Αρχική > εκπαίδευση > Μπορεί να υπάρξει ένας και μόνο τύπος Λυκείου;

Μπορεί να υπάρξει ένας και μόνο τύπος Λυκείου;

Θεόφιλος

Του Νίκου Τσούλια

      Πρόσφατα και με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε μερικές θέσεις του για την εκπαίδευση. Ας δούμε μερικές όψεις τους. «Η αυριανή κυβέρνηση της Αριστεράς θα καταργήσει το νόμο περί «νέου λυκείου» και θα αποδεσμεύσει άμεσα τις εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα θα επανεξετάσει το ατελείωτο πλέγμα εξετάσεων, θα το καταργήσει και θα το αντικαταστήσει με ένα διαρκή πολύπλευρο έλεγχο των γνώσεων των μαθητών που δεν θα διακόπτει την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως δεν θα δημιουργεί στους μαθητές και στις μαθήτριες το αίσθημα της απόρριψης και της αποτυχίας».

      Δεν μπορεί να νοηθεί αποδέσμευση του Λυκείου από το σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για πολύ συγκεκριμένους και ουσιαστικούς λόγους. α) Η ύλη επί των οποίων θα εξετάζονται οι υποψήφιοι αναγκαστικά θα είναι επί του μαθησιακού επιπέδου του λυκείου και επομένως το λύκειο δεν μπορεί να λείπει απ’ αυτή τη διαδικασία. β) Κανένα απολυτήριο λυκείου δεν μπορεί να έχει ισχύ και «πέραση» στις χώρες του εξωτερικού χωρίς να περιλαμβάνει εθνικού επιπέδου εξετάσεις. Αυτή η προοπτική μπορεί να αναφέρεται σε οριακές περιπτώσεις, αλλά κανένας δεν μπορεί να στομώνει τις όποιες φιλοδοξίες των νέων με τυπικό / θεσμικό τρόπο. γ) Αλλά και στην Ελλάδα μπορούμε να διαμορφώνουμε το απολυτήριο του λυκείου μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις και αυτό το απολυτήριο να αποτελεί στη συνέχεια τυπικό προσόν και ο βαθμός του να υπολογίζεται σε προσλήψεις κλπ;

      Θεωρώ ότι στοιχειώδης λογική και κοινή αντίληψη χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις συνεργούν αποφασιστικά στην κατανόηση του …αυτονόητου. Ως αυτονομία του Λυκείου – στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία – θεωρείται η διαμόρφωση εκείνου του εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκείνων των μορφωτικών προσόντων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους του λυκείου να έχουν μια δημιουργική κοινωνική εξέλιξη. Δεν συνδέεται με το αν το Λύκειο συνδέεται με κάποιες γενικές εξετάσεις που θα οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν ήταν τόσο απλή η όλη υπόθεση, δεν θα βασανίζονταν κυβερνήσεις και χώρες ανά τη Γη για να διαμορφώσουν έναν χάρτη μορφωτικής αυτονομίας του Λυκείου.

      Ας σταθούμε και επ’ ολίγον σε ένα άλλο σημείο. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ξεκάθαρο στόχο να διασφαλίσει το καθολικό δικαίωμα στη μόρφωση σε ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο, δημόσιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, γι αυτό προτείνει: α) 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλες και όλους και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και β) Ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης και μεταλυκειακή δημόσια τεχνολογική εκπαίδευση».

