Αρχαία Ελλάδα

 

 

Αρχαία Ελλάδα: (700-323 π.Χ.)

 

Στη σελίδα θα βρείτε επιλεγμένο υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας, κατάλληλο για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.

Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.)

Βαθμίδα

Εισηγητής

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : .Γενικά ‎(4)

Σταυρόλεξο για την αρχαία Αθήνα και Σπάρτη

Ελέγξτε τις γνώσεις σας για την αρχαία αθηναϊκή και σπαρτιατική κοινωνία λύνοντας σταυρόλεξο. Η εφαρμογή της δραστηριότητας έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Hot Potatoes.

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Μ. Αλέξανδρος

Ιστότοπος για το Μ. Αλέξανδρο, με βιογραφικά στοιχεία χωρισμένα σε 18 υποκατηγορίες, αρχαίες πηγές που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του ιστορικού προσώπου, βιβλιογραφία και συλλογή δεσμών που παραπέμπουν σε πρόσωπα που συνδέονται με τη ζωή και το έργο του Μ. Αλεξάνδρου

.Γενικά

Όλες

Χαμοσφακίδη Πολυτίμη

΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ιστότοπος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, από όπου μπορείτε,  μεταξύ άλλων, να αντλήσετε υλικό για διάφορες περιόδους και πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας και να μεταβείτε σε άλλους ιστορικούς κόμβους.

Επίσης, πηγαίνοντας στη σελίδα του http://theodoros.ime.gr/, μπορείτε να δείτε το Εκπαιδευτικό Λογισμικό "Θεόδωρος: Στα βήματα ενός μοναχού του 10ου αιώνα", και να το αξιοποιήσετε στο σχεδιασμό μαθημάτων για τη Βυζαντινή Ιστορία.

.Γενικά

Όλες

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Πολυμεσικό Υλικό με τίτλο “Μακεδονία εν Μύθοις Φθεγγομένη”

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει εντάξει στις ερευνητικές δραστηριότητές του το πρόγραμμα «Μακεδονία εν Μύθοις Φθεγγομένη». Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για ένα πολυμεσικό υλικό το οποίο έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κατάλληλο για χρήση στα σχολεία. Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η παρουσίαση των μυθολογικών ριζών της Μακεδονίας από τους προϊστορικούς χρόνους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί αφενός σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, όσον αφορά τη Μακεδονία, αφετέρου σαν ένα πρότυπο μεθόδου για τη διερεύνηση των μύθων κάθε περιοχής με τον τρόπο αυτό. Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό επαναπροσδιορίζεται η χρήση της μυθολογίας στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί και οι  μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ανωτέρω υλικό μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

.Γενικά

Όλες

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Αθλητικό ιδεώδες-Λογοτεχνία ‎(1)

Ολυμπιακοί αγώνες και λογοτεχνία

Αφιέρωμα του ένθετου "επτά ημέρες’ της εφημερίδας "Καθημερινή" της 30-07-2008 με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες κατά την αρχαιότητα και τη σχέση τους με την αρχαία ελληνική σκέψη και ποίηση.

Αθλητικό ιδεώδες-Λογοτεχνία

Όλες

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Γράμματα-Τέχνες ‎(14)

Ιστορία της τέχνης στο διαδίκτυο

Το περιεχόμενο με θέματα Ιστορίασ της Τέχνης είναι ταξινομημένο κατά κατηγορίες ως εξής:

Prehistoric Art, Ancient Near East, Egyptian Art, Greek Art, Roman Art, Art in Late Antiquity, Art n Early Europe, Islamic Art, Early Medieval Art, Gothic Art, Renaissance Art, Baroque Art, 18th-Century Art, 19th-Century Art, 20th-Century Art, Contemporary Art, Prints & Photographs, Research Resources

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΤΕΡΕΖΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Αρχαϊκή Γλυπτική

Εξελικτική παρουσίαση της αρχαϊκής γλυπτικής μέσα από συλλογή εικόνων με τα αντιπροσωπευτικότερα αρχαϊκά γλυπτά.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Γλυπτά της Ακρόπολης

Συλλογή φωτογραφιών γλυπτών που φυλάσσονται στο Μουσείο Ακρόπολης

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Παραστάσεις ιππέων

Συλλογή φωτογραφιών παραστάσεων ιππικών αγώνων

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Παραστάσεις αλτών

Συλλογή φωτογραφιών παραστάσεων αλτών

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Συγκόλληση ενός μελανόμορφου αγγείου

Οι εικόνες διαφόρων τύπων αγγείων και οι πληροφορίες για τις χρήσεις τους στην αρχαιότητα προκαλούν το ενδιαφέρον για να συγκολληθεί ένα σπασμένο μελανόμορφο αγγείο.

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Συγκόλληση ενός ερυθρόμορφου αγγείου

Οι εικόνες διαφόρων τύπων αγγείων και οι πληροφορίες για τις χρήσεις τους στην αρχαιότητα προκαλούν το ενδιαφέρον για να συγκολληθεί ένα σπασμένο ερυθρόμορφο αγγείο.

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Παιχνίδι – άσκηση παρατήρησης εικόνας: ανασύνθεση μιας εικόνας από λεπτομέρεια ενός αγγείου

Ανασύνθεση λεπτομέρειας από την αγγειογραφία ενός κρατήρα. Στην εικόνα αναπαρίσταται ο Αίαντας, ο οποίος μεταφέρει το νεκρό Αχιλλέα.

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Παιχνίδι – άσκηση παρατήρησης εικόνας: ανασύνθεση μιας εικόνας από λεπτομέρεια ενός αγγείου του Ανδοκίδη

Ανασύνθεση λεπτομέρειας από την αγγειογραφία ενός κρατήρα. Στην εικόνα αναπαρίσταται ο Ηρακλής σε ένα συμπόσιο

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Γλυπτική της κλασικής περιόδου του 5ου αι. π.Χ.

Παρουσιάζονται, μέσα από συλλογή εικόνων και κειμένων, τα αντιπροσωπευτικότερα γλυπτά της κλασικής περιόδου του 5ου αι. π.Χ.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Γλυπτική της κλασικής περιόδου του 4ου αι. π.Χ.

Παρουσιάζονται, μέσα από συλλογή εικόνων και κειμένων, τα αντιπροσωπευτικότερα γλυπτά της κλασικής περιόδου του 4ου αι. π.Χ.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Εικόνες μωσαϊκών

Συλλογή εικόνων ελληνικών και ρωμαϊκών μωσαϊκών από τον 4ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Παιχνίδι – άσκηση παρατήρησης εικόνων: ανασύνθεση δύο εικόνων από λεπτομέρειες αγγείων

Ανασύνθεση δύο εικόνων – λεπτομερειών δύο διαφορετικών κυπέλων. Στην πρώτη εικόνα αναπαρίσταται ένας άνδρας με ένα άλογο και στη δεύτερη η πάλη μεταξύ του Ηρακλή και του κένταυρου Νέσσου.

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Απεικονίσεις της Νίκης στην αρχαία τέχνη

Αφιέρωμα του ένθετου "Επτά Ημέρες" της εφημερίδας "Καθημερινή" της 09-05-04,  με θέμα τις απεικονίσεις της Νίκης στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη και τα νομίσματα.

Γράμματα-Τέχνες

Όλες

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Καθημερινή ζωή ‎(2)

Το άλογο στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Αφιέρωμα του ένθετου "Επτά Ημέρες" της εφημερίδας "Καθημερινή" της 08-02-04, με θέμα τη χρήση του αλόγου κατά την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα.

Καθημερινή ζωή

Όλες

Ιστορία της Τεχνολογίας

Ιστότοπος με πλούσιο υλικό για την ιστορία της τεχνολογίας από την προκλασική εποχή ως τις μέρες μας, του διδάκτορα μηχανικού Στυλ. Φραγκόπουλου, καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας

Καθημερινή ζωή

Όλες

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Κοινωνία – Θρησκεία ‎(6)

Σελίδες για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Δικτυακοί τόποι αφιερωμένοι στους Ολυμπιακούς αγώνες

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Η αγωνία της πρόγνωσης. Αρχαία Ελληνικά Μαντεία

Αφιέρωμα του ένθετου "επτά ημέρες’ της εφημερίδας "Καθημερινή" της 28-11-04 με θέμα τα αρχαία ελληνικά μαντεία και τη σχέση της μαντικής τέχνης με τη λατρεία θεών και ηρώων.

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Tο Kακό στον αρχαίο κόσμο

Αφιέρωμα του ένθετου "επτά ημέρες’ της εφημερίδας "Καθημερινή" της 21/09/03 με θέμα την πρόσληψη του κακού στον αρχαίο κόσμο, τους τρόπους προφύλαξης και αποτροπής του, τις μορφές μαγείας και τα μαγικά αντικείμενα.

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Ολυμπιακοί αγώνες και λογοτεχνία

Αφιέρωμα του ένθετου "Επτά Ημέρες" της εφημερίδας "Καθημερινή" της 30-07-2008,  με θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες κατά την αρχαιότητα και τη σχέση τους με την αρχαία ελληνική σκέψη και ποίηση.

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Η αγωνία της πρόγνωσης. Μαντεία και προφητεία στον Αρχαίο κόσμο

Αφιέρωμα του ένθετου "επτά ημέρες’ της εφημερίδας "Καθημερινή" της 31-10-04 με θέμα την μαντική και την προφητεία στον αρχαίο κόσμο.

