Αρχείο

Archive for 11/12/2012

Το διαγώνισμα στο … Λύκειο

11/12/2012 1 Σχολιο

File:Claude Monet - Jardin à Sainte-Adresse.jpg

Claude Monet, Jardin à Sainte-Adresse,1867,
Metropolitan Museum of Art, New York City

 

Του Νίκου Τσούλια

Έχουν και τα ήσσονος σημασίας θέματα λόγο και ύπαρξη στην εκπαίδευση και επομένως στην ατζέντα της ιστοσελίδας μας, αφού η μόρφωση και η παιδεία είναι για μας το «άπαν». Άλλωστε ένα θέμα που απασχολεί την καθημερινή ζωή στο σχολείο με έναν απόλυτα διαχρονικό τρόπο έχει από μόνο του την αυταξία του. Κατατίθενται, λοιπόν, κάποιες σκέψεις και ιδέες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν βεβαιότητες και κανόνες και πολύ περισσότερο οδηγίες προς άλλους.

Η Εφαρμογή της Θεωρίας του Kohlberg περί Ηθικής Σκέψης στην Εκπαίδευση

11/12/2012 Σχολιάστε

File:Danby AshtonMeadow.jpg

Francis Danby, View of the Avon Gorge, 1822.

 

O Kohlberg λειτούργησε βασισμένος στη πεποίθηση ότι η δημιουργία σχολείων «δίκαιης κοινότητας» αποτελεί την πιο λογική άνθιση των θεωριών του.

Ο Lawrence Kohlberg (1958), στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, διεξήγαγε ένα δεύτερο κύκλο ερευνών αποσκοπώντας στη διερεύνηση της ανάπτυξης της ηθικής σκέψης των ανθρώπων. Έγινε έτσι, ο κύριος εκπρόσωπος της γνωστικο – εξελικτικής προσέγγισης στην έρευνα της κοινωνικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι η «ηθικότητα» δε θα πρέπει να ορίζεται σε βάση το βαθμό συμμόρφωσης προς τις επικρατούσες κοινωνικές νόρμες, γιατί τότε πρόκειται για μια φιλοσοφική κυρίως και όχι τόσο ψυχολογική έννοια. Κατά συνέπεια, η ηθικότητα του κάθε ατόμου θα πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με τις προθέσεις του καθενός και τη προσωπική σκοπιά θεώρησης των πραγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:εκπαίδευση Ετικέτες: , ,