      Προφανώς η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μια πολύ σημαντική θέση και την επικροτούμε. Το ερώτημα αφορά το επόμενο στοιχείο, περί Ενιαίου Λυκείου και περί μεταλυκειακής τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η έννοια του Ενιαίου Λυκείου είναι γνωστή από τη δεκαετία του 1980, στην οποία αναπτύχθηκαν Πολυκλαδικά Ενιαία Λύκεια σε πειραματικό πεδίο με σκοπό την σταδιακή επέκτασή τους σ’ όλη τη χώρα. Η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε και υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι, πέραν του ελλείμματος πολιτικής βούλησης της τότε κυβέρνησης. 1) Το οικονομικό κόστος της καθολικής ανάπτυξής του ήταν πολύ μεγάλο. Και αν θεωρήθηκε απαγορευτικό το κόστος σε μια εποχή όπου είχαμε αύξηση του Εθνικού Προϊόντος, πώς μπορεί να θεωρηθεί τη σημερινή περίοδο των Μνημονίων αλλά και των «ουρών» που θα αφήσουν τα Μνημόνια μετά την υπέρβασή τους; 2) Η ανάπτυξη ενός μοναδικού τύπου λυκείου με το όλο περιεχόμενο των γνώσεων και εφοδίων, των γνωστικών αντικειμένων και των μαθημάτων – που σήμερα περιλαμβάνονται στους δύο τύπους λυκείων, του γενικού και του τεχνολογικού – δεν μπορεί να γίνει σε εθνική κλίμακα και ιδιαίτερα σε περιοχές με μικρή πυκνότητα μαθητικού πληθυσμού. 3) Καμιά χώρα της Ευρώπης δεν έχει έναν και μοναδικό τύπο λυκείου. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τους δύο τύπους των λυκείων και προφανώς υπάρχει και θεσμική αντιστοίχηση μεταξύ των λυκείων των διάφορων εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών – μελών. 4) Ένας ενιαίος τύπος λυκείου, το Πολυτεχνικό σχολείο, αναπτύχθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση αλλά δεν υπάρχει και αρκετή βιβλιογραφία για το όλο εγχείρημα και την έκβασή του.

      Θεωρώ ότι η ανάπτυξη ενός και μοναδικού τύπου λυκείου προκύπτει μάλλον από μια αριστερή παλιότερη ιδεοληψία παρά από μια αναγκαιότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο αυτή η γενική θεώρηση περί ενός τύπου λυκείου να αποτυπώνεται σε ένα έστω γενικό σχέδιο, για να υπάρχει μια πολιτική και εκπαιδευτική εκτίμηση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε την περικοπή μαθημάτων, γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών κλάδων από την όποια μορφή του ενιαίου τύπου λυκείου…

      Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε «μεταλυκειακή δημόσια τεχνολογική εκπαίδευση». Για πρώτη φορά – αν δεν κάνω λάθος – εμφανίζεται η εκπαιδευτική θέση περί τεχνολογικής εκπαίδευσης μόνο μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, δηλαδή από την ηλικία των 18 ετών και μετά. Παρουσιάζονται δηλαδή δύο «δρόμοι» επιλογής των νέων μετά το λύκειο, ένας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένας για την τεχνολογική εκπαίδευση. Εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα.

      Πρόκειται για εκπαίδευση ή για κατάρτιση; Αν είναι εκπαίδευση, δεν θα είναι ενταγμένη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι αδιαβάθμητη, θα αντιστοιχεί σε κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης από αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιο; Είναι δυνατόν να έχουμε τα παιδιά και τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία μόνο σε θεσμούς γενικής παιδείας; Έχει γίνει κάποια σχετική μελέτη που να συνδέει τις ανάγκες της χώρας στην οικονομία και στην παραγωγή, στην κοινωνία και στον πολιτισμό που να παραπέμπει το όλο σύστημα της τεχνολογικής εκπαίδευσης μετά την αποφοίτηση από το λύκειο; Υπάρχει χώρα που έχει διαμορφώσει ποτέ μια τέτοια δομή εκπαίδευσης ή μήπως έχουμε την αίσθηση ότι εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι ή ότι «ανακαλύψαμε την Αμερική»;

       Εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέδιο εκπαιδευτικής πολιτικής. Και αυτό δεν αποδεικνύεται απλά και μόνο από μια εξωπραγματική σύλληψη του λυκείου. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο νεφελώδες, η διαρκής επαναφορά της περιβόητης «ελεύθερης πρόσβασης» των μαθητών / μαθητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία θα αναφερθούμε σε  επόμενο άρθρο. Πρόκειται για την πιο ατεκμηρίωτη εκπαιδευτική σύλληψη που έχει εμφανιστεί στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της μεταπολιτευτικής περιόδου και η οποία δεν μπορεί να ερμηνευτεί με οποιοδήποτε νεφέλωμα λαϊκισμού!

File:George Iakovidis - Children's Concert.JPG

Georgios Jakobides, Children’s Concert

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: