Αρχείο

Archive for 02/01/2013

Ηθογραφία

02/01/2013 Σχολιάστε

Sion House

Robert Havell Snr, Sion House

 

Με τον όρο «ηθογραφία» χαρακτηρίζουμε μια τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας, που ξεκινά λίγο μετά το 1880 και συνεχίζεται ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Όπως φαίνεται και από τις χρονολογίες αυ­τές, η ηθογραφία συνδέεται άμεσα με τη λο­γοτεχνική γενιά του 1880, καθώς και με την ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος. Τι ακριβώς σημαίνει «ηθογραφία» όμως; Σε σχέση με τη λογοτεχνία, ο όρος απαντάται για πρώτη φορά το 1770· και στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα χρησιμοποιείται ήδη με το νόημα που του αποδίδουμε και σήμερα: για να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη κατη­γορία πεζών κειμένων με πολλά κοινά χαρα­κτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα…

Space and Time: Inertial Frames

02/01/2013 Σχολιάστε

Stok_Jacobus_Van_Der_A_Winter_Landscape_With_Skaters_On_A_Frozen_Waterway_And_A_Horse_drawn_Cart

Jacobus Van Der Stok (1794-1864), _A_Winter_Landscape_With_Skaters_On_A_Frozen_Waterway_And_A_Horse_drawn_Cart

 

http://plato.stanford.edu/entries/spacetime-iframes/#1#1

A “frame of reference” is a standard relative to which motion and rest may be measured; any set of points or objects that are at rest relative to one another enables us, in principle, to describe the relative motions of bodies. A frame of reference is therefore a purely kinematical device, for the geometrical description of motion without regard to the masses or forces involved. A dynamical account of motion leads to the idea of an “inertial frame,” or a reference frame relative to which motions have distinguished dynamical properties. For that reason an inertial frame has to be understood as a spatial reference frame together with some means of measuring time, so that uniform motions can be distinguished from accelerated motions.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:επιστήμη Ετικέτες: , , , , ,