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Η εκπαίδευση των παιδιών στην παραδοσιακή κοινωνία

Άρθρο σε ιστοσελίδα του Διεθνούς Πολιτιστικού και Φιλοσοφικού Οργανισμού "Νέα Ακρόπολη", όπου – μέσα από πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Αίγυπτο, στη μινωική Κρήτη, στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη και στις παραδοσιακές κοινωνίες των Ίνκας και των Ινδιάνων της Βορείου Αμερικής – υποστηρίζεται ότι  η εκπαίδευση στις παραδοσιακές κοινωνίες αποτελούσε «μια διαδικασία ένταξης και μετάλλαξης»

Κοινωνία – Θρησκεία

Όλες

Χαμοσφακίδη Πολυτίμη

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι ‎(8)

Συλλογή φωτογραφιών από την Ακρόπολη

Φωτογραφίες από την Ακρόπολη

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Κεραμεικός

Συλλογή φωτογραφιών από την περιοχή του Κεραμεικού

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Ναός Ποσειδώνα Σουνίου

Συλλογή φωτογραφιών από το ναό του Ποσειδώνα

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Συλλογή φωτογραφιών από τους Δελφούς

Φωτογραφίες από τους Δελφούς

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Φωτογραφίες της αρχαίας Ολυμπίας

Συλλογή φωτογραφιών της αρχαίας Ολυμπίας

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Συλλογή φωτογραφιών από την Επίδαυρο

Φωτογραφίες από το θέατρο της Επιδαύρου και το ιερό του Ασκληπιού

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα

Συλλογή φωτογραφιών Αρχαίων Ελληνικών θεάτρων

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

Εικόνες από την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη

Το πανεπιστήμιο του Buffalo, USA, προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό εικόνων για την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, που  παρουσίαζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μνημεία-Αρχαιολογικοί χώροι

Όλες

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Οικονομία ‎(1)

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Ιστότοπος του ΝΜΑ, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται Εκθεσιακές Ενότητες με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για: την προκερματική περίοδο, τις τεχνικές νομισματοκοπίας γενικά, και τα νομίσματα της Ελληνικής Αρχαιότητας, των Ρωμαϊκών Χρόνων, του Βυζαντίου, της Μεσαιωνικής Δύσης, των Νεότερων Χρόνων κ.ά.

Οικονομία

Όλες

Χαμοσφακίδη Πολυτίμη

Ανάπτυξη/σύμπτυξη Η Αρχαία Ελλάδα ( 700-323 π.Χ.) : Στρατιωτικά γεγονότα ‎(5)

Χάρτες αρχαίας ιστορίας: από την εποχή του Χαλκού έως τους Περσικούς Πολέμους

Συλλογή χαρτών αρχαίας ιστορίας: η εξάπλωση των Μινωιτών, η εξάπλωση των Μυκηναίων, Β΄ελληνικός αποικισμός, Περσικοί πόλεμοι.

Στρατιωτικά γεγονότα

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα

Χάρτες αρχαίας ιστορίας: από τους Περσικούς Πολέμους έως την επέκταση του Μακεδονικού κράτους

Συλλογή χαρτών αρχαίας ιστορίας: η ανάπτυξη της Αθηναϊκής ηγεμονίας,ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η άνοδος της Σπάρτης, η Θηβαϊκή ηγεμονία, η επέκταση του Μακεδονικού κράτους.

Στρατιωτικά γεγονότα

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα

Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Διαδραστικός χάρτης με την πορεία που ακολούθησε ο Αλέξανδρος στην Ασία. Ο χάρτης συνοδεύεται από χρονολόγιο.

MicroworldsPro plug-in. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε "Run this program from its current location" (εκτέλεση του προγράμματος από την τρέχουσα θέση) ή "open" (άνοιγμα) και συνεχίστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στρατιωτικά γεγονότα

Όλες

Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος

Οι περσικοί πόλεμοι σε σταυρόλεξο

Ελέγξτε τις γνώσεις σας για τους περσικούς πολέμους λύνοντας σταυρόλεξο. Η εφαρμογή της δραστηριότητας έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Hot Potatoes.

Στρατιωτικά γεγονότα

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Σταυρόλεξο για τον πελοποννησιακό πόλεμο

Ελέγξτε τις γνώσεις σας για τον πελοποννησιακό πόλεμο λύνοντας σταυρόλεξο. Η εφαρμογή της δραστηριότητας έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Hot Potatoes.

Στρατιωτικά γεγονότα

Όλες

Κοκκινάκης Νικόλαος, φιλόλογος

Προηγούμενα Αρχή Λίστας

 

  http://www.e-yliko.gr/Lists/List6/arx_Ell2.aspx

 

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: