο Άγιος Γεώργιος

ή Ροτόντα της Θεσσαλονίκης), όπου κυριαρχεί ο κατακόρυφος άξονας που έλκει το βλέμμα προς τον

τρούλλο, μικρογραφία της ουράνιας σφαίρας, όπου "ενοικεί ο Θεός".

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η Αγία Σοφία ως τζαμί.

Ευθεία μπροστά στο βάθος το μιχράμπ (Mihrap) που καθορίζει τη διεύθυνση της Μέκκας και ορίζει

τη θέση όπου θα σταθεί ο ιμάμης που συντονίζει την ομαδική προσευχή.

Δεξιότερα το μιμπέρ (Mimber), ο "άμβων" όπου ανεβαίνει εκείνος που θα κηρύξει ή θα ανακοινώσει κάτι.

Μπροστά και δεξιότερα το μαχφίλ (Mahfil) με τις κολώνες που προορίζεται για τους ψαλμωδούς (muezzin).

Αριστερά και υπερυψωμένο, το Hunkar Mahfili (= εξέδρα του άνακτος), όπου ο σουλτάνος αθέατος, επειδή

περιβαλλόταν από πυκνό μαρμάρινο διχτυωτό (Kafes), μπορούσε να προσευχηθεί χωριστά από το λαό.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το υπερυψωμένο Hunkar Mahfili, η εξέδρα του σουλτάνου.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το μιμπέρ της Αγίας Σοφίας.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Λεβητοειδές κιονόκρανο, τα κατεξοχήν βυζαντινό κιονόκρανο

που παρουσιάζει κυρτή μορφή με επιπεδόγλυφο διάκοσμο.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Οι βυζαντινές ορθομαρμαρώσεις της Αγίας Σοφίας.

Μαρμάρινες πλάκες που χρησιμοποιούνταν στην επένδυση των τοίχων.

Χρωματιστές συνήθως και στιλπνές, είχαν πάχος έως 7 εκ. Περίεργα σχέδια

συνέθεταν οι φλέβες -τα νερά- των μαρμάρων, όταν οι σχιζόμενες πλάκες

έμπαιναν η μία πλάι στην άλλη συμμετρικά, ώστε η δεξιά πλευρά της μιας

να ενώνεται με την αριστερή πλευρά της άλλης.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Δεξιά και αριστερά της κεντρικής Πύλης βυζαντινές ορθομαρμαρώσεις με ένθετα σχέδια.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Πλάγια είσοδος (η σημερινή έξοδος των τουριστών από την Αγία Σοφία).

Στο παρελθόν, η είσοδος από όπου έμπαινε ο βυζαντινός αυτοκράτορας

με τη φρουρά του, όταν διέσχιζε το Αυγουσταίο.

Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η Πύλη από όπου έμπαινε ο σουλτάνος στην Αγία Σοφία από το Τοπ Καπί, το οθωμανικό παλάτι.

Τα ξύλινα οθωμανικά σπίτια του 18ου αιώνα δεξιά με τα χαγιάτια έχουν ευτυχώς διασωθεί.

http://leipsanothiki.blogspot.gr/2013/10/155.html

 

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης

Σε συνέχεια της ανάρτησης 155 – Παλιές φωτογραφίες από την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως ακόμα μία επιλογή φωτογραφιών των Αρμενίων αδελφών Abdullah Frères, φωτογράφων που έδρασαν στα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, με θέμα τα βυζαντινά μνημεία της Πόλης.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Άποψη της παλαιάς πόλης από τον Πύργο του Γαλατά.

Μπροστά ο Κεράτιος κόλπος με τη γέφυρα του Γαλατά και στην άκρη αριστερά η Αγία Σοφία.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Θέα προς τo ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε (τουρκ. Dolmabahçe Sarayı) που ήταν κατοικία των σουλτάνων

και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 μέχρι το 1922.

Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, επί της ευρωπαϊκής πλευράς του Βοσπόρου

καλύπτοντας συνολικά έκταση περίπου 110.000 μ2. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843,

με εντολή του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄, και ολοκληρώθηκε το 1856.

Το κόστος της ανέγερσης έφτασε τα 5 εκατομμύρια οθωμανικά χρυσά νομίσματα,

το ισοδύναμο δηλαδή 35 τόννων χρυσού.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα το μνημείο είναι γνωστό με το ομώνυμο όνομα ως μουσείο

στο παλάτι Τοπ Καπί. Η εκκλησία αυτή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και μέχρι το έτος 360,

και πριν την κατασκευή της Αγίας Σοφίας, ήταν η μητρόπολη της Κωνσταντινούπολης.

Εδώ συγκροτήθηκε επί Θεοδοσίου του μεγάλου η δευτέρα οικουμενική σύνοδος.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης ήταν χώρος δημόσιας ψυχαγωγίας που προοριζόταν

για ιπποδρομίες και αρματοδρομίες, αποκτώντας παράλληλα θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις.

Σήμερα, στη θέση του βρίσκεται η πλατεία Σουλτάν Αχμέτ (τουρκ. Sultanahmet Meydanı ή Atmeydanı)

και διασώζονται μόνο θραύσματα του αρχικού συγκροτήματος. Στα αξιόλογα μνημεία

του Ιπποδρόμου ανήκουν η στήλη των Όφεων, ο οβελίσκος του Θεοδόσιου Α’ και ένας ακόμα

οβελίσκος από συναρμοσμένους λίθους που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Ζ’ Πορφυρογέννητο,

τα οποία σώζονται και διατηρούνται στο κέντρο του σύγχρονου δημόσιου χώρου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η στήλη των Όφεων.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η στήλη των Όφεων.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου που σήμερα αποτελεί τέμενος με το όνομα

Κιουτσούκ Αγιασοφιά Τζαμί (τούρκικα: Küçuk Ayasofya Camii

που μεταφράζεται ως Τέμενος Μικρή Αγία Σοφία).

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Τα χερσαία (ή Θεοδοσιανά) τείχη, που είχαν μήκος 5.570 μέτρων περίπου και εκτεινόταν

από την αποβάθρα των Πηγών στην ακτή της Προποντίδας μέχρι τη συνοικία των Βλαχερνών.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Τα χερσαία τείχη της Πόλης.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το Επταπύργιο της Κωνσταντινούπολης, τουρκικά Γεντί Κουλέ (Yedikule),

είναι ένα κάστρο ενσωματωμένο στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, στο νοτιοδυτικό τους τμήμα

παρά την Χρυσή Πύλη (Χρυσεία Πύλη), που φέρεται να θεμελιώθηκε

από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ζήνωνα.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Το Επταπύργιο.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Η Μονή της Χώρας, γνωστή σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί (τουρκ. Kariye Camii ή Kariye Müzesi), υπήρξε

χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που μετατράπηκε από τους Οθωμανούς

σε τζαμί κατά το 16ο αιώνα. Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο. Η μονή χτίστηκε στη θέση

της σημερινής συνοικίας Εντιρνέ Καπού, νότια του Κεράτιου κόλπου

και σε κοντινή απόσταση από τα Θεοδοσιανά τείχη.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη Μονή της Χώρας.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη Μονή της Χώρας.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη Μονή της Χώρας.

Παλιές φωτογραφίες από βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης http://leipsanothiki.blogspot.be/

Από τη Μονή της Χώρας.

http://leipsanothiki.blogspot.gr/2013/10/156.html

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: