Αρχική > σχολείο, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Antoine Blanchard

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

Για μια δημιουργική συλλογικότητα

Tο απαράδεκτο και αντιδραστικό Π.Δ. 152 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που εισάγει την τιμωρητική ατομική αξιολόγηση συνδέοντάς την με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 του Ν. 4024 για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, είναι προφανές ότι στοχεύει μέσα από μία παράλογη ποσόστωση όχι στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά στην εξυπηρέτηση μιας ασφυκτικής δημοσιονομικής πολιτικής, στη μισθολογική καθήλωση, στον έλεγχο και την πειθάρχηση των εκπαιδευτικών.

Η ματαίωση της συγκεκριμένης ρύθμισης απαιτεί λόγο πειστικό και τεκμηριωμένο, σωστή ενημέρωση, συσπείρωση και κοινωνική συναίνεση. Η θέση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ ( ΣΥΝΕΚ, Παρεμβάσεις, ΠΑΜΕ ) ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης στο σχολείο δεν εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό αλλά ούτε και συνάδει με το αναφαίρετο δικαίωμά μας να προτείνουμε και να διεκδικούμε ένα σχολείο ανοιχτό – δημοκρατικό, με ευκαιρίες επιμόρφωσης – βελτίωσης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει:

α) «Διαγραφή από τις ΕΛΜΕ των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων που θα εμπλακούν στην αξιολόγηση.»

β) «Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων» το οποίο είναι και νομικά προβληματικό τουλάχιστον ως προς την τελευταία φράση του: «…και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας.»

Και οι δύο αυτές προτάσεις αποδυναμώνουν τον κλάδο, οδηγούν σε διαιρέσεις και σε επιμερισμούς τους εκπαιδευτικούς, «παραπέμπουν» στην περαιτέρω απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος και κάνουν φανερό ότι η σημερινή συγκυριακή πλειοψηφία στο ΔΣ της Ομοσπονδίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στα κρίσιμα ζητούμενα των καιρών, οδηγώντας τον κλάδο στην περιθωριοποίηση. Παράλληλα, μέρος αυτής της συγκυριακής πλειοψηφίας αναδιπλώθηκε «πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρεις» και προτείνει τώρα στους Συλλόγους διδασκόντων διαφοροποιημένα κείμενα από αυτό που αρχικά ψήφισε, προκειμένου να κρύψει την αδυναμία και το λάθος της.

Θεωρούμε ότι οι ομαδικές διαγραφές – σήμερα των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων και αύριο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων μέρους του εκπαιδευτικού σώματος είναι πρωτόγνωρες και απαράδεκτες δεν συνδέονται με την κουλτούρα του κινήματός μας και δημιουργούν μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Διαφωνούμε με τον πιο απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο.

Πιστεύουμε στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας «διαφορετικής πρότασης» από την πλευρά του εκπ/κού κόσμου, που δε θα εξαντλείται μόνο στην απόρριψη του Π. Δ. αλλά θα κινείται στην κατεύθυνση ανάλυσης και ανάδειξης των ουσιαστικών προβλημάτων του σχολείου με βάση τα αιτήματα του κλάδου.

Η επιχειρούμενη ταύτιση του Π.Δ. 152, του οποίου ζητάμε την άμεση απόσυρση, με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δημιουργεί σύγχυση στον κλάδο, αποδυναμώνει τις θέσεις του, κινείται τελικά σε μία συντηρητική τροχιά και έξω από την πραγματικότητα του σχολείου και της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα αντί να αναδεικνύει τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα του Π.Δ περιορίζεται σε μάχες εντυπώσεων.

Η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία εσωτερικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις (κυρίως όταν στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι στον διοικητικό έλεγχο και την πειθάρχηση των καθηγητών), να συντελέσει στη διαδικασία βελτίωσης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου. Η παραπάνω θέση είναι σύμφωνη και με τις θέσεις του κλάδου όπως είχαν διατυπωθεί στο 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ: «H αυτοαξιολόγηση είναι βασικός συντελεστής της όλης διαδικασίας. Oι εκπαιδευτικοί, τόσο στη βασική τους κατάρτιση όσο και στην επιμόρφωσή τους, πρέπει να ενημερώνονται και στις πρακτικές της συλλογικής αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης».

Αντίθετα, η κυβέρνηση όχι μόνο δε βλέπει την αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία βελτίωσης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου αλλά τη συνδέει άμεσα με την εξωτερική ατομική αξιολόγηση αφού προβλέπεται ως κριτήριο η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις ομάδες εργασίας. Την επιβάλλει με δείκτες κομμένους στα μέτρα της, με στόχο τη συγκρισιμότητα των σχολικών μονάδων και επομένως  την κατηγοριοποίησή τους, καταργώντας στην πράξη την αυτενέργεια και την παιδαγωγική ελευθερία του συλλόγου διδασκόντων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, ενωτικά, με αγώνα, με προτάσεις, με τεκμηριωμένο και προοδευτικό λόγο να ανατρέψουμε τις αντιεκπαιδευτικές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας με βάση τη δική μας πρόταση για την αυτοαξιολόγηση, αποκρούοντας παράλληλα και τις λογικές και της πρακτικές της διαίρεσης και του διχασμού.

Αθήνα 29-01-2014

ΣΧΕΔΙΟ  ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί του ………………………………………………… με το παρόν ψήφισμά μας θέλουμε να δηλώσουμε τα παρακάτω:

1. Δεν είμαστε εκ προοιμίου αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφής αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης, καθώς αποδεχόμαστε τον λειτουργικό τους χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Όμως διαφωνούμε ριζικά με:

– Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, όπως αυτή προβλέπεται με το Π. Δ. 152/13.

– Τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

– Τις ποσοστώσεις που επιβάλλει ο Ν. 4024/11 για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό.

3. Η πρόταση του κλάδου μας – όπως έχει ψηφιστεί από το 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ – απορρίπτει κάθε σύνδεση της αυτοαξιολόγησης με τη μισθολογική και τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

4. Αυτή η πρόταση μπορεί να αποτελέσει «πεδίο αναφοράς» για μια περαιτέρω εμβάθυνσή της, με συνυπολογισμό και των  σημερινών δεδομένων.

5. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν αρκεί η καταγγελία του υφιστάμενου πλαισίου. Επιβάλλεται η διατύπωση από την πλευρά μας «εναλλακτικού λόγου» και «καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα συνδέουν την αξιολόγηση με την επιμόρφωση και την κατάρτιση.

6. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απολύτως αναγκαία η οργάνωση από Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαλόγου με όλους τους εκπαιδευτικούς.

Αθήνα 29-01-2014

Antoine Blanchard

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: